A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kultúra 1937. I. félév

Társadalmi és tudományos szemle, XXIV. évfolyam, 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Pázmány Péter Irodalmi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 383 oldal
Sorozatcím: Magyar Kultúra
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 33 cm x 23 cm
ISBN:

Tartalom

Kultúra és élet
Albert József: Kontraszthatás Szilveszter-estén41
Aradi Zsolt: Izléstelenség vagy tendencia?297
A sziget359
Bangha Béla S. J.: "Az égető és fájdalmas kérdés"165
Beleznay Béla: Francisco Franco167
Bíró Bertalan: Az Oxford-mozgalom136
Csávossy Elemér S. J.: Dogmakérdés-e a reverzális?324
Csiszár Béla: Két Anglia359
Dávid Tibor: forradalom és ifjúság265
Déchy Liane: A bécsi Sängerknaben-intézmény feltámadása264
Vallásostárgyú képzőművészet az Osztrák Alpokban328
Fábián István: Egyke a középiskolában293
Forgács Károly: Falusi pillanatfelvételek233
Gallus Tibor S. J.: A ápolyi csoda295
Gáspár János: Munkásifjúságunk lelki elhagyatottsága7
Hatvani Sándor: Antiszociális ifjúság?135
Hunyady István: Ezerarcú Strindberg262
Incze István: Protestánsok az "egyházhűtlen házasulók" ellen38
Erkölcsi vagy faji értékelés?139
Kiss István: Az egyke helyes megvilágítása8
Bridgeporti magyarok41
"Krisztus és a világtestvériség"103
Melyiket válasszuk?261
Klemm Kálmán: Az újpogányság szervezetei Németországban42
Korom Pál: Szépirodalom a bolsevizmus szolgálatában104
A keserű materializmus könyve201
Kovács Alajos: Néhány adat a budapesti lakásviszonyokról73
Kozma Ferenc: Magyar fészkek idegenben40
Marc le Mondeque: A spanyol polgárháború69
Márkus Miklós: Jövedelmi adó és családvédelem197
Mérő Mihály: A Tiszahát és a világkongresszus198
Lovagias ügy266
Nógrády Zoltán: A könyvnap bukása362
Nyisztor Zoltán: A baszk tragédia a világ ítélőszéke előtt357
Perr Viktor: A vegyes- és megegyezéses házasságok5
Pintér István: A vallásváltoztatások statisztikája102
Pozsonyi Károly: Protestáns vélemények a vegyesházasságról200
Rónay György: Levél egy szociográfushoz296
Sándor István: A gyermek nevében133
Semjén Gyula: André Gide, az "ellenforradalmár"325
Sorokin A. Reginald: A katolicizmus térhódítása Észtországban327
Szántay Szémán István: Az orosz lélek a világháború és a forradalom küszöbén36
Tamás Viktor: Megváltás nélkül37
A nemzeti Isten229
Uhl Antal: A családi bér Franciaországban170
Varga László S. J.: Gazdagok és szegények, akik nem tudnak találkozni6
Igazságos ár és szövetkezés169
Evangélium és forradalom231
Szélsőség és bölcsesség363
Vid József S. J.: Kommunizmus a pacifizmus álarcában100
Weninger Antal: Hivatás és szerep72
Tanulmányok
Alszeghy Zsolt: Pázmány Péter227
Bangha Béla S. J.: Ki volt XI. Ince pápa?45
Mit várhatunk az Eucharisztikus Világkongresszustól?131
A magyar katolikusság nemzetközi erőpróbája329
Miért vagyunk gyengék mi erősek?365
Blazovich Jákó O. S. B.: Juilien Green298
Coudenhove-Kalergi: Nyugati kultúrközösség163
Csávásy Alice: Móricz Zsigmond igazi arca208
Csiszár Béla: Tízéves az újjászületett Portugália76
Doriot és a francia jövő108
Egyed István: Közéleti erkölcs és tekintély99
Ervin Gábor: A vallási ösztön13
Istenhit és bölcselet269
Fábián László: A baszkok katolicizmusa és a vörös front140
D'Harcourt Robert: Németország az enciklika után302
Ijjas Antal: Tömegkultúra és tömegirodalom67
"Visszaemlékezések" Szent Ignácra145
Jajczay János: A hatszázéves giotto11
Kónya Mária: Hunyadi János bátai csatája267
Kühár Flóris O. S. B.: A birodalom útján332
Marosi Arnold: Árpádházi művészetünk nemzeti vonásai48
Mikos Ferenc: A sajtójog reformja és a sajtószabadság206
Moravek Endre: A "népiség" reneszánsza372
Muntyán István: Tiszaháti tanulságok291
Nagy Miklós: A férfi és a nő örök arca9
Az európai katolicizmus határmezsgyéjén171
Nemes Czike Gábor: Kiállás a faluért I.235
Kiállás a faluért II.270
Nyirváry János: Mi készül a házassági bontóperek frontján?43
Nyisz tor Zoltán: A manilai eucharisztikus világkongresszus237
Útban a kínai magyar misszió felé I.272
Útban a kínai magyar misszió felé II.305
Magyar Bábel323
Perr Viktor: Szociális rétegződésünk143
Az ifjúság és zsidóság problémája259
Pongrácz Kálmán: A demokratikus választójog és az intelligencia viszonya78
A kormányzói jogkör kiterjesztése és a magyar közjog176
Alkotmány és alkotmányvédelem369
Rohan Károly Antal herceg: Európa öröksége3
Rusznyák Gyula: A faluoktatás módszerei és feladatai80
A közvélemény tényezői a falusegítésben173
Sándor István: Az "áldozat" regényei14
Schillinger Ferenc: Ausztria lelki lábadozása49
Székely László: A keresztény demokrácia yökerei35
Thurzó Gábor: Juhász Gyula241
Vajtai István: Nemzeti irodalmunk szerepe a nevelésben és a pályaválasztásban110
A diktatúra célja és céltalansága335
Varga László S. J.: A nacionalizmus erkölcsi értéke105
Egészséges társadalom195
Vid József S. J.: A becsület vértanúi355
Weninger Antal: Fajegészségtan és keresztyény szellem202
Tárca
Déchy Liane: Idegen a havason243
Dénes Gizella: Lélekfaragás16
Gondár Aranka: Jó vagy rossz?211
Ijjas Antal: A bíboros274
Nagy Miklós: Magános utak307
Nyisztor Zoltán: Indulás52
A hajó82
Víz és ég között113
Ceylon szigetén148
A kínai misszióban374
Ormos Gerő: Aranycipő179
Anyakönnyek337
Visszhangok
Az ifjúság és a kapitalizmus fellegvára276
Lippert Péter S. J.: Sils Maria114
Marco Ramperti: Az imádságos bajnok375
Mauriac és a spanyol pokol247
Prohászka elmélkedései francia nyelven181
Reformáció és germánság181
Reisz Elemér S. J.: Aktuális-e a világmisszió?246
Trautenau Franz: Az ördög szószéke az éterben19
Zentay Dezső: Tízmillió nőtöbblet18
A múlt nagyjaitól
Chrysostomus az Egyházról213
Szent Ágoston az Élő Kenyérről212
Korrajz
Dénes Gizella: A múlt és a jövő84
más: Két anya150
más: Protekció és kaució151
Távlatok
Minden számban
Szemlék és kritikák
Borbély István S. J.: irodalmi élet312
Deák-Bárdos György: zenei szemle218
Gábriel Asztrik: irodalmi élet56
Gyenis András S. J.: irodalmi élet186
Jajczay János: képzőművészeti szemle57
László István: irodalmi élet155
Máthé Lajos: színházi szemle25
Máthé Lajos: filmszemle26
Máthé Lajos: Irodalmi élet120
Mester János: Irodalmi élet24
Nagy Miklós: Irodalmi élet89
Petz Ádám: irodalmi élet313
Pongrácz Kálmán: irodalmi élet379
Rónay György: irodalmi élet250
Semjén Gyula: irodalmi élet24
Somogyi József: irodalmi élet217
Szűcs Lajos: irodalmi élet345
Thurzó Gábor: irodalmi élet379
Varga László S. J.: irodalmi élet89
Könyvek
Adam Karl: A katolicizmus lényege286
A boldog esztendő30
A breviárium himnuszai30
Alkantarai szent Péter: Imádság, elmélkedés318
Baktay Ervin: Pandzsáb254
Bangha Béla S. J. - Borbély István S. J.: Az ősegyház158
Bardócz Árpád: Német költők62
Bartók Béla: Népzenénk és szomszéd népeink zenéje29
Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét?29
Barsi Rónay Jenő: A Habsburgok Magyarországon92
Beaudenom - Gerely: Elmélkedések az Evangéliumról30
Bedy Vince: A győri székesegyház története60
Bene István: Karácson Imre élete és művei343
Bendefy László: Az ismeretlen Juliánusz347
Berg Bengt: Vándormadarakkal Afrikába254
Blazovich Jákó O. S. B.: A nagy szfinksz222
Bloy Léon: Das Blut des Armen285
Brande Dorothea: Nyitott szemmel!124
Brehm Bruno: Ez lett a vége27
Bucsányi Gyula: az érelmeszesedés.Napfürdőzés gyógyhatása61
Chesterton: Pater Brown bölcsessége126
Coudenhove I. F.: Beszélgetés az életszentségről 61
Csák László: Vér és láng között349
Csighy Sándor: Trianoni könnyek222
Csorba Tibor: Polgáristák62
Csűrös Emília: Szeretnék szántani62
Dalmady Győző: Költői és prózai munkái223
Delattre Pierre: Nos amis les hongrois159
Deszkás Gusztáv: Éneklő virágok191
Dénes Gizella: Kisasszony király379
Dombi Márk: Szent Bernát30
Dunin Borkowski S. J.: Spinoza313
Eckhardt Ferenc: A jog- és államtudományi kar története217
Egry István: Magyarság és labancság221
Egyed istván: A közigazgatási tisztviselők képzése és képesítése124
Endrődy László: Életet Krisztusért93
ErbaOdeschalchi Sándor: XI. Ince220
Erdősi Károly: Múmiák és minarétek27
Eszterhás István: Háborúban nőttünk fel318
Fazekas Endre: Tagosítási és egyéb birtokrendezési ismeretek317
Fábián Gyula: Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédi!29
Fertsek Ferenc: Fickó meg a többiek29
Foller Hermann: A napsütéses Jáva286
Földi Mihály: A század asszonya186
Fülöp Béla: Zsidó-keresztény megértés útja383
Gajtkó István: A XVII. század katolikus imádságirodalma221
Gábriel Asztrik: Index Romain et littérature Francaise221
Geiger: Erboflege283
Germanus Gyula: Allah Akbar!61
Gosztonyi Kálmán: Mikor mentette meg Magyarország katonai ereje Európát?284
Greguss Pál: Bevezetés az örökléstanba345
Gulácsy irén: Nagy Lajos király119
Győry Juan: Étude sur la chansen de Roland286
Hajdú Henrik: Skandináv líra222
Haraszti Emil: A tánc története284
Harsányi Zsolt: Mathias Rex120
Häckel: Tanuljunk könnyen, gyorsan németül284
Házy Albert - Ernst Reh: Az ember tragédiája62
Hedi Scherer - Josef Friedrich Perkonig: Brauch und Tracht in Österreich382
Hedin Sven: Ma Csung-jin menekülése27
Héjja Pál: A tábori egészségügy Buda visszafoglalása korában93
Holler András: Provánszi költők28
Horváth Jenő: világtörténelem125
Horváth Richárd O. Cist.: Tízperces szentbeszédek254
Illés György: A katolikus turáneszme hőse és vértanúja93
Incze Antal: Rio Grande-Triest348
Jankovich Ferenc: Barangoló285
Jánosi József: A teremtés tanának ismeretelméleti jelentősége158
Jesensky Jan: Egyenlőség348
József Ferenc főherceg: Szüreti szózat126
Junger: Catecheta delineat284
Kalmár Gusztáv: A népek és fajok harca125
Kassák Lajos: Három történet. Akik eltévedtek28
Kenessy Béla: A magyar sors tragédiája221
Kertész János: Báthory István az irodalomban221
Kérészy Zoltán: A papi rend törvénykezési kiváltsága254
Klempa Károly: A spanyol és német dráma190
Kocsis László: Két külön világ56
Kosztolányi Dezső útja155
Krist gusztáv: Dante pokla megvalósul28
Kühár Flóris O. S. B.: Egyetemes vallástörténet312
Lischerong Gáspár S. J.: Pray György élete és munkái186
Loschert Kázmér: Az egyházatyák kora190
Lothar Ernst: A megváltó halál89
Luttor Ferenc: Római útikönyv348
Madách: La tragedia dell' uomo24
Magasi M. Franciska: Tükörképek szent Angela életéből30
Magyar Versek Könyve281
Mai osztrák elbeszélők254
Mann Thomas: Wälsung vér286
Marcel proust: Az eltűnt idő nyomában379
Mauks Ernő: A vén kuvasz emlékei és egyéb állatmesék318
Mauriac Francois: Fekete angyalok156
Meersch Emil S. J.: Le Corps mystique de Christ125
Merkelbach O. P., B. H.: Summa theologiae moralis125
Mesterházy Ambrus: Meghalni naponta egyszer286
Mécs László: Fehéren és kéken344
Mészáros Gyula: Rovásírásos kun nyelvemlékek284
Mihalovics Antal: Mindenki könyve319
Mihelics Vid: Modern katolikus fejek221
Miscxiatelli Piero: Savonarola348
Molnár Kata: Égnek a mécsek. Nyári közjáték250
Muckermann legújabb munkái217
Murányi-Kovács Endre: Börtön159
Muschler: A Szajna ismeretlenje28
Müller Lajos: A kereszt iskolája286
Nadányi Zoltán: Nem szeretsz349
Nagy Szent Albert: Az erények könyve30
Nánay Béla: Wells, aki tanít286
Nyers Lajos: A nádor bírói és oklevéladó működése92
Németh László: Bűn24
Orbán Dezső: Az én földem383
Ottó Ferenc: Bartók Béla60
Ölbey Irén: Szeptemberi láz191
Petri Mór: A vándor a kertajtónál127
Pukánszky Béla: A mai osztrák irodalom92
Révay M. Jánosné: 1918 november 1-től 1919 augusztus 2-ig29
Rohan K. A.: Schicksalstunde Europas89
Rudolf-Kolos: Rövid dogmatika60
Sajó Géza: Az oksági elv problematikájához92
Schreyvogl Friedrich: Grillparzer281
Schütz Antal: Az örökkévalóság312
Simon Paul: Das menschliche in der Kirche Christi61
Solymossy Sándor: Contes et legendes de Hongrie93
Szabó Richárd: Kozma Andor költészete62
Szász Károly: Cziprus159
Szécsi Ferenc: Szállóigék159
Székely László: Sziromeső317
Székely László: Mindennapi imádságod318
Szenczi Miklós: Tanuljunk könnyen, gyorsan angolul30
Szendrey Miklós: Szántás29
Szitnyai Zoltán: Benn a bárány217
Szunyogh X. Ferenc O. S. B.: Elmélkedések a misszálé felett30
A szentmise kialakulása61
Takács József: A jezsuita iskoladráma191
Talvio Maila: A darvak286
Tharaud Jerome et Jean: Cruelle Espagne285
Terbe Lajos: Egy európai szállóige életrajza382
Timár Kálmán: Dunántúli magyar kódexek sorsa220
Tóth Ede O. F. M.: Az eltört hárfa222
Trugly S. J. - Paulus: Cognitio divina de obiecto indeterminato125
Undset Sigrid: Ida Elisabeth93
Új Élet regénytár120
Vallet-Dubuch: Lourdesi gyógyulások317
Van der Meersch Maxence: L'Empreinte du dieu56
Vargha Damján: Szent Mór emlékkönyv93
Varságh János: Őszi napsugár222
Waggerl: Az Úr esztendeje25
Wagner Josephus: dictionarium rerum recentissimarum349
ÁWalthier Eliz: Azért is tavasz!349
Weinek László: Hamlet rejtelmének titka92
Weiser S. J. - Beluscsák S. J.: Alpesi Fény349
Wild Lajos: Tizenöt év Brazíliában29
Zilahy Lajos: A fegyverek visszanéznek155
Zimándi Pius: Kazinczy véleménye kora irodalmáról286
Zsámboki László: Magyar művelődéstörténeti kis lexikon284
Tollheggyel
Minden számban
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem