1.027.652

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az irodalmi műalkotás

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 486 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN: 963-280-486-4
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó5
Előszó a második kiadáshoz11
Előszó a harmadik kiadáshoz13
Előzetes kérdések
Bevezetés19
Kiinduló problémák
A példák területének ideiglenes körülhatárolása21
Az irodalmi mű létmódjának a kérdése23
A pszichológista felfogások és az irodalmi műalkotás azonosságának problémája25
Az irodalmi mű mint "képzettárgy"28
Az irodalmin mű felépítéséhez nem tartozó képződmények kizárása
A téma szűkebb körülhatárolása32
Mi nem tartozik az irodalmi műhöz?34
Az irodalmi mű felépítése
Az irodalmi mű alapstruktúrája
Az irodalmi mű mint többrétegű képződmény39
A nyelvi hangképződmények rétege
A konkrét szó és a szóhangzás42
A szóhangzások különböző típusai és funkcióik49
Magasbb fokú nyelvi hangzásképződmények és jellemzőik53
Az irodalmi műhöz tartozó nyelvi hangzásképződmények köre60
A nyelvi hangrétegek szerepe az irodalmi mű felépítésében63
A jelentésegységek rétege
Előzetes megjegyzés69
A szójelentés elemei69
A névszók jelentése70
A névszók és a funkcionális szavak közti különbség78
A verbun finitum (személyragos ige)jelentése82
A szójelentés aktuális és potenciális állománya90
A szójelentések mint a mondat elemei és ezzel összefüggő vátozásaik97
A szójelentések, a mondatok és a mondatösszefüggések mint szubjektív műveletek termékei102
A mondat általános jellemzése112
Az egyszerű képzetaktus tisztán intencionális tárgya122
A jelentésegységek származékos tisztán intencionális korrelátumai131
A mondat tisztán intencionális korrelátuma133
Mondatok összefüggései. A bennük konstituálódó magasabb jelentésegységek149
Az összefüggő mondatokban konstituálódó magasabb jelentésegységek tisztán intencionális korrelátumai161
Az irodalmi műben szereplő kijelentő mondatok kvázi-ítéletszerű jellege166
Az irodalmi műben nincsenek kvázi-ítéletek?179
Más típusú mondatok analóg modifikációja188
6.fejezet. A jelentésegységek rétegének szerepe az irodalmi műben. A tisztán intencionális mondatkorrelátumok ábrázoló funkciója
A mondatok és a mondatösszefüggések különféle funkcióinak megkülönböztetése192
A mondatok éa a tényállások felvázolás-funkciója és az ábrázolt tárgyiasságokhoz való viszonyuk194
A tényállások ábrázoló és szemlére bocsátó funkciója198
A tényállások révén történő ábrázolás más módjai 204
A Jelentésegységeknek mint sajátos anyagnak a szerepe az irodalmi mű felépítésében217
Az ábrázolt tárgyiasságok rétege
Visszatekintés és bevezetés224
Az ábrázolt tárgyak realitáshabitusa228
Az ábrázolt tér és a "képzettér"229
Az ábrázolt tárgyiasságok térbeli betájolásának különböző módjai236
Az ábrázolt idő és az időperspektívák240
Az ábrázolt tárgyak leképezés- és reprezentáció-funkciója249
Az ábrázolt tárgyiasságok meghatározatlan helyei253
A sematizált látványok rétege
Bevezetés262
Az észlelt dolog és a konkrét észlelési látványok262
A sematizált látványok269
A sematizált látványok az irodalmi műben271
Saját pszichikai történéseink és jellemvonásaink, mint az irodalmi mű elemei279
A sematizált látványok szerepe az irodalmi műben
A sematizált látványok alapfunkcióinak megkülönböztetése az irodalmi műben283
A látványok meghatározásfunkciója. A látványok különbségeinek hatása a mű összjellegére284
A látványok dekoratív és más, esztétikailag releváns tulajdonságai292
Az ábrázolt tárgyiasságok szerepe az irodalmi műalkotásban, és a mű úgynevezett "eszméje"b
Egyáltalán, van-e funkciója a tárgyi rétegnek az irodalmi műalkotásban?296
A metafizikai minőségek299
A metafizikai minőségek az irodalmi műalkotásban302
A metafizikai minőségek kinyilatkozása valóban a tárgyi réteg funkciója?304
A tárgyi réteg szimbolizális-funkciója306
Az irodalmi műalkotás "igazságának" és "eszméjének" a problémája308
A rétegek vizsgálatának befejezése312
Az egymásutániság rendje az irodalmi műben
Bevezetés. A mű megváltoztatása vagy megsemmisítése részeinek áthelyezésével313
Milyen értelemben következnek egymás után az irodalmi mű részei318
Kiegészitések és következtetések
A határesetek vizsgálata
Bevezetés323
A színdarab323
A kinematográfiai színmű329
A pantomim333
A tudományos mű. A puszta beszámoló334
Az irodalmi mű "élete"
Bevezetés336
Az irodalmi mű konkretizációi és megragadásának élményei337
Az irodalmi mű és konkretizációi342
Az irodalmi mű "élete" a konkretizációkban, és változásai az utóbbiak megváltozásai következtében348
Az irodalmi mű ontikus helye
Bevezetés362
A mondat interszubjektív azonossága és ontikus létalapja366
Az irodalmi mű nyelvi hangrásrétegének az azonossága372
Az irodalmi műalkotás vizsgálatának befejezése
Az irodalmi műalkotás, és esztétikai értékminőségeinek polifonikus harmóniája377
Függelék
A nyelv funkciói a színjátékban358
Jegyzetek404
Utószó472

Roman Ingarden

Roman Ingarden műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Roman Ingarden könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az irodalmi műalkotás Az irodalmi műalkotás Az irodalmi műalkotás Az irodalmi műalkotás

A védőborító kopott. Több lapon jelölés, aláhúzás látható.

Állapot: Közepes
1.940 Ft
1.550 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az irodalmi műalkotás Az irodalmi műalkotás

A védőborító kopott, hiányos. A lapélek foltosak.

Állapot:
1.940 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba
konyv