A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A globális világ felé

Történelem középiskolásoknak/1930-

Szerző
Lektor

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 306 oldal
Sorozatcím: A befejezetlen múlt
Kötetszám: 6
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN: 963-16-2734-9
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Fülszöveg

Könyvünk egy tankönyvsorozat 6., utolsó kötete, s számos jellegzetességét ez magyarázza: ezért kezdődik például a könyv a nagy gazdasági válsággal, noha a 20. század elején az első világháború sokkal jelentősebb korszakhatárnak számít. A 20. század eseményei azonban nehezen érthetőek a messzebbre visszanyúló előzmények nélkül, ezért is ajánljuk a tankönyvsorozat korábbi köteteit, mindenekelőtt az 1870 és 1929 közötti korszakkal foglalkozó 5. kötetet.
A 20. században rendkívüli változások mentek végbe: lezajlott az emberiség legtöbb áldozatot követelő háborúja és - a világtörténelemben először - lehetségessé vált, hogy az emberiség elpusztítsa saját magát is egy esetleges atomháborúban. Ugyanakkor felbomlottak az utolsó gyarmatbirodalmak, a legembertelenebb ideológiák súlyos vereséget szenvedtek, s az ember először hagyta el bolygóját. Ráadásul ez a korszak a közelmúlt, sőt, sokszor szinte már a jelen: az itt leírt események egyik-másikáról a körülöttünk élő embereknek - akár az... Tovább

Tartalom

Előszó7
A válságos harmincas évek (1929-1939)9
A nagy gazdasági válság és a nyugati demokráciák válasza10
A válság kirobbanása10
Roosevelt és a New Deal11
A keynesi "forradalom"13
Az európai demokráciák14
Műhely: Franklin Delano Roosevelt, a nagy kommunikátor (1882-1945)17
Németország válasza a válságra: a nácizmus hatalomra kerülése18
Gazdasági válság - politikai válság18
A náci ideológia19
A náci párt21
Hitler hatalomra kerülése22
A diktatúra kiépülése23
A náci Németország belső viszonyai24
A versailles-i béke német felmondása26
Műhely: A "rend és fegyelem" állama28
A sztálini fordulat a Szovjetunióban29
Kollektivizálás és erőltetett iparosítás29
Terror és személyi kultusz30
Szovjet hétköznapok33
A Szovjetunió és a külvilág36
A szovjet külpolitika a harmincas években és a népfrontpolitika37
Műhely: A kommunizmus áldozatai a Szovjetunióban39
A Világháború előérzete: Nemzetközi viszonyok (1936-1939)40
Az első háborús tűzfészkek40
Két tűz között: A spanyol polgárháború41
A spanyol polgárháború a nemzetközi politikában43
Az Anschluss és München44
Elveszett illúziók: Csehszlovákia felszámolása és a nyugati hatalmak szemléletváltása46
A szovjet-német megegyezés47
Műhely: Spanyolország - az első "médiaháború"50
Magyarország: Válság és jobbratolódás (1929-1939)51
A gazdasági válság és politikai következményei51
A Gömbös-féle kísérlet53
Jobbratolódás és a német orientáció erősödése55
Imrédy "csodás forradalma"57
Teleki Pál: egyensúlyozás a szakadék szélén58
Műhely: Az Imrédy-ügy60
Társadalom és gondolkodás a harmincas évek Magyarországán61
Egy széttagolt társadalom61
Társadalmi rétegek - az elittől a cselédekig64
Kiútkeresés a szellemi életben68
A népi írók és a hatalom70
A "zsidókérdés" a harmincas években71
Műhely: A puszták népe73
Összegzés (1-6. fejezet)74
A második világháború (1939-1945)75
A háború kitörése és kiterjedése76
Lengyelország lerohanása és a "furcsa háború"76
A szovjet terjeszkedés77
A "villámháború" és az angliai csata78
A Balkán és a Földközi-tenger térsége82
A Szovjetunió megtámadása83
Japán és az Egyesült Államok hadbalépése86
Műhely: Gazdasági háború88
A háború döntő szakasza90
Fordulat a Csendes-óceánon90
Fordulat Afrikában91
Fordulat a keleti fronton92
Német tervek a háború utáni világról92
A szövetségesek tervei a háború utáni világról93
A "jaltai rendszer" kialakulásának kezdetei95
Tengelytörés: Németország és szövetségeseinek legyőzése97
Műhely: Fegyverek és stratégia a második világháborúban102
Totális háború104
Életkörülmények a háborúban104
A koncentrációs táborok és a Holokauszt105
Gyilkosok és áldozatok107
Kollaborálás és ellenállás109
Műhely: A nők és a háború112
Magyarország a második világháború első szakaszában113
A fegyveres semlegesség korszaka113
Magyarország belépése a háborúba115
A magyar háborús szerepvállalás kiterjedése116
Titkos fordulat a magyar politikában117
"A béke szigete"?118
Műhely: A doni katasztrófa121
Magyarország a második világháború utolsó szakaszában122
A hintapolitika122
A megszállás123
A nyilas uralom124
A magyar ellenállás126
A háború ára127
Műhely: A magyar Holokauszt128
Összegzés (7-11. fejezet)130
A kétpólusú világrend kialakulása és megszilárdulása131
Szövetségesekből ellenségek132
Kizökkent világ132
Kísérletek az európai rendezésre134
A háborús felelősség kérdése136
Az új nemzetközi intézményrendszer136
A vasfüggöny leereszkedik137
Műhely: Ki vesztette el Kínát?140
A hidehgáború és az enyhülés (1947-1968)141
A frontok megmerevednek141
A hidegháború mélypontján143
Az enyhülés első fuvallatai144
A kétpólusú világ megkérdőjelezése145
A hruscsovi diplomácia fordulatai147
Enyhülés és fegyverkezési verseny (1962-1968)149
Műhely: A kölcsönös elrettentés politikája151
A szovjet tömb (1945-1968)153
Szovjetunió: a kapuk ismét bezárulnak153
A "külső birodalom": a kelet-európai országok154
A jugoszláv különút155
Örökösök. A Szovjetunió Sztálin halála után156
A szocialista országok: Válságtól válságig158
1968 Keleten159
Műhely: Berija bukása162
A Nyugat (1945-1968)163
Nyugat-Európa - útban az integráció felé163
A nemzetállamok Nyugat-Európája165
Az Egyesült Államok belpolitikai helyzete (1945-1968)167
Japán: A Nyugat Keleten169
Műhely: 1968 Nyugaton171
A "harmadik világ"179
A gyarmati rendszer bomlásának első hulláma173
Hidegháború és felszabadító küzdelmek - A vietnami háború175
A felszabadító mozgalmak második és harmadik hulláma177
Egységes "harmadik világ"?178
Műhely: Mit kezdhetünk a szovjetekkel? Nasszer tanácsai179
Összegzés (12-16. fejezet)180
Az újrakezdéstől a forradalomig (1945-1956)181
Magyarország a II. világháború utáni években (1945-1948)182
A vesztes ország és a demokratikus újrakezdés lehetősége182
Gazdasági újjáépítés - koalíciós válságok186
A párizsi béke. Népmozgások és a határon túli magyarság188
Demokrácia helyett népi demokrácia191
A pártállami diktatúra kiteljesedése Magyarországon (1949-1952)194
A diktatúra hatalmi rendszere194
A diktatúra gazdaságpolitikája199
Életviszonyok az ötvenes években201
Műhely: Címerek, szobrok, plakátok, festmények205
Az 1956-os forradalom és szabadságharc208
Nagy Imre reformkísérlete208
A forradalom kirobbanása és első napjai211
A forradalom csúcspontja és a szovjet agresszió215
Műhely: A forradalom napjai dokumentumokban219
Összegzés (17-19. fejezet)221
A kétpólusú világrendszer hanyatlása és az új világrend223
Az életmód és kultúra változásai a 20. század második felében224
A fogyasztói társadalom224
Az ellenkultúra225
Ellenkultúrí és politika226
Műhely: A "szocialista életmód"227
A nemzetközi helyzet (1968-1991)228
A szovjet offenzíva illúziója228
A nixoni reálpolitika és az enyhülési folyamat229
A "kis hidegháború"230
A szovjet váltás a külpolitikában232
Műhely: Külügyi "belügyek": a német-német viszony233
A közel-keleti probléma234
Egy új állam születése234
A nasszerizmus fénykora235
A háborútól az intifádáig237
Modernizáció és fundamentalizmus - Irán238
Az öböl-háború és következményei240
Műhely: A háromszorosan szent város: Jeruzsálem242
A középső birodalom - Kína243
A Kínai Népköztársaság születése243
A szocializmus építésének kacskaringós útján244
Örvény245
A külpolitika irányváltásai246
A macska színe247
Műhely: a kulturális forradalom egy káderlány szemével249
A keleti tömb utolsó évtizedei (1968-1999)250
Az elveszített verseny250
Élet a halál előtt252
A szocialista tábor a vég kezdete előtt253
A birodalom alkonya256
Gátszakadás Kelet-Európában259
Jugoszlávia260
Műhely: A Gorbacsov-jelenség262
A "Nyugat" (1968-1998)263
Az olajválság és a gazdasági struktúraváltás263
Európa264
Az Egyesült Államok265
Növekvő tigrisek266
Műhely: Amerika hanyatlik?267
Összegzés (20-25. fejezet)268
A forradalom bukásától a rendszerváltozásig269
A Kádár-korszak270
Megtorlás és konszolidáció (1956-1962)270
A politika világa274
A társadalom és az életkörülmények276
Gazdasági viszonyok. Az 1968-as reform277
A Kádár-rendszer válsága felé280
A reformok leállítása280
Újabb reformok - mélyülő válság283
A pártállami rendszer összeomlása285
Az ellenzéki mozgalmak kialakulása285
A Kádár-rendszer vége. Az MSZMP felbomlása289
A választások éve (1989. október - 1990. október)294
A szomszéd országok magyarsága. Kisebbségek Magyarországon297
Az évezred végén300
Az ezredforduló Magyarországa300
Műhely: A rendszerváltozás és a nők társadalmi szerepének változásai302
Összegzés (26-29. fejezet)303
Vizsgakérdések304
Névmutató305
Tárgymutató306
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem