A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1923-1924.

Harminharmadik évfolyam/Harmincnegyedik évfolyam

Előszó

Részlet a kötetből:

A KRISZTINA-LEGENDA.
(Első közlemény.)

1. A Krisztina-legenda nem tartozik ama dolgok közé, melyeknek puszta említése érdeklődést ébreszt; azonban tárgyalását megokolja... Tovább

Tartalom

Irodalomtörténeti Közlemények 1923

TANULMÁNYOK, ÉRTEKEZÉSEK
Császár Elemér: A negyvenes évek kritikai munkássága. I. és II. közl. 34, 157
Horváth Cyrill: A Krisztina-legenda 1, 129
Thienemann Tivadar: XVI. és XVII. századi irodalmunk német eredetű művei. II. és III. közl. 22, 143
ADATTÁR.
Holik Flóris: Az Apiarius budapesti kivonata 95
Harsányi István: Arany János levele Emődy Dánielhez 100
Debreczeni Ferenc: Arany János széljegyzeteiből 82
Harsányi István: Bárótzi Sándor három levele báró Vay Miklóshoz 92
Harsányi István: Bessenyei György Debretzennek siralma c. eddig kiadatlan poemája 54
Holik Flóris: Az Érdy-kódex egy helyéről 184
Kocsis Lénárd: Egy új Gyöngyösi-kódex 101
Harsányi István: Kazinczy Ferenc három levele báró Vay Miklóshoz 181
Badics Ferenc: Ismeretlen kuruc-kori versek 187
Debreczeni Ferenc: A Nagyidai Czigányok-hoz 105
Holik Flóris: Salamon és Markalf tárgyköréhez 185
Gulyás József: Szentgyörgyi József levele Kazinczyhoz 104
Gulyás József: Tompa Fekete könyvéhez 100
KÖNYVISMERTETÉSEK.
Bánhegyi Jób: Alszeghy Zsolt: A XIX. század magyar irodalma 110
Császár Elemér: Csahihen Károly: Szépirodalmi kritikusaink 117
Császár Elemér: Csokonai Vitéz Mihály összes művei 199
LS.: Emődy László: Petőfi-tanulmányok 207
LS.: Ferenczi Zoltán: Petőfi 112
K. K. J.: Gopcsa László: Gárdonyi Géza 207
Kiss-Kún József: Kéky Lajos: Petőfi 117
LS.: Kristóf György: Petőfi és Madách 206
K. K. J.: Oláh Gábor: Petőfi 118
Zsigmond Ferenc: Papp Ferenc: Báró Kemény Zsigmond I-II. 195
Papp Ferenc: Pataki József: A magyar szinészek története 109
Gálos Rezső: Révész Béla: Ady Endre 115
Zsigmond Ferenc: Rubinyi Mózes: Vajda János 113
Kocsis Lénárd: Tolnai Vilmos: Bevezetés az irodalomtudományba 106
Kocsis Lénárd: Zsigmond Ferenc: Mikszáth 205
IRODALOMTÖRTÉNETI REPERTORIUM
Hellebrant Árpád: Az 1922-ik évről 119
Hellebrant Árpád: Az 1923-ik évről 208

Irodalomtörténeti Közlemények 1924

TANULMÁNYOK ÉS ÉRTEKEZÉSEK.
Császár Elemér: A negyvenes évek kritikai munkássága 28, 97
Kastner Jenő: Faludi Ferenc olasz versformái 19
Solymossy Sándor: A Toldi-monda keletkezése 81
ADATTÁR.
Harsányi István: Adalékok a Balassa-irodalomhoz
I. Balassa Bálint Istenes énekeinek függelékében közölt két ének szerzője 131
II. Mire bánkódol, óh te én szívem kezdetű ének forrása 132
Gulyás József: Arany egyik verséhez 135
Badics Ferenc: Bajza József kiadatlan forradalmi költeményei 111
Timár Kálmán: A Debreceni-kódex két példája 134
Rakodczay Pál: Dugonics mint tanár 49
Császár Elemér: Ismeretlen Tompa-versek 130
Gulyás József: Kikkel együtt nézte meg Petőfi a sárosi vár romjait? 59
Gálos Rezső: Kisfaludy Sándor kiadatlan kéziratai 52, 117
Gulyás József: A magyar Szép Magelona kora 135
Badics Ferenc: Régi magyar írók kiadatlan levelei 37
Major Ervin: Újabb adatok Verseghy költői és zeneszerzői működéséhez 46
KÖNYVISMERTETÉSEK.
Gálos Rezső: Ady Lajos: Ady Endre 68
Kocsis Lénárd: Balassa Bálint: minden munkái 66
Mitrovics Gyula: Balogh Károly: Madách Imre otthona 69
Hartmann János: Beőthy Zsolt: Romemlékek 60
Harsányi István: Kiss Géza - Hegyaljai: Árva Bethlen Kata 140
K. K. J.: Madách: Az ember tragédiája 70
Tolnai Vilmos: Mitrovics Gyula: Az egység és sokféleség esztétikai elve «Az Ember Tragédiájá»ban 137
Zlinszky Aladár: Riedl Frigyes: Petőfi Sándor 64
(GR.): Szinnyei Ferenc: Kemény Zsigmond munkássága a szabadságharcig 143
Császár Elemér: Szinnyei Ferenc: Kármán József és az Uránia névtelenjei 144
Gálos Rezső: Timár Kálmán: Prémontrei kódexek 141
Papp Ferenc: Zlinszky Aladár: Klasszicizmus és romanticizmus 136
Kocsis Lénárd: Zulawski Andor: Irás Adyról 139
IRODALOMTÖRTÉNETI REPERTÓRIUM.
Hellebrant Árpád: Az 1923-ik évről 72
U.-at: Az 1924-ik évről 145
Helyreigazítás. A szerkesztőtől 110
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem