926.629

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet

Húsz év magyar verseiből/Húsz év magyar elbeszéléseiből

Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

Tavasz Magyarországon
Felszabadulásunk huszadik évfordulójára kiadónk az elmúlt két évtized lírai költészetéből széles körű antológiát jelentet meg. A kötet szerkesztője, Illés Lajos költőink java terméséből válogatott - bemutatva ezzel mai líránk színképét. Sokoldalúságra, sőt a lehető teljességre törekedett: a különféle eszmei és művészi törekvések, utak, pályák és költői munkásságok ábrázolására, egyéni életműveknek líránk összfejlődésével kapcsolatban való érzékeltetésére.
Mind a költők nemzedéki csoportosítása, mind a versanyag kiválasztása által népi demokráciánknak egyfajta lírai történelme bontakozik ki a versekben; pontosabban: újabb líránk történelme mellett történelmünk lírája is tükröződik. A kor szólal meg bennük - a mai idők változó, fejlődő, gazdagodó embertípusa a maga sokrétű, összetett problémavilágával. Nagyfokú erkölcsi áthatottság, morális igényesség jellemzi emellett a versanyagot - jelezve, hogy a költészet nálunk a társadalmi morál hivatott értékmérője és... Tovább

Tartalom

TAVASZ MAGYARORSZÁGON
Heltai Jenő: (1871-1957)
Szabadság 7
Március9
Dutka János: (1881- )
Repülj hát Ady11
Gellért Oszkár: (1882- )
Nehogy túléljem (I-II)13
Ez nem gyászünnep15
Strófák a boldogságról17
Balázs Béla: (1884-1949)
Honfoglalás18
Hazulról hazáig19
Kegyelem!20
Én szülőföldem22
Gábor Andor: (1884-1953)
Budapest25
Prológ26
Vigasztaló28
Jelentkező29
Május29
Madarász Emil: (1884-1962)
A dohányszínruhás - részlet31
Áprily Lajos: (1887- )
Az öregség árnyékában40
Nem lehet40
Visegrádi vadászat41
Húsz négysoros42
Intéz kutyámnak47
Kassák Lajos: (1887- )
Óda 194849
Partizánlányok51
Köszöntő51
Az eresz alatt52
Meghajtott zászlóval54
Szeptemberi sugarak55
Mindenkihez55
Így56
Az élet törvénye57
Füst Milán: (1888- )
A jelenés59
Oh holdözön!60
Emlékezetül 61
Az egyik agg levele Zsuzsannához63
Várnai Zseni: (1890- )
A Regent ház64
Mint egy vételen élő koszorú65
Magnetofon67
Lányi Sarolta: (1891- )
Hajnali tűnődés 69
Csendes köszöntő70
Erdélyi József: (1896- )
Visszatérés73
Apám sírja74
Hüvelyk Matyi76
Borjak77
Villany79
Sinka István: (1897- )
Megbántott régi uraság81
Szilvafák a hóban...82
Öreg Juhászné búcsúzik régi legelőktől83
Megszépített puszta84
Túl a Bunta-dári hegyen84
Fodor József: (1898- )
Piros fejfák86
Láttam a földet87
Mit fájna a magány neked89
Emlékezés döbbenetével90
Viharban91
Továbbnézve92
Emlékeim lobognak94
A vízeken borzonganak a hattyuk95
Hidas Antal: (1899- )
A nehéz idők verseiből - részletek
Férfiének Európa romjain107
Te sirtalan szabadsághős108
Koccintás a jövőre109
Szabó Lőrinc: (1900-1957)
Tücsökzene - részletek111
A huszonhatodik év - részletek116
Asztronauták121
Ficseri-füsti122
Májusi orgonaszag123
Országos eső125
Berda József: (1902- )
Elmult világnak üzenvén129
Óriáspaprikák129
Egy szőlőmívelő tudóshoz130
Libakörmenet131
Elmélkedés131
Illyés Gyula: (1902- )
Nem volt elég132
Megy az eke135
Az építőkhöz136
A Statisztika-kertben139
Doleo, ergo sum141
Elégia egy öreg vincellérről142
Szekszárd felé143
Bartók147
A költő felel151
Páris, szerelem153
Óda a gyorsasághoz154
Anteusz156
Mozgó világ158
Az orsók ürügyén172
Gereblyés László: (1904- )
Hűség178
Költemény a szabadságról179
Zelk Zoltán: (1906- )
Egy vörös katona sírjánál184
Zuglói reggel185
Este egy munkásvonaton186
Egy falusi futballpályán188
Nagy Lajos a kávéházban190
Tűzből mentett hegedű192
Sirály193
Dorisici alkony, 1943205
Két vers József Attiláról207
Hajnal Anna: (1907- )
A menekülő210
Szertelen nyár211
Hófuvás212
Kutyánk213
Jankovich Ferenc: (1907- )
Sej, a mi lobogónkat216
A néphez216
A kőmíves218
Könyvtáravatás220
Hol a régi Bakony?222
Kis Ferenc: (1908-1964)
Árvák225
Zeng a dal...230
Csendes diadallal231
Az obsitos költő232
Ujra otthon232
Fiatal munkásköltők emlékkönyvébe236
A kórház kertjében236
Vihar Béla: (1908- )
Az első fény237
Keszthelyi Zoltán: (1909- )
Ha megkérdeznek239
Hallgatok241
Még most is érzem242
Képes Géza: (1909- )
Levél egy népi kollégistához243
Vadlovak246
Esztergom alatt247
A piros ménes249
Szüdi György: (1909-1964)
Tavaszi köszöntő251
Nemzedékről nemzedékre252
Földeák János: (1910- )
Bolsevik honfoglalás256
Mint aki szerelmes egy tájba259
Mindenütt mi vagyunk!262
A mi májusaink263
Vas István: (1910- )
Nicolaus Cusanus sírja265
Kakasszó266
Rapszódia a hűségről267
Születésnapi óda271
Rapszódia egy őszi kertben273
Óda a tegnapi asszonyokhoz275
A város télen277
Folytatás282
Zászlók284
Branyiszkó285
Mátyás Ferenc: (1911- )
A puszta tanítója287
Két hullám között288
Takáts Gyula: (1911- )
Szárnyra kél291
Hozzák a derű képletét293
Fénylett, mint új elem294
Jékely Zoltán: (1913- )
Zongoraszó296
Egy könnycsepp296
Kirándulás a Húsvét-szigetekre297
A Halász és a Hal299
Rónay György: (1913- )
Barbirolli a MOM-ban301
Planctus303
Egy hettita domborműre307
Weöres Sándor: (1913- )
XX. századi freskó308
Canzone310
Induló311
Magyar etüdök - részletek312
Variációk Sevcsenkó témáira320
A rejtett ország322
Kónya Lajos: (1914- )
Foggal-körömmel is324
Számadás326
Este328
Benjámin László: (1915- )
Tavasz Magyarországon329
Lenin331
Örökké élni332
Hajnali karének335
Tűzzel, késsel340
Két évtized343
Egyetlen élet345
József Attila fejfájára346
Mivan a hold túlsó felén347
Csodák350
Vérző zászlók alatt351
A Vadaskerti úttól a Kálvin térig355
Csorba Győző: (1916- )
Béke358
Csata359
Gyermekkori táj360
Vasvári István: (1916- )
Halotti beszéd362
Vészi Endre: (1916- )
Fohász szigorúságért365
Darnyik János kőműves365
Jel és emlék367
A piros terem368
Devecseri Gábor: (1917- )
Homérosz fordításakor370
Kazahsztán371
Könyörgés a világ szép tájaihoz372
Pákolitz István: (1919- )
A sárga fal374
Csanádi Imre: (1920- )
Csillag a homlokukon376
Egy megrongált présház falára378
Erdei vadak, égi madarak379
Szüret előtt381
TV-antenna, falusi tetőn382
Lillafüred384
Újtelep384
Somlyó György: (1920- )
A vas, a selyem, és a tiszta szó387
Majakovszkij elvtárs!388
Picasso389
Az asztronautákhoz390
Csak a béke392
Jobbágy Károly: (1921- )
Szobából-vár395
Pilinszky János: (1921- )
Harbach 1944400
Francia fogoly401
Ravensbrücki passió403
Harmadnapon403
Aranykori töredék404
Rákos Sándor: (1921- )
Könyvek fölött405
Profán elégia406
Sirató408
Szegények vonulása410
Ras Shamra torzói412
Nemes Nagy Ágnes: (1922- )
Nem akarok415
A szomj416
Kuczka Péter: (1923- )
Messze volt a föld417
Petőfi418
Tamási Lajos: (1923- )
Határ-úton fúj a szél419
A "Tüzes nyíl" olvasása után420
Május421
Csepeli Szabó Béla: (1924- )
A Föld fia422
Váci Mihály: (1924- )
Mindenütt otthon426
Kések között427
Azokhoz tartozom429
Mielőtt meghalok430
Kelet felől431
Mondd, kedvesem, milyen a tenger?433
Százhúszat verő szív434
Szelíden mint a szél436
Te bolond437
Szabadság! Tégy gazdaggá minket!440
Nagy László: (1925- )
Tavaszi dal443
Korai készülődés444
Aszály445
Májusi rózsa446
Rapszódia447
Bolgár-tánc449
Gyöngyszoknya450
Anyakép454
Jártam én koromban, hóban456
József Attila457
Bede Anna: (1926- )
Emberi holnapok459
Darázs Endre: (1926- )
Hajnali fáklyák461
Simon István: (1926- )
Petőfi Aranyéknál466
Szélső házak468
Az a nehéz469
Buchenwaldi rapszódia471
Lánynézőben öcsémmel473
Várok rád474
Mirza476
Nem elég477
Éjjel a présházban482
Almafák483
A munka azért készül483
Örök körben484
Takács Imre: (1926- )
Éjféli mise487
A férfi tánca491
Mikor elhagylak téged495
Kötelességek éneke496
Szécsi Margit: (1928- )
Árokparti álmok498
A költő hallgatói 499
Juhász Ferenc: (1928- )
A Sántha család - részletek500
A szegénysoron500
Harmadnapon503
MInt harangvirág505
Apám - részlet
Kezek509
Koraesti ének513
Rezi bordal514
A tékozló ország - részlet516
Emberszabású álmaink523
Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb526
Az éjszaka képei532
A múlt-idő arany-ága543
Fodor András: (1929- )
Kezdeni újra545
Hangverseny Párizsban546
A tenger bitófái550
Repülni 553
Az ifjusághoz554
Garai Gábor: (1929- )
Tűz-tánc558
Parainézis562
Evés563
Ha a szerelem elhagyott564
Rózsa566
Tiszta szigorúság567
Tűzre-várók569
Éhség570
Asztronauta572
Artisták573
Csoóri Sándor: (1930- )
Emlékezés egy régi utcára575
Áhítat576
Menekülés a magányból577
Sárga madárra vadászok578
Látomás egy szoborról579
Csanády János: (1932- )
Betonívek alatt581
A partok mellett 582
Ifjumunkások, 1948583
Atomkori próbatétel584
Györe Imre: (1934- )
Zuhogj csak ár587
Vers a szocializmusról588
Levél apámnak592
Buchenwald594
Ez a föld597
Kalász Márton: (1934- )
Nagyapa599
Éjféli körmenet600
A szökött ló elégiája603
Ladányi Mihály: (1935- )
E kantinban607
Tűnődő608
Blues610
Simon Lajos: (1935- )
A ködben 613
Levél faluról (részlet)614
Képzelt mulatás Szergej Jeszenyinnel616
A MEGNŐTT ÉLET
Barta Lajos (1878-1946) Az új naptár7
Nagy Lajos (1883-1954) A gazdagember26
Balázs Béla (1884-1949) Felállni!35
Gábor Andor (1884-1953) Seregi József honvédtizedes története56
Kassák Lajos (1887) Mélyáram70
Füst Milán (1888) A Lomnici csúcs95
Tersánszky J. Jenő (1888) Rózsit elsiratom!118
Szabó Pál (1893) Ezerkilencszáznegyvenöt122
Déry Tibor (1894) Simon Menyhért születése156
Illés Béla (1895) Hazatérés203
Gergely Sándor (1896) A tábornok210
Lengyel József (1896) Oldás és kötés217
Tamási Áron (1897) Szegénység szárnyai228
Veres Péter (1897) Próbatétel238
Hidas Antal (1899) Szeretlek titeket249
Kodolányi János (1899) Mint egy kutyát344
Németh László (1901) Iskola Kakaskúton350
Remenyik Zsigmond (1901-1962) Belga Kongó383
Illés Endre (1902) A parancs393
Illyés Gyula (1902) Ebéd a kastélyban407
Rideg Sándor (1903) Halványsárga deficit493
Sándor Kálmán (1903-1962) Éjszaka Európában520
Thury Zsuzsa (1903) A legszebb ajándék526
Kolozsvári Grandpierre Emil (1907) A tisztesség keresztje539
Palotai Boris (1907) Morzsa Mari557
Sziráky Judit (1907) Levendulás tanya570
Földeák János (1910) Átsurrant a határon599
Tatay Sándor (1910) Ház a sziklák alatt621
Barabás Tibor (1911) 0-ás vércsoport640
Goda Gábor (1911) Egy nyugalmas vasárnap653
Darvas József (1912) Tavaszi Ferkó667
Ottlik Géza (1912) Apagyi675
Thurzó Gábor (1912) Amen, amen680
Erdős László (1913) Felszabadulásaim története703
Cseres Tibor (1916) Ember fia és farkasa726
Mesterházy Lajos (1916) Magnéziumláng772
Vészi Endre (1916) Iszapbirkózók780
Dobozy Imre (1917) Fölény788
Szabó Magda (1917) Nenő810
Urbán Eszter (1918) Hófúvásban823
Molnár Zoltán (1920) Leányszállás830
Karinthy Ferenc (1921) Ezer év845
Sarkadi Imre (1921-1961) Tanyasi dúvad862
Szeberényi Lehel (1921) Otthon895
Fekete Gyula (1922) Érzelmes történet909
Fejes Endre (1923) Vonó Ignác921
Molnár Géza (1923) Harangos óra928
Sánta Ferenc (1927) Föld949
Kamondy László (1928) Nyári délután961
Galambos Lajos (1929) Keserű lapu976
Galgóczi Erzsébet (1930) Mínusz1028
Szabó István (1931) Minden olyan, mint régen1053
Szakonyi Károly (1931) Emberi üdvözlet1067
Csurka István (1934) Rácz meg Varga1108
Moldva György (1934) Az igazi asszony 1119
Gerelyes Endre (1935) Békesség, békesség1133
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet

A védődoboz kissé elszíneződött, foltos. A kötetek borítói és lapéleik kissé foltosak, elszíneződtek. Az első kötet előzéklapja enyhén foltos.

Állapot:
1.640 Ft
820 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet Tavasz Magyarországon/A megnőtt élet

A kötetek borítói elszíneződtek, a lapélek enyhén foltosak.

Védődoboz nélküli példányok. A II. kötet felső lapélei színezettek.

Állapot:
1.640 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba