A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1967/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata - LXXI. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 743 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

1. szám
Bóta László: A Madách-Rimay-kódexek szerelmes versei1
Kókay György: Bessenyei György ismeretlen folyóirata25
Juhász Ferencné: A szecesszió egy Bródy-regényben35
Kisebb közlemények
Sólyom Jenő: Az Orthographia Ungarica helye az irodalomtörténetben46
Varga Imre: Barakonyi Ferenc az újabb adatok tükrében50
Scheiber Sándor: Versindítékok és verses üzenetek Arany János szerkesztői irataiban55
Csaplár Ferenc: Havas Gyula57
Pór Péter: Adalék egy korszakváltáshoz: két verselemzés61
Komlós Aladár: József Attila és Carlyle65
Adattár
Eckhardt Sándor: Balassi Bálint Tokaj-vidéki éveiből66
Gyenis Vilmos: Adalék a francia forradalom irodalmának magyarországi terjedéséhez67
Nizsalovszky Endre: Eötvös József két levele Haynald Lajos érsekhez72
Turányi Kornél: A "Szépirodalmi Koszoru" programja78
Szabó Ferenc: Ady Endre diákkori verse 1893-ból, egy emlékkönyvben78
Bustya Endre: Babits Mihály levélváltása Sényi Lászlóval79
Szemle
Barta János: Élmény és forma (Csetri Lajos)82
Péczely László: Tartalom és versforma (Kecskés András)85
Köpeczi Béla: A Rákóczi-szabadságharc és Franciaország (Bán Imre)88
A forradalom és szabadságharc levelestára (Oltványi Ambrus)90
Kardos László: Tóth Árpád (Kardos Pál)93
Tanulmányok a csehszlovák - magyar irodalmi kapcsolatok köréből (Bojtár Endre)96
Johann Siebenbürgen an der Universität Graz (1586-1782) (Jenei Ferenc)98
A magyar irodalom bibliográfiája. 1958. (V. Kovács Sándor)100
2. szám
Wéber Antal: A szentimentális stílusirány elméleti és történeti kérdéseiről125
E. Nagy Sándor: A korszerű Gárdonyi-kép problémái140
Diószegi András: A szecesszióról151
Kisebb közlemények
Kulcsár Péter: A cserhalmi ütközet László legendájában162
Szabó Flóris: A hóráskönyvek hatása kódexirodalmunkra163
Dünmerth Dezső: Kazincy köre és az 1811/1812. évi országgyűlés167
V. Kovács Konstantin: Ady Endre kapcsolatai az erdélyi román színházmozgalommal 176
Losonci Miklós: Török Gyula írói és képzőművészeti tevékenysége Kolozsvárott178
Vita
Julow Viktor: Talányos Csokonai - tragikus Csokonai181
Adattár
Benda Kálmán: Istvánffy Miklós levele 1605-ből187
Vízkelety András: Magyar diákok Comeniusnál 1667-ben190
Jósa Iván: Két Katona-dokumentum193
Holl Béla: Arany János Népdalának ismeretlen kéziratáról194
Kunszery Gyula: "A Tűz fiai"196
József Farkas: Adalék az Alkotó Művészek és Tudományos Kutatók Szövetsége tevékenységéhez 206
Szemle
Magyar Irodalmi Lexikon (Hankiss Elemér, Stoll Béla, Lukácsy Sándor, Vargha Kálmán)208
Sőtér István: Tisztuló tükrök (Ferenczi László)223
Martinkó András: A prózaíró Petőfi és a amgyar prózastílus fejlődése (Szilágyi Ferenc)227
Sinkó Ervin: Csokonai életműve (Julow Viktor)230
Bori Imre: Radnóti Miklós költészete (Baróti Dezső)234
Herepei János cikkei (Tarnóc Márton)238
Miért szép? (Margócsy József)240
3. szám
V. Windisch Éva: Klasszicizmus és szentimentalizmus a XIX. század elején381
Nagy Miklós: Jókai a francia romantika igézetében409
Király István: A halál-motívum Ady Endre költészetében pályája első szakaszán 1905-1908 között422
Kisebb közlemények
Virágh Ferenc: Adalékok a törökkori Gyula epikus énekeihez441
Komlovszki Tibor: Balassi Ferenc és Zsófia-asszony?443
Zsoldos Jenő: Cabet az 1830-as évek magyar sajtójában444
Bódor Sándor: Néhány újabb adat Gozsdu Elek életrajzához449
R. Kocsis Rózsa: Modern magyar drámai kísérletek az expresszionizmus jegyében451
Adattár
Alszeghy Zsolt: Adalék a protestáns iskoladrámák XVIII. századi történetéhez455
Karl-Heinz B. Jügelt: Elfelejtett magyar versek XVII-XVIII. századi külföldi disszertációkban464
I. Bonnyai Sándor: Kölcsey Ferenc ismeretlen tudósítása Almási Balogh Pálnak Kölcsey Kálmán betegségéről468
Nagy Géza: Vörösmarty-írások 1848-ból470
Kőhegyi Mihály: Császár Ferenc levelei Tompa Mihályhoz 473
Rigó László: Kemény Zsigmond beszéde Kolozs megye közgyűlésen, 1842. július 26-án475
Bustya Endre: Adatok Kosztolányi marosvásárhelyi előadó útjához478
Szemle
Szövegyűjtemény a régi magyar irodalomból (Bán Imre)482
A Heidelbergi Káté története Magyarországon (Pirnát Antal)486
H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely a reformpolitikus (Tolnai Gábor)492
D. Mervyn Jones: Five Hungarian Writers (Horváth Károly)497
Varga József: Ady Endre (Kovalovszky Miklós)498
Illés László: Józanság és szenvedély (József Farkas)501
4. szám
Szauder József: Sententia és pictura527
Szilágyi Péter: Adalékok Tóth Árpád jambikus verseléséhez539
Kiss Ferenc: A szerep-líra klasszikus ciklusa550
H. Lukács Borbála: A "faji erők fejlődésrajzáról"563
Gerics József: Krónikáink néhány genealógiai vonatkozásáról583
Kisebb közlemények
Péczely László: Arany János verseléséről599
Németh G. Béla: Arany folyóiratainak világirodalmi tájékozódásáról607
Barta János: Magyar és német realizmus Arany korában615
Törös László: Arany János és Nagykőrös621
Nacsády József: Motiváció változások a "Toldi estéje" két kidolgozásában624
Széles Klára: Arany János poétikai nézeteihez630
Adattár
Gál István: Arany János nekrológja Thomas Wattsról633
Németh G. Béla: Arany és Ábrányi Kornél vitája Wagner operareformjáról638
Debreczeni István: Arany János három levele646
Ney Klára-Mária: Arany János levele Ney Ferenchez651
Csorba Zoltán: Erdélyi János levelei Kazinczy Gáborhoz652
Szemle
Sőtér István: Aspect et parallélismes de la littérature hongroise (Nagy Péter)671
Mikes Kelemen: Törökországi levelek és missilis levelek (V. Windisch Éva)673
Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz (Martinkó András)677
Mikszáth Kálmán Összes művei (E. Nagy Sándor)681
Gaál Gábor: Válogatott írások (Illés László)682
Bóka László két tanulmánykötete (Ferenczi László)687
Komlós Aladár: Táguló irodalom (Somogyi Sándor)689
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1967/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1967/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1967/1-6.

A lapélek elszíneződtek. Könyvtári könyv volt.

Állapot:
2.580 Ft
1.290 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba