1.027.423

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Magyar Tanácsköztársaság központi szervei és pecsétjeik

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 359 oldal
Sorozatcím: Magyar Országos Levéltár kiadványai
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

"Aki a Magyar Tanácsköztársaság fennállása idején létrejött dokumentumokat behatóan tanulmányozza, felfigyel a legtöbb iraton fellelhető pecsétekre. Pecsétet természetesen a megelőző és... Tovább

Előszó

Részlet:

"Aki a Magyar Tanácsköztársaság fennállása idején létrejött dokumentumokat behatóan tanulmányozza, felfigyel a legtöbb iraton fellelhető pecsétekre. Pecsétet természetesen a megelőző és a következő időszak - a polgári demokratikus forradalom és az ellenforradalom - iratain éppúgy találunk, mint a tanácsköztársaságiakon. Utóbbiak feltűnő sajátossága azonban, hogy túlnyomó többségük kimondottan tanácsköztársasági jellegű, formájuk, szövegük eltér a korábbi és későbbi pecsétekétől. Ha meggondoljuk, hogy a Magyar Tanácsköztársaság mindössze néhány hónapig állott fenn, úgy ez már magában véve is figyelemre méltó eredmény. Ha azután jobban elmélyedünk a pecsétek tanulmányozásában, igen sok érdekes és jelentős dolgot tudhatunk meg a Tanácsköztársaság hivatali szervezetéről, az egyes intézmények szervezeti változásairól és átalakulásáról, olyan dolgokat is, amelyekre vonatkozólag egyébként nem rendelkezünk adatokkal. Ily módon rájövünk arra, hogy a pecsétek tanulmányozása hasznos kiegészítője lehet az adott történelmi időszak tudományos feltárására irányuló törekvéseknek. Ez a felismerés vezette e munka szerzőjét arra, hogy megkísérelje összeállítani a Magyar Tanácsköztársaság pecsétgyűjteményét. Ehhez viszont foglalkozni kellett általában a pecsétek kutatásának és konkrétan a jelenkori pecsétek kutatásának eddigi történelmi tapasztalataival, jelenlegi helyzetével.
Évezredek óta - szinte az írásbeliség kezdetétől fogva - az uralkodók, hadvezérek, főpapok, főurak és tisztségviselők aláírásukat pecséttel erősítették meg. A dokumentum érvényességét, hitelességét és - ami a kutatás szempontjából különösen fontos - eredetiségét a pecsét bizonyította. Ennélfogva a pecsétekkel foglalkozó tudományág - a szfragisztika - a régi időket kutató történettudomány fontos segédtudománnyá vált.
Geschichte der Siegel ("A pecsétek története") című alapvető művében Gustav A. Seyler német történész így határozza meg, mit ért pecséten: "Pecsétek, vagyis: mélyítve vésett formák lenyomatai, amelyek iratok hitelesítésére (Bekräftigung) vagy tulajdon lezárására (Obsignation) szolgálnak..." Hasonló eredményre jut Wilhelm Ewald: SIegelkunde ("Pecséttan") című munkájában. Abból indul ki, hogy a pecsét szónak kettős jelentősége van: egyrészt a pecsétnyomó, másrészt a lenyomatot jelenti, de - félreértések elkerülésére - tanácsosnak tartja csupán a lenyomatot nevezni pecsétnek.
Kumorovitz Bernát, a magyar pecséttan kiemelkedő művelője szintén a pecsét szó kettős jelentőségéről beszél: 1. a negatív ábrázolás, vagyis pecsétnyomó; 2. a pozitív lenyomat, amelyet viaszon vagy fémen állítanak elő, és amelyet a gyakorlatban egyedül neveznek pecsétnek. Vagyis ugyanarra az eredményre jut, mint Seyler és Ewald: pecsét=lenyomat; pecsétnyomó=az a vésett formákkal ellátott eszköz, amellyel a pecsétet előállítják. Mindhárman, és a pecséttannal foglalkozó valamennyi régebbi munka, pecséten kizárólg lágyított anyagba - viaszba, fémbe, agyagba - nyomott lenyomatot értenek.
Kumorovitz külön foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy az újkorban a pecsétek használata, jelentősége nagyon csökken, ha nem is szorul ki teljesen. Valójában a fent leírt pecsétek használata ma már egészen szűk területre korlátozódik. Ezzel szemben az újkorban keletkezett valami új, ami nagymértékben elfoglalta a régi pecsétek helyét, és az írásbeliség óriási méretű elterjedése folytán maga is hatalmas mértékben terjedt el - és ez a festékes pecsét. A szfragisztika tudósai ezt teljesen ignorálják, mivel figyelmük csupán a középkorra terjed ki, a modernkori történettudomány és segédtudományainak kutatói pedig még nem jutottak hozzá, hogy enek feltűnésével, elterjedésével, jelentőségével behatóan foglalkozzanak." Vissza

Fülszöveg

A tanulmány a rendelkezésre álló konkrét adatok és a szerző által összegyűjtött tanácsköztársasági pecsétek segítségével mutatja be a Tanácsköztársaság országos szerveinek felépítését és szervezeti sajátosságait. A gyűjtemény a Tanácsköztársaság szervezeti felépítésének megfelelő sorrendben, több mint 1800 egykorú pecsét másolatát és pontos leírását közli.
A könyv két fő fejezetre oszlik. Az első a központi államhatalmi és államigazgatási szervek, a második a társadalmi szervek országos központjai szervezetét és pecséteit ismerteti. A kötetet forrásjegyzék, névmutató, helynévmutató és az intézmények névmutatója egészíti ki.
Ez a kézikönyv nélkülözhetetlen segédeszköz történelmünk e rövid, de nagyszerű korszakának további kutatásához.

Tartalom

Bevezetés7
A tanácsszervezet sajátosságairól7
A pecsétekről általában9
A tanácsköztársasági pecsétek meghatározása12
A pecséthasználat szabályai18
Módszertani kérdések20
A központi államhatalmi és államigazgatási szervek és a közvetlen irányításuk alá tartozó intézmények
Forradalmi Kormányzótanács25
Népgazdasági Tanács29
I. főosztály: A termelés általános irányítása, anyaggazdálkodás és külkereskedelem30
II. főosztály: Földmívelés és állattenyésztés42
III. főosztály: Az ipari termelés technikai irányítása és üzemvezetés58
IV. főosztály: Pénzügyi gazdálkodás114
V. főosztály: Közellátás124
VI. főosztály: Közlekedés136
VII. főosztály: Gazdasági szervezés és ellenőrzés143
VIII. főosztály: Középítés146
IX. főosztály: Munkaügy148
Külügyi Népbiztosság150
Hadügyi Népbiztosság154
Vörös Hadsereg187
Belügyi Népbiztosság262
Vörös Őrség267
Igazságügyi Népbiztosság288
Népjóléti és Közegészségügyi Népbiztosság289
Közoktatásügyi Népbiztosság295
Német Népbiztosság308
Ruszin Népbiztosság310
Társadalmi szervek országos központjai
A Párt313
Ifjúmunkás Szövetség316
A szakszervezetek317
Egyéb társadalmi szervek335
Fogyasztási Szövetkezetek337
Forrásjegyzék - Rövidítések339
Névmutató343
Helynévmutató351
Intézmények névmutatója353

Réti László

Réti László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Réti László könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv