A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nagyvilág 1970. január-december

Világirodalmi folyóirat XV. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Január
Siegfried Lenz: A büntetés3
Pierre Jean Jouve versei7
Eduard Claudius: Vietnami mesék10
Petar Segedin: "A régi órához" címzett vendéglőben15
Don Marquis: Versek29
Viktor Nyekraszov: A nagypapa és unokája33
Gregory Corso: A bábukészítő párbeszéde56
Marnix Gijsen: Barátom, a gyilkos57
Alan Sillitoe: A jérce79
Samuel Beckett: Ó, azok a szép napok!83
Élő múlt
Gyergyai Albert: Gottfried Keller104
Tájékozódás
Tornai József: Emberteremtés113
Könyvekről
Dobossy László: Francia regény az orosz múltról115
Németh G. Béla: A "létdilettantizmus" ábrái117
Miklós Pál: Művészpszichológia121
Szörényi László: Átváltozások122
Katona Anna: Három görögországi útikönyv123
Ember Mária: Minden ember kétszeresen adott125
Taxner Ernő: Szerelmek és viták127
Bereczky Erzsébet: Repétition, représentation, assistance129
Szegedy-Maszák Mihály: Két író világa130
Színház - film - zene
Peter Brook: A brechti színház elmélete és gyakorlata133
Bán Róbert: Beszámoló a pesarói filmfesztiválról139
Pernye András: A Budapesti Zenei Hetek vendégművészei142
Krónika
Szabolcsi Miklós: A tizenötödik év elé145
N. Leszkovszky Márta: Magyar szerzők kazah nyelven148
Kovács József: Lengyel József műveinek angol visszhangjáról150
Maksay László: A Nürnbergi Biennaléról151
Bajomi Lázár Endre: Marceau és a Goncourt-díj154
F. A.: Gereblyés László emlékezete155
Bratmann Mihály: A London Magazine 100. száma155
Csuka Zoltán ünneplése157
Hírek a világból157
Február
Konsztantyn Szimonov: Polinyin ezredes szerelme (Kisregény I., Fehér János fordítása)163
Norvég költők (Carl Keilhau, Tartjei Vesaas, Ernst Orvil, Rolf Jacobsen, Kate Naess versei, Dőri Tibor fordításai)190
V. Voiculescu: A szürke farkas (Elbeszélés, Veress Zoltán fordítsa)194
Új francia költők (Jacques Réda, Jacques Roubaud, Lorand Gáspár versei, a bevezetőt írta és a verseket fordította: Somlyó György)214
Natalia Ginzburg: A hirdetés (Színmű, Gábor György)218
Miroslav Válek és MIlan Fufus versei (Zádor András fordításai)241
B. S. Johnson: Alagsori gondolatok (Elbeszélés, Gyepes Judit fordítása)243
Katharine Susannah Prichard: A poronty (Elbeszélés, Bálnint László fordítása, a fordító bevezetőjével)255
Élő múlt
Bernáth Aurél: Szinyei Merse Pálról259
Gy. A. : Sainte-Beuve és az utókor261
Frantisek Halas verse (Vozári Dezső fordítása, a fordító előszavával)262
Bodri Ferenc: Gropius Budapesten267
Tájékozódás
Taxner Ernő: William Styron270
Kerekasztal
Armand Lanoux: "Az akasztottak kongresszusa" (Előadás a Pen Club mentoni kongresszusán, Szenczei László fordítás)277
Boldizsár Iván: Az irodalom és a televízió (Hozzászólás Armand Lanoux cikkéhez)280
Folyóiratszemle
Hernádi Miklós: A Partisan Review két és fél éve282
Dokumentum
Bertold Brecht: Ballada a barátságról (Vers, Radnóti Miklós fordítása, Vajda György Mihály bevezetőjével)285
Könyvekről
Sziklay László: Babérfák (Nagy László: Délszláv népköltészet)289
Oravecz Imre: Celan versvilága (Paul Celan: Fadensonnen)290
Dimitár Dobrev: A barátság záloga (A bolgár irodalom kistükre)294
Kunszery Gyula: Új francia irodalmi lexikon295
Varga Rózsa: Poétikus emlékezés egy poézis születéséről (Ján Smrek: Poéza moja láska)296
Zimonyi Andrea: Buridán szamara (Günter de Bruyn: Buridans Esel)298
Csala Károly: Az utolsó hegygerinc (Mihailo Lalic: Posljednje brdo)299
Lőkös István: A dervis és a halál (Mesa Selimoic regénye)301
Színház-zene
J. C. Trewin: Dunai kaland (Budapesti színházi levél, Halápy Lili fordítása)302
T. Sutcliffe: A bűn és bűnhődés operaváltozata (A londoni Times cikke, Bratmann Mihály fordítása)303
Egri Viktor: Pozsonyi színház levél305
Krónika
Gyergyai Albert: "Visages de Hongrie"307
Tölgyesi János: Mestrovic a Szépművészeti Múzeumban308
Rónai Pál: Hogyan tanultam meg portugálul?309
Sz.: A bolgár irodalom Magyarországon313
"Forrás"314
Németh G. Béla: Három német grafikus a századelőről314
Hidas Antal hetven éves316
Hírek a világból316
Lada illusztrációja306
Orlovszki karikatúrája189
Gudtav Seitz szobra288
Vasarely montázsa254
Vidalens festménye258
Ikon a XVI. századból242
Karikatúra a XVI. századból284
Március
Peter Handke: Kifordított világ (Versek, Tandori Dezső fordításai)323
Konsztantyin Szimonov: Polinyin ezredes szerelme (Kisregény II., Fehér János fordítása)331
Paul Chaulot versei (Nemes Nagy Ágnes fordításai, a fordító bevezetőjével)364
Philip Roth: Isten veled, Columbus (Regény, V. Bársony Erzsi fordítása)367
Andrej Malisko: Életrajzomból (Vers, Jékely Zoltán fordítása)428
Élő múlt
Mezei Ottó: Az ismeretlen Dési Huber430
Tájékozódás
Hernádi Miklós: Az ellenkezés virágai ("Földalatti" költészet Angliában)434
Írók - művekről
Déry Tibor: I. Strindberg "Haláltánc"-áról Dürrenmatt átírásában, 2. Beckett "Ó, azok a szép napok" című darabjáról440
Kerekasztal
"Az akasztottak kongresszusa" Bertha Bulcsú, Hámos György, Rónay György hozzászólásai448
Könyvekről
Németh Ferenc: Eszméltető költészet. Günter Kunert: Emlékezés egy planétára (Versek), Kicsi-zöld emberkék (Prózai írások)454
Juhász Mária: A húszas évek szovjet elbeszélései (Kegyetlen szerelem)456
Vajda Miklós: A Portnoy-kór (Philip Roth: Portnoy"s Complaint)460
Szörényi László: Irányjelző csillagok (Szemlér Ferenc: Változó egekben)462
Lux Alfréd: Frivol fennköltség (Boris Vian: Tajtékos napok)463
Színház
Georges Schlocker: A párizsi színház ingalengései (Párizsi színházi levél, Ember Mária fordítása)465
Mihályi Gábor: A harag múltával (Angliai színházi tudósítás)469
Krónika
Eugéne Ionesco (Sz. L.)474
Major Tamás (W. Gy.)475
Zombory Erzsébet: Mammon és múzsa között475
Szerdahelyi István: Forgács László (1931-1970)477
Hírek a világból478
Piet Mondrian: Absztrakt kompozízió330
Rózsahegyi György: K. Szimonov (rajz)363
José Clemente Orozgo: A fehér ház427
Man Ray: Egy éjszaka Saint-Jean-de-Luzben439
Picasso: Önarckép (1906)453
George Caleh Bingham: Prémkereskedők a Missouri folyón464
Április
Kettős ünnep483
Szergej Jeszenyin: A Föld kapitánya (Vers, Jánosy István fordítása)484
Köpeczi Béla: Huszonöt év - a világirodalmi műveltség változásai485
Vitézslav Nezgval: Emlékezés Lenin korára (Vers, Bede Anna fordítása)490
Sőtér István: Lenin módszere492
Füst Milán: A jelentés (Vers)499
Alberto Bevilacqua: Napló az emberek között (Szabolcsi Éva fordítása)500
Andrej Voznyeszenkij: Lenin fenyőfája (Vers, Garai Gábor fordítása)514
Félicien Marceau: Az utolsó turista (Elbeszélés, Kápolnai Molnár Ilona fordítása)515
Peter Huchel: Lenin Razlivban (Vers, Hajnal Gábor fordítása)524
Mihail Bulgakov: Moliere (Dráma, Elbert János fordítása)526
Sztyepan Scsipacsov: Az a nap (Vers, Vas István fordítása)563
George Deaux: Szuperfére (Regényrészlet, Hernádi Miklós fordítása)564
Hugh Macdiarmid: Harmadik Lenin-himnusz (Vers, Ladányi Mihály fordítása)576
Langston Hughes: Lenin (Vers, Tóth Balázs fordítása)577
Johannes Urzidil: Kerülőutak a Bingham Streeten (Elbeszélés, Szabó Jenő fordítása)578
Veronica Porumbacu: Október tanúsága (Vers, Szemlér Ferenc fordítása)591
Élő múlt
Keresztury Dezső: Hölderin (1770-1843)593
Tájékozódás
Almási Miklós: A "paperback"-Lukács (Jegyzetek Lukács György nyolcvanötödik születésnapján)598
Bakcsi György: Gorkij és Dosztojevszkij601
Kerekasztal
"Az akasztottak kongresszusa" Szabó György hozzászólása605
Folyóiratszemle
Taxner Ernő: Vidéki folyóirataink és a világirodalom607
Varga László: Az Europe két utolsó évfolyamáról609
Könyvekről
Komlós Aladár: Kner Imre levelezése ("A könyv mestere")612
Gyertyán Ervin: A művészet és az irodalom társadalomtörténete (Arnold Hauser könyve, I-II.)614
Rónay György: A hűtlenség szépségei (Rába György: A szép hűtlenek)617
Feleki László: The Humour of Art and the Art of Humour (Art Buchwlad: Zemeluluban minden csendes)620
Koltai Tamás: Olvasókönyv egy műfaj történetéhez (A játszma vége I-II. Modern egyfelvonásosok)622
Szőke György: Illyés Gyula - oroszul (Gyula Illyés: Sztyihi)625
Pomogáts Béla: Sziszifusz Japánban (Abe Kobo: A homok asszonya)627
Színház
Walkó György: Levéltöredék Bukarestből színházi ügyekben629
Gyárfás Miklós: A vígjátékíró drámája632
Krónika
Nagyvilág Matine a Kossuth Klubban634
Illés Béla hetvenöt éves (zl.)635
Oelmacher Anna: Fiatal szovjet képzőművészek kiállítása636
Drozdy Győző McGough-fordítása638
S. J. Agnon Nobel-díjas héber író halála639
Hamza Humo (1895-1970)639
D. Biszti metszete491
Georges Braque tájképe575
Kokoschka festménye628
Meveczky Jenő illusztrációi592
I. Nyekraszov metszetei637
A. Panyin fametszete634
Niles Spencer festménye590
Van Dongen festménye597
V. Voronyin metszete523
Május
Nemzetközi költőtalálkozó Budapesten
Gabriel Celaya, Pentti Saarikoski, Mihail Kvlividze, Andrej Voznyeszenszkij, Pierre Oster, Hriszto Fotev, Mario Luzi, Robert Sabatier, Stefan Augustin doinas, Robert Graves, Heinz Kahlau, Paul Wiens, Guillevic versei (Orbán Ottó, Képes Géza, Rab Zsuzsa, Rónay György, Nagy László, Lator László, Nemes Nagy Ágnes, Jékely Zoltán, Devecseri Gábor, Eörsi István, Somlyó György fordításai)643
Fazil Iszkander: Nagyapó (Elbeszélés, Vedres Vera fordítása)657
Antonio Benitez: Eltemetett szobrok (Elbeszélés: Dely István fordítása)674
Janusz Glowacki: Volvo egy mouse-killernek (Elbeszélés, Fóti Judit fordítása)631
Eugéne Ionesco: Ketten félrebeszélnek (Színmű, Bajomi Lázár Endre fordítása)690
Juan Rulfo: A talpai szűz (Elbeszélés: Benczik Vilmos fordítása)703
Siegfried Pitschmann: Vakondokok (Elbeszélés, Hajnal Gábor fordítása)707
Wold Wondratschek: Nem ismerünk tréfát (Garai Gábor fordítása)710
Peter Weiss: Mockinpott út kínjai és meggyógyíttatása (Játék, Görgey Gábor fordítása)714
Tájékozódás
Kéry László: A sötét láng prófétája (D. H. Lawrence-ről)743
Benedek István: Beauvoir a nők ellen753
Cs. Z. és Sz. L.: Beckett körül767
Sauvageot professzor a magyar irodalmi művek francia fordításairól (Szenczei László fordítása)769
Lukács György Leninről és a nyugati polgári filozófiáról772
Kerekasztal
"Az akasztottak kongresszusa" Szenczei László hozzászólása774
Könyvekről
Nagy Péter: történetek a hiénák házából (Alpert Speer: Erinnerungen)775
Walkó György: Ödön von Horváth a kortárs szemével (Jenő Krammer: Ödön von Horváth)777
Szegedy-Maszák Mihály: Sarraute új regényéről (Nathalie Sarraute: Enre la vie et la mort)779
Bajomi Lázár Ender: Különleges barátságok (Roger Peyrefitte regénye)780
Ferenczi László: A belga költészet antológiáiról (Belgium mai francia lírája; Flamand lírai antológia)781
Színház
Hegedűs Géza: Cid-varázs 333783
Nagy L. Sándor: Nemzedékek cinkos kézfogása (Két új Csehovbemutató Moszkvában)785
Krzysztof Wolicki: Varsói színházi napok, 1969 (Pályi András fordítása)789
Krónika
Gyergyai Albert: Művész vagy mesterember?794
M. G. A-tól Cal-ig. (Világirdodalom Lexikon I. kötet)795
Magyar írók külföldön795
Hírek a világból797
Gyergyai Albert kitüntetése799
V. Burljuk festménye673
Philip Evergood műve793
A. Panin ex librise689
Június
Juhani Peltonen: Rabszolgatartó (Elbeszélés, Gombár Endre fordítása)803
Marathi költők: (Arun Kolatkar, Dilip Chitre, Prakash Bandekar versei, a bevezetőt írta és a verseket fordította: Orbán Ottó)809
Vaszilj Suksin: Csodabogár, Profilból és szemben (Elbeszélések, Fazekas László fordításai)823
A. Rimbaud: Hajnal (Vers, Illyés Gyula fordítása)835
Benny Andersen: A kövér Olsen (Elbeszélés, Lontay László fordításai)836
Yves Bonnefoy versei (A bevezetőt írta és a verseket fordította: Gyergyai Albert)851
Ercole Patti: Gyönyörű november (Kisregény, Zsámboki Zoltán fordítása)854
Jeanine Bagnol: A szakácsművészet (Elbeszélés, Rayman Katalin fordítása)896
Élő múlt
Gyergyai Albert: Az élő Camus901
Szobotka Tibor: Dickens902
Tájékozódás
Keszthelyi Tibor: Irodalmi formák Fekete-Afrikában908
Az európai sajtó Lukács Györgyről913
Rónay György: Gyergyai Albert915
Ki mit hisz az irodalomról?917
Népek hazája
Devecseri Gábor: Deyai napló (Robert Graves olajfái között)918
Folyóiratszemle
Szegedy-Maszák Mihály: A magyar irodalom a Books Abroad című folyóiratban923
Dokumentum
Szabó Lőrinc levele - Euripidész modernizálásáról925
Könyvekről
Domokos Péter: Az észt irodalom antológiája927
Hajnal Gábor: Német válogatás Weöres Sándor verseiből (Sándor Weöres: Der von Ungern, Gedichte)930
Jávorszky Béla: Kalevala földjén (Válogatás a Kalevalából)931
Könyvekről-röviden
Mikulsa Bakos, Louis Dubreau, Mati Unt, Jon Druce, Martti Larni, Sasa Paná könyvéről és az "Előérzet" (mai észt elbeszélők" című kiadványról ír: Angyal Endre, Ferenczi László, Németh Tibor György, Botka Ferenc, Domokos Péter, Fehérvári Győző, Domokos Sámuel933
Színház
Kőröspataki Kiss Sándor: Két éjszaka az ezeregyből (Álinterjú és színházi napló Bagdadból)938
J. C. Trewin: Új angol drámaírók (Angol színházi levél, Halápy Lili fordítása)942
Gyárfás Miklós: Újra értelmezett modern klasszikusokat946
Balogh Géza: Színház a korzón (Fiatalok pinceszínháza Pozsonyban)949
Krónika
Fáy Árpád: Olvasónk, Veres Péter952
Elbert János: Búcsú Váci Mihálytól953
Anna-Maija Raittilla: Levél a tanyáról (Vers)954
Kákosy László: Dobrovits Aladár (1909-1970)955
Grigássy Éva: Dobrovits Aladár emlékére (Vers)956
Heinrich Böll látogatása Moszkvában956
"Mondd, mit akarsz?"957
A műfordítás és a Nagyvilág958
Hírek a világból958
Jacques Callot metszete926
Carzou városképe853
Du Bouillon karikatúrája951
Raoul Dufy rajza922
Paul Klee vázlata907
Matisse rajza853
Pignon rajza822
Sato (Japán) szobra917
Sinoyama fotója932
Victor Vasarely műve924
Vasco karikatúrája808
Július
Marcel Arland: Az a hosszú nap... (Elbeszélés, Szávai János fordítása)963
Telegdi Polgár István: Tréfás mesék a világegyetemről972
Italo Calvino: A fényévek (Elbeszélés, Telegdi Polgár István fordítása)973
Tandori Dezső: Négy amerikai költő981
Randall Jarrel, Richard Ebehart, Kenneth Patchen, Karl Sharipo versei (Tandori Dezső fordításai)982
Graham Greene: Utazások nagynénémmel (Regény, I. rész, Ungvári Tamás fordítása)990
Élő múlt
Szabolcsi Bence: Gőg, lázadás és alázat: az ifjú Beethoven1069
Lakó György: Kétszáz éve Sajnovics János Demonstratiója1071
Tájékozódás
Kéry László: Néhány szó a Penről1073
Germanus Gyula: A dél arábiai Jemen mai költészete1705
Kerekasztal
Haiman György: Kner Imre leveleihez1081
Népek hazája
Fenyő István: Umbriai "kismesterek"1082
Folyóiratszemle
Bátki Bratmann Mihály: New Yorker1085
Magyar költők az Esprit-ben (Sz.L.)1087
Dokumentum
Jevgenyij Jevtusenko: Virágok és golyók (Vers, Allison Krause, a Kenti Egyetem meggyilkolt hallgatónője emlékére)1088
Gál István: Thomas Mann az Apollóban1090
Könyvekről
Benyhe János: Új könyv Lorcáról (Marcelle Auclair: Enfance et mort de García Lorca)1093
Jávor Ottó: Helyi érzéstelenítés (Günter Grass: Örtlich betäubt)1094
Rába György: Vallomás a költészetről (Kálnoky László: Virágzó tüzek)1097
Németh G. Béla: A történet visszaköveteli jogát (Kurt Kusenberg: Gesammelte Werke)1099
Beke György: Az aforizma román reneszánsza (Geo Serban: Idei träite)1100
Színház
Ember Mária: Handke színházában, Münchenben1102
Mihályi Gábor: Évadvégi kérdések1104
Krónika
Garai Gábor: Az új technika a költészetben1109
Tölgyesi János: Régi bolgár művészet (Kiállítás az Iparművészeti Múzeumban)1112
André Wurmser Szabó Magda új regényéről (Sz.)1114
Paul Celan meghalt (-gy)1115
Paul Celan emlékére (Hajnal Gábor verse)1115
Görgey Gábor: Nelly Sachs (1891-1970)1116
Scheiber Sándor: Avigdor Haméiri (1886-1970)1117
Hírek a világból1117
Passuth László hetven éves1119
A nemzetközi költőtalálkozó vendégeinek portéri (Rózsahegyi György rajzai):
Hans Magnus Enzensberger1068
Guillevic1101
Eugen Jebelanu1120
Szemjon Kirszanov1120
Günter Kunert1101
Ivan Lalic1068
Níno Nikolov980
Vilém Závada980
Robert Graves (Hauswirth Magda rajza)1072
Sanu Aoyama festménye989
Augusztus
Berrand Russel: Hogyan öregedjünk meg? (Részlet a szerző esszé-kötetéből, Raáb György fordítása)1123
Jevgenyij Jevtusenko: A kazányi egyetem (Vers, Mesterházi Márton fordítása)1125
Rónay György : Ungaretti sírja1132
Giuseppe Ungaretii: Versek (Rónay György fordításai)1133
Pierre Boulle: A szerelő (Elbeszélés, Rubin Péter fordítása)1138
HansMagnus Enzensberger: Versek ( Garai Gábor fordítása)1145
Alberto Moravia két elbeszélése (Mágori Erzsébet fordításai)1149
Graham Greene: Utazások nagynénémmel (Regény, II. rész Ungvári Tamás fordítása)1155
Tájékozódás
Fekete Hatalom (Fred Powledge, Norman Mailer, William Melvin Kelley, Abbie Hoffmann, Jack Newfield írásaiból (A bevezetőt írta, és a cikkeket fordította Hernádi Miklós)1231
Korach Mór: Olasz irodalmi emlékeimből1237
Dokumentum
Báti László: A bölcs és a próféta (Romain Rolland és Mahatma Gandhi barátsága)1242
Könyvekről
Gáldi László: A műfordító Áprily egyik arca (Áprily Lajos: Tavaszi tüzek)1247
Keresztury Dezső: A magyar-német irodalmi kapcsolatokról1248
Salyámosy Miklós: A német szocialista dráma1250
Miklós Pál: A modern zene emberképe (Zoltai Dénes: Zeneesztétikai tanulmányok)1253
Fábián László: Adalék Kelet-Európához ( Lengyel költők antológiája)1254
Zentai Éva: "Forradalmárok" vagy csak "dühösök" (Lorenza Mazzetti és Lalla Romano regényeiről)1256
Vujicsics D. Sztoján: Legenda és valóság (Pavel Szpaszov: Zaharij ikonfestő bűnös szerelme)1258
Színház
Molnár Gál Péter: A kávéház (Goldoni-ősbemutató Kaposvárott)1260
Kada Júlia: Leltár harmincöt másodpercben (Samuel Beckett új darabjáról)1264
Krónika
Pomogáts Béla: Fábry Zoltán haláláról1266
Kéry László: E. M. Forster halálára1267
Harmatta János: Trencsényi Waldapfel Imre (1908-1970)1269
Elsa Triolet (1869-1970)1271
Szekrényesy Júlia: "Zsiráffal Angliában"- Angliában1271
Zombory Erzsébet: A komputer és a felsőfokú oktatás1272
Major Tamás: Helene Weigel hetven éves1274
Utóhang egy lexikon bírálatához (Czigány Lóránt levele)1275
A hatvan éves Dobossy László és a Nagyvilág (W. Gy.)1276
Varannai Aurél: Egy kártyúba jutott kutatás1277
Hírek a világból1278
Antonio Canaletto festménye1146
Paul Klee rajza1265
Ben Shahn festménye1241
Maurice Valminck műve1259
Metszet a XVIII. sz.-ból1246
Szürrealista kiállítás plakátja1276
Szeptember
Lukács György: Bartók Béla1283
Három csendes költő: Jurij Levitanszkij, Bulat Okudzsava, Novella Matvejeva versei (Rab Zsuzsa fordítása)1295
Giorgio Saviane: A gyanúsított (Kisregény, Szabolcsi Éva fordítása)1302
Pierre Emmanuel versei (Illyés Gyula és Nemes Nagy Ágnes fordításai)1333
Elisabeth Engelhardt: Reggel hattól este hatig (Elbeszélés, Bor Ambrus fordítása)1335
Jean Rhys: A lótusz (Elbeszélés, Tóth Judit fordítása)1341
Daniel Lang: Incidens a 192-es magaslaton (Dokumentum-regény, Hernádi Miklós fordítása)1348
Élő múlt
Szegeti József: Hegel születésének 200. évfordulója1377
Tájékozódás
Rényi Péter: A "gerillák" - a gerillák mellett vagy ellen? (Rolf Hochhuth új művéről)1380
Népek hazája
Kéry László: Indiai utazás, I. rész1387
Könyvekről
Bojtár Enre: Egy nagy életmű újabb fordulóján (Jerzy Andrejewski: Jő, hegyeken szökellve)1398
Várady Szabolcs: Prózai kísérletek (Edgar Lee Masters: A Spoon River-i holtak)1400
Fenyő István: Egy rendhagyó író esszéi (Szentkuthy Miklós: Meghatározások és szerepek)1402
Kada Júlia: Egy nemzedék új bolygót keres (Saul Bellow: Mr. Sammler's Planet)1404
Jávroszky Béla: A magyar költészet antológiája a középkortól napjainkig (Toivo Lyy: Unkarin Lyyra)1406
Passuth László: A lefejezett sas kikötője (Paolo Santarcangeli: Il porto dell"aquila decapitata)1407
Hajnal Gábor: Amorális gyermekek? (Barbara Frischmuth: Amoralische Kinderklapper)1408
Székács Vera: A Zöld Házak világa (Mario Vargas Llosa: La Casa Verde) 1409
Színház
Peter Roberts: Shakespeare - lehetőség és kötelezettség (Bátki B. Mihály fordítása)1411
Illés László: Az ellenforradalom önarcképe (Hans Magnus Enzensberger Kubában1413
Walkó György: Berlini ingajárat Szophoklész és Beckett közt1418
Mihályi Gábor: Prágai színházi levél1424
Szabolcsi Éva: Egy olasz vendégjáték és magyar visszhangja1427
Krónika
Kis Aladár: Az államalapító emlékezete1430
Péter Mihály: Tvardovszkij hatvan éves1431
Képes Géza: A barátság hídja1434
Heidegger és a korproblémák (Sz.)1436
S. Nagy Katalin: Norvég művészek a Műcsarnokban1436
Hírek a világból1438
Rembrandt tanulmánya1334
Jacques Richez plakátterve1340
John Sewell címlapja1379
A Berlini Opera plakátja1386
Jepán folyóirat címlapja1347
Október
Walkó György: Az oldalvonalon túl avagy az új Handke-regény1443
Peter Handke: A kapus félelme tizenegyesnél (Regény, Tandori Dezső fordítása)1445
Gregory Corso versei (A bevezetőt írta és a verseket fordította Eörsi István)1492
William Humphrey: A jó indián (Elbeszélés, Zentai Éva fordítása)1496
Gabriel Garcia Márquez: Eső (Elbeszélés, Benczik Vilmos fordítása)1506
Nelo Risi versei (A bevezetőt írta és a verseket fordította Majtényi Zoltán)1510
Antohny Burgess: Bárcsak meghalna a feleségem (Elbeszélés, Kincses Edit fordítása)1515
Anna Maria Ortese: Szürke napudvar (Elbeszélés, Kérész Éva fordítása)1520
Jurij Trifonov: Galambhalál (Elbeszélés, Ferenc Győző fordítása)1526
Bernardino Zapponi: "Az életem mélyén egy hang van..." (Elbeszélés, Szabolcsi Éva fordítása)1534
Mary Lavin: Egy este (Elbeszélés, Szemes Piroska fordítása)1538
Élő múlt
Kunszery Gyula: "Lügenbaron"1543
Tájékozódás
Kovács Sándor Iván: A nagyvilág-élmény Váci Mihály költésztében1544
Domokos Péter: Az udmurt irodalomról1548
Hárs Ernő: A portugál nyelvű afrikai irodalom1552
Portugál-afrikai költők (Gabriel Mariano, Fernando Costa Andrade, Rui de Noronha versei, Hárs Ernő fordításai)1554
Népek hazája
Kéry László: Indiai utazás (Befejező rész)1556
Folyóiratszemle
Ágai Ágnes: Az Inosztrannaja Lityeratura 1969-es évfolyamáról1568
Elbert János: Nyikolaj Fedorenko az Inosztranaja Lityeraturáról1570
T. Erdélyi Ilona: Nuovi Argomenti 1941-1953-19661573
Könyvekről
Pomogáts Béla: Fél évszázad krónikája (Franyó Zoltán: A pokol tornácán)1576
Doncsev Toso: Botev - két magyar költő fordításában (Hriszto Botev: Kenyér vagy golyó)1577
Szenczei László: A svéd gyufa (Robert Sabatier: Les allumettes suédoises)1578
Zentai Éva: Virágot Alernonnak (Daniel Keyes regénye)1579
Németh G. Béla: Bűnügyi regény - társadalomlélektannal (Adolf Muschg: Mitgspielt)1581
Ferenczi László: Köznapi szók - ismeretlen tájak (David Szamoljov: A fekete nyírfa)1582
Ács Pál: Hódolat Ritszosznak (Jacques Gaucheron: Cahir Grec - Hommage á Ritsos)1584
Színház
Földes Anna. A Művész-színháztól a Vígszínházig1585
Krónika
Salyámosy Miklós: Anna Seghers hetven éves1590
Vasarely interjú a L'Expressben (Sz.)1592
R. M. A. Stefan Andres (1906-1970)1592
Stefan Andres: Álmomban olykor (Vers, Rónai Mihály András fordítása)1593
Domokos Sámuel: Huszonöt éve halt meg Ion Pillat1593
Haits Géza: Az UNESCO vándorkiállítása1594
Vas István hatvan éves1595
Beszélgetés Solohovval1596
Hírek a világból1596
Lester Beall: Címlapterv1444
Belga karikaturisták1519
André Derain: Szajna-part1525
Victor Hugó-t ábrázoló karikatúra a múlt századból1491
Matisse: Csendélet1575
Piem karikatúrája1589
Siqueiros: A sírás1514
John Trumbull: A Függetlenségi Nyilatkozat1495
Kiky Vices Vinci: Karperec1584
Grant Wood: Amerikai gótika1505
November
Hat ukrán vers (Lina Kosztenko, Vaszil Szimonenko, Dmitro Pavlicsko, Vitalij Korotics, Ivan Dracs versei, Székely Magda, Nagy László, Rónay György, Csanádi Imre fordításai; a bevezetőt írta: Karig Sára)1603
Wolfgang Kohlaase: Nyelv a semmiből (Elbeszélés, Tandori Dezső fordítása)1610
Gennadij Ajgi versei (Oravecz Imre fordításai)1617
Fáy Árpád: Enzensberger: A havannai kihallgatás (Jelenetek, Fáy Árpád fordítása)1621
Vitézslav Nezval: Manon Lescaut (Versesdráma-részlet, Bede Anna fordítása)1654
Henri Thomas: Az ereklye (Kisregény, Pór Judit fordítása)1658
Kazys Saja: A nyelvtudós (Egyfelvonásos, Maráz László fordítása)1691
Élő múlt
Dobossy László: A népek tanítója (Comenius halálának 300. évfordulójára)1711
Tájékozódás
Major Máté: Külföldi magyar művészek kiállítása1715
Könyvekről
Miklós Pál: A szociológus-professzor fantasztikuma (Robert Escarpit: Honorius, pape; Le fabricant de nuages)1721
Kiss Lajos: Korának ellenében (Walter Benjamin: Kommentár és prófécia)1723
Weber Antal: Milton eposza új fordításban (Milton: Elveszett paradicsom)1726
Vezér Erzsébet: Az Értől az Atlanti-óceánig (Poems of Endre Ady)1728
Medgyes Péter: Két mesefonál szimbiózisa (Iris Murdoch: Bruno's Dream)1729
Angyal Endre: A modern gondolat építői (Oto Bihalji-Merin: Huszadik századi művészportrék)1731
Sáry Gyula: Az absztrakt festészet jelentősége és határai (Heinrich Lützeler: Absztrakt festészet)1732
Vujicsics D. Sztoján: A jugoszláv Sagan (Grozdana Olujic: Vadhajtás)1734
Színház
Nagy L. Sándor: Moszkvai színházi jegyzetek1735
Georges Schlocker: Párizsi színházi levél (Ember Mária fordítása)1740
Földes Anna: Shakespeare-től Brechtig, Brechttől Weiss-ig (Beszélgetés Major Tamással)1743
Krónika
Gyergyai Albert: Francois Mauriac1751
Szolzsenyicin Nobel-díja1753
Domokos Sámuel: Costa Carei halálára1754
A nyugati futurológia szovjet bírálata (Sz.)1755
Hírek a világból1756
Szalvador Dali festménye1653
Raoul Fufy illusztrációja1620
K. Malevics tájképe1609
Charles Sheeler műve1710
Frank Lloyd Wright épülete1714
Michel Waxmann plakátja1734
Japán gyufacímke1690
A "Harper's Bazaar" címlapterve1760
December
Beethoven koszorúja: Honoré de Balzac, Franz Grillparzer, Romain Rolland, Edna St. Vincent Millay, Oláh Gábor, Francois Mauriac, Kassák Lajos, Leonyid Pervomajszkij, Lékai János írásai (Lányi Viktor, Hegedüs Géza, Cserna Andor, Gergely Ágnes, Gyergyai Albert, Fábián László fordításai)1763
Rolf Dahlgren: A bambusztutaj (Elbeszélés, Herczeg Árpád fordítása)1771
John Cheever: Az öt-negyvennyolcas személy (Elbeszélés, Lénárt Edit fordítása)1778
Henri Michaux: Versek (Illyés Gyula fordításai)1787
Fjodor Abramov: Olena néni történeteiből (Elbeszélés, Doboss Gyula fordítása)1798
Kavabata Jaszunari: A szemölcs (Elbeszélés, Dudás Kálmán fordítása)1808
S. J. Agnon: Bálák, a kutya (Elbeszélés, Krauzs Naftali és Benedek Pál fordítása)1813
Günter Wallraff: Napalm? Ámen (Irodalmi riport, Jólesz László fordítása)1817
Paul Giumard: Az élet dolgai (Kisregény, Dániel Anna fordítása)1826
Élő múlt
Alekszandr Tvardovszkij: Bunyin (Péter Mihály fordítása)1864
Rónay György: Éluard emléke1867
Sándor Pál: Engels időszerűsége1869
Bajomi Lázár Endre: Alexandre Dumas Pére1872
Tájékozódás
Szentmihályi Szabó Péter: Londoni beszélgetés C. P. Snow-val1873
E. Fehér Pál: Egy parasztíró Szibériából (Vázlat Szergej Zaliginről)1875
Devecseri Gábor: Finomkodás és irodalom1881
Leticia Dace: LeRoi Jones, a négerek mozgalmának drámaírója (Zombory Erzsébet fordítása)1883
Népek hazája
Mihályi Gábor: Nyugat-németországi képek1888
Könyvekről
Sándor László: A szatíra halhatatlan mestere (Dobossy László: Hasek világa)1893
Walkó György: Drámai igazságra vezérlő kalauz? (Hegedüs Géza - Kónya Judit: Kecskeének)1894
Könyvekről-röviden
Lawrence Ferlinghetti, Lazar Kerelin, Aldo Palazzeschi, Jean Fréville könyvéről ír: Horpácsi Sándor, Botka Ferenc, Lontay László, Löffler Pál1896
Színház
Marton Endre: Pillanatfelvételek az amerikai színházról (I. rész)1900
Krónika
Illés László: A forradalmi írók nemzetközi szövetsége1912
Baltazár Dromundo Budapestről1913
Fülep Lajos halálára (Németh Lajos)1914
Ödön von Horváth emlékezete a PEN Clubban (-gy)1915
Hírek a világból1916
Szabó Pál halála1920
Archív és művészi fotográfiák1899
Joseph Stella műve1887
Z. Szikora festménye1911
Dégas szobra1920
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem