820.015

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Német költők antológiája

Tartalom

Ismeretlen szerző
Gulyás Pál: A merseburgi ráolvasások7
Ismeretlen szerző
Halasi Zoltán: Te enyém, én tied8
Ismeretlen szerző
Tellér Gyula: Nibelung-ének. Részlet8
A kürenbergi
Radnóti Miklós: Több mint egy éven által16
Lator László: Álltam tegnap a bástyán17
Elő hamar lovammal17
Dietmar von Eist
Lator László: Egy asszony áll magában18
Lator László: Alszol, gyönyörű gyöngyöm?18
Spervogel Anonymus
Kálnoky László: Egy farkas sakkozott19
Kálnoky László: A pokol nagy szemétverem19
Friedrich von Hausen
Rab Zsuzsa: Szívemtől testem immár20
Reinmar von Hagenau
Szabó Lőrinc: Szerelem mozgolódik bennem21
Heinrich von Morungen
Lator László: Ó jaj nekem22
Lator László: Édes szép gyilkosom23
Wolfram von Eschenbach
Kálnoky László: Karma éle felhőkbe tép24
Tellér Gyula: Parzival. Részlet25
Walther von der Vogelwiede
Kálnoky László: Egy kőre ültem29
Halasi Zoltán: Isenachban Gerhart Atze úr30
Babits Mihály: A hársfaágak csendes árnyán31
Lator László: A neszező vizekben32
Radnóti Miklós: Ó jaj, hogy eltűnt minden33
Neidhart von Reuental
Kálnoky László: Nagy a május hatalma35
Süsskind von Trimberg
Halasi Zoltán: Hollehet és Elfogyott37
Johannes Hadlaub
Radnóti Miklós: Gyermeki szerelem38
Oswald von Wolkenstein
Nemes Nagy Ágnes: Egy lány, tizennyolc éves épp38
Sebastian Brant
Márton László: A bolondok hajója. Részlet39
Martin Luther
József Attila: Erős vár a mi Istenünk42
Ulrich von Hutten
Weöres Sándor: Új dal44
Hans Sachs
Végh György: Eldorádó46
Fridrich von Spee
Rónay György: Eltávozott a szürke tél49
Martin Opitz
Vigasztaló költemény a háború nyomorúságaiban
Vajda Endre: Részlet51
Friedrich von Logau
Vajda Endre: Obsitos katonák54
Halasi Zoltán: Mai életművészet54
Rónay György: A költő55
Simon Dach
Nemes Nagy Ágnes: Halotti ének55
Paul Gerhardt
Molnár Imre: Menj, szívem57
Johann Rist
Eörsi István: Öröklét, égzengés szava60
Paul Fleming
Vidor Miklós: Önmagához61
Tatár Sándor: Eltaszíttatásakor62
Andreas Gryphius
Szabó Lőrinc: Szonett a mulandóságról63
Kálnoky László: Minden hiábavaló63
Képes Géza: A haza könnyei, anno 163664
Márton László: A világ megtagadása65
Christian Horfamm von Hofmannswaldau
Rónay György: A gyönyör 66
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen
Nemes Nagy Ágnes: Az éj vigasza68
Angelus Silesius
Tatár Sándor - Kurdi Imre: Kerúbi vándor. Részlet70
Theodor Kornfeld
Halasi Zoltán: Homokóra74
Johann Christian Günther
Halasi Zoltán: Vigaszária75
Jékely Zoltán: Leonórához, midőn négy esztendő után először fogadta ismét
Szabó Lőrinc: Isten76
Rónay György: Töredék76
Szabó Lőrinc: Este77
Friedrich Gottlieb Klopstock77
Szabó Lőrinc: A rózsalánc
Gotthold Ephraim Lessing
Eörsi István: Az epigrammák az olvasóhoz78
Nemes Nagy Ágnes: Egy színész emlékkönyvébe79
Christoph Martin Wieland
Kárpáty Csilla: Nadine79
Christian Friedrich Daniel Schubart
Molnár Imre: Hercegi sírbolt82
Matthias Claudius
Molnár Imre: Esti dal85
Kosztolányi Dezső: Az ember87
Gottfried August Bürger
Eörsi István: Természeti jog87
Áprily Lajos: Fenséges zsarnokától ezt kérdi a paraszt88
Johann Wolfgang von Goethe
Szabó Lőrinc: A kedves közelléte89
Vándor éji dala90
Szabó Lőrinc: Égi vendég, ki a bút90
Tóth Árpád: Immár minden bércet90
Szabó Lőrinc: Epiphaneia91
Vas István: Mignon92
Vas István: A nagy-kofta másik dala93
Vas István: A villikirály93
Vas István: Római elégiák. Részlet95
Somlyó György: Orphikus igék95
Kosztolányi Dezső: Prométheusz97
Vas István: Charlotte von Steinhoz99
Vas István: Schiller koponyája101
Vas István: Apámtól kaptam alakot102
Vas István. A vándor lelkinyugalma103
Szabó Lőrinc: Ezer alakba rejtőzhetsz103
Jakob Michael Reinhold Lenz
Viola József: Végzetstrófa105
Freidrich von Schiller
Rónay György: Görögország istenei106
Nemes Nagy Ágnes: Az eszmény és az élet109
Radnóti Miklós: A föld szétosztása114
Tabulae votivae. Részletek115
Eörsi István: Kedvenc gyermek115
Eörsi István. Igazság115
Eörsi István: Nyelv116
Xéniák. Részletek116
Eörsi István: Egy német mestermű116
Eörsi István. Bizonyos kérdésekre116
Eörsi István: A tiszteletreméltó116
Képes Géza: A kesztyű117
Rónay György: A hit szavai119
Kálnoky László: Az új évszázad kezdetén120
Rónay György: Felszín és mélység122
Johann Peter Hebel
Halasi Zoltán: A mulandóság123
Friedrich Hölderlin
Szabó Lőrinc: A párkákhoz128
Tandori Dezső: Hüperión sorsdala128
Radnóti Miklós: Menon panasza Diotimáért. Részlet129
Tandori Dezső: Az élet felén130
Tandori Dezső. Mint ha ünnep-hajnalban131
Tandori Dezső: Vándorlás133
Tandori Dezső: Egyetlen137
Rónay György: Az élet édességeit140
Novalis
Himnuszok az éjszakához. Részlet141
Rónay György: Halálvágy141
Lelki énekek. Részlet143
Rónay György: Világ vigasza, jössz-e már143
Heinrich von Oftedringen. Részlet145
Rónay György: Astralis145
Rónay György: Ha majd nem az ábrák s a számok148
Rónay György: Ismerd meg magadat149
Rónay György: Zöld színbe öltözött a rét149
Schmidt von Lübeck
Kálnoky László: A jövevény esti dala151
Erns Moritz Arndt
Tandori Dezső: Ballada153
Johann Ludwig Tieck
Tandori Dezső: Őszi dal154
Csengery Kristóf: Zöld árny takar itt155
Clemens Brentano
Márton László: Fonólány éji dala156
Kálnoky László: A Lore Lay157
Tandori Dezső: Ó, tűnnek mindenek161
Karoline von Günderode
Tellér Gyula: Szerelem162
Ludwig Achim von Arnim
Tandori Dezső: az utolsó vers163
Justinus Kerner
Petri György: Vándor a fűrészmalomnál165
Ludwig Uhland
Lothár László: Tavaszi hitvallás166
Szabó Lőrinc: Ökörnyál166
Garai Gábor: A mák167
Joseph von Eichendorff
Kálnoky László: Búcsúzás168
Tandori Dezső: Álmodtam: ülök ismét169
Tandori Dezső: Gyönyörén a vadon remeg170
Lator László: Halálvágy170
Tandori Dezső: A szétpattant gyűrűcske171
Fridrich Rückert
Vas István: Dzselaleddin Rumi éneke172
Gyermekgyászdalok. Részlet172
Ha tűz a nappal (Kiss Zsuzsa)172
Tandori Dezső: Gyakran hiszem, épp csak kimentek 173
Csengery Kristóf: Ily vad vihar174
Tandori Dezső. Néhány nappal halála előtt174
Theodor Körner
Kálnoky László: A vad hajsza175
August von Platen-hallermünde
Eörsi István: Hogy útnak eredtem176
Weöres Sándor: Tristan177
Eörsi István. Csak tőled jő a boldogság kegyelme178
Petri György: Akinek élni kín178
Márton László: Téli Róma179
Anette von Driste-Hülshoff180
Kálnoky László: A gyermek a lápon182
Tapfer Klára: Mohában184
Szabó Lőrinc: A tükörkép
Heinrich Heine185
Eörsi István. A gránátosok187
Szabó Lőrinc: A Loreley188
Lator László. Fehér sirály188
Petra-Szabó Gizella: Mondd meg nékem, édes Emmám189
Tandori Dezső: Szeretem fehérfényű tested189
Kálnoky László: Anno 1829190
Tandori Dezső: Az éji őr Párizsba érkezett192
Eörsi István: Enfant perdu 193
Karinthy Frigyes: Mit nekem már cifra zsoltár193
Lator László. Emlékezés Mucsa végnapjaira195
Tandori Dezső: Morphine
Nikolaus Lenau
Jékely Zoltán: Tiltakozás195
Kosztolányi Dezső: Három cigány196
Tandori Dezső: Kettős honvágy197
Eduard Mörike
Márton László. A tűzlovas198
Tandori Dezső: Búcsú200
Kosztolányi Dezső: Szeptemberi reggel201
Tandori Dezső: Templomtoronyból201
Szabó Lőrinc: Gondold meg, óh, lélek202
Ferdinand Freiligrath
Hárs Ernő: Magyarország202
Friedrich Hebbel
Kardos László: Két vándor204
Tandori Dezső: Őszi nap205
Theodor Storm
Petra-Szabó Gizella: A csalogány206
Petra-Szabó Gizella: Jácintok206
Vas István. Amit szavakra bízni átall207
Szabó Lőrinc: Fiatal szerelem208
Kiss Zsuzsa: Auguste von Kroghhoz209
Lator László: Piros rózsák210
Gottfried Keller
Halasi Zoltán: Az idő áll211
Radnóti Miklós: Téli éj212
Lator László: Esti dal213
Tandori Dezső: A heti prédikáció213
Theodor Fontane
Molnár Imre: John Maynard217
Georg Weerth
Eörsi István: Éhségdal219
Conrad Ferdinand Meyer
Radnóti Miklós: A magvető mondókája220
Rónay György: Két vitorla221
Sárközi György: A római kút221
Szabó Lőrinc: Lábnyomok222
Sárközi György: A Cantal Grandén223
Rakovszky Zsuzsa: A kis lovas224
Friedrich Nietzsche
Szabó Lőrinc: Ecce Homo226
Pór Judit: A havason226
Képes Géza: Elhagyatva228
Detlev von Liliencron
Áprily Lajos: Egy halottnak229
Arno Holz
Kálnoky László: Milyen lesz az én őszöm231
Richard Dehmel
Tótfalusi István: A munkás232
Max Dauthendey
Kálnoky László: Hajnali illat233
Kálnoky László: Elkápráztatva234
Stefan George
Szabó Lőrinc: Jöjj a holtnakhitt parkba234
Kosztolányi Dezső: Az álarcos hölgy235
Tandori Dezső: A tanítvány236
Szabó Lőrinc: Az Antikrisztus236
Szabó Lőrinc: Vagyok az Egy s vagyok a Kettő238
Szabó Lőrinc: A halottakhoz238
Christian Morgenstern
Szabó Lőrinc: A költői menyét239
Szabó Lőrinc: Az orrobém240
Kálnoky László: A Korf-féle óra 240
Kálnoky László: Kronométerét palmström241
Hugo von Hofmannsthal
Szabó Lőrinc: Élmény241
Szabó Lőrinc: A fogoly hajószakács énekel243
Kosztolányi Dezső: A régi Bécs244
Karl Kraus
Lator László: Összehasonlító erotika246
Rainer Maria Rilke
Nemes Nagy Ágnes: Oltsd ki szemem247
Nemes Nagy Ágnes: Emberek élnek itt247
Kurdi Imre: Angyali üdvözlet248
Kálnoky László. A tékozló fiú kivonulása250
Tóth Árpád: Archaikus Apolló-torzó251
Tandori Dezső: Ariel szelleme251
Szonettek Orfeuszhoz. Részlet253
Kálnoky László: I.3. Isten képes rá253
Duniói elégiák. Részlet254
Rónay György: Negyedik elégia254
Tandori Dezső: Séta257
Tandori Dezső: Erósz257
Tandori Dezső. Ősz258
Tandori Dezső: Megérkezés258
ElsevLasker-Schüler
Tatár Sándor: Régi tibeti szőnyeg259
Lator László: Szerelmes dal259
Rónay György: Hallgass meg, Uram260
Hermann Hese
Lator László: Pillangó261
Ernst Stadler
Orbán Ottó: Hajnal261
Orbán Ottó: hazatérés262
Gottfried Benn
Eörsi István: A vajúdó nők terme263
Márton László: Banán264
Márton László: Mind hallgatagabb265
Márton László: Nap, mely a nyár utója266
Márton László: Az Egész267
Rónay György: Chopin268
Kurdi Imre: Statikus költemények270
Kurdi Imre: Kis kultúrtükör271
Rónay György: Priomér napok273
Kurdi Imre: Gyertek274
Kurdi Imre: Is - is274
Albert Ehrenstein
Kurdi Imre: Elkerülhetetlen276
Georg Trakl
Nemes Nagy Ágnes: Emberi gyász277
Lator László: A halál hét strófája278
Lator László: Ballada279
Tandori Dezső: Esti körtánc279
Kurdi Imre: Grodek280
Kurt Schwitters
Kurdi Imre: Virág Annához281
Georg Heym
Székely Magda: A növényevők283
Kurt Tucholsky
Eörsi István: A másik férfi284
Franz Werfel
Rónay György: Az olvasóhoz286
Iwan Goll
Tandori Dezső: A vágyakozás karavánja287
Johannes R. Becher287
Nemes Nagy Ágnes: Németország
Berrtolt Brecht289
Orbán Ottó: Marie Farrar, a gyermekgyilos293
Eörsi István: A szegény B. B.-ről295
Tandori Dezső: Egy szar vagyok297
Eörsi István: A hatodik szonett
Csorba Győző: Legenda arról, miként keletkezett a Tao te king, amikor Lao ce emigrációba ment297
Eörsi István: Meggyalázták a háborút300
Eörsi István: A megoldás301
Eörsi István: A megoldás301
Eörsi István: Versek hallgatása közben
Günter Eich302
Lator László: Éjjel a kaszárnyában
Christine Lavant302
Székely Magda: Ez itt a rezgőfű-mező
Nelly Sachs303
Vas István: Árnyak kórusa304
Vas István: Izzó rejtvények. Részlet
Peter Huchel306
Hajnal Gábor: Utak, utak307
Márton László: Ammon ivadéka307
Márton László: Nagyapám
Johannes Bobrowski309
Halasi Zoltán: Ismeretlen königsbergi költő fohásza Szent Katalinhoz, anno 1639310
Rónay György: A Duna311
Paul Celan
Lator László: Halálfúga312
Schen Gábor: Tenebrae313
Schein Gábor: Zsoltár314
Schein Gábor: Kimaradva315
Lator László: Az eldadogandó világ316
Lator László: Tépd ki317
Hans Carl Artmann
Kálnoky László: Perzsa dalok. Részlet317
Oravecz Imre: A gyilkos nagyapjának pincéje318
Kurdi Imre: Dover321
Kurdi Imre: Madársikoly321
Friderike Mayröcker
Hajnal Gábor: "Elszárad, mint a fű" 322
Tatár Sándor: Néha egy-egy véletlen mozdulatnál322
Ernst Jandl
Eörsi István: A fanatikus zenekar323
Eörsi István: Pár, 50 fölött324
Eörsi István: Szép kis vigasz324
Ingeborg Bachmann
Nemes Nagy Ágnes: Menj, gondolat325
Lator László: Valami veszteség326
Eörsi István: Csak semmi nyalánkságot327
Günter Grass
Orbán Ottó: Disznófejkocsonya 329
Hans Magnus Enzensberger
Kurdi Imre: Azelőtt333
A Titanic pusztulása. Részlet335
Eörsi István: Egy ember feküdt a vízben335
Garai Gábor: Utólag persze336
Garai Gábor: Azonosítási eljárás337
Adolf Endler
Eörsi István: Óda egy elhanyagolt sportágról338
Sarah Kirsch
Halasi Zoltán: Híradás Leszbosz szigetéről340
Michael Donhauser
Szijj Ferenc: A kő341
Halasi Zoltán: Életrajzi jegyzetek343
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Német költők antológiája Német költők antológiája

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba