Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A neurokémia alapjai

Tartalom

Hámori József: Neuron és neuronhálózat13
Az idegsejtek és nyúlványaik általános jelentősége és fejlődése13
A neurális nyúlványok "filogenetikai" hasonlító morfológiája15
A nyúlványrendszerek progresszív differenciálódása17
A szinapszisok morfológiája20
Elektromos (elektrotonikus) szinapszis21
Kémiai szinapszis22
Neuronhálózatok27
Gerinctelenek27
Gerincesek27
Az agykéreg moduláris szerkezete28
Irodalom30
Palkovits Miklós: Az agytörzsi pályák kémiai karaktere32
Bevezetés32
A neurotranszmitterek agypályákban való előfordulásának néhány törvényszerűsége32
Agytörzsi pályák és rostok34
Aminerg pályák az alsó agytörzsben44
Transzmitteraminosav-tartalmú pályák az alsó agytörzsben45
Kolinerg pályák az alsó agytörzsben46
Összefoglalás49
Irodalom49
Antoni Ferenc: Az agy biokémiai folyamatai53
Bevezetés53
Szénhidrát-anyagcsere54
Agylipidek és azok anyagcseréje59
Aminosav- és fehérje-anyagcsere62
Nukleotidok és nukleinsav-anyagcsere66
Irodalom70
Ádám-Vizi Vera: Ioncsatornák az idegi membránokban72
Az idegsejtek Na+- és K+-permeabilitása72
Nyugalmi Na+- és K+-permeabilitás72
Feszültségfüggő Na+- és K+-csatornák76
Idegimpulzussal összefüggő Ca2+-mozgás a plazmamembránon keresztül79
Akciós potenciállal kapcsolatos Ca2+-belépés80
A feszültségfüggő Ca2+-csatornák tulajdonságai82
Intracelluláris messengerek és neurotranszmitterek hatása a Ca2+-csatornára84
A Ca2+-áramok funkcionális szerepe85
A Ca2+ által aktivált K+-csatornák86
Irodalom88
Somogyi János: Az idegsejtek transzportfolyamatai90
Bevezetés90
Na+- és K+-transzport92
Kétértékű kationok transzportja102
H+-transzport104
Az ionfluxusok fiziológiai kölcsönhatásai105
Irodalom106
Vizi E. Szilveszter: A neurokémiai ingerületátvitel és preszinaptikus szabályozása108
Bevezetés108
Neuron és szinapszis108
Az idegrendszer integrált működését biztosító, gátló jelenségek112
Preszinaptikus gátlás112
Posztszinaptikus gátlás116
A preszinaptikus gátlás fiziológiai jelentősége116
Transzmitterek, modulátorok nem konvencionális felszabadulása121
Kilépés az axonterminalisból szinaptikus érintkezés nélkül121
Felszabadulás az axonból121
Felszabadulás a szómából122
Felszabadulás a dendritből122
Összefoglalás122
Irodalom123
Ádám-Vizi Vera: Az ingerületátvivő anyagok felszabadulása126
Bevezetés126
Vezikuláris exocitózis126
Na+-K+-ATPáz129
Proteinfoszforiláció129
Irodalom129
Borsodi Anna - Wollemann Mária: A transzmitter- és modulátorreceptorok biokémiai jellemzése131
Bevezetés131
A receptorok története131
A receptor fogalma132
Kolinerg receptorok134
Nikotinreceptor134
Muszkarinreceptor139
Adrenerg receptorok139
Alfa-adrenerg-receptor140
Béta-adrenerg-receptor141
Dopaminerg receptorok144
Szerotoninerg receptorok145
Hisztaminerg receptorok146
Aminosavreceptorok147
GABA-benzodiazepinreceptor147
Peptiderg receptorok147
Kolecisztokinin-, gasztrin- és VIP-receptorok148
Inzulin-, glukagon- és szekretinreceptorok148
P anyag- és neurotenzinreceptorok149
Opioidreceptorok149
Hypothalamus releasing hormon-, TRH-, LHRH-, szomatosztatinreceptorok150
A receptorok érzékenységének változásával összefüggő biokémiai paraméterek151
Hiperszenzitivitást előidéző tényezők151
A receptorok deszenzitizálása152
Irodalom152
Tekes Kornélia - Fonyó Mária - Magyar Kálmán: A monoaminok inaktivációja156
A neurotranszmitterek visszavétele156
Monoaminooxidáz (MAO)159
A MAO előfordulása, funkciója, aktivitását befolyásoló tényezők159
A MAO által katalizált reakció kinetikája160
A MAO molekuláris tulajdonságai161
A MAO gátlószer iránti érzékenysége és szubsztrátspecifitása162
Irodalom162
Hársing László Gábor - Vizi E. Szilveszter: Az acetilkolin166
Bevezetés166
Az acetilkolin meghatározása167
Az acetilkolin szintézise168
Az acetilkolin raktározása170
Az acetilkolin felszabadulása172
Az acetilkolin metabolizmusa174
A kolinerg receptorok176
Kolinerg neuronok a központi idegrendszerben178
A kolinerg neurotranszmissziót befolyásoló vegyületek181
Kolinerg neurotoxin: AF 64A182
Irodalom183
Vizi E. Szilveszter - Magyar Kálmán: A dopamin184
Bevezetés184
A dopamin szintézise185
A dopamin metabolizmusa187
Dopaminfelvétel189
Dopaminreceptorok189
Irodalom192
Tekes Kornélia - Fonyó Mária - Magyar Kálmán: A noradrenalin193
Bevezetés193
A noradrenalin szintézise194
A noradrenalin raktározása197
A nnoradrenalin felszabadulása198
Adrenerg receptorok199
A noradrenalin inaktiválódása201
A noradrenerg rendszerre ható szerek202
Az adrenerg receptorokra ható szerek206
A noradrenalin inaktivációjára ható szerek212
Irodalom213
Fekete Márton - Simonyi Ágnes - Szentendrei Tibor: Adrenalin a központi idegrendszerben219
Bevezetés219
Meghatározási módszerek219
Az adrenalin meghatározása219
A feniletanolamin-N-metiltranszferáz (PNMT) aktivitásának mérése221
A központi idegrendszeri PNMT222
Az adrenalin és a PNMT megoszlása a központi idegrendszerben223
Az adrenalin szintjét és anyagcseréjét befolyásoló anyagok226
Az adrenalin receptorai227
A központi idegrendszeri adrenalin funkcionális szerepe228
Összefoglalás231
Irodalom232
Tekes Kornélia - Magyar Kálmán: A szerotonin236
Bevezetés236
A szerotonin előfordulása237
A szerotonin szintézise243
A szerotonin lebontása246
A szerotonin felszabadulása247
A szerotoninerg receptorok247
A központi idegrendszer szerotonin-anyagcseréjét befolyásoló szerek248
A szerotonin élettani szerepe és a szerotoninerg neuronok gyógyszeres befolyásolásának jelentősége256
Irodalom258
Huszti Zsuzsa: A hisztamin261
A hisztamin a központi idegrendszerben261
A hisztamin szintézise és metabolizmusa a központi idegrendszerben265
Hisztaminerg receptorok a központi idegrendszerben268
Irodalom273
Vizi E. Szilveszter: Aminosav szerkezetű ingerületátvivő anyagok275
Szubcelluláris lokalizáció275
Inaktiváció277
Aminosavfelszabadulás279
Aminosavtranszport280
Ingerületátvitel és a receptorok280
Irodalom283
Gráf László: Az agyi peptidek biokémiája284
A peptidek agyi eredete284
A neurohormonok vagy/és neurotranszmitterek: a terminológia és annak korlátai289
A felderítés stratégiái293
A neuropeptidek koncentrációja az agyban és a kémiai azonosítás esélyei298
Bioszintézis, raktározás és felszabadulás301
A központi idegrendszer peptidreceptorai309
Metabolizmus és extracelluláris biotranszformáció311
Következtetések: peptidrendszerek és a szabályozás plaszticitása313
Kiegészítés315
Irodalom317
Rónai András: Az agyi peptidek neurokémiája és élettani-kórélettani jelentősége320
A neuropeptidek általános áttekintése320
A neuropeptidek alapfunkciója323
A neuropeptidek regionális eloszlása329
A neuropeptidek élettani-kórélettani jelentősége337
Irodalom340
Seregi András: Arachidonsav és származékai348
Arachidonsavmetabolizmus348
Raktározás és felszabadulás349
Ciklooxigenáz út350
Lipoxigenáz út355
Oxidációs utak357
Az agyi arachidonsavmetabolizmus357
Zsírsavfelszabadulás357
Agyi prosztanoidok359
Lipoxigenáz termékek az agyban362
A prosztaglandinok szerepe a központi idegrendszerben362
Összefoglalás366
Irodalom368
Gyévai Angéla: Szövettenyésztés a neurokémiai és neurofarmakológiai kutatásban (Gyévai Angéla)375
Bevezetés375
Az in vitro adaptálás feltételei376
Különböző idegszövetek tenyésztése és jellemzői377
Szimpatikus ganglionok szervtenyésztése377
A szimpatikus ganglionok plaszticitásának vizsgálata378
A tobozmirigy-szervtenyészet380
A gerincagy neurokémiai tulajdonságai szövettenyészetben381
Idegszövetből kialakított monolayer tenyészetek és neurokémiai jellemzőik383
Hisztiotipikus ún. aggregált idegszövettenyészetek388
Specifikus receptorok kialakulása in vitro393
Különböző idegszövetben kialakított sejtvonalak396
Összefoglalás398
Irodalom398
Tárgymutató401
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem