A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szines ablak

A keresztény hit alapigazságai/Nívós és olvasmányos irodalmi szemelvényekkel

Szerző

Kiadó: Magánkiadás
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 258 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:

Előszó

A Zsolozsma egyik Fohászában többek között ezért is imádkozunk: "Te adod meg a művészeknek, hogy tehetségükkel fényes ragyogásodat tükrözzék, - munkájuk által sugározz a világra reményt és örömet."... Tovább

Tartalom

Ajánlás
Előszó
Életünk célja - Boldogság:11
Franz Werfel: Tartalmas élet
Henry Bordeaux: Az életet tisztelni kell
Franz Werfel: A céltalanság elviselhetetlen
Rachmanova: Sóhaj és panasz nélkül kell elfogadni az életet
Rachmanova: Nemcsak azért élünk, hogy létezzünk. Ez nagyon unalmas volna
Rachmanova: A nehéz követ, az életet fölfelé kell taszítani a hegyre, s nem szabad a követ elengedni
Lev Tolsztoj: Az élet apróságokból áll
Erich Kästner: A hivatást szívvel kell csinálni
Logus Tamás: Az élet egyedi és megismételhetetlen
Kühnelt Leden Erik: Az eszméknek nem szabad megvénülniök
Ismeretlen: A pacsirta és a gólya. A pacsirta az égre néz, s nem a békára, azért száll magasabbra
Magyar értelmező szótár: A boldogság fogalma
Thomas Mann: A magunkkal való elégedettség és igénytelenség igen nagy dolog
Thomas Mann: Regényrészlet a Buddenbrook házból. Az ember olyan fiatal, vagy olyan öreg, amilyennek érzi magát. - A szerencse és a siker bennünk van
SZTK váróteremben hallottam: A szív megáll és nincs tovább - mondja valaki. A másik közbeszól, de tovább van, mert Isten vár bennünket
Pater Pio: Imádsága: Magamat Isten oltalmába ajánlom
Almásy Miklós: Az unalom margójára - Aki beleássa magát a jelen talajába, ne csodálkozzék, ha a lábai elnehezülnek és fásulttá válik.
Dr. Enzsöl Ellák: Levél Va-kondiába. Ne adjuk magunkat oda a semminek. Amíg arasznyi mértékben fontoskodunk, siralmas figurák vagyunk. Legyünk az öröm prófétái!
Galambos Szilveszter: IKS és IPSZILON. Két ember szinte ugyanazon helyzetekben, az egyik pesszimista, a másik optimista. - Az egyik mindig jajong, a másik örülni is tud a kicsiségeknek
Csernisevszkij: A jövőért dolgozni kell!
Csanád Béla: FÁK (Vers) Bele kell nőnünk az égbe, amint a fák teszik
Tóth Árpád: Új tavaszig, vagy a halál (Vers) Ha beteg vagyok is, a sorsom az Isten
Michel Quoist: Uram van időm. Apró cseprő dolgaim mellett mindig azt akarom tenni, amit rámbíztál, hogy tegyek másokért
Hamvas András: Életünk célja - Hittani ismeretek
A keresztény katolikus vallás23
Thomas Mann: A Buddenbrook ház: A katolikus betegápoló nővérek dicsérete
Sütő András: Rigó és Apostol - Az eszme vagy téveszme az olvasóban válik társadalmi erővé
Mark Twain: Jeanne D'Arc: Mélyen vallásos volt, de sohasem volt komor, inkább mindig derűs. Ez a derű tette széppé az arcát is, amely szinte sugárzott
Montini bíboros: A vallásellenes téveszmék arra intenek minket, hogy még alaposabban műveljük a keresztény tudományt
Katolikus Szó: Az amerikai diákok vallási élete
Szabó Dezső: Én nem bántom a dogmákat, mert azok a keresztény tanítás erős boltozatai és acélvázai, de az én kereszténységem a heroizmus, a hősiesség (Elsodort Falu, regényrészlet)
Kádár János: Rómában megkérdezik: hány keresztény van Magyarországon? Ez belső dolog. Olyan kompjúter nincs, ami ezt kimutatja
Apostoli Hitvallás (Hiszekegy)31
Spirago Ferenc: Tanulmány. H. A.: Hittani ismeretek
Isten léte - Tulajdonságai - Szentháromság35
Bölcsesség könyve: 13,5.: Istent ismerni, a halhatatlanság gyökere
Kempis Tamás: Uram én csak Téged kereslek
Mécs László: A tenger fekete és mély marad. Isten mélysége és nagysága
Mahul: Isten a sötétben is vezérel
Tormay Cecil: Csodálatos 3 szó: Isten a Szeretet
Franz Werfel: Isten az ő italát sok pohárba önti
Franz Werfel: Bagradion mondta. Az apa tagja a szakadatlan ősláncolatnak, amely az embereket Ádámmal, s minden dolgok végével: az Istennel összeköti. APA és FIÚ
Johan Michael Sailer-nek válaszol a gyermek, akitől azt kérdezi a püspök: Hol van az Isten? - Gyermek: Mondd meg nekem, hol nincs?
Szív újság: Megérdemeltem. A francia forradalomban, a katonák leverik a megfeszített szobrát a keresztről. A másnapi ütközetben, kezét-lábát veszíti a megtévedt harcos
Harsányi Lajos: KI AZ ÚR? (Vers): Minden úr és zsarnok megbukik, csak az Isten örök
Ady Endre: Az Uraknak Ura (Vers) - Az élet sok újat hozott, de az Isten nem változott
Mécs László: Verni kezdem az aranyhidat. Az Istenhez, aki volt, aki van és örökkön-örökké lesz
Harsányi Lajos: A Napkirály rokona (Vers) - Akiknek Istenük nincs, azok az örök Napkirályhoz, soha, soha be nem mehetnek
Kovács Vencel: Gyermekkori emlék a szülőfalum szentháromságos hitéről. Minden vasárnap este a falu szép Szentháromság szobránál, hangos imával, énekkel vallották meg hitüket a főtéren
Hamvas András: Hittani ismeretek. Isten léte, tulajdonságai. - A Szentháromság titka
A világ teremtése - Gondviselés47
Henry Bordeaux: Az Isten dicsősége leng a mindenségben
Selma Lagerlöf: Napfogyatkozás (Novella) A szomszédasszonyok ünnepe. A Nap a legjobb barátunk
Fekete István: Griffmadár (Novella) Ha nincs is griffmadár, de a jáspisszemű ki gyíkok is meg tudják vigasztalni az embert
Dénes Gizella: A Falu, olyan mint a gyermek
Szabó Dezső: A falunak jóságra van szüksége
Henry Bordeaux: Város rosszra való hajlandósága
Fazekas Lajos: Fészekrakó, vers a kis madárról, amelyik szalmaszálakból építi nagy szorgalommal a fészkét
Mécs László: A mindenség Balladája, (vers) Isten teremtő ereje
Nagy László: Adjon az Isten (Temetők helyett életet (Vers))
Ratkó József: Aszály (vers) Olyan elemi kár, amikor a paraszt már elsírja magát
Szarka Géza: Áron vesszeje (Vers)
Csanád Béla: Minden szép, arcod tükrözi
Rónay György: Tehén. (Vers) Mélabús szeme szeretetet sugároz, azért ad olyan jó tejet
Mary Leakey: A múlt kútja. (2,6 milliárd esztendős emberi lelet)
Magyar Kurir: Mise a brüsszeli világkiállításon, 70 ezer résztvevőtől
Esti Hírlap: Költözködés 11 évig
Aradi Zsolt: A középület csak akkor igazán az, ha szellem lakik benne
Esti Hírlap: Állva a volánnál. A hároméves vezető
Világ és szenvedés
Rachmanova: Gondolatok
Just Béla: A bánat megnyitja az ember szívét mások felé
Tormay Cecil: Az Úr a kiválasztottakat próbálja elsősorban
Korompai: Az örökélet érettségijén. Gondolatok a betegágyon
Gogol: A szükség legyőzi a szégyent
Leona Nővér: A türelmes szenvedő - (Új Ember)
Börzsönyi Sándor: Világtalanok Világossága. A vak zongorista derűje. (Új Ember)
Hamvas András: Hittani ismeretek
Gonosz szellem: Sátán73
Paul Claudel: Selyemcipő. Dráma - Az Őrangyal és Donna Prounéze
Nathaniel Hawthorne: Skarlát betű (regényrészlet) Ember, aki másikat csak gyötörni tudja
Hajdók János: Sátán és Satanizmus
Dr. Hamvas András: Hittani ismeretek
Az első emberek - Emberi tulajdonságok
Franz Werfel: Musidagh. Az embert az igénybevétel próbálja ki
Somogyváry Gyula: Ha sajnálod magad, ronggyá válsz
Just Béla: Az Akropoliszt a szellem teszi azzá, ami
Marden: A botlás után föl kell állni
Kemény Zsigmond: A fecske a levert fészket újra építi
Makkai Sándor: Mondja Tomaj fia Dénesről. Nem légvárakban hisz már, hanem keményen megragadja az élet kicsi dolgait
Szabó Dezső: A magyar csak lázban és nekiugró túlzásban cselekszik. (Elsodort falu)
Mark Twain: Jeanne D'Arc: Lelki szemeivel látott és ki tudta választani a megfelelő embereket
Katolikus Szó: Kanadai Nyárfa. A fénybe kapaszkodik, azért gyorsan nő. Tanulhatunk tőle mi is.
Esti Hírlap: A rózsa lelke. Hissinskij balettáncos és koreográfus. A legkülönbözőbb érzelmeket is ki tudja fejezni. (Cikk)
Payot: Az akarat nevelése - 4 oldal értekezés. Összeszedettség, gondolkodáskészség és az érzelmek bevetése az akarat erősítésére
Herman István: Az olvasás élménye és módszere
Berkesi András: Az ember a múltját magával cipeli
Ónody Éva: Betű. Írni és olvasni megtanuló idős asszony öröme
Kemény István: Hyppolite Tain környezetelmélete
Városi István: Hetvenkedés (Vers) Idősen is sokat ér az ember
Hamvas András: Hittani része
Ősszüleink bűnbeesése95
Biblia a Szent István társulat kiadásában. Részlet a teremtéstörténetből és annak magyarázata
Szent Vagy Uram énekes könyv: Ó bezárult Édenünk - 3. számú ének. Szöveg: Magyar Bálint. Az Úristen Ádám Atyánknak - 6. számú ének
H. A.: Hittani rész
A megváltás - Jézus Krisztus103
Ölbey Irén: Jézus Szent Neve. Vers, fordítva francia népénekbőúl
Vékay Tamás: Fűmag - (Vers) Földbe ejtem a fűmagot, hogy kikeljen. A lelkünk földjébe Krisztust rejtjük, hogy lelki életünk legyen
Nyíri Tamás: Isten országa köztetek van - A Megváltó Jézus tulajdonságai. Tanulmány
H. A.: Hittani rész
A megtestesülés. Karácsony. A Bold. Szűz Mária110
Thomas Mann: Karácsonyeste ünneplése a Buddenbrook házban biblia olvasással (regényrészlet)
Gerlei József: Apám utolsó karácsonya (Novella)
Domány Vendel: A kisgyermek, aki rollert kért a kis Jézustól, s meg is kapta, a karácsonyi betlehemes szobrot elvitte rollerozni - Vissza is hozta
Új Ember: Van, aki csak nézi a betlehemi csillagot, viszont olyan is van, aki követi
Melkin János: Léggömbposta Milánóból. Egy kisgyermek fölenged egy léggömböt. A szeszélyes szél Székesfehérvárra hozza. A fehérvári diákok és tanárok megküldik Milánóba a kért ajándékot
Új Ember: -i-ó-: A GYERMEK és a gyermekek. Betlehemesek a vendéglőben
József Jolán: Attila karácsonya: Ha megnövök, hattyú lesz belőlem, most még csak rút kiskacsa vagyok
Ady Endre: Kis karácsonyi ének: Tegnap harangoztak - (Vers)
József Attila Betlehemi Királyok (Vers)
Harsányi Lajos: Jöjj hát - Karácsonyi vers. Minden a karácsonyi kisdedet dícséri, még a sebzett szívű ember is
Gyermekvers: Édes kicsi Jézus (a gyermekszív dibeg-dobogja, Jézuskám szeretlek
Weöres Sándor: Dicsőséges Karácsony
Balássy László: Csillagpuha éjben - Szeretetre ébred a világ - (Vers)
Csanád Béla: Karácsonyi Misztérium. Középkori vers. Fordítás
Szűcs Mária: Karácsonyfa (Vers)
Balássy László: Betlehemi Elégia
Henry de Jolliot: Ballada a Béke Királynőjéhez
Kaposi Ferenc: Amikor hazafelé hajtom a gulyát. A hívek a templomba mennek, ő az ostorcsattogtatásával köszönti a Szűzanyát
H. A.: Hittani rész
Jézus élete132
Ölbey Irén: Jézus Jákob kútjánál - (Vers)
Pasolini: Jézus élete című filmjét tízezrek nézték meg, itt Pesten is, az egész országban nagy hatást keltett
H. A.: Hittani rész. Forgatókönyv a Máté evangélium volt
Jézus kínszenvedése és halála135
Új Ember: Az ember csak akkorát ütött Krisztus sebeire, hogy le ne szakadjon a fáról. Volt gyakorlata a keresztrefeszítésben
Kodolányi János: "ÉN VAGYOK" (Regényrészlet) A héberek megint prófétát fogtak. Vihognak a rómaiak
Tüskés Tibor: Kodolányi Jánosról: Műveinek fő célja a magyar lélek erkölcsi megújítása - Az Egyházról: A katolikus Egyház őrizte meg a legtöbbet Jézus tanításából
Oskar Wimmer: 30 kg-os kereszttel gyalog megy Rómába, hogy lássa a Szentatyát (Magyar Kurir)
Középkori imádság a Keresztfáról
Középkori himnusz: Mint kagylóhéjat széttiporták, mégis ékes gyöngy Egyháza homlokán
Koszta István: Miattad szenvedett
Ady Endre: Krisztus kereszt az erdőn. Megemelem "a szánomat" mélyen
A. E.: Az Úr érkezése. Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten
Harsányi Lajos: Jézust keresztre feszítik (Vers)
H. L.: Jézust leveszik a keresztről (Vers)
Puszta Sándor: Pilátus (Vers) Elvesztettem, megöltem
Kunszery Gyula: Szonett a keresztről
Fazekas Lajos: Bőjti szelek. Bánatomat a föltámadás oszlatja el
Fazekas Lajos: Falon kereszt. Úgy tartozik hozzám, mint lelkemhez a hit
Sipos Teréz: A keresztfa alatt. Imádság. (Vers) "Senkim sincs, csak Tebenned remélek - Kapisztrán Nyomda, Vác
Sipos Teréz: Szomorúságban. Vigasztaló ima
Szedő László: Krisztus keresztútja (Vers)
Kovács Vencel: Krisztussal a szenvedés könnyebb és értelmet ad
H. A.: Hittani ismeretek
Jézus temetése és föltámadása146
Fekete István: Feltámadás - Novella
Ókeresztény Papirusz: Csak egy búzaszem. A föltámadt Jézus szent keresztje gyertyatartó, ahonnét ránk ragyog. Kr. után 330-iki évi húsvéti liturgiából
Pálmai Imre: Rábaközi húsvéti köszöntő
Balássy László: Húsvéti harangok. (Vers) Százados-Őrök és Krisztus szólnak a keresztről
Háry Emma: Kis Jácint. Jézus koporsójáról a gyermeki hitet sugározza
Székely húsvéti köszöntő: Örvendjen az ég, a föld, a tenger és az egész világ
Ölbey Irén: Húsvét Hajnalán az egész világ (vers) Örömre föl
Farkas Pál: Húsvéti köszöntő (Vers) Lészen a földi élet után örök jutalmazás
Hirdetőtábláról: Feltámadott (Vers) Az Isten fiát sírba lehetett tenni, de nem lehetett megsemmisíteni
H. A.: Hittani ismeretek
Jézus mennybemenetele157
Apostolok Cselekedetei: 1-4-11-ig. A mennybemenetel leírása
Dr. Rajz Mihály: A mennybemenetel célja: Krisztus megdicsőülése, a Szentlélel elküldése, a Hívők részére helykészítés Isten országában
Schütz Antal: Ül az Atyának jobbja felől, képletes kifejezés, szellemi voltának kifejtése teológiailag. Krisztus részesévé válik a teljes isteni dicsőségnek
Szent vagy Uram énekeskönyv: Krisztus a mennybe fölmene. 95. sz. ének. Sík Sándor fordítása, Galileai férfiak - Mért néztek az égbe 94. sz. ének
H. A.: Hittani ismeretek
Utolsó ítélet161
Xavier Leon-Dufour: Biblikus Teológiai Szótár. Isten ítéletei a történelemben
Biblia: Idézetek az utolsó ítéletről. Szent Máté evangelista könyvéből. A hű szolga. Felhívás éberségre - Az utolsó ítélet után a legnagyobb jutalmunk istennek színről-színre való látása és bírása
Szent Vagy Uram Énekeskönyv: Ama végső harag napja. 238-as ének
A Szentlélek Isten172
Mark Twain: Lelki erősség Jeanne D'Arcnál, aki megmentette fiatal nő létére Franciaországot, amikor a tábornokok tehetetlenek voltak. (Regényrészlet)
Barsi Ödön: Ki az okos ember? - Nem mindig a tudós. Az egyszerű ember is lehet bölcs, ha a földi és örök célok felé rendszeresen halad és megondoltan, a röpke érdekért nem adja oda az örök célt
Arany János: Tudod mi az erő? Az akarat, amely előbb vagy utóbb diadalt arat (Vers)
Széchenyi István: A szív melege - Egy gondolat
Tóth Attila: A lánglelkű Isten. 4 soros vers
Biblikus Teológiai Szótár: Az igazságra tanító Lélek
S. Arnold Klára: Ha Bennem vagy (Vers) Csak szeretni tudok
Bartal Károly: Szlovákiai magyar kat. folyóirat, 40 év után megjelenhetett: Remény címen
Hamvas András: Hittani ismeretek
Az Anyaszentegyház, alapítása, papság - Szervezete179
Mercier bíboros: Az Egyház látható társaság is, de fontosabb a belső élete a Szentlélek és az Eucharistia által
Kühnelt Leden Erik: Az egyházért áldozatot is kell tudni hozni. Mi meghalhatunk, de az Egyház nem
Chesterton: Az Egyháznak meg kell mentenie a világot a teljes elvilágiasodástól. Magának pedig semmiképpen sem szabad elvilágiasodnia. Mert mi vagyunk a lelkesedés lángja a Szentlélek által
Francois Mauriac: Amit én hiszek. Az Egyház az élő vizek forrása. Föl tud bennünket üdíteni és meg tudja menteni lelkünket
Georges Bernanos: Mi az egyház egy család vagyunk. Közös asztalunk van, akárcsak a kis családban
Selma Lagerlöf: Szent Péter útjai a földön. Legenda. A világ nem akkor tökéletes, ha mindenki örül, akkor sem, ha mindenki szomorkodik, csak akkor igazi, ha van benne szomorúság is, de a hozzájáruló örömmel el tudjuk viselni
Az anyaszentegyház alapítása. Papság - Szervezete
Robert Hagh Benson: Az Egyház szilárdsága. Minden korban föltűnnek új eszmék, de le is tűnnek. Az Egyház által közvetített isteni igazságok örökérvényűek. "ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha," mondja Krisztus
Teológiai értekezés - Népszerű stílusban
Missziós Atlasz: A világ katolikusainak számáról (1959-es adat)
Sütő András: A pápaválasztó testületről, a konklávéról
Új Ember: A Két halász. Brennendes Feuer, osztrák folyóirat, magyarul lángoló tűz. X. Pius sétáin mindig elbeszélget egy idős halásszal, aki ezt mondja a pápának. - Végre is olyan kartárs félék vagyunk
Új Ember: Egy stockholmi kis fiú, aki mindent tud a pápáról. Megnyeri a svéd rádió kvízversenyét. Elmehet a pápához. Van annyira bátor, hogy megkéri a Szentatyát a közös fotóra
Magyar Kurir: Modern képtár a Vatikánban. Magam is láttam. Krisztus helyett egy agyongyötört munkásember vonaglik a kereszten
Magyar Kurir: "Tu es Petrus" - Te Péter vagy cimmel dokumentumfilm készült Párizsban
Magyar Kurir: Egy angelikán főszerkesztő kiáll amellett, hogy Kanada vegye föl a diplomáciai kapcsolatot a Szentszékkel. Félre kell tenni a vallási előítéleteket
Halasi Árpád: A szőnyi püspök. 1600 éves lelet az ókeresztény korból
André Castelot: VII. Pius pápa és Napóleon. Napóleon az avignoni székhelyet kéri és erőszakolja. Még meg is rázza a pápa reverendájának a gombját. Fia megkoronázását akarja elérni - Viszont a francia egyházszakadást, maga már vesztő félben lévén, szeretné megakadályozni, hogy az Egyház nehéz helyzetében segítsen rajta. Ilyen esetekben már a politikusoknak és katonáknak is jó volna az Egyház
Magyar Kurir: Schwabauer holland protestáns cipész, aki már 73 éves gyalog zarándokol Rómába. Megteszi a kétezer kilométeres utat, hogy láthassa a pápát
Hamvas András: Hittani ismeretek
Az egyház hívei. Az egyház lelki és anyagi támogatása193
Sinkó Ferenc: A hívek nagykorúsága és szerepe az egyház életében. Francia közvéleménykutatás (Ford: S. F.)
Gulyás Ernő: Sorkoszton. Vannak kislétszámú plébániák is, ahol nem dúskál földi javakban a kezdő lelkipásztor. Ez kitűnik abból is, hgy ilyen eléggé lehetetlen és kellemetlen élelmezési megoldást kell, legalábbis ideiglenesen vállalnia, s emiatt kellemetlen kritikák is érik
Hamvas András: Hit és Erkölcstan című hittankönyvének XX. fejezete
Az Anyaszentegyház tanító hivatala198
Magyar Kurir: Mi a Zsinat? Az egyház legfőbb tanító hivatala a világ minden tájáról összehívott bíborosok, tudósok és másvallású megfigyelők részvételével való tanácskozás hit és erkölcsi dolgokban, a pápa vezetése alatt
Az Anyaszentegyház szent könyvei. Biblia. Szenthagyomány201
Szent Ágoston: A Biblia levél az emberiséghez
Gárdonyi Géza: Ha meghalok, a Bibliát tegyék a koporsómba
Henry Bordeaux: A legtöbbet a Bibliából kellene idéznünk
Szabó Magda: Abigél - A csüggedés és kétségbeesés a hit csődje. Kevés haszonnal forgattad a Bibliát, leányom
Magyar Kurir: A Bibliának nemcsak a szellemi értéke nagy, de óriási összegeket tudnak fizetni régi kiadásokért. Egy londoni árverésen 10.982 fontért kelt el egy régi példány
Catholic Society: 10 év alatt 19 millió példányban adta ki a Bibliát
Kathpress: Bibliai kvíz verseny az izraeli rádióban
Magyar Kurir: A különböző amerikai szervezetek 1 millió példányban szórták le a Bibliát reülőgépekről Mexikóban. Természetesen ingyen
Tükör: Az iraki kormány megbízásából restaurálják a Bábel Tornyát
Roland de Vaux: Jean Maria Lagrange: A Szentírás a Szentföldön tárja fel titkait. Egyes materialisták holmi regének, mítosznak tartják a bibliai történeteket, pedig a modern ásatások folytán a "kövek beszélnek" és hirdetik a Biblia igazát. Voltak olyan elvakult hamis tanítók, akik politikai érdekből még Jézus Krisztus történeti mivoltát is kétségbe merték vonni
Görgényi Béla: A Vízözön nem terjedt ki az egész földre, hanem Isten figyelmeztető, majd a megtérést nem vállaló hetita és kainita törzsek büntetésére
Barabás Tibor: Éjjeli őrjárat c. könyvéből: A gyermek Rembrandt és a Szentírás. A Rembrandt mama gyakran felolvasott gyermekeinek a Bibliából. A gyermek Rembrandt szinte átszellemülve hallgatta a bibliai történeteket. Bizonyára ezek a mély gyermekkori élményei hatottak vallásos tárgyú kitűnő festményeire
Barabás Tibor: Emberi és krisztusi szenvedés. Nemcsak Jézus élete volt kálvária
József Attila: Erős Vár a mi Istenünk. Zsoltár fordítása. Rembrandt, amikor anyagi csődbe jutott, ez a zsoltár is vigasztalta
H. A.: Hittani ismeretek
Az Anyaszentegyház ismertető jelei: egy, szent, katolikus, apostoli211
Spirago Ferenc: Az Egyház ismertető jelei
Kovács Vencel: A fehárruhás néger nő átszellemült imája a zsinat utáni Szt. Péter bazilikában, ahol még ott vannak az emelvények, ott nyüzsög a turisták tömege, de ez a néger nő nemcsak az Egyház egységét, de szentségét is jelképezi. A szentlélek kegyelme ragyog a fekete arcon
H. A.: Hittani ismeretek
A szentek egyessége216
Spirago Ferenc: A szentek egyessége: a küzdő, tehát a földi egyház a szenvedő, a tisztítóhelyi és a dicsőséges, vagyis az üdvözült egyház a mennyországban - Az Egyház tagjai összetartoznak és kölcsönösen segíthetnek egymáson
Hamvas András: Hittani ismeretek - Katekizmus
A bűnbocsánat221
Részletek a Bibliából: Az elveszett drachma (Lukács 15, 8-10)
Az elveszett bárány (Lukács 15, 1-7)
A tékozló fiú (Lukács 15, 11-32)
A bűnbánó Magdolna. Jézus lábának megkenése (Lukács 17, 36-50)
Jézus a kereszten (Lukács 23, 32-34, 39-45)
Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A jobb latorhoz: "Még ma velem leszel a paradicsomban"
Jézus megjelenik az apostoloknak (János 20, 19-23.)
Vegyétek a Szentlelket! "Akiknek megbocsátjátok bűneiket, az bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, az bűnben marad".
Kovács Vencel: Gyóntatási emlék. Vidéki plébános koromban a karácsonyi és húsvéti gyóntatásokra mindig egy-egy szomszédos faluban jöttünk össze. Csodálatos volt az élmény, amikor egy-egy falu népe őszinte bűnbánat után megtisztult és újjászületett lélekkel járult a közös szentáldozáshoz. - Az egyik alkalommal a szomszédom ezekkel a sorokkal invitált a közös gyóntatásra, ami bizony sokszor az éjféli órákig is eltartott: "Gyere, mert téged sokan kérnek és várnak a híveim közül. Légy hozzájuk irgalmas és kegyelemosztó. - És ezt az irgalmasságot én nagyon jól tudom, mert nem én a pap, hanem az irgalmas Jézus bocsátja meg bűneinket
Szent Vagy Uram, énekeskönyv 143-as éneke: Előtted Jézusom legorulok, Féktelen bűnös és hozzádbújok, Óh kérlek, hogy nekem malasztot adj, Hisz te a bűnöshöz irgalmas vagy
Hamvas András: Hittani ismeretek. 25. fejezet
Ady Endre: A Patyolat Üzenete. Boldog, ki Isten kegyelmében fehérre aszatja magát
Halál - feltámadás227
Moldova György: Szent Imre Induló: Koterba rabbi koporsója a frigyszekrényből készülhet, ha más nincs ebben a nyomorúságos összezártságban - Úgy éledjen föl a lelked, mint ahogy a fű kizöldül majd tavasszal
Emily Bronte: Üvöltő szelek. A halottak emléke értékes
Zelk Zoltán: Séta közben. Amikor hullnak az őszi falevelek. Ezek a táviratok a saját elmúlásunkra is figyelmeztetnek
Halálnemek! (Ismeretlen szerző) Ki hogyan hal meg? A hajós például boldogabb hazába evez
Krúdy Gyula: Szegény Magyarország. II. Lajos halála a csatatéren, illetve menekülés közben a Csele patakban, továbbá a temetése. Zápolya diadala a szegény királyné nagy szomorúsága (regényrészlet) - A király a csata előtt meggyónt, megáldozott. Fölkészült a halálra
André Castelot: Napóleon halála és temetése - Kereszténynek születtem, keresztényként akarok meghalni. Halála előtt fölvette a szentségeket. A végrendelete is nagyon érdekes. Feleségét, Mária Lujzát is emlegeti, de a fiáról szinte minden második mondatában megemlékezik. Azért apa is volt a nagy hadvezér
K. Gy.: Új Ember: Zsófi néni utolsó szavai: "Öntsetek suttyomban egy kis meleg vizet a Jenő úr fürdővizébe, nehogy megfázzon, mindig jéghideg vízben fürdik
Sinkó Ferenc: Otthon. Az édesanyját, aki közel áll a halálhoz, meglátogatja író fia. Nézi az ablakban hervadozó őszirózsákat, s nagyon fáj a szíve, mert arra gondol, hogy talán már élve nem is láthatja a szeretett édesanyját
Magyar Kurir: Dephine nővér 17 éves korában tetszhalott volt, most 99 éves korában ünnepelte fogadalomtételének 75-ik évfordulóját
Mécs László: Meteor - Vers - Isten küldött a földre, s ha üzenetem által adtam, ismét visszamegyek hozzá
Hamvas András: Hittani ismeretek
Sorsunk a halál után - Hiszem az örök életet250
Biblia: A dúsgazdag és a szegény Lázár. Lukács 16, 19-31.
Mody: Élet a halál után. A klinikai halál állapotában lévők nemcsak mindent észlelnek, ami körülöttük történik, hanem egy fényfolyosón keresztül Isten világával is érintkeznek. Több megkérdezett így vallott Mody-nak
Granadai Lajos: Külön ítélet a halálunk után. Minden cselekedetünk napfényre derül
Lyoni Zsinat (1272): Az Isten irgalmas, nem tételezhető fel, hogy többen kárhoznak el, mint amennyien üdvözülnének - Viszont a vakmerő bizakodás a Szentlélek elleni bűn, amely a megtérést a bűnből nagyon is akadályozza
Spirago Ferenc: A mennyország az örökkétartó boldogság helye, Isten látása és birtoklása. A mennyország a mi igazi hazánk
Schütz Antal: Dogmatika: Ellenvetés a mennyországi jutalmazással kapcsolatban - A nagy okosok, akik nem ismerik az igazi krisztusi tanítást, a mennyországi jutalmazást alacsony erkölcsi értékűnek tartják (felfogás bizonysága), mert a jutalomért akarunk jók lenni. Ez nagy tévedés, mert a keresztény mennyország fogalma az erkölcsi eszményt semmibe sem csorbítja, mert magát az Istent jelöli meg, mint a hű lélek jutalmát és reményét. Nem pedig valami eszem-iszomot és földi gyönyöröket, mintahogy azt egyes vallásalapító emberek hirdetik
Szent Vagy Uram, énekeskönyv, 241-es ének: Ki ragyogni látod élted csillagát
Hamvas András: Sorsunk a halál után - Hittani ismeretek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem