A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

1848-1948 száz év a szabadságért/Negyvennyolctól negyvennyolcig

A magyar ifjúság könyve - Demokratikus Magyarország monográfiája

Szerző

Kiadó: Dolgozók Kultúrszövetsége-A Magyar Ifjúság Népi Szövetsége
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 802 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: 2 mű egybekötve. Fekete-fehér képekkel illusztrálva. Az első mű készült Faragó Imre könyvnyomdájában, Kispest. A második műhöz tartozik egy 80 oldalas adattár, nyomtatta a Merkantil-nyomda, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Ennek a könyvnek a megjelentetése nem egyszerű irodalmi vállalkozás, hanem a benne feldolgozott anyag közreadását a magyar nép demokratikus életének megerősödése és további fejlődése követeli.
Mai... Tovább

Tartalom

1848-1948 száz év a szabadságért
Tildy Zoltán: Előszó 5
Petőfi Sándor: 1848 7
Ortutay Gyula: 48 a néphagyományban . 9
Petőfi Sándor: Forradalom 13
Goda Gábor: Forradalom és hagyomány 15
Jókai Mór: A forradalom költészete . . 28
írók és forradalmárok 1848-ban 29
1848 - 49
Dénes Tibor: A százéves március ... 35
Tiszay Andor: Irodalom 45
A szatmármegyei 12 pont 49
Birányi Ákos köztársasági kátéjából . . 49
Gracza György: Hogy' született a 12 pont? 50
Petőfi: Mi történt március 15-én . . 54
Garay János: A március 15-iki nép . . 58
Vasvári Pál a szabadsajtóról 59
Nincs többé cenzúrai 59
Arany János: A legszebb virág 61
Hogyan ünnepelte a magyar nép március 15-dikét 62
Jókai Mór: Nyílt szavak honunk fiatalságához 4 . . 63
Samarjai Károly: Harc lesz talán 65
Charivari: Hajdan és most 65
Királyi kiáltvány (1848. october 9.) . . 67
Zalár József: Föl a vörös tollakkal! . . 68
Nincs többé. .. (osztrák magyar hadsereg.) 69
Magyarországot kilenc oldalról megtámadták 69
Marx és Engels a 48-as magyar forradalomról 70
Petőfi Sándor: Csatában 71
Bártfay László: Budavár ostroma . . .72
Hír Budavár bevételéről 72
Kossuth-Szemere: Európa népeihez . . 73
Görgey a Nemzethez. (1849. aug. u.) 76
Szabó Ervin: A munkásmozgalmak 1848 -49-ben 77
Negyvennyolcas népdalok 79
Medgyes Lajos: Jós-szózat 80
Révai József: Kossuth, Petőfi, Táncsics öröksége 81
Tiszay Andor: Irodalom 87
Eötvös Károly: Kossuth Lajos 90
Jámbor Pál: Kossuth 91
Kossuth Lajos levele Teleki Lászlóhoz a magyar emigrációs mozgalmakról 92
Teleki Sándor: Petőfi Sándor Koltón . 94
Petőfi Sándor: Az apostol (részlet) ... 95
Illyés Gyula: Petőfi (részletek) 96
Táncsics Mihály: Forradalom 98
Táncsics Mihály: A parasztokról ... 99
Ady Endre: Emlékezés Táncsics Mihályra 99
Szimonidesz Lajos: Táncsics Mihály Budapesti leveleiből 100
Táncsics sajtópöre 104
1850-67
Bölöni György: A Bach-korszak ... 113
Tiszay Andor: Irodalom 121
Arany László A magyar emigráció mozgalmai 122
Zajzoni: Börtönben 124
Vachott Sándor: Sóhaj 124
Mikszáth Kálmán: Hogyan tisztelték a németeket a Bach-korszakban? . 125
Berecz Károly: Népéletből 126
Madách Imre: A civilizátor (részlet) . 127
Erdélyi János: Menekültek 129
Medgyes Lajos: Békeszózat 130
Tóth Kálmán: Bujdosók 131
Arany János: Rendületlenül 132
Vajda János: Atyámmal 133
Kemény Zsigmond: Forradalom után 133
1868 - 95
Korod a Miklós: A forradalom emléke az alku korában 137
Tiszay Andor: Irodalom 140
Arany László: A délibábok hőse (részlet) 148
Ábrányi Emil: Szabadság, dicsőség . . 148
Deák Ferenc beszéde a hatvanhetes bizottság ülésén 1867-ben 149
Komjáthy Jenő: Március 15-én . . 150
Szemere Miklós: A megszelídült honatyák 1S2
Gyulai Pál: A táblabíró 153
Mocsáry Lajos: A nemzetiségi megbékélés és a germán veszély ... 154
Palágyi Lajos: Május elsején 155
Gáspár Imre: Munkás-Marseillaise . . 156
Reviczky Gyula: Márczius tizenötödikén 158
1896 - 1910
Bóka László: »Boldog« századvég . . 161
Tiszay Andor: Irodalom 167
Kádár Endre: Márciusi álom 169
Gárdonyi Géza: Az öreg honvéd . . 172
Tábori Kornél: A cucilista 172
Kiss József: Potemkin 175
Ady Endre: Dózsa György unokája . 175
Révész Béla: Megszületett 176
Vörös péntek (1905. szept. 15.) . . . 178
1911-18
Justus Pál: Tíz év, amely felforgatta a világot , 181
Tiszay Andor: Irodalom 195
Pásztor Árpád: Jövünk még mi... . .196
Ady Endre: Hadd jöjjön a sajtó rabság 197
Babits Mihály: Egy kuruc a XX. században , . 197
Karinthy Frigyes: Békeúszítók, háborús apostolok 1917 júliusában . . 198
Ady Endre: Emlékezés március idusára 199
Gyóni Géza: Cézár, én nem megyek . 200
Ady Endre: Rohanunk a forradalomba 201
1918-19
Károlyi Mihály: A forradalmak kora . 205
Tiszay Andor: Irodalom 210
Babits Mihály: Éljen a köztársaság . 211
Várnai Zseni: Katonafiamnak! . . . 211
Pásztor Árpád: Lenin 212
Komját Aladár: Orosz testvérek elé . 213
Krúdy Gyula: Kápolnai földosztás . . 214
Tóth Árpád: Az új .Isten 218
Gyóni Géza: Utolsó tánc 220
Ady Endre: Az új kisértet . . . . . 221
Lányi Sarolta: Tavasz 1919-ben . . 222
Kassák Lajos: 1918 223
Március (1919.) 224
1920 - 35
Hegedűs Géza: A Bethlen-korszak és a szabadságeszme 227
Tiszay Andor: Irodalom 236
Andics Erzsébet: Az ellenforradalom győzelme után 238
Gábor Andor: Az én hazám 240
Babits Mihály: Május huszonhárom Rákospalotán 241
Komját Aladár: Halotti beszéd . . . 242
Sallai Imre: Kommunisták előre a statárium elleni harcra! 243
Lányi Sarolta: 1932 julius . . 244
Mód Aladár: 1920-1940 245
Nagy Lajos: Munkanélküliek a vásárhelyi emberpiacon 250
Vas Zoltán: A Rákosi per 251
Hollós Korvin Lajos: Egy rendőrló álma 252
Juhász Gyula: Március idusára ... 253
Gergely Sándor: Vitézek és hősök (részlet) 253
Szabó Zoltán: Paraszti sors a múltban 258
József Attila: Lebukott 260
« « Bethlen István ... 261
« « Döntsd a tőkét (Favágó) 261
« « A Dunánál 262
Szabó Dezső: Erdélyi földről ... 263
Darvas József: Politizálás falun . . . 266
1936 - 44
Kállai Gyula: 1848 és a magyar függetlenségi mozgalom . 269
Tiszay Andor: Irodalom 279
Márciusi Front: Mit kíván a magyar nép? 280
Illyés Gyula: Falukutatás 285
Benjámin László: Om mani padme hum 285
Nagy István: A munkásöntudat kialakulása 286
Keszthelyi Zoltán: Munkanélküliek . . 287
Berda József: Szeress már minket, szabadsági 288
Erdei Ferenc: Nemzet és parasztság . 288
Veres Péter: Én nem mehetek el innen 291
Szakasits Árpád: Horogkereszt, kereszténység és a szocializmus . . . 292
Lukács Imre: Márciusi köszöntő . . 294
A Kossuth rádió 1943 karácsonyi szózata . 295
Balázs Béla: A negyvennyolcas zászlók megszólalnak 295
Mária Béla: Ez az a pillanat 296
Rákosi Mátyás: Kinek az oldalán harcolna ma Petőfi és Kossuth? . . 297
Hárs László: Hajnal 298
Vozári Dezső: Uj márciust! 299
Vészi Endre: A világ beteg most, nemén 300
1945 - 48
Haraszti Sándor: 1848 örökösei mi vagyunk . „ 303
Tiszay Andor: Irodalom 311
Rákosi Mátyás: Az imperialista fasizmus vége 312
Zelk Zoltán: Márciusra 312
Mód Aladár: Az új magyar köztársaság és Kossuth tanítása 313
Gereblyés László: Mi, a nép 316
Illyés Gyula: Amikor a Szabadsághídra
a középső részt fölszerelték . . . 317
Jankovich Ferenc: Köztársasági dal . 317
Fodor József: Alku nélkül 318
Gellért Oszkár: Új mitológia 319
Andics Erzsébet: Az igazi hazafiság . 320
Vas István: Egy összeesküvőhöz . . . 323
Földeák János: Március 324
Kardos László: Tíz éve még 324
Névmutató 325

Negyvennyolctól negyvennyolcig
Bevezető 3
Tildy Zoltán: Előszó az Országos 48-as Ifjúsági Bizottság
Centennariumi Albumához 5
Károlyi Mihály: Az októberi forradalom fiatalsága 7
Dinnyés Lajos: Az ifjúság szerepe a demokratikus Magyarország építésében 12
Rákosi Mátyás: A magyar ifjúság egységéről 14
Szakosíts Árpád: Az ifjúság problémái 17
Veres Péter: A magyar ifjúság 100 éves évfordulójára 19
Gerő Ernő: Országépítő munkásifjúság 22
Ortutay Gyula: A magyar ifjúság művelődési politikája 30
Mihály fi Ernő: Nagy elődök - méltó utódok 35
Révai József: A demokratikus nevelés szelleme 38
Huszti Dénes: A magyar ifjúság és a centennárium 53
Non György: Az ifjúsági egység útján a népi demokráciáért. 55
Hegedűs Géza: A magyar ifjúság útja 1849-ig 62
Kende István: Hazáért, szabadságért, függetlenségért 90
Donáth Ferenc: A magyar ifjúság feladatai 117
A hároméves terv az ifjúságért (Lányi Kamilla) 120
A magyar ifjúság 48-as mozgalmának története (Szabó Endre) 126
Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanonomozgalom (Dénes
István) I
A NÉKOSZ egyévi munkájának mérlege (Kardos László) IX
A dobogókői parasztifjúsági programm 157
A Tanonc- és Ifjúmunkásotthonok Országos Szövetsége (Dénes István) 163
A Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége útja
(Csatári Dániel) 197
Diákságunk három éve (Várhegyi György) 212
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium diákszociális ügyosztálya az ifjúságért 219
Trencsényi- Waldapfel Imre: Az Úttörő Mozgalom eszményei 222
A magyar cserkészet (Szabolcsi Miklós) 328
A főváros gyermek- és ifjúságvédelme 235
A magyar ifjúság centennáriumi kultúrversenye (Sebestyén
György) , 237
Sportoló magyar ifjúság (Keresztes Tibor) 244
Mienk az Ország-Mozgalom (Szirbik Ferenc) 261
Nemzeti Segély és a magyar ifjúság (Kárász Győző) 275
A magyar ifjúság külföldi kapcsolatai (Csillag Pál) 277
A 48-as ifjúsági mozgalom jelentősége (Szabó Endre) 290
"Negyvennyolc szellemében a jobb magyar jövőért!"
A 48-as Ifjúsági Bizottságok egyéves országépítő munkájának részleges kimutatása 297

Képek jegyzéke:
Szovjetúnió: Az ifjúság ünnepe 16
Egészséges, vidám ifjúság a béke védelmében 16
Egységbe ifjúság! Előre a tartós békéért! 16
Jugoszlávia országépítő ifjúsága 16
Ságvári Endre, Kulich Gyula, Pesti Barnabás, Kreutz Róbert,
Pataki István, Braun Éva és Kondor György arcképe 104
Képek aj MADISZ életéből 128
A Magyar Lányok Virágünnepe a Margitszigeten 128
Munkában az ország építéséért 160
Rákosi Mátyás átadja a Tanoncvárost az ifjúságnak 160
Otthonra találtak a tanoncok 160
Tanonc- és ifjúmunkás-otthonok 160
Fásítás 208
A pápai kollégium újjáépítése 208
Ünnepelnek az úttörők 224
A Magyar Ifjúság Napja 224
A legjobb ifjúsági sportolók 256
A Magyar Ifjúság Sportünnepe 256
A Fesztivál-staféta áthalad Budapesten 256
Sportoló ifjúság 256
A Nemzeti Segély a nyomorgó gyermekekért 272
Vidám mosoly - a Nemzeti Segély jutalma 272
Külföldi nyaraltatás 272
Legnagyobb kincsünk a gyermek 272.
A Petőfi-brigád megérkezése Jugoszláviából 288
Az ifjúság résztvesz a politikai életben 288
A Balkán Ifjúsági Tanács a Magyar Köztársaság elnökénél 288
A Balkán Ifjúsági Tanács Budapesten 288
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem