859.000

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Séták a római Magyarországon

Szerző

Kiadó: Franklin-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott gerincű kiadói félvászon kötés
Oldalszám: 347 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: 115 fekete-fehér képpel és 2 térképpel illusztrálva. Franklin-Társulat Nyomdája nyomása, Budapest.

Előszó

Könyvem ötlete már azóta kísértett bennem, hogy ifjú éveimben repeső gyönyörűséggel olvastam és élveztem Boissier könyveit (Proménades archéologiques: Bome et Pompái. - Nouvelles promémdes... Tovább

Tartalom

Előszó5
A Szent Sas fölrepül9
Beethoven és a császár
Az évezredes sírbolt
A Béke Oltára
Az ércbe öntött önéletrajz
Pannonia és Dacia a császár önéletrajzában
A római legiók Magyarországon
A Szent Sas kápolnájában
Turannius Firminus
A Pegazus születésnapja
Római kereskedők barbár földeken
A politikus csizmadia
Rémhírek a jeges északról
Pannonia, a világ úrnője
Augustus Pannoniában
Tűz a hamu alatt
A két Bató lázadása
Két császári herceg: Tiberius és Germanicus
Városok
Tábornokok és közkatonák
Augustus és a történelmi Magyarország
Barbius vezérigazgató úr21
Az aquileiai Barbius-cég irodájában
Tiberius Barbius és a borostyán
A két Barbius elindul
Hálókocsi
A hodométer vagyis útmérő, a taxaméter őse
Barbárok és keletiek Nauportus kikötőjében
Poetovio: jelentkezik a római vámos
A bonyolult vámrendszer
De azért kivételek akkor is voltak
Hordók és bélyegzők
Orpheus örök bánata és Kybele szerelme
A százkezű Peculiaris
Barbius itt, Barbius ott, Barbius mindenütt
A mesebeli aranygyapjú
Savaria tündöklése30
A borostyánút
Atta, Bato fia, kereskedő
Savaria márványragyogása
Divo Claudio
Hajnali fények a Capitoliumon
A polgármester és a borostyán
Mullius Marcellus főtisztelendő úr
Az 1900 éves város
Séta Savarai kövei között
Átok Domitianusra!
Élő halottak
A sírok kincsei
Constans császár Őboldogsága
Királyi fürdő
A halálmadár
Savaria fekete péntekje
Claudius császár a püspöki palotában
Sala terrena
Ovidius sírverse
A borostyán legendája40
Az ifjabb Tiberius Barbius, Savaria tanácsnoka
A legendás borostyán
Pytheas meséi
A józan Plinius
Nero és a borostyán
A nimfák könnye: Phaethon siratása
Káprázatos ékszerek
A borostyán: sokszázezeréves méhek, hangyák, lepkék, rovarok tündöklő koporsója
Martialis versei
Tacitus, a borostány és az észtek
Aquileia tündöklése és nyomorúsága
Scrabantia borostyánkincsei
A Hűségkapu és a Capitolium
Julia Titia bánata a gimnázium udvarán
Sencio tanácsnok úr a múzeumban
Élet és halál titkai Aebutius sírkövén
Szegény kis Scarbantilla
Hilaritas Populi Romani
Németh Jóska az amfiteátrumban
Akácfaviráok illata a véres aréna fölött
A birodalom bástyatornyai51
A harcias Carnuntum
Apollo legiója
Tábornok, kisvárak és őrtornyok vasfala a jeges Duna mentén
Commodus és a "tolvaj" barbárok
Nagy Sándor Ácson
Elbúcsúzunk Barbiustól
Római monitor fedélzetén
A földalatti Arrabona
Janarius igyál, élni fogsz!
A komáromi Jókai Múzeum
Római kenyér
Kállay Ödönnel a római hadiúton
Rablórégészet
Brigetio és a kelták
Pannonia neve a Palonya szóban
A Brigetiói római tábor és helyőrsége
Statilius Maximus Őnagyméltósága
A császár halála
Leányvári legendák
Kűkecske
Kilenc gróf és kilenc várkisasszony
Solva hercegnő arca eltűnt a századok ködében
Virágok a római bástyafalakon
Aelius Proculus zászlótartó örök élete
Szír tevék és íjászok Szentendrén
Római Maginot-vonal
Róma ledől s rabiga görbed
Séta az ókorból a belvárosba73
Aquincum, a helyiérdekű vasút állomása
A múzeum és a táj
Római úr a Csúcshegyen
Tangót dúdol a kisasszony az öerg Pia Celerina szarkofágján
A halottak kincsei a múzeumban
Ceresnek koszorús honloka illatoz
Barbárok a Gellérthegyen
A császár papjai
Tűzoltók
Római úr Aquincumban
Egyre fogy a római város
Attila és Árpád Aquincumban
Colonia splendidissima
A tábor Óbuda alatt
A megbízható és hűséges II. tartaléklegio
Ókegyelmessége, a császár helytartó
Otacilia Severa, a tábor és a hadsereg anyja
Frigeridus vezénylő tábornok az Eskü-téren
Eraviscusok és jazigok
Hanyatló Róma bús napfénye
A hömpölygő Duna92
Furius Rufus Baedekert vásárol
A mindentudó Itinerarium Antonini
Végig Középeurópán
Az aquinciumi rezesbanda
Előkelő hölgy a fedélzeten
Hilarus kapitány nagyot sóhajt
A Duna: szent folyam
A camponai tábori pénztár
Marsigli Intercisában
Az eltűnt tábor
Aurelius Silvanus, az óriás
Ókori tej a gyermeksírban
Billenő pohár
A Duna tengere
Lussonium és Alta Ripa: A bogyiszlói átvágás
Belenézek Furius Rufus útikönyvébe
Alisca a forró dombok ölében
Az éjhaju lány
Röptében a Dunántúl fölött
Lugio, a dunaparti Firenze
Altinum, a dunai Venezia
A dunai flotta
Furius Rufus örökre itt marad
Vannius pünkösdi királysága109
A barbaricum tüzei és szenvedélyei
Barbár népek tengere
Római katona a Duna balpartján, barbár nyilak záporában
Élet a burgusokban
A nógrádverőcei római híd
Római út és őrtorony a Dobogókőn
Barbárok Traianus és Marcus Aurelius oszlopán
Germán jazig és dák tolmács Aquincumban
Portyázó barbárok: rablóvilág
Hintapolitika
Arminius, Róma ostora
Varus, add vissza legióimat!
Marobuduus és Catalda regényes története
Arminius tragédiája
Ravenna, az ókori Szent Ilona szigete
Vannius király viharos harminc éve
Ravenna, barbár sorsok kikötője
Barbár ripacsok
Gallienus császár és Pipa hercegnő
Megért-e a szőke germán leány egy országot?
Irtam a kvádok földjén123
Császárok a Duna mentén
Hadrianus, Pannonia első helytartója
Castricius Victor furcsa halhatatlansága
Marcius Turbo őrnagy úr, a császár barátja
Egy fényes katonai pályafutás
Antonius Pius is királyt ad a kvádoknak
Nero királyt koronáz
Marcus Aurelius a Garam torkolatánál, barbár csillagok alatt
Stoikus hadjárat
Három hadsereg: Róma keményen lesujt a barbárokra
Az Elmélkedések
A császár igazi arca
A villámos legio és a csodálatos eső
A póruljárt ellencsászár
Marcus Aurelius nagy gondolata: a mai Magyarország geopolitikai egységének felismerése
Commodus besorozza a barbárokat
A sas és a sárkányok viaskodása
Diocletianus, az ókori V. Károly
Alkonyodik
Egy ókori filmszalag137
Minucius Rufus tábornok csatája
Nos, mit hallottál a dákokról?
Burebista, a dák Napoleon
Egy ókori szentszövetség
Cotisi dák király szemet vet Julia hercegnőre
Decebal és a római "tanosztagok"
A sziklába vágott hadiút
Traianus felirata
A vaskezű ember
Dacia összeomlása
Egy nép halála
Traianus oszlopa, a daciai hadjáratok történelmi képsorozata
Az ókori katonapoggyász
Apollodoros mérnök úr
A sas visszarepül
Dacia Félix
Sarmizegetusa, a fényes főváros
A hétfejű ellenség
A római Dacia alkonya
Vér és a vas
Ókori Mária Terézia vitézek
Dákrománc ábrándok
Dacia aranyország154
Az arany varázsa
Az ókor Kaliforniája
Dacia Aurea
Só, vas, márvány
Pirusták és barudisták
Csetátye Mare
Az aranygyapjú
Az ókor dinamikája
A megláncolt csontváz
Zalatna, az aranyvidék idegközpontja
Hermias őméltósága
Vámállomások
Flavianus, a sirminumi pénzverő műhely igazgatója
Raevius ezredes Daciában
Pollia Rufina isteni mosolya
Rustulius mérnök úr, Alburnus Maior ura
A szédületes római technika
A robbanás
Claudius Julianus törzsőrmester
Dacia gyöngye, Sutta
Athanarich aranykincse
Aranyfejszék és aranyrudak
Rejtelmes aranybélyegzők
Aranyban sugárzó régi arc
Az eltűnt főváros168
Barbárok az aranyvárosban
Quod non fecerunt barbari
Az elsüllyedt Apulum
Római kövek a Maros fenekén
Apulumi ismerőseink
Antonius Secundus, "városunk szülötte"
Potaissa erődei
Antonius Agrippinus, a napocai álláshalmozó
Napoca mélyen a föld alatt nyugszik
A Capitolium és a Szent Mihály templom
Római halottak Házsongárdon
Felgyujtják Sarmizegtusát
Róma ragyogása a hátszegi völgyben
A császár oltára
Két eltűnt remekmű
A császárpapok palotája
Az állam örök élete
A Forum márványragyogása
Az amfiteátrum és az idő vasfoga
Rejtelmes betűk a márványszéken
Hová lett Quintius Aurelius Tertius?
Raevius ezredes bevonul Sarmizegetusába
Találkozom Marcius Turbóval
Domus Divina
Hallgat a táj
Királyi vár183
Vadvirágok illatában
Utazás Porolissumba
Fölnevet a város, Wesselényi és Ady városa
Mindenki Dacia katonája
A Meszeskapu
Halott vulkánok tetején
Gyorgye Tampa
Ora et labora Romanum
Egy alispán
Torma Károly, Porolissum felfedezője
Találkozom Pariobel istennel
Caracalla Erdélyben
Az ezerszáz kilométeres határsánc
Magyar repülők a római tábor felett
Óriások vára
Aranyban ragyog a császár szobra
Abcobrovatus, a brit obsitos
Ágyúgolyó csap az amfitetárumba
A palmyrai íjászok hódolata
Spanyol huszárok Daciában
A Bisericuta csúcsán
Gloria Romanorum
Zilah jövője
Porolissum, a magyar Saalburg
Mennyibe került Passia?199
Sisakos honvéd Aquincum várfalán
Sabaia, a kelták söre
Julius Severus úr nem szorul senkire
Viatorianus tanácsnok úr
A póruljárt pék szerencséje
Az ügyvéd úr a fürdőben
A szegény tanító
Flavius Felicio főtisztelendő úr bonyolult családi élete
Sergius Orata őméltósága és a központi fűtés
Vendéglő a Kakashoz
A nagyszájú mozaikmester
Eraviscus hölgyek teljes díszben
Aicca, a "drága" asszony
Beszélő nevek
Római rostonsült hal
A hal úszni akar
Sonka és disznófő
Fölemelem egy aquincumi ház födelét
Palacsinta és mézeslepény
A szoptatóüveg
Romulianus, a bronzöntőművész
Paprikáskrumpli a római rézüstben
Secundus mester csengettyűje
Hercules asszonyruhában
A kőszegi néger
Római sakkjáték
Caracalla császár és a kislány
Szeretlek, életem!
A verespatak viasztáblák
Egy ókori Rip van Winkle
Julius Alexander üzleti iratai
Három hajfonat regénye
Eladnak egy kislányt
Fáklyafények az éjszakában
Pacatus őméltósága219
Kállay Ödönnel bélapusztai bor mellett
Vivas!
Acasuts lámpát gyujt
Terra sigillata, az ókori porcelán
Lángol a római rúzs
Resatus mester edénygyára a Gellérthegyen
Pacatus őméltósága, az Első Aquincumi Edénygyár vezérigazgatója
A mursai fiók
Marcus Aurelius a lepényeken
Publius művészi porcellántálat ajándékoz Juliának
Hordók a kútban
A munka örök ritmusa
Vidéki Venus, vagyis az aquincumi Bovaryné
Abundantia, a gőgös kisváros szépasszony
Két leány a sírkápolna falán
A tánc szédülete
Mennyei mámor
Messzi századok mosolya
A római Balaton226
A hold: lomha alabárdos
Ezüsthíd a Balatonon
Halott római testvéreim virrasztanak fölöttem
A szalacskai pénzverő
A szerszámok örök élete
Megint a kőkecske
A nemestördemici legények
Római aranykarperec a magyar parasztasszonyon
Galerius császár siófoki zsilipjei
Fenékpuszta lappangó csodái
Az olaszos balatoni táj
Őrtornyok és villák füzére a partokon
Neptunus oltára a pincében
Valcum, a gócpont
A hercegi istálló is római téglákból épült
Az angol versenyló és az archeológia
Római halvacsora Badacsonyban
Tiszti regatta a Balatonon
Nepomuki Szent János szobra a római nő sírkövén
A kékkúti Krisztusmonogramm
A taliándörögi Kabir istenek
Primus és Secundus, két derék obsitos
Római pince Csopakon
Az örök szőlőfürt
Magyar bor238
Dionysos, Bacchus és Liber Pater
A bacchusi diadalmenet
Bacchus tölt poharat
Egy rabszolgát egy hordó borért
A két ezerpengős vincellér
Az italiai bor védelme
Cicero és a gazdasági szabadság
Probus császár, a tokaji "keresztapja"
Éppen szüretkor verik agyon
Egy római rokokó szobor: a szüretelő Ámor
Silvanus, a pannoniai paraszt-isten
Antianae Aranyhegye
Nektár a szekszárdi szarkofágban
Liber-oltár Aranyhegye
Marcianus tanácsnok úr szamosparti szőlejében
A sarmizegetusai vincellér-céh
A túlvilági enyhülés
Az ismeretlen borvivó sírköve
Aelia Sabina isten veled!245
Commodus Őfelsége a katonai amfitetátrumban
Ünnepi díszelőadás
Őfelsége fanyalog
A népség és katonaság pompásan szórakozik
Attila vára, vesztőhely, Királyhegy
Állatviadalok és gladiátori játékok
Nemesis, a végzet véres istennője
Mi lappangott a Csigadomb alatt?
Feltámadt a polgári amfitetátrum közönsége
Az előkelő úr, a gazdag hölgy, a börtönőr
Petraites, gladiátorok csillaga
Balett és bohózat
Az aquincumi színészkamara
Flavius Secundus, a sugó
Leburna, a színigazgató, "így még sohasem halt meg"
Leég a tűzoltók székháza, megmarad az orgona
Az egyetlen ókori orgona
Aelius Justus, a II. legio duplazsoldos orgonistája
Hangverseny Aquincumban
Aelia Sabina, Aquincum csalogánya
Quintus Aelius Apollonius koporsója, és sírverse
Lupus, a költő, előlép ismeretlen századok ködfüggönye mögül
Dr. Pompeius Carpus260
A gyógyító isten és leánya
Aurelius Veteranus tábornok meggyógyul Mehádián
A birgetiói kegyhely
Cutius Gallus fülei
Frontonianus csodás gyógyulása
Attila Firma fürdője Aquicumban
A gyógyító nimfák
Bassus verse
A 2500 éves orvosi eskü
Numisius ezredorvos úr
Tiberius Martius, a katonakórház főorvosa
Fileito doktor úr koporsója a budai Szent János templomban
Tökéletes orvosi műszerek
Venusius Aper, a kórház gondnoka és az ápolók
Szemorvosok és orvosságaik
Galenus egyetemi tanár úr római előadásai
Pompeius Carpus doktor úr és Asillia Polea doktorkisasszony
Eulepistes meghal
Az orvosházaspár aquincumi kertje
Galenus szobrát rózsával koszorúzzák
Kétezeréves bánatok272
A kis katona koporsója
A gyermek és a halál
A halott kocsin megy a sírba
Az öregasszony múmiája
Köszvény és rizspor
Britta a Gyopár-utcában
A sírkő: leltári tárgy
A szegény kislány törött üvegjei
Az aranysír titokzatos halottja
Te csak szeress!
A cickány és a lélek
A behúnyt szem
Canius, az állatkereskedő
Sabina kismadara
Attis feltámadása
Fiatal halottak
A holtak rózsaünnepe
Kis kertem minden rózsáját szórd a poromra
Fabia Secundina drága jó anyukájának
Isten veled, leányka, örökre isten veled!
Flavia Nicopolis, mint a virág
A pók hálójában vergődő lepke
Legyen neked könnyű a föld
Csak a teste!
Tapsoljatok!
Soranus, a világbajnok
Have pia anima
Istenek és angyalok285
A császár áldozata
A Capitolium három istene
Az istencsászár
A tábornok látomása
A mehádiai küldöttség fogadalmi oltára
Felséges Urunk Oltára
Az ókori b.u.é.k
A három Dacia parlamentje
Trónjukvesztett kelta istenek
A félhold, a csillag, a kulcs és a csuklyás törpe
Az örök istennek, Junónak és az angyaloknak
Az ezernevű Isis
Malagbel és Bebellahamon
Aziz, a jóságos gyermekisten
Jupiter Dolichenus, a lovasisten
A Győzhetetlen Napisten, Mithras
Az ókori karácsony
A holló, az oroszlán, a napfutó és az atya
Mithas Aquincumban
Fonti Perenni
Krisztus Pannoniába295
A Szent Sas lehull
Meghalt a nagy Pán
Legendák aranyköde
Keresztény bazilikák
Az óbudai temetőkápolna
Julius Herculanus, a keresztény veteranus
Jupiter és a Jó Pásztor
Nagy Constatntinus, a kereszténység hőse
A szövetbe csomagolt kenyér: az Eucharistia
A Krisztusmonogramm
Alfa és Omega
Hospita, élj boldogan!
A lugiói keresztény házaspár esküvői emlékpohara
A gerulatai torzalak
Igyál, élni fogsz boldogan örökké!
A pécsi sírkamrák
Szent Márton élete és legendája
A toursi püspök csodái a szombathelyi székesegyház fényességében
A két vándorfestő
A sírásó is meghal
Fritigil királyné
Krisztus, neked hódol a világ
A keresztény hazafiság
Feltűnik a Kereszt
A lélek égbe száll309
Savaria kereszténysége
A hiteles jegyzőkönyvek
Diocletianus keresztényüldözése
Quirinus, Siscia püspöke, a viharban
Az ördögök oltára
Fényesség a börtönben
Amantius helytartó
Tárgyalás a színházban
Quirinus hitvallása
A szent püspök vértanúhalála
A szent ereklyék sorsa
Maulbetsch és Aldorfer
Prudentius, a költő, Pannoniában
Szent Quirinus bazilikája és a Soproni Kapu
A ragyogó mozaikszőnyeg
Szent Quirinus a borostyán úton
Zeng a himnusz: Teljes a Te dicsőséged!
Az Ezüst Sas Rómája megdől
A lélek égbe száll
Függelék. Kövek és könyvek319
A régész és ellenségei
A magyar régészet hőskora
Az új nemzedék
Római nyomokon
Jegyzetek helyett
A könyvek
A római császárok

Révay József

Révay József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Révay József könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Séták a római Magyarországon Séták a római Magyarországon Séták a római Magyarországon Séták a római Magyarországon Séták a római Magyarországon Séták a római Magyarországon Séták a római Magyarországon

A borító enyhén kopott, foltos. A lapélek kissé foltosak. A címlapon ceruzás tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
4.450 Ft
3.110 ,-Ft 30
28 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Séták a római Magyarországon Séták a római Magyarországon Séták a római Magyarországon Séták a római Magyarországon Séták a római Magyarországon Séták a római Magyarországon Séták a római Magyarországon Séták a római Magyarországon Séták a római Magyarországon

A borító kissé kopott, foltos. A lapélek és néhány lap enyhén foltosak.

Állapot:
4.450 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba