1.027.280

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Riadj magyar!

1848-1849 fametszetes ponyvái, csatakrónikái

Szerkesztő

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 667 oldal
Sorozatcím: Magyar Hírmondó
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 17 cm x 12 cm
ISBN: 963-271-869-0
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Egyedülállóan izgalmas dokumentumgyűjtemény a szabadságharc eseményeiről. Költők, nyomdászok, katonák írták le élményeiket azon melegében, csaták szüneteiben, s szedték ki, terjesztették a nyomdák, a kiadók, dacolva a tilalmakkal, büntetésekkel, amelyeket a császári elnyomók helyeztek kilátásba az efféle röplapok íróinak, terjesztőinek. Pogány Péter, az anyag összegyűjtője és sajtó alá rendezője úgy állította, szerkesztette egybe a különféle, egymástól független kiadványokat, hogy azokból a nagy küzdelem időrendileg is hiteles története bontakozzék ki, márciustól, Jellasics betöréséig, magyar falvak fölperzselésétől a dicsőséges győzelmekig, a kudarcokig, a világosi fegyverletételig, az aradi vértanúk haláláig. De van eszmei íve is a gyűjteménynek. A nemzeti önvédelem igenlésétől a népek szabadságának igényéig, a kamarilla megtagadásától a király trónfosztásának szükségességéig és a köztársasági eszmény megvallásáig jutnak el e versek szerzői. S a nemzetiségekben nemcsak... Tovább

Fülszöveg

Egyedülállóan izgalmas dokumentumgyűjtemény a szabadságharc eseményeiről. Költők, nyomdászok, katonák írták le élményeiket azon melegében, csaták szüneteiben, s szedték ki, terjesztették a nyomdák, a kiadók, dacolva a tilalmakkal, büntetésekkel, amelyeket a császári elnyomók helyeztek kilátásba az efféle röplapok íróinak, terjesztőinek. Pogány Péter, az anyag összegyűjtője és sajtó alá rendezője úgy állította, szerkesztette egybe a különféle, egymástól független kiadványokat, hogy azokból a nagy küzdelem időrendileg is hiteles története bontakozzék ki, márciustól, Jellasics betöréséig, magyar falvak fölperzselésétől a dicsőséges győzelmekig, a kudarcokig, a világosi fegyverletételig, az aradi vértanúk haláláig. De van eszmei íve is a gyűjteménynek. A nemzeti önvédelem igenlésétől a népek szabadságának igényéig, a kamarilla megtagadásától a király trónfosztásának szükségességéig és a köztársasági eszmény megvallásáig jutnak el e versek szerzői. S a nemzetiségekben nemcsak fölbujtatott ellenséget, nemcsak a bécsi intrikusok eszközét, hanem jó szomszédot, barátot is látnak, akiknek sorsa a magyarokéval van összekötve. A harcoknak, cselvetésekben, a politikai intrikáknak és féktelen indulatokban, íme, ez a végső tanulsága. Nem kevés örökség a jobbára ma már ismeretlen nevű szerzőktől, akik Arany, Jókai, Czuczor és más nagyságok mellett tettek hitet 1848-1849 mellett. Vissza

Tartalom

Előszó
A tudósító ének5
Kiadványunk köre8
Mint ítéljünk?10
"A legelső szabad tavasz virágzik" (1848 tavasza) (1-10. szám)
(A márciusi ifjak.) Részlet Sárosi Gyula: Ponyvára került Arany Trombita című művéből. II. 51-76. sor15
A magyarok új világa 1848. - Ny. Debrecen - Magyarhon újjászületése, 1848-ik évében. Ny. Szeged17
Szabadhangok. Szerzé Béres János. Ny. Trattner-Károlyi, Pest 25
Gonosz házasság (Vajda János). - Ny. Beimel, Pest30
(Az első népképviseleti országgyűlés 1848. július 5-iki megnyitásának előzményei.) Részlet a Tárogatóból. Ny. Debrecen33
A magyarok hazaszeretet 1848. (Radó Imre) - Ny. Debrecen. - A magyarok hazaszeretete 1848. (Radó Imre) - Ny. Szegeden41
V. Ferdinándhoz. Budán, május 21-d. 1848. (Döbrentei Gábor)49
Új világi szózat (Czuczor Gergely). - Ny. Landerer és Heckenast, Pest51
Újvilágdal (Szakál Lajos). Ny. Réthy Lipót, Szarvas.56
A szökött huszárok (Putnoki József). - Ny. Bucsánszky, Pest58
"A magyar föld legelőször most ázik" (1848 nyara) (11-30. szám)
Kétszázezer magyar katona (Putnoki József). - Ny. Bucsánszky, Pest72
Urambátyám és öcsém (Putnoki József) - Ny. Bucsánszky, Pest84
Fegyver és szerelem. Népdalok: I. A magyar huszár. II. A magyar leány. III. A magyar kaszás Putnoki József) - Ny. Bucsánszky, Pest96
A kézműves és varrólány (Putnoki József) - Ny. Bucsánszky, Pest106
A falusiak. I. Az árpa-kaszás. II. Az aratóleány. III. A szomszédasszonyok. (Putnoki József) - Bucsánszky, Pest113
Újonc-állítási nép-dal120
Újvidék szomorúsága (Radó Imre) - Ny. Debrecen124
Verseci győzelem. Édesanyjának levélben írja egy önkénytes. (Sz. M.) - Ny. Szeged133
Az óbecsei tábor első csatája. (Július 13-án 1848.) (Sz. M.) - Ny. Szeged139
("Voltam mán én Becse alatt táborba'.") Kálmány Lajos: Szeged népe. III. 48 148
A futaki csata. (1848. Július 18-án) Elbeszélve egy a csatában részt vett szabadkai nemzetőrnek fia által. - Ny. Szeged149
Napi események a rác és szerb lázadás idejében.1848.Első közlée. (Kiss Dániel) - Ny. Debrecen154
Rác és szerb lázadás Szenttamásnál. Napi esemény című néphistória folytatása. Második közlés. (Kiss Dániel) - Ny. Debrecen160
A vitéz lelkes jászok és kunok elindulása 1848-ban. (Radó Imre) - Ny. Miskolc. Megjavított kiadás - 24/A. A lelkes jászok és kunok elindulása 1848. (Radó Imre.) - Ny. Debrecen167
Táborba indul az őrsereg. 1848. (Radó Imre) - Ny. Debrecen.177
Újonc-dal185
A buda-pest nemzeti őr (Putnoki József) - Bucsánszky, Pest188
Országgyűlési határozat a katonaság kiállítása iránt. 1848. (Radó Imre) - Lenkei százada. (Petőfi Sándor) - Ny. Debrecen207
Más ízben Perlasz városban történt csata és győzedelem (Tóth Lajos?) - Ny. Szabadka216
(Százas küldöttségünk a trónteremben 1848. szeptember 9-én, és a kamarilla pokolművei: szeptember 5. és 23-a között.) Részlet a Tárogatóból. - Ny. Debrecen222
"Küzd a magyar hazájáért oroszlányi hévvel" (1848 ősze) (31.48. szám)
Báró Jellasics históriája. 1848 (Radó Imre) - Ny. Debrecen234
Küzd a magyar Jellasics (Putnoki József) - Ny. Szombathely242
A volt budai granátusok magyar lábra állottak. 1848. (Putnoki József) - Ny. Bucsánszky, Pest251
La Marseillaise. Francia forradalmi dal... magyarra tette Havi Mihály (Rouget de lisle) - Ny. Szeged260
A hazaáruló Lamberg grófnak csúfos halála. Szeptember 28-án 1848. (Ypsilon) - Ny. Szarvas262
Gróf Lamberg halála. I-ső újság. (Putnoki József) - Bucsánszky, Pest270
Gróf Zichy Ödön halála. II-dik újság. (Putnoki József) - Ny. Bucsánszky, Pest278
A gaz gróf Zicsi Ödön kötél által lett kivégeztetése szeptember 30-én 1848. - Ny. Szarvas287
Latour (bécsi miniszter) az akasztófán. III-dik újság. (Putnoki József) - Ny. Bucsánszky, Pest295
A reactio hősei (Sujtó Rudi)303
A nagy Kossuth Lajos (IV. újság) (Putnoki József) - Ny. Bucsánszky, Pest307
Huszár dall (és két induló szövege)322
Rósa Sándor (Putnoki József) - Ny. Bucsánszky, Pest325
Ruzsa Sándor (N. N.) - Ny. Szeged336
Az angyalkúti csata, melyben debreceni veres pántlikás önkéntesek és Békés megyei emzetőrök is vívtak (B. J.) - Ny. Szarvas343
Pan Jelasicz. Hősköltemény. (Jókai Mór) - Életképek 1848 november-december351
(A székelyek agyagfalvi népgyűlése - 1848. október 16-17. - utáni harcai november I-éig). Kriza s: Vadrózsák-ból356
Ágyúöntő Gábor Áron. Részlet: Dolinay Gyula: A szabadságharc aranykönyve 216-224358
"Nem kell zsarnok király, csatára magyarok" (A szabadságharc tele) (49-59. szám)
Lelkesítő dall, mellyet a Magyar Hadak számára készített Czuczor. - Ny. Pápa365
Magyar hadi dalok. 1. Riadó (Czuczor Gergely) 2. Hős-dal (Pintér Mihály) 3. Magyar táborra induló. 4. Nép-dal. - Ny. Bucsánszky, Pest368
(Windisch-Gratz előnyomulása Pestre, Görgei a bányavárosokban) Részlet Sárosi: Arany Trombita XI. 115-144., 153-158. sor371
Csatadal a feldunai hadsereg számár. (Id. Bethlen Ferenc) - Ny. Selmecbánya373
A branyiszkói győzelem. Részlet Dolinay: A szabadságharc aranykönyve. 189-192375
A nép győzedelme vagy az újszegedi csata (Csongrádi M.) - Ny. Szarvas379
Kossuth Lajos imája, melyet a kápolnai csatában elhunyt vitéz magyarok felett mondott. (Roboz István) - Ny. Kaposvár385
Az igen nevezetes szonoki csata, melyben a németek közül 1500-an részint fegyver által, részint Zagyva vízében találták halálukat (Egy honvéd) - Ny. Szarvas388
(Dal a piski harcok napjaiból) Kálmány Lajos: Koszorúk az Alföld vad virágaiból. II. 124.396
(Bem erdélyi diadalai 1849. március végéig) Részlet Sárosi: Arany Trombita. XI. 167-184. sor397
(Két erdélyi röplap) A) Köztársaság ima a Magyarok Istenéhez. (Dienes Lajos) - Ny. Marosvásárhely. B) Bem altábornagy és fővezérhez (Finta Károly) - Ny. Kézdivásárhely398
"Haj, ne hátra, haj előre! Vérmezőről vérmezőre!" (1849 tavasza) (60-76. szám)
(A tavaszi hadjárat Isaszegig) Részlet Sárosi: Arany Trombita. XI. 233-242. és 247-260. sor403
(Ponyvatöredék a tápióbicskei ütközetről) Kálmány Lajos hagyatékából kiadva: Történeti énekek és katonadalok. Bp. 1952. 283-284.405
Az isaszegi csata. Részlet Dolinay: A szabadságharc aranykönyve. 244-248.406
(Isaszegtől Rákosmezőig, Vácig) Részlet Sárosi: Arany Trombita. XI. 263-280. sor410
(A Habsburg-ház trónfosztása Debrecenben) Részlet Sárosi: Arany Trombita. XII. 83-164. sor között.411
(A honvédek nagysallói és komáromi döntő győzelme) Részlet Sárosi: Arany Trombita. XI. 83-294. sor.413
Budapest bevételének örömhírére!!! - Forrása: Emlék-Koszorú. Szeged. 1849. április 25. Molnár Pál költségén - Ny. Szeged414
Szabadságdal (Zombori Lipót) - Ny. Ungvár416
Budavára bevétele. Május 21-kén. (Putnoki József) - Ny. Bucsánszky, Pest418
Pest visszavétele és Budavár ostroma az 1849-dik év tavaszán (Greguss Ágost) - Ny. Szarvas428
Huszár-dal. (Szemere Bertalan után Noszlopy Antal) - Ny. Kaposvár435
Honvéd- s huszárnóta (Simon István) - Ny. Szarvas438
Görgei. Részlet (Lisznyai Kálmán)439
A magyar nemzetőrség tábori éneke (Tárkányi Béla) - Ny. Jó s olcsó könyvkiadó társulat, Pest440
Szabadság zengő hárjája. A magyar fiatalságnak Arany János. (Második füzet) - Ny. Debrecen442
Szabadság zengő hárfája. a magyar fiatalságnak Arany János. (Második füzet) - Ny. Debrecen449
Szabadság zengő hárfája. (Tervezett harmadik füzetéből, Arany János: Van- olyan...)452
"Mért sír jobban egyik szemed, mint a más?" (1849 nyara) (77-85. szám)
(A cári csapatok betörése 1849. június 18. - A tömösi szoros hősei 1849. június 20.) Részlet Polinay: A szabadságharc aranykönyve. 304-311459
Tárogató. Vasárnap délutánra való olvasmány a népnek. Írta Debrecen fia. - Ny. Debrecen463
(A másodszor menekülő kormány) Részlet Dolinay: A szabadságharc aranykönyve. 332-336.465
Szerelmes honvéd - Szegedi Hírlap, 1849. július 18.467
A szabadságharc utolsó napjai. Részlet Dolinay: A szabadságharc aranykönyve. 338-340.468
A temesvári csatavesztés. 1849. augusztus 9. Részlet Dolinay: A szabadságharc Aranykönyve. 341-344. 470
Honnan jössz te oly leverve hé pajtás? (Kézirat)473
A szabadság vértanúi az aradi várban. - Ny. Bucsánszky, Bpest476
Október (Döbrentei Gábor. Kézirat)478
Szózat e hazának lakóihoz! (Bucsánszky Alajos) - Ny. Bucsánszky, Pest483
Utószó, történeti jegyzetek, mutatók
A tudósító ponyvaénekek nyomda-kiadói központjai és azok háziszerzői 1848-49-ben487
Sárosy Gyula és Dolinay Gyula505
A forradalmi és csataponyvák üldözése, pusztítása507
A megmaradt ponyvák útja máig. (Magángyűjtők és intézmények)509
Szövegközlésünk alapelvei512
Történeti jegyzetapparátus a költemények sorrendéjében516
Felhasznált művek645
Mutatók651
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Riadj magyar! Riadj magyar! Riadj magyar!
Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Riadj magyar! Riadj magyar!

A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
980 Ft
680 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Riadj magyar!

Az előlapon és a címlapon tulajdonosi pecsét látható.

Állapot:
980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba
konyv