1.018.095

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Reviczky Gyula összegyűjtött művei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 574 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai RT. nyomása, Budapest. Sajtó alá rendezte és bevezette Paku Imre.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A XIX. század második felének egyik legérdekesebb és legeredetibb alakja; életpályájának változatos, fordulatos és emberien megható lefolyása hosszú ideig majdnem páratlanul áll a magyar... Tovább

Előszó

A XIX. század második felének egyik legérdekesebb és legeredetibb alakja; életpályájának változatos, fordulatos és emberien megható lefolyása hosszú ideig majdnem páratlanul áll a magyar költősorsok között. Élete regény módjára rejtelmekkel és talányokkal teli: áldatlan napjai idején a költészet egyetlen vígasztalója, balsorsának írás az enyhítője. Új költőtípus jelentkezik benne : a maga képességét kitűnően ismeri, sohasem vállalkozik erejét meghaladó feladatokra, ellenben egyéni költőfogalmával szembehelyezkedik az uralkodó felfogással, nevezetesen a népieskedésnek, mely az ő korában epigonok kezére került, tudatos ellenzője volt. A költészet egyetemes anyanyelvén kívánt szólani arról a gyönyörről, mely lelkét eltöltötte. Mégsem nemzetközi abban az értelemben, ahogy az irodalom nemzetköziségét általában értelmezik és magyarázzák.
Reviczky Gyula mindössze az embereket elválasztó mesterséges válaszfalak fölé emelkedik. A sorscsapások után megalkuvást nem ismerő újrakezdései, csakazértis-kitartásai nemcsak magyar jellemvonásokra vallanak, hanem költészetének fájó, tépelődő hangja annyira magyar, mint keveseké kívüle. A fejlődő nagyváros - a hetvenes évek Budapestjének - merőben új szemléletű költője : a nemzeti jellemvonásokat csak annyira vetette le, mint amennyire a városok képéről lemaradnak bizonyos mértékben a nemzeti vonások. Reviczky nem az erdőről énekel, hanem a pozsonyi liget ihleti merengő, búslakodó dalra. Irodalmi korszakot zárt le és nyitott meg. Reviczky Gyula átvette a hagyományokat és útat tört az újítások számára. Szép és nagyszerű költői szerep ez utóbbi, de egyúttal hálátlan is, mert az irodalmi közvélemény leghamarább a közvetítőkről feledkezik meg; elsősorban a közönség felejti el nevét. Vissza

Tartalom

Reviczky Gyula (1855-1889)
KÖLTEMÉNYEK
Ifjúságom (1874-1883)
Tűnő ifjúság3
Első szerelem
Ábrándjaim derűs világát5
Emlékezem5
Szívemből téptem6
Szép volt és ifjú6
Zeneszót hoz6
Be messze tűnt6
Találkozás7
A pozsonyi ligetben7
Emma
Himnusz8
Donna Diana10
Óh, szánj meg11
Nem mondta senki12
A réteken járok13
Bál után13
Akik a tapsot kedvelik14
Mikor a langy szellőcske14
Örök szerelem15
Arcképére16
Souvenír16
Gyakran jelensz meg17
A világon17
Óh, ne nézz rám18
Ne okozz, ne vádolj18
Tiporj lábaiddal19
Webert, Chopint játszod19
Ha mosolygasz19
Beh jó19
Azok az ingatag poéták20
Ha valaha találkozunk20
Széttépted azt a rózsaláncot20
Ne is találkozzunk21
Isten veled21
Úton21
Milyen jó22
Egy levélre22
Üzenet a távolba23
Hát érdeklődik még?23
Bimbónak társa24
Ha hallanál25
Tudom, elhervad ifjúságunk25
Kell, hogy hozzád visszatérjek26
Sok szép leány26
A tavasz első napsugára27
Én édes, elhervadt virágom28
A te neved, a te hangod28
Óh, csak még egyszer29
Kerülsz?29
Találkozunk végre mégis!29
Szerelmi özvegységemet30
Perdita
Rózsakínálás31
Gondoljon a világ31
Szívem igaz31
Késő neked már32
Lelkedbe ádáz végzeted32
Hiába gyújt szemed32
Egyedül állsz32
Változatok
Osztályrészem33
Sátán34
A bánatból34
Árva fiú35
Karácsonykor35
Mikor húsz éves lettem35
A filiszterekhez36
Imakönyvem36
Est deus in nobis37
A cigaretről38
Tavaszodik38
Tedeum38
Ne vádoljatok39
Boldog idő40
A költő világa40
Petőfi él!41
Ősz felé41
Imádságom42
Az oáz panasza42
Túlélek én minden csalódást43
Miatyánk45
Sors46
Schopenhauer olvasása közben47
Szerelem filozóiája48
A bolondok házából48
Egy pillangó története49
A pénz50
Jézus Pilátus előtt52
Ivás közben53
Iskolatársaimhoz53
Két útitárs54
Tartsatok bűnbánatot!54
A virágok56
Üres napokban56
Lányok, lányok, magyar lányok57
Edithez57
Tanács58
Kár volt58
Falun58
Költők sorsa59
Szívem59
Dicsvágyóknak59
A tenger-patakról59
Nirvána61
Nősülő barátomnak61
Múlandóság61
Epilóg62
Magammal évődöm62
Ha már szeretni nem fogok62
A küzdelemben63
Szeretnék mint hajdan égni!63
Papír-romok63
Kitárod érező szíved64
Fiatal házasnak64
Petőfi ellen64
I. N. R. I.65
A halál után66
Utolsó vágy66
Hazugságot sosem írtam67
Útközben67
Akit szerettünk67
Ma született a Messiás!68
Ne tudjon rólad a világ68
Jövendő évek69
Don Juan a másvilágon69
Meghalt69
Finálé70
Magány (1883-1889)
Magány70
Emma
Könyvemmel71
Te vagy még72
Nem voltál már 72
Emléked72
Még most is véled72
Utóhangok73
Mi lenne73
Dicsőség73
Énekek éneke74
Még egyszer 76
Szerelmi epilóg76
Festett ideál
Elcsendesült77
Epitáfiumok
Katona József80
Wágner Rihárd81
Arany János halálára82
Turgenyev82
A Volkov-temető83
Idő előtti sírvers84
Goromba versek
Biztatás85
Vallomások86
Pro memoria87
Szépen fognak eltemetni87
Talizmán87
Siralmas nóta87
Betegségben88
Búcsú kabátomtól88
Költői episztóla89
A törvény betűje90
Virágnyelven
A meteorkő91
A fény92
Őszi rózsa92
A gyanakvó92
Salamon király álma93
A szamár94
Pálma a Hortobágyon95
Változatok
Magamról96
Rossz istenek97
Jób siralma98
Régi dalaimhoz99
Talált rózsa101
Palinódia101
A csillagok102
Diákélet102
Jó lelkek102
Tristia104
Varázs-ereklye105
Csöndes ember lesz belőlem106
Nyári est106
Propria laus107
Mentsvár107
Viktor keresztfiamnak107
Halottak napján108
Dal108
Hervadt virág109
Pozsony109
A kenyér110
Tűnődve kérdezem111
Tantalusz111
Rezignáció112
Múlnak hetek112
Éneklő koldus112
Mi baj van a világon?113
Szabadság114
Végzet115
Hiú vágy115
Életharmónia116
Amit a poharak beszélnek116
Futó idő117
Sóhaj117
Intés117
Harminc év118
Szerelmi morál118
Lehetnék még egyszer húsz éves!119
Mikor még sírni tudtam119
Ápril120
A csavargó120
A halál előtt120
Isten121
Késő bánat 122
A szív123
Ifjú pesszimistának123
Ugyanannak125
Az új nyolc boldogság126
Lemondás127
Sírok között127
A két nem128
Levél egy barátomhoz128
A halálhoz129
Késő130
Férfikor130
Tavaszvágy130
Magdolna131
Altató131
Útra készen132
M...-nak133
Betegen133
Kétféle számítás133
Válasz egy levélre134
Ámor hitvallása135
Arcóban135
A halál136
Alázat136
Ágyban137
Szeptember végén137
Hangulat138
Új élet138
Színházban139
Pán halála139
Az utolsó költő142
Az utolsó költő (változata)146
A halál előtt
Édes napok148
Szeretlek-e?148
Égess el!149
Rezedának149
Ágyban párnák közt halni meg149
Bűnhődés150
Számlálgatom150
Rózsák150
Beteg vagyok151
Perdita
Ha durva módon151
Szeretlek151
Fogy a sugár152
Rajta, rajta152
Beteg vagy...152
Paralipomena
Hull a virág152
Bólogat az153
Epigon153
Egy bálkirálynőnek154
Magányos kereszt154
Potya-nóta155
Néma vád155
Mea culpa156
Úti emlék156
Bábel156
Emlékek157
Őszi dalt írok...158
Az ifjúság159
Csevegések159
Beh furcsa160
Egy szerkesztőnek160
A hársfa regéje160
Barabás Miklóshoz161
Az új népköltők161
A Nemzeti Kaszinónak162
Ne sírj, ne sírj163
Don Quijote163
Emmához164
Válás után166
A boldogság izgalma167
Ifjúság és szerelem167
A szerelem árvája168
Mirza Saffinak168
Szent István napján169
Egyedül170
Művészet170
Karácsony171
Dalaim171
Budapesten172
Arany Jánosnak172
Háborús hírek173
Békegondolatok173
A két híd173
A halott gyűrűje174
A lengyelekhez175
Fakó poéta175
Heliofóbok176
A szúnyog176
Március tizenötödikén177
Szeged177
Meddő világ178
Szanzara178
Segélyezett költő178
Arany János179
Május180
Világbánat180
Egy divatos lirikusra181
Kenyérpoézis181
Egy menyasszonynak182
Halászat182
Klári néni182
Parazita ének183
Magyar virtus183
Csak lőjetek, csak vívjatok184
Politikus nemzet184
Agglegény karácsonya186
Egy könyvre186
Az életből188
Sírok között188
Az élet188
Szeretem a magányt188
Az akkor volt189
Öreg ember tavasza189
Csáb189
Himnusz190
Szemet szemért190
Az erdő191
Palindromon192
A kor védelme192
A Semmiség dalai-ból193
Tempi passati!194
Lajka nevenapján195
Gáspár Imréhez195
Gyermekversek
Az árva196
Egy kis lánynak196
Nyár197
Isten197
Erdei dal197
Áldozó kislány197
Ibolyát áruló leány198
A munka népe198
Egy fiúnak199
Pünkösd199
Magyar lány200
Falusi dal200
Aratás201
Feltámadás201
Rózsa levele201
Jelszó202
Őszi remény202
Szeresd hazádat203
Télen203
A nagy temetés204
Május204
Esik, esik205
Az üres fecskefészek205
A kanári sírja205
Töredékek
Praeludium206
Zdenkó gróf208
Szeptember209
A nap dícsérete212
Családi fészek 212
Szép asszonyok213
Az élet213
Műfordítások
Éjféli számvetés (Baudelaire)213
Mért oly sápadt (Heine)214
Gyönyörű májusban (Heine)214
Mennék aludni (Drammor)214
A könny vigasza (Goethe)214
Szavonarola-ból (Lenau)215
Lenóra (Bürger)215
A távolban (Lenau)218
Helenához (Poe Edgar)219
A pap családja (Heine)220
Epigrammák (Bürger)220
Dalok a nádasból (Lenau)221
Csöndesen légy! (Düringsfeld)222
Útszéli erdő (Lenau)222
Isten ha volnék én (Sully-Prudhomme)223
Lenau hattyúdala223
ELBESZÉLÉSEK
Edelény, a holtig hű szerető227
Apai örökség235
Margit szerencséje284
Tóni bácsi, a zug-ügyvéd337
Csak titokban akartalak szeretni 341
An der tiefen, blauen Donau344
Miket hoz a négyökrös cséza347
Mire tanít az élet349
Helén358
Selyembogár368
A templom egere386
Színes írások388
Majális388
A hetedik szentség390
Halál a rózsák közt392
Margitszigeti padok393
Heti krónika395
Rossz bor395
DRÁMÁK
Jobáb házában401
Biztos gyógyszer446
Álarc alól451
Jézus461
VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK
A humor pszichológiája465
A mult költészete473
Arany, mint humorista476
Az idézetekről479
A jellemről482
A művészetek humora486
Ifjabb Dumas az akadémiában489
Egy elfeledett magyar költő491
A boldogság útja493
Levelek egy leányhoz497
Szenvedély és világfájdalom501
Humor és materializmus505
Az ambicióról516
Költői elbeszélések Koroda Páltól523
Arany János Rozgonyinéja525
Tompa Mihály költészete527
Jézus és a boldogság529
Költészetünk egy előharcosa532
A színésznői új nemzedék535
Az arisztokraták ellen539
A színpadi utasításokról542
Tavaszi áramlatok544
Hogyan írjuk az idegen szókat546
A ballada-járvány547
A betű-filloxéra550
Valami a könyvcímekről552
Századunk pesszimizmusa555
Nincsen remény561
Kozmopolitikus irány a költészetben564
Optimizmus, pesszimizmus566
TARTALOM569

Reviczky Gyula

Reviczky Gyula műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Reviczky Gyula könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Reviczky Gyula összegyűjtött művei Reviczky Gyula összegyűjtött művei Reviczky Gyula összegyűjtött művei Reviczky Gyula összegyűjtött művei Reviczky Gyula összegyűjtött művei Reviczky Gyula összegyűjtött művei Reviczky Gyula összegyűjtött művei Reviczky Gyula összegyűjtött művei

A borító enyhén kopott. A borító és néhány lap kissé foltos.

Állapot:
2.790 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba