Több mint 68.000 kötet Gyermek- és ifjúsági irodalom témakörből 25% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Emlékek, küzdelmek, tapasztalatok I-II.

Útmutató 1984/1-2./Szemelvények, részletek a Pedagógusok Szakszervezete Központi Vezetősége 1982. évi pályázatának díjazott és jutalmazott műveiből

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 191 oldal
Sorozatcím: Útmutató
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 14 cm
ISBN: 963-17-8074-0
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 93159/I-II.

Előszó

A Pedagógusok Szakszervezete állami főhatóságokkal és más társadalmi szervezetekkel együtt immár második alkalommal hirdetett meg pályázatot elsősorban a nyugdíjas kollégák részére azzal a céllal,... Tovább

Tartalom

I. kötet
Előszó3
Szemelvények az I-II. és III. díjat nyert pályamunkákból5
Az oktató- és nevelőmunka általánosítható tapasztalatai7
Dr. Szabolcs Árpádné: Egy lakótelepi iskola nevelőtestületének formálódása7
Négyessy István: A szerencsi Bocskai István Gimnázium kapcsolatrendszerének bemutatása, elemzése14
Pék Józsefné: Az irodalom megszerettetésének lehetősége a szakközépiskolában17
Dr. Somos Lajos: A pedagóguspálya vonzásában egy egész életen át20
Kövesi Józsefné: Megmentett gondolatok. Az oktató-nevelő munka általánosítható tapasztalatai22
A pedagógusközösségek és a szocialista iskola kialakítása érdekében végzett küzdelmes munka emlékei24
Dr. Kovács Ferenc: Pedagógiai közösségek és a szocialista iskola kialakítása érdekében végzett munkám emlékei24
Dr. Szántó Károly: A szocialista iskola megvalósításáért folytatott harc néhány emléke29
Hegyi Gyuláné: Egy ifjúsági szövetkezet vállalkozásai32
Deák Imre: Egy életpálya emlékei35
Dr. Tóth Ferencné: Kétszer ad, ki gyorsan ad (Elmaradt egy kirándulás)38
A szakszervezeti munka emlékei, tapasztalatai41
Vecsernyés János: A Pedagógusok Szakszervezetének harca a szocialista iskola megteremtéséért Csongrád megyében (1944-48.)41
Musits Jenő: In memoriam, Greisinger Ottóné Kerecsényi Ilona polgári iskolai tanár, a Magyarországi Tanítók szakszervezete 1919-es bizalmija emlékére44
Dr. Tóth István: Programképek egy intézmény nyugdíjasainak életéből51
Szatmári Lajos: Pataki csasztuskák (Képek a sárospataki pedagógus-szakszervezet életéből, 1947-1953)53
Az életmód változása
Nagy Kálmán: Számvetés56
Boross Sándorné: Adalékok a sajátos gondozást igénylő 6-15 éves gyermekek segítése terén, egy munkáskerületben végzett oktató-nevelő tevékenységről61
Zilahy Sándorné: Akire mindig számíthatnak62
Szemelvények a különdíjban részesült pályaművekből65
Dr. Tolnai György: Emlékek a szocialista iskola és az esti egyetemi oktatás megindításáról (1945-1947)67
Dr. Nagy Lórántné: Az oktató-nevelő munka általánosítható tapasztalatai69
Ruszkay András: A szocialista kollégiumok fejlesz tésének szolgálatában71
Dr. Gaál Gyula: Nevelésügyünk szolgálatában73
Ferencz Miklósné: Az ipari tanulók oktatása köréből76
Csizmadia Sándor: Egy iskolaigazgató visszaemlékezései76
Fülöp Mihály: Tanyai tanítói munkám története77
Fónay Tibor: A magam példáján. Alapítványtól alapítványig78
Dr. Margócsy József: Emlékek a szakérettségis tanfolyamról79
Rudisch Ferencné: A szocialista iskola kialakítása érdekében végzett munka emlékei80
Hortobágyi Ernő: Hogyan szerettettem meg tanítványaimmal az úttörő Micsurin-szakkör, illetve Micsurin-állomás segítségével a nagyüzemi szocialista mezőgazdaságot82
Mozga János: A pedagógusközösségek és a szocialista iskola, segítségükkel a szocialista falu kialakítása érdekében végzett munka emlékei83
Dr. Kovács Péter: Viaskodás egy kis székely falu szdövetkezetbe tömörítéséért84
Dr. Dékány Mihályné: A természetjárás szerepe az iskolai nevelésben85
Szabó László: A Pedagógus Takarék- és Hitelszövetkezet megalakulása és működése86
Fülöp Gyula: A cigánygyermekek nevelésének gondjai, színterei, eredményei és további feladatai88
Dr. Miklóssy Ferencné:: A nyírlugosi általános iskola és a termelőszövetkezet két évtizedes szocialista együttműködése az emberek kulturáltságának emelése és életmódjuk megváltoztatása érdekében (1960-1980)90
Povázsay Sándor: A nagy átalakulás évei egy községi iskolában92
Enyedi József: A teljesség igényével94
Madáchy Károly: Oklevéltől az aranydiplomáig96
Kiss József: A szakszervezeti munka emlékei, tapasztalatai97
Halász Pál: Visszaemlékezés három kis település földosztására, szocialista átalakulásának kezdeteire. Küzdelem három kis település szocialista iskolájának kialakításáért99
Bartos Géza - Sós István: Adatok a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete testnevelési szakosztályának működéséhez103
Hujber Józsefné: A Kecskeméti pedagógus-szakszervezet menzája. A Kecskeméti 1. sz. Általános Iskola történetéből103
II. kötet
Előszó3
Részletek a jutalmazott pályamunkákból5
Abkarovits Endre: Változó idők, változó feladatok7
Dr. Árva György: Tanulni, tanulni, tanulni8
Bacsó Károly: A munka öröme - az élet öröme8
Bakonyi Béla: Ötven év pedagógusmunka dalban elbeszélve9
Bakos Gyula: Rég volt, igaz volt10
Balogh József: Az iskola, a népművelés szerepe egy kisközség életmódjának megváltoztatásában11
Dr. Bartháné dr. Lakatos Gizella: Barangolás az emlékek erdejében12
Dr. Benkő Istvánné: A nevelés megszépítette életemet12
Békés Viktor: Szakszervezeti munkám emlékei13
Bérces Lajos: A régi és az új13
Bíró Jánosné: Emlékek, tapasztalatok13
Borbély László: Egy vándor néptanító küzdelmei, emlékei14
Both Vilmos: Egy napom sem telt el munka nélkül14
Brigán Dezső: "Ha én ezt a klubban egyszer elmesélem!"15
Csató Ödön: A felnőttoktatás múltja, jelene és jövője16
Dr. Csontos Lajosné: Útkeresés16
Csopák Ferencné: Emlékek, küzdelmek, tapasztalatok17
Csopák Ferenc: Egy volt tanyai tanító visszaemlékezései17
Dr. Deák Gábor: Első találkozás a "morbus hungaricus" valóságával Szabolcsban18
Egerszegi Ferenc: Útkereső szülőnemzedék19
Fecske Istvánné: Az ifjúsági mozgalom szerepe a nevelő-oktató munkában20
Fekete Kovács Győzőné: A pedagógusközösségek kialakításának, irányításának és a pályakezdők nevelésének módszerei, eszközei20
Frits Sándor: Negyvenévi pedagógiai munkám jó tapasztalatai21
Gávai Józsefné: Oktató-nevelő munkám tapasztalatai pályakezdésemtől az államosításig22
Gerencsés József: A pozitív hagyomány építőerő23
Grusz Lászlóné: foglalkozásuk: tanító24
Gyáni Sándor: Emlékek, küzdelmek24
Gyurkó Miklósné: Az életet már megjártam25
Herczeghné Iványi Margit: Görgény25
Hodász József: Részletek negyvenévi pedagógiai munkám emlékeiből26
Dr. Horváth Lajosné: Változott-e a pedagógus funkciója 1937-től napjainkig?27
Dr. Horváth Károlyné: Tanító vagyok, sorsom a magvetőké27
Horváth Julianna: Válogatás pedagóguséletem élményeiből28
Dr. Horváth László: Emlékezés egy régi iskolára29
Járó Miklósné: Lehet-e otthon a nevelőotthon?29
Kalas Zoltán: Életem útján30
Kálmán Jánosné: A pályakezdő pedagógusok segítése31
Kapitány Sándor: Egy járási tanulmányi felügyeóő visszaemlékezései31
Kecskés István: Küzdelmes út32
Kelemen Sándor: Köznapi közéletiség negyven év tükrében33
Kemény Emília: A szakmunkástanulók helyzete Szolnokon a felszabadulás előtt és napjainkban34
Kenéz László: Ha újra kezdeném is, így csinálnám35
Kerényi Dániel: Mozaikok életem útjáról36
Kiss Lajosné Magyar Irén: A nagykőrösi tanyavilág élete az 1930-as években36
Dr. Korek Józsefné: Egy népiskolai tanító életéből37
Korsós Nándor: A múlt és jelen tanítója38
Koós Ferenc: Nagyenyed38
Krasznai András: A Váli úti Híradó39
Lengváry Józsefné: A pályakezdő pedagógusok munkájának segítése40
Dr. Lukáts Borbála: Kapcsolatteremtés szakköri munkával40
Major Mátyás: Küzdelmes élet41
Nagy Vendel: Meditáció - 198242
Nemeskéri Lajosné: Nevelőmunkám tapasztalatai és eredményei42
Oros Károly: Harcokban született43
Orsós Lászlóné: Megérte44
Paál József: Non scolae, sed vitae45
Papp Miklós: Nehéz évek - forró percek45
Pásztor János: 128 év vázlatos története a legtanyásabb községből (1854-1982)46
Péteri Ferenc: Regulem egy életformáért47
Radnai Márton: Világítsunk tiszta fénnyel mindeneknek útján48
Reményffyné Ujházy Irén: Egy bélista története49
Reviczky Béla: Igazgatói tanfolyam - 193849
Róka Istvánné: A Dráva mentétől a Gerecse aljáig50
Rónai Lászlóné: Pipacsok51
Dr. Saltzmann Gézáné: Nem oda érkeztem, ahova indultam52
Seres Józsefné: Embernek lenni minden körülmény között53
Seper Jenő: Érdemes volt54
Simon Lajosné: Csak jó szerencse, semmi más54
Sindelár László: Emlékek, küzdelmek, tapasztalatok55
Szabó Elemér: Pedagógusközösségek és a szocialista iskola kialakítása érdekében végzett küzdelmes munkám emlékei56
Szabó Pál: Orosházi polgári iskolák története57
Dr. Szalóky László: Népoktatási korrajzok és szokások Dél-Somogyból57
Dr. Szekeres József: Oh, azok a nemszeretem tantárgyak58
Szeli Lászlóné: Küzdelmes munkám emlékei58
Takács Julianna: A dolgozók iskolái és az ipari iskolák szervezése59
Tanner József: Visszaemlékezéseim60
Dr. Tóth Ferenc: az Agrártudományi Egyetem sátoraljaújhelyi szakérettségi tanfolyamának rövid története61
Tóth Gábor: Húsz esztendő a szocialista pedagógia szolgálatában62
Tóth Istvánné: Az életmód változása62
Tok Miklós: Visszaemlékezés a miskolci Földes Ferenc Gimnázium történetéből az ellenforradalom előtti évekre63
Thuróczi Mária: Az oktató-nevelő munka sokirányú segítése életemben64
Udvardy Márta: Öröm és üröm65
Várallyai Gabriella: Szivárvány65
Vásárhelyi József: Visszaemlékezés a pályakezdésre66
Veres Jánosné: Az igazmondás tüze olthatatlan66
Zakupszky László: Kodály hatása a galyatetői üdülése kapcsán67
Függelék. A pályázat okmányai 69
Pályázati felhívás71
Jelentés az "Emlékek, küzdelmek, tapasztalatok" című pályázat végrehajtásáról74
A díjazásban, különdíjban és jutalomban részesült pályázók77
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem