A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Módszertani közlemények 1966/1-5.

A Szegedi Tanárképző Főiskola folyóirata - 6. évfolyam 1-5. szám

Tartalom

1. szám
Ágoston György: A francia nyelv tanítása az alsó tagozaton1
Erdei Mihály: Az orosz igeaspektusok (Vid) használatáról3
Veidner János: A fizika reformtankönyvek új koncepciója a mértékegységek műveletei használatában5
Jósa Zoltán: "Az emberi település körül élő állatok" című témakör tartalmi elemzése8
Zentai Károly: "A tanulási készség" fejlesztésének néhány módszertani elve17
Műhely24
Fehérvári Ferenc: Hogyan szervezzük meg a kisállattenyésztési gyakorlatokat a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozásokon?
Kamarás György: A fajismeret szerepe a biológiai oktatásban
Németh István: A folyók szabályozásával kapcsolatos fogalmak és elemzésük
Kubinyi Zoltán: Fizikai kísérleti eszközök készítése
Glózik Pál: A kislabdhajítás gyakorlatának játékos megoldásai az általános iskola egyes osztályaiban: 2-4. osztály
Gaál Lajos: Az úttörő négytusa edzése
Várkonyi Nándor: Műveletek gyakorlása a műszaki oktatásban
Turai Kálmán: Szemelvények felhasználása a történelemórán (II. Források, forrásértékű dokumentumok)
Fodor János: Helyesírási készségvizsgálat a gimnázium I. osztályában
Szemle68
2. szám
Schwalm Pálné: A zenei hallás és ritmusérzék fejlesztésének szükségessége és lehetőségei a tanítási órán1
Dr. Szörényi József: Irodalmi szemelvények felhasználása kötött témájú osztályfőnöki órán5
Veidner János: Év eleji analitikai felmérés a fizikában a tanulók személyiségének megismerésére10
Somfai László: Egyre nagyobb tudatosság hassa át oktató munkákat!17
Némeht István: Az elbeszélés és a felolvasás módszerei a földrajz tanításában (Sarkvidékek)22
Dr. Zentai Károly: A tanulási készség fejlesztésének fontosabb problémái az általános iskolai tanulóknál35
Vincze István: A daltanítás kombinált módszerei - a hallásfejlesztés szolgálatában43
Jósa Zoltán: "A nagyüzemi gyümölcsös és zöldségkert élete tavasszal" című témakör tartalmi elemzése45
Műhely51
Turai Kálmán: A történeti fogalmak elkülönítésének problémái
Kubinyi Zoltán: Fizikai kísérleti eszközök készítése
Huszka László: Hogyan használja fel az áltlános iskolai történelemtanár a "Magyarország történetét"?
Kávássy Sándor: A történelemtanítás szakműveltség-közvetítő feladatai az általános és középiskolában
Glózik Pál: A kislabdahajítás gyakoroltatásának játékos megoldásai
Esztergály Keve: Gondolatok a terepasztal-munkáról
Gaál Lajos: Úttörő négytusa versenyek szervezése és rendezése
Szemle76
3. szám
Baranyi Albertné: A tartalom és forma az énekórákon1
Teleki Miklós: Csehszlovák tapasztatok a differenciált oktatás első kísérleteiről7
Zentai Károly: A tanuló önálló (otthoni) tanulásának előkészítése a tanítási órán10
Somfai László: Helyesírási jártasság - készség?17
Kozma Tamás: Az olvasási készség mérésének néhány elvi kérdése22
Veidner János: Jártláncú televíziósadás egy 7. osztályos fizika órán25
Kelemen Jánosné: 8. osztályos tanulók tudásszintje és matematikai gondolkodása32
Németh István: Földrajzi fogalmak kialakítása térképek segítségével38
Műhely48
Várkonyi Nándor: Komplex munkák az ötödik osztályban
Turai Kálmán: Áttekintő ismétlés bizonyítással történelemórán
Kamarás György. Bélyeggyűjtés a biológiai ismeretszerzés szolgálatában
Glózik Pál: A felmentett tanulók foglalkoztatása a testnevelési órán
Fehérvári Feren: A kisállattenyésztéssel kapcsolatos ügyeletes munkájának megszervezése
Szemle72
4. szám
Horváth Imre: A világnézeti nevelés tartalma az alsó tagozatban1
Stein Jánosné: Néhány gondolat az alsó tagozatos oktatás pszichológiai szemléletéhez10
Szeléndi Gábor: Gondolatok a környezetismeret tanításáról15
Szörényi József: 3. osztályos népköltészeti anyag felhasználása a hazaszeretet mélyítésére19
Zentai Károly: Szempontok a gyermek ottoni (önálló) tanulásának megszervezéséhez23
H. Tóth Imre - Erdei Mihály: A csak többesszámban használatos orosz főnevek tanítása30
Veidner János: Új koncepció az elektromos ellenállás 8. osztályos tanításában32
Jósa Zoltán: A tanulók aktivizálása és önállóságra nevelése a tények megismerésében és a tények alkalmazásában a biológiai oktatás kezdetén40
Műhely48
Németh István: Térképek alkalmazása a földrajz tanításakor
Várkonyi Nándor: Komplexmunkák az 5. osztályban (folytatás)
Bernőcz Ferencné: A programozás "hazai" viszonylatban
Glózik Pál: A labdagyakorlatok különleges szerepe az alsó tagozat testnevelésében
Révész Béla: Az élővilág munkafüzetek felhasználása
Novák István: Kisfalusi úttörő csapatok sportnaptára
Szemle75
5. szám
Hegedűs András: Az esztétikai nevelés néhány kérdése az általános iskola 1-4. osztályában1
Gazsó István: Kombinatorikai felaadtok az alsó tagozaton7
Bán Ervin: Az anyanyelv és a nyelvtan szerepe a tagozatos általános iskolai osztályok nyelvtanításában12
Kelemen Jánosné: Hogyan használják fel az új Mértan Tanterv-et a gondolkodás fejlesztése17
Jósa Zoltán: A koncentráció vizsgálata a "környezetismeret" és az "élővilág" tantárgyak között22
Zentai Károly: A feladatmegoldási menet kialakítása és alkalmazása a tanuó egyéni munkájában28
Műhely34
Hegedűs András: Amit tudni kell
Rakonczay László: A Nevelési Terv és a Tanterv végrehajtásának 3 éves tapasztalatai a testnevelésben
Zsolnai József: Irodalmi színpad az általános iskolában
Harmath István: A tv szerepe a történelemtanításban
Tematikák a történelmi szakkörök számára
Kubinyi Zoltán: Váltóáramú és egyenáramú generátor modell
Várkonyi Nándor: A munkadarabok megválasztásának szempontjai a gyakorlati órán
Glózik Pál: A szabadgyakorlatok szerepe a tanulók munkájának értékelésénél
Szemle59
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Módszertani közlemények 1966/1-5. Módszertani közlemények 1966/1-5. Módszertani közlemények 1966/1-5.

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba