838.903

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Mennyből az angyal

In memoriam Márai Sándor

Tartalom

Cassovia
Márai Sándor: Cassovia (In: Márai Sándor: a Delfin visszanéz. Újvári
"Griff" Verlag, München, 1978.) 7
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. Részletek (In: Márai Sándor:
Egy polgár vallomásai. Révai, Bp., 1934.) 10
Poszler György: Magyar város - európai kultúra. Márai Sándor
és Kassa mítosza (In: Poszler György: Vonzások és taszítások.
Liget, Bp., 1994.) 14
Sárközi György: Csutora. Márai Sándor regénye 34
Szabó Lőrinc: Öt új verseskönyv. Részlet 36
Szép Ernő: Mint a hal vagy a néger. Márai Sándor versei 37
Schöpflin Aladár: A szegények iskolája 39
Napnyugati őrjárat
Komlós Aladár: Márai (In: Komlós Aladár: Kritikus számadás.
Szépirodalmi, Bp., 1977.) 43
Hevesi András: Egy polgár vallomásai 51
Cs. Szabó László: Egy polgár vallomásai II 56
Kerecsényi Dezső: Arisztokrata és polgári írók 60
Lőrinczy Huba: Egy cipszerivadék tanuló- és vándorévei. Egy polgár
vallomásai (In: Lőrinczy Huba: „...személyiségnek lenni
a legtöbb..." Márai-tanulmányok. Savaria University Press,
Szombathely, 1993.) 65
Karinthy Frigyes: Márai Sándorról "A sziget" alkalmából 79
Szerb Antal: Féltékenyek. Márai Sándor regénye 85
Illyés Gyula: A négy évszak. Márai Sándor könyve 90
Ignotus Pál: Márai Sándor: A négy évszak 94
Cs. Szabó László: Eszter hagyatéka 96
Örley István: Eszter hagyatéka 99
Bálint György: Márai Sándor: Napnyugati őrjárat 102
Kolozsvári Grandpierre Emil: Egy közönyös író. Márai Sándorról
1936-ban (In: K.G. E.: Utazás a valóság körül. Tanulmányok.
Magvető, Bp., 1969.) 105
ÉG ÉS FÖLD
Sőtér István: Szindbád hazamegy. Márai Sándor regénye 113
Balassa Péter: A kontempláció mint kaland. Márai Sándor
Szindbád hazamegy című könyvéről 116
Lovass Gyula: Márai újabb könyveiről. Vendégjáték Bolzanóban,
Szindbád hazamegy, Kassai őrjárat 129
Komor András: Vendégjáték Bolzanóban. Márai Sándor regénye 134
Örley István: A Márai-mű új állomásai. Kassai őrjárat, Mágia 139
Lovass Gyula: Az igazi 148
Kádár Erzsébet: Ég és föld 150
Németh László: Író a századik felé. Márai Sándor: Kaland (In: Németh
László: Két nemzedék. Magvető-Szépirodalmi, Bp., 1970.) 154
Örley István: Klasszicizálódás vagy útvesztés? Sirály 160
Kassák Lajos: Márai Sándor (In: Kassák Lajos: Csavargók, alkotók.
Válogatott irodalmi tanulmányok. Magvető, Bp., 1975.) 169
Pais Dezső üdvözlő beszéde 1943. december 6-án 174
Márai Sándor: Röpirat a nemzetnevelés ügyében. Részlet (In: Márai
Sándor: Röpirat a nemzetnevelés ügyében. Révai, Bp., 1942.) 182
Kodolányi János: Néhány megjegyzés Márai röpiratához. Részlet 187
Együttes vallomás (Illés Endre, Illyés Gyula, Kodolányi János, Márai
Sándor, Tamási Áron, Veres Péter, Zilahy Lajos) 193
Rónay László: Márai Sándor a nácizmus ellen 195
Szabó Zoltán: Márai Sándorról (In: Szabó Zoltán: Ősök és társak.
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1984.) 216
Halotti beszéd
Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt. Részlet (In: Márai Sándor:
Ami a Naplóból kimaradt 1945-1946. Vörösváry, Bp., 1992.) 227
Márai Sándor: Föld, föld! Részlet 229
Szentkuthy Miklós: Márai Sándor: A nővér (In: Szentkuthy Miklós:
Múzsák testamentuma. Magvető, Bp., 1985.) 230
Lukács György: Márai új regénye 233
Keszi Imre: Ihlet és nemzedék. Márai Sándor könyve 243
Márai Sándor: Föld, föld! Részlet (In: Márai Sándor: Föld, föld!... Emlékezések. Vörösváry-Weller Publishing, Torontó, 1972.) 247
Márai Sándor: Halotti beszéd (In: Márai Sándor: A Delfin visszanéz.
Újvári "Griff" Verlag, München, 1978.) 250
Pomogáts Béla: A száműzött monológja 252
Tamási Áron: Kedves Márai Sándor! 266
Fábry Zoltán: Emberek, könyvek, jegyzetek (In: Fábry Zoltán:
Összegyűjtött írásai 7. k. Madách, Pozsony, 1988.) 268
Márai Sándor: Napló 1945-1957. Részlet (In: Márai Sándor: Napló. 1945-
1957. Occidental Press, Washington, 1968.) 270
Márai Sándor: Mennyből az angyal (In: Márai Sándor: A Delfin
visszanéz. Újvári "Griff" Verlag, München, 1978.) 274
Jelenits István: A megfeszített Krisztus-magyarság (In: Jeleníts István: Az
élet varázsa. Tanulmányok. Új Ember, Bp., 2000.) 277
Vatai László: Márai Sándor naplói. Részletek (In: Vatai László:
Átszínezett térkép. Püski, New York, 1985.) 280
Hubay Miklós: Márai naplói (In: Hubay Miklós: Végtelen napjaim.
Új folyam. Elektra, Bp., 1987.) 292
A DELFIN VISSZANÉZETT
Gyergyai Albert: Magyarok külföldön. Részlet 297
Rónay György: Az olvasó naplója 308
Örkény István: Olvasmányaimról (Először in: Lázár István: Örkény.
Szépirodalmi, Bp., 1979.) 315
Rónay László: Az árulás természetrajza 317
Szabó Ferenc: Márai Júdás-regénye (In: Szabó Ferenc: Lélekben és
igazságban. Tanulmányok és vallomások. Tipografia Ugo Detti,
Róma, 1986.) 325
Márai Sándor: A Garrenek műve 330
Peéry Dezső: A hetvenéves Márai Sándor 332
Borbándi Gyula: Márai Sándor. Az utolsó évek és a halál 338
AZ ÉLETMŰ VALLOMÁSA
Baránszky Jób László: Az életmű vallomása. A Márai-probléma
(In: Baránszky Jób László: A művészi érték világa.
Magvető, Bp., 1987.) 345
Ottlik Géza: „Atmoszféra". Márai, Cs. Szabó. Részlet (In: Ottlik Géza:
Próza. Magvető, Bp., 1980.) 359
Pomogáts Béla: Megsértett hűség. Jegyzet Márairól (In: Pomogáts
Béla: Noé bárkája. Tanulmányok és vallomások.
Széphalom, Bp., 1991.) 362
Kertész Imre: Vallomás egy polgárról. Jegyzetek Márai Sándorról 368
Szegedy-Maszák Mihály: Szerep és mű: Márai életműve kétféle
megvilágításban 377
Németh G. Béla: Búcsú egy életformától. Rövidítve (In:
Németh G. Béla: Kérdések és kétségek. Válogatott tanulmányok.
Balassi, Bp., 1995.) 392
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem