A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Európai Unió - Regionalizmus - Szuverenitás

IV. Országos Politológus Vándorgyűlés - Székesfehérvár 1998. március 20-21.

Előszó

SZABÓ GÁBOR: KÖSZÖNTŐ
Mint a helyet adó házigazda szeretném Önöket köszönteni, elsősorban abból a megfontolásból, hogy minden megye és minden önkormányzat örül, ha egy ilyen rendezvény gazdája... Tovább

Tartalom

SZABÓ GÁBOR: Köszöntő 3
NAGY ISTVÁN: Köszöntő 4
BAYER JÓZSEF: Megnyitó 5
REFERÁTUMOK
HERWIG van STAA: RÉGIÓK EURÓPÁBAN 9
GOMBÁR CSABA: A SZUVERENITÁS KORUNKBAN 14
BALOGH ANDRÁS: AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG 19
RECHNITZER JÁNOS: AZ ÁTMENET REGIONALITÁSA, A REGIONALITÁS ÁTMENETE 25
KENDE PÉTER: MEGJEGYZÉSEK A CIVIL TÁRSADALOMRÓL 37
BŐHM ANTAL: CIVIL SZERVEZETEK A HELYI TÁRSADALOMBAN 42
SZEKCIÓELŐADÁSOK
I. SZEKCIÓ (Az európai integráció és Magyarország) 47
Nyitóelőadás:
BESZTERI BÉLA: MAGYARORSZÁG ESÉLYEI A GLOBÁLIS
VILÁGBAN ÉS A RÉGIÓK EURÓPÁJÁBAN 49
Előadások:
VÁNDOR JÓZSEFNÉ: AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ ÉS MAGYARORSZÁG 54
SZALAINE SÁNDOR ERZSÉBET: AZ EU TAGÁLLAMOK NEMZETI IDENTITÁSÁVAL
ÉS SZUVERENITÁSÁVAL KAPCSOLATOS DILEMMÁK - NEMZETKÖZI JOGI SZEMSZÖGBŐL 58
SIPOS ANDRÁS: AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN TEVÉKENYKEDŐ POLITIKUSOK EURÓPA-KÉPE 65
SZÉNÁSI ÉVA: A NEMZETÁLLAMI KERETEK MEGHALADÁSA: A PÁNEURÓPAI GONDOLAT 76
HORVÁTH ZSUZSANNA: AZ EU KOMPETENCIÁJÁNAK BŐVÜLÉSE
A KÖRNYEZETI POLITIKA PÉLDÁJÁN 79
BERTALAN PÉTER: MAGYARORSZÁG EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGÁNAK
VÁRHATÓ ELŐNYEI ÉS LEHETSÉGES HÁTRÁNYAI 89
H. TÓTH KLÁRA: MAGYARORSZÁG MOZGÁSTERE AZ EU ÉS A FÁK KÖZÖTT 91
II. SZEKCIÓ (A regionális gondolkodás fejlődése és a regionalizmus) 97
Nyitóelőadás:
HERVAINÉ SZABÓ GYÖNGYVÉR: A SZUBNACIONÁLIS POLITIKA
INTEGRÁLÓDÁSA AZ EU INTÉZMÉNYRENDSZERÉBE 99
Előadások:
DARAI LAJOS MIHÁLY: A REGIONÁLIS GONDOLKODÁS TÖRTÉNETI ALAKULÁSA 113
PAP NORBERT: A FÖLDRAJZI RÉGIÓFOGALOM MANIPULÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 117
CSEFKÓ FERENC: A TERÜLETFEJLESZTÉS KÖZÉPSZINTJE 123
GERGELY ATTILA: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI POLITIKÁK GLOBALIZÁCIÓJA 128
OLÁH MIKLÓS: ADALÉKOK A REGIONÁLIS IDENTITÁS TÉRBELISÉGÉHEZ 135
KOVÁCS GÉZA: AZ OKTATÁS REGIONÁLIS TERVEZÉSE ÉS SZERVEZÉSE 144
III. SZEKCIÓ (Szuverenitás-nemzetállamiság-regionalizmus) 147
Nyitóelőadás:
NAVRACSICS TIBOR: HÁROMSZINTŰ EURÓPA?
Előadások:
SASHALMI ENDRE: REGIONALIZMUS, SZUVERENITÁS, NEMZETTUDAT,
KERESZTÉNY EGYSÉGTUDAT ÉS AZ EURÓPA ESZME A 12. SZÁZADTÓL
AZ UTRECHTI BÉKÉIG (1713) 157
SZABÓ LÁSZLÓ ZOLTÁN: AZ IDEÁLIS ÁLLAM: A SZUVERENITÁS
PROBLÉMÁJA HEGELNÉL 163
SZILÁGYI ISTVÁN: REGIONALIZMUS, GLOBALIZÁCIÓ, SZUBSZIDIARITÁS 166
TARR GYÖRGY: A NEMZETÁLLAMOK, A SZUVERENITÁS,
A REGIONALIZMUS FOGALMI KÖRÉNEK ÉS VISZONYAINAK VÁZLATA
A POLITIKATUDOMÁNY OPTIKÁJÁBÓL 170
SZILÁGYI IMRE: A SZLOVÉN SZUVERENITÁS ÉS A REGIONALIZÁCIÓ 174
HAMBERGER JUDIT: SZUVERENITÁS ÉS REGIONALIZMUS
A CSEH ÉS SZLOVÁK POLITIKAI GONDOLKODÁSBAN 178
BORBÉLY ZSOLT ATILLA: KISEBBSÉGI STRATÉGIÁK 183
TÖRÖK GÁBOR: A JÓLÉTI SZUVERENITÁS: A NORVÉG PÉLDA 190
IV. SZEKCIÓ (Etnikai dimenzió, biztonságpolitika, Magyarország NATO-csatlakozása) 195
Nyitóelőadás:
GERGÓ ZSUZSANNA: EGY HUSZONEGYEDIK SZÁZADI
BIZTONSÁGPOLITIKAI MODELL FELÉ 197
Előadások:
KURUNCZI JENŐ: REGIONALIZMUS ÉS NEMZETÁLLAMISÁG KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN 203
CSERESNYÉS FERENC: MENEKÜLTEK FOGADÁSA
A SCHENGENI TAGÁLLAMOK TERÜLETÉN 207
MATUS JÁNOS: BIZTONSÁGPOLITIKA ÉS INTEGRÁCIÓ 212
GAZDAG FERENC: MAGYARORSZÁG A NATO CSATLAKOZÁS ELŐTT 215
CSAPODY TAMÁS: MAGYARORSZÁG ÉS A NATO CSATLAKOZÁS - CIVIL SZEMSZÖGBŐL 219
MEISZTER PÉTER: A NATO-KÉRDÉS KÖZPOLITIKAI VETÜLETBEN 224
V. SZEKCIÓ (Az európai integráció, nyilvánosság és oktatás) 233
Nyitóelőadás:
RÉVÉSZ BÉLA: A NEMZETKÖZI POLITIKAI TÁJÉKOZTATÁS EURÓPAI TRENDJEI 235
Előadások:
BODÁCS EMIL: A NEMZETÁLLAM ÉS A TELEKOMMUNIKÁCIÓ KAPCSOLATÁNAK
NÉHÁNY KÉRDÉSE 245
KOROGNAI LÁSZLÓ: AZ EU-HOZ VALÓ CSATLAKOZÁSUNK
KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁJA 249
KOMANOVICS ADRIENNE: RÖVID BEVEZETÉS AZ EURÓPAI UNIÓ
KÜLKAPCSOLATAIBA - INTÉZMÉNYI HÁTTÉR 255
MESZLÉNYI RÓZSA: A KOMPETENCIA ALAPÚ KÉPZÉS
ÉS SZEREPE AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS FOLYAMATÁBAN 268
SÁRDI CSILLA: NYELVOKTATÁS FELSŐFOKON:
AZ IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUSOK HELYZETÉRŐL 271
ÚLAKY ISTVÁN: KECSKEMÉTI GIMNAZISTÁK MAGYARSÁGKÉPE 274
VI. SZEKCIÓ (Helyi politikai, civil társadalom) 281
Nyitóelőadás:
KUNSZT MÁRTA: DÖNTÉSHOZATAL A KULTURÁLIS SZFÉRÁBAN 283
Előadások:
SZABÓ MÁTÉ: A JOGVÉDŐ SZERVEZTEK MAGYARORSZÁGON
A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN ÉS AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁS
NYÚJTOTTA ÚJ POLITIKAI TÉR 289
HACSI LAJOS: CIVIL SZERVEZETEK EGERBEN A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN 305
MAGYAR GÁBOR: KÖZRENDVÉDELEM A PÁRTPROGRAMOKBAN ÉS A PARLAMENTBEN
311
KAISER TAMÁS: ESETTANULMÁNYA GYŐRI REFLEX KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLETRŐL
A HELYI POLITIKA ÉS A CIVIL TÁRSADALOM ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN 328
SZABÓ ANDREA: AZ ELIT ÁLTAL TÁMOGATOTT TILTAKOZÁSOK
AZ ÍROTT MÉDIA TÜKRÉBEN 335
PÁLL KINGA ÁGNES: ETNIKUM ÉS NYILVÁNOSSÁG 342
LEVELEKI MAGDOLNA: A MULTINACIONÁLIS CÉGEK MEGJELENÉSÉNEK
MUNKAERŐPIACI HATÁSA 345
HALÁSZ IMRE: A PHARE CBC PROGRAM EREDMÉNYEI ZALA MEGYÉBEN 353
KOVÁCS ERNŐ: A VIDÉK POLGÁROSODÁSÁRÓL 358
KISS ENDRE: KÍSÉRLET A JELENKOR JOBBOLDALI POPULISTA JELENSÉGÉNEK
ÉRTELMEZÉSÉRE 361
PLENÁRIS ZÁRÓÜLÉS
SZEKCIÓVEZETŐK BESZÁMOLÓJA 365
I. Szekció: KISS ENDRE:
Az európai integráció és Magyarország 367
II. Szekció: RECHNITZER JÁNOS:
A regionális gondolkodás fejlődése és a regionalizmus 368
III. Szekció: NAVRACSICS TIBOR:
Szuverenitás-nemzetállamiság-regionalizmus 369
IV. Szekció: SURÁNYI JENŐ:
Etnikai dimenzió, biztonságpolitika, Magyarország NATO-csatlakozása 369
V. Szekció: KENDE PÉTER:
Az európai integráció, nyilvánosság és az oktatás 370
VI. Szekció: SZABÓ MÁTÉ:
Helyi politika, civil társadalom 370
BAYER JÓZSEF: Zárszó 371
VÁRHELYI ISTVÁN: Záró gondolatok 372
A KÖTET SZERZŐI 373
SUMMARY 375
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Európai Unió - Regionalizmus - Szuverenitás Európai Unió - Regionalizmus - Szuverenitás
Állapot:
1.870 Ft
930 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba