A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kultúra 1937. január-december I-II.

Társadalmi és tudományos szemle - XXIV. évfolyam, 1-24. szám

Szerző

Kiadó: Pázmány Péter Irodalmi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 734 oldal
Sorozatcím: Magyar Kultúra
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 32 cm x 24 cm
ISBN:
Megjegyzés: Megjelenik havonkint kétszer. Teljes évfolyam. Nyomatott: Korda R. T. nyomdájában, Budapest.

Előszó

Részlet:

Menekülés az államba
Bármennyire kárhoztatjuk is a jelszavak szertelen zsarnokságát és rombolását a közéletben, annyit meg kell engednünk, hogy igen sokszor mélyebb értelem rejlik... Tovább

Tartalom

I. kötet
Kultúra és élet
Albert József: Kontraszthatás Szilveszter-estén 41
Aradi Zsolt: Ízléstelenség vagy tendencia? 297
- A sziget 359
Bangha Béla S. J.: „Az égető és fájdalmas kérdés" - - 165
Beleznay Béla: Francisco Franco - - - - - - 167
Bíró Bertalan: Az Oxford-mozgalom - - - - - 136
Csávossy Elemér S. J.: Dogmakérdés-e a reverzális? - - 324
Csiszár Béla: Két Anglia - - - - - - - - 359
Dávid Tibor: Forradalom és ifjúság - - - - - 265
Déchy Liane: A bécsi Sängerknaben-intézmény feltámadása 264
- Vallásostárgyú képzőművészet az Osztrák Alpokban 328
Fábián István: Egyke a középiskolában - - - - 293
Forgács Károly: Falusi pillanatfelvételek - - - - 233
Gallus Tibor S. J.: A nápolyi csoda - - - - - 295
Gáspár János: Munkásifjúságunk lelki elhagyatottsága - 7
Hatvani Sándor: Antiszociális ifjúság? - - - - 135
Hunyady István: Ezerarcú Strindberg - - - - - 262
Incze István: Protestánsok az „egyházhűtlen házasulók" ellen 38
- Erkölcsi vagy faji értékelés? - - - - - 139
Kiss István: Az egyke helyes megvilágítása - - - 8
- Bridgeporti magyarok - - - - - - - 41
- „Krisztus és a világtestvériség" - - - - - 103
- Melyiket válasszuk? - - - - - - - 261
Klemm Kálmán: Az új pogányság szervezetei Németországban - - - - - - - - - - 42
Korom Pál: Szépirodalom a bolzsevizmus szolgálatában 104
- A keserű materializmus könyve - - - - - 201
Kovács Alajos: Néhány adat a budapesti lakásviszonyokról 73
Kozma Ferenc: Magyar fészkek idegenben - - - - 40
Marc le Mondeque: A spanyol polgárháború - - - 69
Márkus Miklós: Jövedelmi adó és családvédelem - - 197
Mérő Mihály: A Tiszahát és a Világkongresszus - - 198
- Lovagias ügy - - - - - - - - - 266
Nógrády Zoltán: A könyvnap bukása - - - - - 362
Nyisztor Zoltán: A baszk tragédia a világ ítélőszéke előtt 357
Perr Viktor: A vegyes- és megegyezéses házasságok - 5
Pintér István: A vallásváltoztatások statisztikája - - 102
Pozsonyi Károly: Protestáns vélemények a vegyesházasságról - - - - - - - - - - - 200
Rónay György: Levél egy szociográfushoz - - - - 296
Sándor István: A gyermek nevében - - - - - 133
Semjén Gyula: André Gide, az „ellenforradalmár" - - 325
Sorokin A. Reginald: A katolicizmus térhódítása Észtországban - - - - - - - - - - 327
Szántay Szémán István: Az orosz lélek a világháború és
a forradalom küszöbén - - - - - - - 36
Tamás Viktor: Megváltás nélkül - - - - - - 37
- A nemzeti Isten - - - - - - - - 229
Uhl Antal: A családi bér Franciaországban - - - 170
Varga László S. J.: Gazdagok és szegények, akik nem tudnak találkozni - - - - - - - - - 6
- Igazságos ár és szövetkezés - - - - - - 169
- Evangélium és forradalom - - - - - - 231
- Szélsőség és bölcseség - - - - - - - 363
Vid József S. J.: Kommunizmus a pacifizmus álarcában - 100
Weninger Antal: Hivatás és szerep - - - - - 72
Tanulmányok
Alszeghy Zsolt: Pázmány Péter - - - - - - 227
Bangha Béla S. J.: Ki volt XI. Ince pápa? - - - - 45
- Mit várhatunk az Eucharisztikus Világkongresszustól? 131
- A magyar katolikusság nemzetközi erőpróbája - - 329
- Miért vagyunk gyengék mi erősek? - - - - 365
Blazovich Jákó O. S. B.: Julién Green - - - - - 298
Coudenhove-Kalergi: Nyugati kultúrközösség - - 163
Csávásy Alice: Móricz Zsigmond igazi arca - - - 208
Csiszár Béla: Tízéves az újjászületett Portugália - - 76
- Doriot és a francia jövő - - - - - - - 108
Egyed István: Közéleti erkölcs és tekintély - - - 99
Ervin Gábor: A vallási ösztön - - - - - - 13
- Istenhit és bölcselet - - - - - - - 269
Fábián László: A baszkok katolicizmusa és a vörös front 140
d'Harcourt Róbert: Németország az enciklika után - - 302
Ijjas Antal: Tömegkultúra és tömegirodalom - - - 67
- „Visszaemlékezések" Szent Ignácra - - - - 145
Jajczay János: A hatszázéves Giotto - - - - - 11
Kónya Mária: Hunyadi János bátai csatája - - - 267
Kühár Flóris 0. S. B.: A birodalom útján - - - - 332
Marosi Arnold: Árpádházi művészetünk nemzeti vonásai 48
Mikos Ferenc: A sajtójog reformja és a sajtószabadság 206
Moravek Endre: A „népiség" reneszánsza - - - - 372
Muntyán István: Tiszaháti tanulságok - - - - - 291
Nagy Miklós: A férfi és a nő őrök arca - - - - 9
| - Az európai katolicizmus határmezsgyéjén - - - 171
Nemes Czike Gábor: Kiállás a faluért I. - - - - 235
- Kiállás a faluért II. - - - - - - - 270
Nyirváry János: Mi készül a házassági bontóperek frontján? 43
Nyisztor Zoltán: A manilai eucharisztikus világkongresszus 237
- Útban a kínai magyar misszió felé I. - - - 272
- Útban a kínai magyar misszió felé II. - - - 305
- Magyar Bábel - - - - - - - - - 323
Perr Viktor: Szociális rétegeződésünk - - - - 143
- Az ifjúság és zsidóság problémája - - - - 259
Pongrácz Kálmán: A demokratikus választójog és az intelligencia viszonya - - - - - - - - 78
- A kormányzói jogkör kiterjesztése és a magyar közjog 176
- Alkotmány és alkotmányvédelem - - - - 369
Rohan Károly Antal herceg: Európa öröksége - - - 3
Rusznyák Gyula: A falukutatás módszerei és feladatai - 80
- A közvélemény tényezői a falusegítésben - - - 173
Sándor István: Az „áldozat" regényei - - - - -14
Schillinger Ferenc: Ausztria lelki lábadozása - - -49
Székely László: A keresztény demokrácia gyökerei - -35
Thurzó Gábor: Juhász Gyula - - - - - - 241
Vajtai István: Nemzeti irodalmunk szerepe a nevelésben és
a pályaválasztásban - - - - - - -110
- A diktatúra célja és céltalansága - - - - 335
Varga László S. J.: A nacionalizmus erkölcsi értéke - 105
-- Egészséges társadalom - - - - - - - 195
Víd József S. J.: A becsület vértanúi - - - - - 355
Weninger Antal: Faj egészségtan és keresztény szellem - 202
Tárca
Déchy Liane: Idegen a havason - - - - - - 243
Dénes Gizella: Lélekfaragás - - - - - - - 16
Gondár Aranka: Jó vagy rossz? - - - - - - 211
Ijjas Antal: A bíboros - - - - - - - - 274
Nagy Miklós: Magános utak - - - - - - - 307
Nyisztor Zoltán: Indulás - - - - - - - - 52
- A hajó - - - - - - - - - - 82
- Víz és ég között - - - - - - - - H3
- Ceylon szigetén - - - - - - - - 148
- A kínai misszióban - - - - - - - - 374
Ormos Gerő: Aranycipő - - - - - - - - 179
- Anyakönnyek - - - - - - - - - 337
Visszhangok.
Az ifjúság és a kapitalizmus fellegvára - - - - 276
Lippert Peter S. J.: Sils Maria - - - - - _ 114
Marco Ramperti: Az imádságos bajnok - - - - 375
Mauriac és a spanyol pokol - - - - - - - 247
Prohászka elmélkedései francia nyelven - - - - 181
Reformáció és germánság - - - - - - - 181
Reisz Elemér S. J.: Aktuális-e a világmisszió? - - - 246
Trautenau Franz: Az ördög szószéke az éterben - - 19
Zentay Dezső: Tízmillió nőtöbblet - - - - - 18
A mult nagyjaitól
Chrysostomus az Egyházról - - - - - - - 213
Szent Ágoston az Élő Kenyérről - - - - - - 212
Korrajz
Dénes Gizella: A mult és a jövő 84
- más: Két anya - - -150
- más: Protekció és kaució 151
Távlatok
Minden számban.
Szemlék és kritikák
Borbély István S. J.: Irodalmi élet 312; - Deák-Bárdos György:
Zenei szemle 218, 315; - Gábriel Asztrik: Irodalmi élet 56;
- Gyenis András S. J.: Irodalmi élet 186, 217; - Jajczay János:
Képzőművészeti szemle 57, 121, 187, 251, 314, 380; - László
István: Irodalmi élet 155, 186, 217; - Máthé Lajos: Színházi
szemle 25, 58, 90, 123, 156, 188, 219, 252, 282, 316, 346, 381; -
Máthé Lajos: Filmszemle 26, 59, 91, 123, 157, 189, 219, 253, 283,
346, 382; - Máthé Lajos: Irodalmi élet 120; - Mester János:
Irodalmi élet 24; - Nagy Miklós: Irodalmi élet 89, 156, 344; -
Petz Ádám: Irodalmi élet 313; - Pongrácz Kálmán: Irodalmi
élet 379; - Rónay György: Irodalmi élet 250; - Semjén Gyula:
Irodalmi élet 24, 56, 119, 281; - Somogyi József: Irodalmi élet
217; - Szűcs Lajos: Irodalmi élet 345; - Thurzó Gábor: Irodalmi élet 379; - Varga László S. J.; Irodalmi élet 89.
Könyvek
Adam Kari: A katolicizmus lényege - - - - - - 286
A boldog esztendő - - - - - - - - - - 30
A breviárium himnuszai - - - - - - - - - 30
Alkantarai szent Péter: Imádság, elmélkedés - - - - 318
Baktay Ervin: Pandzsáb - - - - - - - - - 254
Bangha Béla S. J.-Borbély István S. J.: Az ősegyház - - 158
Bardócz Árpád: Német költők - - - - - - - - 62
Bartók Béla: Népzenénk és szomszéd népeink zenéje - - - 29
- Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? - - - - - 29
Barsi Rónay Jenő: A Habsburgok Magyarországon - - - 92
Beaudenom-Gerely: Elmélkedések az Evangéliumról - - - 30
Bedy Vince: A győri székesegyház története - - - - 60
Bene István: Karácson Imre élete és művei - - - - - 343
Bendefy László: Az ismeretlen Juliánusz - - - - - 347
Berg Bengt: Vándormadarakkal Afrikába - - - 254
Blazovich Jákó O. S.B.: A nagy szfinksz - - -222
Bloy Léon: Das Blut des Armen - - -285
Brande Dorothea: Nyitott szemmel! - - - 124
Brehm Bruno: Ez lett a vége 27
Bucsányi Gyula: Az érelmeszesedés. Napfürdőzés gyógyhatása -61
Chesterton: Páter Brown bölcsesége - - --126
Coudenhove I. F.: Beszélgetés az életszentségről - -61
Csák László: Vér és láng között - 349
Csighy Sándor: Trianoni könnyek 222
Csorba Tibor: Polgáristák - - 62
Csűrös Emilia: Szeretnék szántani - 62
Dalmady Győző költői és prózai munkái - - 223
Delattre Pierre: Nos amis les hongrois -159
Deszkás Gusztáv: Éneklő virágok - -191
Dénes Gizella: Kisasszony király 379
Dombi Márk: Szent Bernát -30
Dunin Borkowski S. J.: Spinoza - - -_313
Eckhardt Ferenc: A jog- és államtudományi kar története -217
Egry István: Magyarság és labancság - - - - 221
Egyed István: A közigazgatási tisztviselők képzése és képesítése 124
Endrődy László: Életet Krisztusért - - - - 93
Erba Odeschalchi Sándor: XI. Ince - - -220
Erdősi Károly: Múmiák és minarétek - - 27
Eszterhás István: Háborúban nőttünk fel - - 313
Fazekas Endre: Tagosítási és egyéb birtokrendezési ismeretek 317
Fábián Gyula: Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédi! - -29
Fertsek Ferenc: Fickó meg a többiek - - - 29
Foller Hermann: A napsütéses Jáva - - - - 286
Földi Mihály: A század asszonya - - - - -186
Fülöp Béla: Zsidó-keresztény megértés útja - - - - - 383
Gajtkó István: A XVII. század katolikus imádságirodalma - - 221
Gábriel Asztrik: Index Romain et littérature Francaíse - - 221
Geiger: Erbpflege - - - - - - - - - 283
Germanus Gyula: Allah Akbar! - - - - - - - 61
Gosztonyi Kálmán: Mikor mentette meg Magyarország katonai
ereje Európát? - - - - - - - - - - 284
Greguss Pál: Bevezetés az örökléstanba - - - - - - 345
Gulácsy Irén: Nagy Lajos király - - - - - - - 119
Győry Joan: Étude sur la Chansen de Roland - - - - 286
Hajdú Henrik: Skandináv líra - - - - - - - - 222
Haraszti Emil: A tánc története - - - - - - - 284
Harsányi Zsolt: Mathias Rex - - - - - - - - 120
Häckel: Tanuljunk könnyen, gyorsan németül - - - - 284
Házy Albert-Ernst Reh: Az ember tragédiája - - - - 62
Hedi Scherer-Josef Friedrich Perkonig: Brauch und Tracht in
Österreich - - - - - - - - - - - 382
Hedin Sven: Ma Csung-jin menekülése - - - - - - 27
Héjjá Pál: A tábori egészségügy Buda visszafoglalása korában 93
Holler András: Provánszi költők - - - - - - - 28
Horváth Jenő: Világtörténelem - - - - - - - 125
Horváth Richárd O. Cist.: Tízperces szentbeszédek - - - 254
Illés György: A katolikus turáneszme hőse és vértanúja - - 93
Incze Antal: Rio Grandé-Triest - - - - - - - 348
Jankóvich Ferenc: Barangoló - - - - - - - - 285
Jánosi József: A teremtés tanának ismeretelméleti jelentősége 158
Jesensky Jan: Egyenlőség - - - - - .- - - - 348
József Ferenc főherceg: Szüreti szózat - - - - - - 126
Junger: Catecheta delineat - - - - - - - 284
Kalmár Gusztáv: A népek és fajok harca - - - - - 125
Kassák Lajos: Három történet. Akik eltévedtek - - - - 28
Kenessy Béla: A magyar sors tragédiája - - - - - 221
Kertész János: Báthory István az irodalomban - - 221
Kérészy Zoltán: A papi rend törvénykezési kiváltsága - - 254
Klempa Károly: A spanyol és német dráma - - - .190
Kocsis László: Két külön világ - - - - 56
Kosztolányi Dezső útja - - - - - -155
Krist Gusztáv: Dante pokla megvalósul - - - - 28
Kühár Flóris O. S. B.: Egyetemes vallástörténet - - - - 312
Lischerong Gáspár S. J.: Pray György élete és munkái - - 186
Loschert Kázmér: Az egyházatyák kora - -190
Lothar Ernst: A megváltó halál - - -89
Luttor Ferenc: Római útikönyv - - - - -348
Madách: La tragédia deli' uomo - - - 24
Magasi M. Franciska: Tükörképek Szent Angéla eletéből 30
Magyar Versek Könyve 281
Mai osztrák elbeszélők 254
Mann Thomas: Wälsung vér - - -286
Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában 379
Mauks Ernő: A vén kuvasz emlékei és egyéb állatmesék 318
Mauriac Francois: Fekete angyalok - -156
Meersch Emil S. J.: Le Corps mystique de Christ 125
Merkelbach O. P., B. H.: Summa theologiae moralis - -125
Mesterházy Ambrus: Meghalni naponta egyszer -286
Mécs László: Fehéren és kéken - - - 344
Mészáros Gyula: Rovásírásos kun nyelvemlékek 284
Mihalovics Antal: Mindenki könyve -319
Mihelics Vid: Modern katolikus fejek - - - 221
Misciatelli Piero: Savonarola -- -348
Molnár Kata: Égnek a mécsek, Nyári közjáték - - -250
Muckermann legújabb munkái - - - - - - - - 217
Murányi-Kovács Endre: Börtön - - - - - - - - 159
Muschler: A Szajna ismeretlenje - - - - - - - 28
Müller Lajos: A kereszt iskolája - - - - - - - 286
Nadányi Zoltán: Nem szeretsz - - - - - - - - 349
Nagy Szent Albert: Az erények könyve - - - - - - 30
Nánay Béla: Wells, aki tanít - - - - - - - - 286
Nyers Lajos: A nádor bírói és oklevéladó működése - - - 92
Németh László: Bűn - - - - - - - - - - 24
Orbán Dezső: Az én földem - - - - - - - - 383
Ottó Ferenc: Bartók Béla - - - - - - - - - 60
ölbey Irén: Szeptemberi láz - - - - - - - - 191
Petri Mór: A vándor a kertajtónál - - - - - - 127
Pukánszky Béla: A mai osztrák irodalom - - - - - 92
Révay M. Jánosné: 1918 november 1-től 1919 augusztus 7-ig - 29
Rohan K. A.: Schicksalstunde Europas - - - - - - 89
Rudloff-Kolos: Rövid dogmatika - - - - - - - 60
Sajó Géza: Az oksági elv problematikájához - - - - 92
Schreyvogl Friedrich: Grillparzer - - - - - - - 281
Schütz Antal: Az örökkévalóság - - - - - - - 312
Simon Paul: Das Menschliche in der Kirche Christi - - - 61
Solymossy Sándor: Contes et legendes de Hongrie - - - 93
Szabó Richárd: Kozma Andor költészete - - - - 62
Szász Károly: Cziprus - - - - - - - - - - 159
Szécsi Ferenc: Szállóigék - - - - - - - - - 159
Székely László: Sziromeső - - - - - - - - - 317
Székely László: Mindennapi imádságod - - - - - - 318
Szenczi Miklós: Tanuljunk könnyen, gyorsan angolul - - - 30
Szendrey Miklós: Szántás - - - - - - - - - 29
Szitnyai Zoltán: Benn a bárány - - - - - - - 217
Szunyogh X. Ferenc O. S. B.: Elmélkedések a misszálé felett 30
- A szentmise kialakulása - - - - - - - - 61
Takács József: A jezsuita iskoladráma - - - - - - 191
Talvio Maila: A darvak - - - - - - - - - 286
Tharaud Jerome et Jean: Cruelle Espagne - - - - - 285
Terbe Lajos: Egy európai szállóige életrajza - - - - 382
Timár Kálmán: Dunántúli magyar kódexek sorsa - - - 220
Tóth Ede O. F. M.: Az eltört hárfa - - - - - - 222
Trugly S. J.-Paulus: Cognitio divina de obiecto indeterminato 125
Undset Sigrid: Ida Elisabeth - - - - - - - - 93
Uj Élet regénytár - - - - - - - - - - - 120
Valiét-Dubuch: Lourdesi gyógyulások - - - - - - 317
Van der Meersch Maxence: L'Empreinte du Dieu - - - 56
Vargha Dámján: Szent Mór emlékkönyv - - - - - 93
Varságh János: őszi napsugár - - - - - - - - 222
Waggerl: Az Úr esztendeje - - - - - - - - 25
Wagner Josephus: Dictionarium rerum recentissimarum - - 349
Walthier Eliz: Azért is tavasz! - - - - - - - 349
Weinek László: Hamlet rejtelmének titka - - - - - 92
Weiser S. J.-Beluscsák S. J.: Alpesi Fény - - - - - 349
Wild Lajos: Tizenöt év Brazíliában - - - - -: - - 29
Zilahy Lajos: A fegyverek visszanéznek - - - - - - 155
Zimándi Pius: Kazinczy véleménye kora irodalmáról - - - 286
Zsámboki László: Magyar művelődéstörténeti kis lexikon - - 284
Tollheggyel
Minden számban.

II. kötet
Kultúra és élet
Albert József: A megmozdult föld - - - - - - 62
Aradi Zsolt: Katolikus ujságíró-fejek - - - - - 9
- Az elfelejtett lényeg - - - - - - - - 55
- A magyar a Nyugaton - - - - - - - 136
- Ortodoxia a Dunavölgyében - - - - - - 300
Bangha Béla S. J.: A magyar kórházkultúra új ígérete:
a „Márta" - - - - - - - - - - 53
Bátay István: Falukutatók - - - - - - - 167
Bihari Ferenc: Az egyházközségek szociális feladatai - 263
Bíró Bertalan: A sterilizált magyarság - - - - 197
- A hitoktatás mai állása - - - - - - - 266
Chesterton: A szél és a fák - - - - - - - 8
- Aminek éppen vissza kellett volna tartania - - 164
Csiszár Béla: A Blum-kísérlet csődje - - - - - 5
- Van Zeelandtól de Manig - - - - - - 229
- Németország gyarmati követelései - - - - 294
Dániel Géza: A jugoszláv konkordátum háttere - - 104
Dávid Tibor: Tudomány-e a falukutatás? - - - - 56
Doromby Károly: Francia ég alatt - - - - - 59
Drescher Pál: Levél egy fiatal orosz barátomhoz - - 264
Früchtl Ede: Hogyan látja Zweig Erasmust és Calvint? - 234
Galambos Gruber Ferenc: Thomas Murner - - - - 11
- Ben Jonson (1573-1637) - - - - - - 170
Hanák Tibor: Faji kérdések a vallásban - - - - 57
Hogyan él a mai Oroszország? - - - - - - 12
Huszár Elemér: XIII. Leó új megvilágításban - - - 324
Incze István: Nyugati és keleti pogányság - - - - 166
Keresztesy Győző: Lakáspénz-osztály és fizetésrendezés 233
Kékessy Imre S. J.: A kínai-japán háború belülről nézve 296
Kilián Zoltán: Gounod levele Hugó Victorhoz - - - 102
- A nyolcadik nagyhatalom és a katolicizmus - - 262
Kiss István: A papi elhivatás titkai - - - - - 231
Kléri János: Új honfoglalók Matyóföldön - - - - 326
Koncz Károly: A bolgár munkatáborok - - - - 298
Nyisztor Zoltán: A spanyol kérdés tisztázása - - - 198
Pongrácz Kálmán: Bécs és Berlin és a hazai németek - 101
- Több tiszteletet! - - - - - - - - - 201
Rónay György: Kiss József reneszánsza - - - - 168
Sprenger Mária Mercedes: Ernest Psichari - - - - 327
Szalay Jeromos O. S. B.: A franciaországi események megértéséhez - - - - - 133
Szvath György: A gazdasági élet megújítása - - - 327
Thurzó Gábor: Chesterton öröksége - - - - - 7
- Vihar egy vers körül - - - - - - - - 135
Uhl Antal: A J. O. C. 10 éves jubileumi kongresszusa
Párizsban - - - - - - - - - - 103
Varga László S. J.: Az ifjúság beszél - - - - - 60
Tanulmányok
Bangha Béla S. J.: Utazás a part szélén - - - - 25
- Két ember beszélt - - - - - - - - 163
- Isten szántóföldje - - - - - - - - 227
- „Hihetetlen-e" az Eucharisztia tana? - - - - 267
- Pázmány Péter, a jezsuita - - - - - - 331
Bálint József: Kosztolányi Dezső - - - - - - 269
Bíró Bertalan: Az eucharisztikus világkongresszusok
kezdete - - - - - - 106
Bíró Béla: A keresztény archeológia új eredményei - - 305
Blazovich Jákó O. S. B.: Georges Bernanos I. - - - 109
- Georges Bernanos II. - - - - - - - 140
- Neoromanticizmus - - - - - - - - 239
Csenár János: A falu válsága mögött - - - - - 176
Csizmadia Andor: A szociális kérdés új törvényeinkben - 113
- A szellemi szükségmunkások ügye - - - - - 303
Ervin Gábor: Isten, Istenem, Istenünk - - - - - 146
Fábián László: Az antifasizmus - - - - - - 18
Fábián István: A tegnapi és mai Nyugat - - - - 171
Hunyady István: Az önábrázoló Tolsztoj - - - - 208
Jajczay János: Giotto és Dante találkozása - - - 63
Kiss István: Ifjúsági kongresszusok mérlege - - - 99
Máthé Molnár Lajos: Társadalmunk a drámák tükrében - 73
Moravek Endre: A népiség szerepe Magyarországon - 271
Nagy Miklós: A tiszai magyarság újjáépítői - - - 22
Nyisztor Zoltán: A jobboldali politika lényege és pályafutása - - - - - - - - - - - 273
Oszti József: Az egyetemes pápa - - - - - - 301
Petrován Oszkár: A fájdalom és szépség költője: Grazia
Deledda - - - - - - - - - - 337
Rudai Rezső: A Centrum-párt életfázisainak változásai - 14
Rusznyák Gyula: A faluvédelem mai helyzete és jövő
lehetőségei - - - - - - - - - - 65
- Göcsejen keresztül I. - - - - - - - - 144
- Göcsejen keresztül II. - - - - - - - 174
Sándor István: Agrárifjúságunk mozgalma - - - - 138
- Élő örökség - - - - - - - - - - 259
Sényi Pál: Van-e szükség nálunk a hitelélet reformjára? 334
Solymos Vendel O. S. B.: Vannak-e észt katolikusok? - 328
Tibor Mátyás S. J.: Az új vatikáni csillagvizsgáló - - 17
- Kozmikus felhők - - - - - - - - 111
- Marconi Vilmos - - - - - - - - - 142
Thurzó Gábor: Georg Rendl - - - - - - - 69
Uhl Antal: A keresztény munkásmozgalom 50 éves jubileuma Franciaországban - - - - - - - 72
Varga László S. J.: Menekülés az államba - - - - 3
- Fölösleges kérdések - - - - - - - -51
- Divini Redemptoris - - - - - - - - 195
- A család az állam életében - - - - - - 291
Várady Imre: Papini olasz irodalomtörténete I. - - 203
- Papini olasz irodalomtörténete II. - - - - 236
Vucskits Jenő: Búzafejek (Kelemen Didák prédikációi) - 238
Weninger Antal: A hindu jóga a nyugati gondolkozás
tükrében - - - - - - - - - - 205
Zborovszky Ferenc S. J.: Az utolsó Rákóczi-emlék - - 131
Tárca
Aradi Zsolt: A bűnös - - - - - - - - 210
Dénes Gizella: Tavaszi legenda - - - - - - 179
Gondár Aranka: Veronika - - - - - - -78
- A gyermek - - - - - - - - - - 339
Nagy Miklós: A folyóparton - - - - - - - 276
Nyisztor Zoltán: A kínai misszióban I. - - - - 27
Nyisztor Zoltán: A kínai misszióban II. - - - - 76
Ormos Gerő: Égő fészek - - - - - - - - 242
Possonyi László: Táncoló Katusa - - - - - - 31
Rák István: Kitaszítottak - - - - - - - 308
Szarka Géza: Szent Mihály hegye - - - - - - 147
Székely László: Názáreti legenda - - - - - - 114
Visszhangok
Bargellini Piero: Az olaszok katolicizmusa - - - - 244
Beirnaert Louis: „Az elfajult művészet" és a „német
művészet" - - - - - - - - - - 309
Bremond André: Prohászka bevonul Franciaországba - 32
Father Coughlin-nál - - - - - - - - 211
Follert Nicolaus: Luther mint Mária-tisztelő - - - 182
Franco tábornok vallási magatartása - - - - - 277
Hantos László: A szlovenszkói magyarság gazdasági
helyzete - - - - - - - - - - 245
Katz Richárd: Hívők és szabadgondolkodók - - - 82
Kispéter-Krampol Miklós: A magyar filmek - - - 34
Klemm Kálmán: Kereszténység vagy faji vallás? - - 80
Mayern Hohenberg Ria: Születéscsökkenés - - - - 148
Munthe Axel: Apácák dicsérete - - - - - - 181
Villalonga Luis: Spanyol fejek - - - - - - 115
Korrajz
Cser István: Öt nemzedék - - - - - - - 182
Kézai Béla: A Holnap Hőse - - - - - - - 83
- Az éjtszaka vendége - - - - - - - 117
- A Nagy Week-end - - - - - - - - 212
Tárlatok
Minden számban
Szemlék és kritikák
Bálint József: Irodalmi élet - - - - - - - 249
Berlász Jenő: Irodalmi élet - - - - - - - 187
Deák-Bárdos György: Zeneművészeti szemle - - - 41
Jajczay János: Képzőművészeti szemle - - 250, 315
Jánosi József S. J.: Irodalmi élet - - - - - - 218
Máthé Molnár Lajos: Irodalmi élet - - - - - 90
- Színházi szemle - 155, 189, 220, 251, 283, 316, 346
- Filmszemle - - 155, 190, 219, 252, 283, 316, 347
Nagy József: Irodalmi élet - - - - - - - 39
Nagy Miklós: Irodalmi élet - - - 91, 122, 218, 345
Pongrácz Kálmán: Irodalmi élet - - - - - - 40
Rónay György: Irodalmi élet - - - 40, 123, 153, 188
Semjén Gyula: Irodalmi élet - - - - 249, 281, 314
Vanyó Tihamér O. S. B.: Irodalmi élet - - - - - 154
Weninger Antal: Irodalmi élet - - - - - - 90
Könyvek
Annuario 1936. Studi c documcnti Italo-Ungheresi - - - 157
Aranykönyv - - - - - - - - - - - - 46
Arató Stefan: Dic völkerrechtliche Haftung - - - - - 253.
Bargellini Picro: Bernardino, der Rufer von Siena - - - 350
Bárdosi Németh János: Élet és irodalom - - - - - - 45
Berdjajeff: Von der Würde des Christentums und der Unwürde
der Christen - - - - - - - - - - - 317
Bérulle kardinális: A lelkivezetésről. Ford.: Ervin Gábor - - 47
Berezeli A. Károly: Fekete Mária - - - - - - - 153
Berzsenyi Társaság évkönyve - - - - - - - - 222
Biliinger Richárd: Isten hűbérese - - - 45
Bőle Kornél O. P.: Árpádházi Boldog Margit szenttéavatási ügye
és a legősibb latin Margit-legenda - - 318
Börzsönyi Béla: Szent Erzsébet legendája - 45
Brandenstein Béla: Az Ember a Mindenségben - 218
Brandis Kelemen: Die Habsburger und die Stephanskrone - 125
Colerus Egmont: Az egyszeregytől az integrálig 285
Cholnoky Jenő: Balaton 43
Csató Sándor: Vaszilij látomása 45
Csávossy Elemér S. J.: A szeretet nagy titka 93
- Az újjászületés szentsége 46
- Szent Ignác-kilenced 46
Csizmadia Andor: A magyar városok kegyurasága - - 318
Dengl János: Magyar nyelvhelyesség és magyar stílus - - 221
Egri érseki jogakadémia évkönyve - - 222
Evans-Wentz: Joga und Geheimlehre Tibets - -90
Faber Frigyes Vilmos: Ez nagy szentség valóban! - - 350
Fehérváry István: Magyarok a nyelvhatáron - - 255
Fejes János: Siklós múltja - - 348
Félegyházy József: Pázmány bölcselete 317
Fessard: La main tendue? - - - 221
Fiala Endre: Pápaság és a nemzetállamok - -343
Flachbarth Ernő: System des internationalen Minderheitenrechtes - - - - -126
Flórián Tibor: Vázlatok - - - 46
Fröschle August: Der Einbruch des Materialismus in die
Pádagogik - - - - - - - - -157
Gamási Lázár István: Ha a rőzselángok kialszanak - - - 255
Garnett Dávid: A rókaasszony - - - - 93
Gábriel Asztrik: A római index és a francia romantika - - 220
Gáspár Jenő: A nagy tavasz - - - - - -91
Gerely Jolán: Gyermekeink boldogságáról van szó - - 46
Gerendás Ernő: Az esztergomi káptalan visszaköltözése
Esztergomba - - - - - - - - - - - 44
Gockler Imre: Szent István a magyar irodalomban - - - 126
Gömöri Jenő Tamás: Van ember, aki tudja, ki vagyok? - - 158
Gutheil Jenő: Veszprém és a Szent István-év - - - - 44
Günter Heinrich: Das deutsche Mittelalter - - - - - 221
Gyomlay László: „Ég és föld elmúlnak" - - - - - - 349
Heltai Eugen: Der stumme Ritter - - - - - - - 45
Horváth Béla: Utolsó jelenések - - - - - - - - 218
Huber Lipót: Zsidóság és kereszténység Krisztustól a középkor
végéig - - - - - - - - - - - - - 124
gr. Hunyady Ferenc: Szétesett ország - - - - - - 122
Hunyady István: Két óraütés közt - - - - - - - 93
Huszár Győző: Bölcselet, II. kötet: Megismeréstan - - - 221
Ijjas Antal: Mirandola fordulása - - - - - - - 314
Isteni Ige Társasága - - - - - - - - - - 253
Jánky István: Gondolattól a kifejezésig - - - - - - 254
Jékely Zoltán: Kincskeresők - - - - - - - - 249
Just Béla: Hajnali kettő - - - - - - - - - - 345
Kapuváry Gusztáv: Őrségen - - - - - - - 46
Karácsony Benő: Pjotruska - - - - - - -188
Karitász-Almanach, 1938 - - - - - - - - - 318
Katz Richárd: Kert a hegyek között - - - - - -157
Kayser: Trenck pandúrezredes kalandos élete - - - - 318
Kákonyi István S. J.: Krisztus katonái - - - - - 286
Kelet és az Eucharisztia - - - - - - 347
Keresztury Dezső: Arany János - - - - 253
Klemm Kálmán: Kereszténység vagy faji vallás? - - - -154
Komoróczy György: A mai Lengyelország - - - - -253
Kovács Gyula: Térj meg! - - - -47
Laczó Viktor: Vallásom - - - - - - -254
Leopold Lajos-Vantsó Gyula: Emlékezés Buday Barnára 44
Lévay Mihály: A katolikus hittérítés története - - - -318
Lintelo Gyula S. J-Müller Lajos S. J.: Ima és hivatás - - 47
Lippay Lajos: A titokzatos Keleten - - - 45
Lucas József-özv. gr. Ambrózy Gyuláné: A tabernákulum
fényében - -222
Lucas: Üdvösséged a kis ostya - - -318
Madarász István: Életproblémák - 350
Magdics Ignác: Krisztus világossága - -286
Magyar könyvtárosok és levéltárosok évkönyve 157
Mahunka Imre: Te Deum laudamus! - - - 158
Maier Carl: Dorfseelsorge - - - 187
Málnási Ödön: A magyar nemzet őszinte története - 46
Mándi Nagy Endre: Találkozásaim az olasz-magyar baratsággal 46
Márai Sándor: A féltékenyek - - -40
Metzger Ferdinandus: História Hungarorum - - 254
Mészáros János: A láp madara Sionra szállt - .45
Miskolczy István: Magyar-olasz összeköttetések az Anjouk
korában - - - - 285
Mondy Miklós: Beszélnek a Kárpátok 249
Morgan Charles: A forrás 285
Moser Simon: Österreichs Bergwelt und Bergvolk 254
Mussolini Vittorio: Légiháború Abessziniában 153
Müller Joseph S. J.: Der heilige Joseph 158
Nagy Zoltán: A modern magyar könyvillusztráció 44
Natkó Gyula: Mérlegen Magyarország politikai pártjai és
politikusai 44
Nem tudjátok sem a napot, sem az órát 46
Nieremberg János Özséb S. J.: Vezérelvek, tanácsok, gondolatok 46
Orsz. Magy. Kat. Főisk. Diákszövetség Könyvei - - - - 349
Országos Mezőgazdasági Kamara 1936. évi jelentése - - - 92
Oszetzky Dénes: A hazai polgárság társadalmi problémái a
rendiség felbomlásakor - - - - - - - - - 253
Pallos Kornél: XVIII. századvégi szerzetesíróink és a felvilágosodás - - - - - - - - - - - - 44
Pálos Károly: Szociális igazságot! - - - - - - - 43
Pethő Sándor: A magunk útján - - - - - - - - 93
Petri Mór: Naplemente fáklyalángja - - - - - - - 286
Plus Raoul S. J.: Krisztus a mi testvéreinkben - - - - 46
Pitkin Walter: 40 évvel kezdődik az élet - - - - - - 44
Prechtl Róbert: Titánok bukása - - - - - - - 349
Princz Gyula-Teleki Pál gróf: Magyar Földrajz. II. rész - - 125
Puszta Sándor: Gyümölcsoltó - - - - - - - - 92
Radnóti István: A magyar mezőgazdaság világmárkái - - - 222
Radványi Kálmán: Család és élet - - - - - - - 43
Régnier Paule: Az elveszett drachma - - - - - - 281
Révay József: A költő és a császár - - - - - - - 285
Richter M. Sarolta: Az Angolkisasszonyok budapesti intézetének
története - - - - - - - - - - - - 43
Sivek Paul S. J.: Spinoza et le panthéisme religieux - - - 42
Soiron Thaddaeus O. F. M.: Das Geheimnis des Gebetes - - 255
Solowjew: Die Erzählung von Antichrist - - - - - - 317
Sötér István: La doctrine stylistique des rhétoriques du XVII.
siécle - - - - - - - - - - - - - 43
Schnierer Irma: Marika kérdi: miért? - - - - - - 45
Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században 123
Szabó István: Ugocsa megye - - - - - - - - 284
Cs. Szabó László: Doveri átkelés - - - - - - - 40
Szekér Jenő: Küzdelem a fiúlelkekért - - - - - - 286
Szilágyi László: A székely nemesi rendi társadalom - - - 348
Szmrecsányi Miklós: Eger művészetéről - - - - - - 156
Takács Ince: Szent Ferenc rendje - - - - - - - 252
Takáts Gyula: Kakuk a dombon - - - - - - - 286
Thurzó Gábor: Segítő Fortunatus - - - - - - - 91
Toldalaghy Pál: Hajnali versenyfutás - - - - - - - 91
Tower Vilmos: Amit Napoleon életrajzai elhallgatnak - - 125
Tragor Ignác: Az emberi élet Vácon és vidékén az őskortól
napjainkig - - - - - - - - - - - - 92
Tyukoss Ev, János: Vasárnapi kenyér - - - - - - 46
Ungria, Edicao da liga hungara brasileira - - - - - 44
Vandeur O. S. B,: Adoro Te - - - - - - - - 46
Virág Ferenc: Egyházi és alkalmi szentbeszédek - - - - 39
Weigert Joseph: Bauernpredigten - - - - - - - 222
Wick Béla: A kassai Szent Erzsébet-dóm - - - - - 126
Zaj ti Ferenc: Zsidó volt-e Krisztus? - - - - - - - 348
Zalán futásának első kidolgozása - - - - - - - 348
Zentay Dezső: Beszélő számok - - :- - - - - - 254
Tollheggyel
Minden számban
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem