865.065

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Aetas 1998/2-3.

Történettudományi folyóirat

Fülszöveg

A magyar kormány, mint ismeretes, a teljes, Ausztriára is kiterjedő német egység megvalósulására építette jövőterveit, legalábbis ezt tartotta a tehetséges legkedvezőbb variánsnak. Ekként kialakult egy német-magyar érdektalálkozás, amelyben az „osztrák" elem hol a németségbe olvadónak, s ekként a magyarokkal együttműködőnek mutatkozott hol pedig a birodalom fenntartósót hangoztatva a magyar különállás kritikájának, ellenzésének adott (májusig csak!) hangot A csehek, mint ismeretes, és röviden jeleztük is, a föderatív Habsburg-birodalom híveiként elutasították a teljes német egységet és a magyar különállást s ebben szövetségesre találtak a Habsburg birodalom többi szláv népében, akiknek sajtója ismertetését itt mellőzni voltunk kénytelenek.
Érdektalálkozás és szembenállás jellemzi tehát már 1848 áprilistól a forradalom kihíváséra adott közép-európai liberális válaszokat Az ancien régime, illetve az azt elsöprő forradalom, végül a még csak felsejlő ellenforradalom erői ezért... Tovább

Tartalom

Tanulmányok
Gergely András:
A forradalmak kihívása Közép-Európában 1848-ban 5
Hajagos József:
Heves vármegye az átalakulás hónapjaiban (1848. március-június) 24
Csikány Tamás:
A honvédtüzérség megszervezése és szervezeti fejlődése 1848-ban 54
Hermann Róbert:
Perczel Mór fegyverszüneti tárgyalásai 1848 október végén 74
Szíjártó M. István:
A vármegye és a jómódú birtokos köznemesség a 18. században 107
Műhely
Miskolczy Ambrus:
Szemere Bertalan napja: 1849. július 28. (A nemzetiségi határozattól
a zsidóemancipációs törvényig) 143
Pap József:
A Heves és Külső-Szolnok vármegyei politikai elit és a „passzív ellenállás". (Heves és Külső-Szolnok vármegye politikai elitjének a története, 1844-1853) 159
Múltidéző
„...18 éves fiatal koromból egyszerre gondolkodó emberré lettem...'5
almai Gyula elbeszélése az 1848/9-ik évi honvéd szolgálataim történetének - maradandó emlékül családom és leszármazóim részére
töredékes jegyzeteim s emlékeim alapján. (Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Nyéki Tamás:) 177
Trcfort Ágoston és Lónyay Menyhért Eötvös-emlékbeszéde, 1872.
(Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta GÁNGÓ GÁBOR) 203
Vita
Róna-Tas András:
Folytassuk a vitát (Megjegyzések Makk Ferenc könyvbírálatához) 216
Makk Ferenc:
Gondolatok a megjegyzésekre
Határainkon túl
„Európa kicsiben55. Beszélgetés Csáky Móriccal. (Az interjút készítette
Deák Ágnes:) 238
Csáky Móric műveinek válogatott bibliográfiája 243
Csáky Móric:
Pluralitás (Az osztrák történelem egy lehetséges elméleti megközelítése) 250
Figyelő
Egy eltűnt autonómia nyomában, a Jászkun Kerület története
(Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jászkun Kerület igazgatása 1745-1876.
A Jász-N agy kun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei, 51. Szolnok,
1995.)
Pap József: 261
Nemzet és nacionalizmus
(Guy Hermet: Histoire des nations et du nationalisme en Europe. Seuil,
Paris, 1996.)
Szász Géza: 269
Az esküjéhez hű katona
(Hermann Róbert: Mindig az elsők között. Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka. A Magyar Hadi Történetírást Támogató Alapítvány kiadása, Budapest, 1997.)
Zakar Péter: 274
A francia forradalom - belülről
(Edna Hindié Lemay - Alison Patrick: Revolutionaries at work. The Constituent Assembly 1789-1791. Voltaire Foundation, Oxford, 1996.)
Szélinger Balázs 277
Számunk szerzői 279
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem