A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelmi Szemle 1984/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője - XXVII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1-2. szám
Berend T. Iván: Pach Tanár úr1
Szűcs Jenő: A gabona árforradalma a 13. században5
Makkai László: Az európai feudalizmus energiagazdálkodásának mérlege34
Teke Zsuzsa: Az 1427. évi firenzei catasto. Adalékok a firenzei-magyar kereskedelmi kapcsolatok történetéhez42
Hóvári János: Immanuel Wallerstein "hosszú tizenhatodik százada" (1450-1650)50
Zimányi Vera: Adalékok Thököly Sebestyén és partnerei kereskedelmi tevékenységének történetéhez61
R. Várkonyi Ágnes: A nemzetközi törökellenes szövetség genezise és II. Rákóczi György fejedelem67
Péter Katalin: Romlás a szellemi műveltség állapotaihban a 17. század fordulóján80
Benda Kálmán: II. Rákóczi Ferenc fejedelem diplomáciai kapcsolatai Velencével 1704-1709103
Gyimesi Sándor: Városi önkormányzat és állami centralizáció Közép-Kelet-Európában a 18-19. században111
Hanák Péter: Polgárosodás és urbanizáció. (Polgári lakáskultúra Budapesten a 19. században)123
Puskás Julianna: Kelet-Európából az USA-ban vándorlás folyamata 1861-1924145
Glatz Ferenc: Zene, politikai közgondolkodás, nemzeti eszmények. (Társadalmi és kultúrtörténeti megjegyzések a Kossuth szimfóniáról)165
Niederhauser Emil: A marxista történetírás kezdetei Kelet-Európában172
Szász Zoltán: A Tisze-féle magyar-román "paktumtárgyalások" feltételrendszere (1910-1914)182
Mucsi Ferenc: Sajtó, cenzúra Magyarországon az első világháború idején192
Ránki György: A dél-európai gazdasági fejlődés kérdései (1918-1938)203
L. Nagy Zsuzsa: A liberális ellenzék gazdaságpolitikai nézeteiről232
Lackó Miklós: Szekfű, Bethlen és az Encyclopaedia Britannica241
Csató Tamás: A külföldi tőke szerepe a belkereskedelemben a két világháború között258
Balogh Sándor: A magyar népi demokrácia demokratizmusáról (1944-1946)279
Orbán Sándor: Baloldali fordulat, kiigazítások - fáziskéséssel (1955. március - 1956. október)292
Granasztói György: Egy történész időszerűsége. Domanovszky Sándor303
Pach Zsigmond Pál irodalmi munkássága, 1943-1983 (V. I.)313
3. szám
Tanulmányok
R. Várkonyi Ágnes: Zrínyi Miklós szövetsége Wesselényivel és Nádasdyval a török ellen 1663-ben341
Richard Marsina: A mai Szlovákia területének betelepüléséről a 11. századtól a 13. század közepéig370
Közlemények
Entz Géza: Székesfehérvár és Sopron építészeti megjelenése a 15. században390
Figyelő
Roger Chartier: A szellemi élet története vagy szocio-kulturális történet. A francia irányzatok404
Bereczki Urmasz: A tartui egyetem szerepe Oroszország kulturális, társadalmi és politikai életében a századfordulón. (A soknemzetiségű diákság bekapcsolódása a haladó mozgalmakba)423
Andai Ferenc: Az Észak-Nyugat Kanadai magyar telepesek helyzete a századfordulón433
Életművek
Benda Kálmán: Habsburg-abszolutizmus és a magyar nemesség a 16. és a 17. század fordulóján445
Paulinyi Oszkár (1899-1982)504
Vörös Antal (1926-1983)508
4. szám
Tanulmányok
Marosi Ernő: A reprezentáció kérdése a 14-15. századi magyar művészetben517
Közlemények
Koppány Tibor: Batthyány I. Ádám építkezései. 1629-1659539
Jónás Károly: Adalélok az ellenforradalmi rendszer művelődéstörténetéhez. A képviselőházi könyvtár használata és forgalma a két világháború között556
Gergely Jenő: A katolikus püspöki kar és a konvertiták mentése (Dokumentumok)580
Lipcsey Ildikó: Réczei László feljegyzései 1945 márciusi romániai megbeszéléseiről617
Vita
Bartha Antal: A keleti latin népek eredetéről628
Műhely
Kubinyi András: Városi vízellátási problémák a középkori Magyarországon631
Kovács F. Lajos: A Selmec-Körmöci Érchegység bányavízgazdálkodása644
Figyelő
Karl Brunner: Nemesi élet a középkorban653
Stefan Malfer: Az adómegtagadás és adóvégrehajtás Magyarországon 1860 és 1862 között662
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelmi Szemle 1984/1-4. Történelmi Szemle 1984/1-4. Történelmi Szemle 1984/1-4. Történelmi Szemle 1984/1-4. Történelmi Szemle 1984/1-4. Történelmi Szemle 1984/1-4. Történelmi Szemle 1984/1-4. Történelmi Szemle 1984/1-4. Történelmi Szemle 1984/1-4.

A kötetek borítói enyhén kopottak, foltosak. Az 1-2. szám gerince javított, borítója töredezett.

Állapot:
2.580 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba