Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kultúra 1939. I. félév

Társadalmi és tudományos szemle - XXVI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Pázmány Péter Irodalmi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 383 oldal
Sorozatcím: Magyar Kultúra
Kötetszám: 51
Nyelv: Magyar 
Méret: 31 cm x 23 cm
ISBN:

Tartalom

Kultúra és élet
Aradi Zsolt: Az olasz-francia ellentét73
Ács Tivadar: Szentmártony Ignác, a brazíliai magyar csillagász5
Bangha Béla S. J.: Katolikus Akciónk kiépítéséhez6
Csiszár Béla: Tengelyek harca231
Danzig és a korridor263
"Különös közjáték" London és Moszkva között357
Fábián István: Disszimiláció és irodalom230
Galambos Gruber Ferenc: Síró nemzet süllyed el42
Renée Vivien296
Gallus Tibor S. J.: Új Mária-dogmák hajnalán168
Horváth Richárd O. Cist.: Mit olvasnak a diákok?235
Incze István: A meztelenség kultusza Németországban359
Kertész Kálmán: Nyelvünk védelmében105
Kékessy Imre S. J.: A katolicizmus és a kínai háború9
Kézai Béla: A magyar lélek belső válsága40
Kultúra és nemzeti felemelkedés203
Kiss István: Hát mégis?...72
Új feladat: a nemzetnevelés201
Korom Pál: "Itéljetek!" - Itélünk!167
Kotzig Károly: A francia "birodalom"165
Montanus: "Politikus" és "szelíd" pápa136
Murai Frigyes O. F. M.: Az orosz vallásírtás gyökerei38
Oroszország megtérésének 950 éves évfordulójára198
A szekták diadala és az ortodoxia válsága Oroszországban362
Nyirváry János: A katolikus és a statisztika138
Levél egy "szélső nacionalistához"261
Nyisztor Zoltán: Vád vagy védelem?108
Történelmi hullámelmélet329
Péterffy Gedeon: Egy új janzenizmus veszélye234
Puszta Sándor: A lateráni béke első tíz éve103
Rónay György: Irodalom és értelem360
Szauder Gyula: Lesz-e magyar közgazdaság?298
Szára J. István: Az idegenek Franciaországban8
Szénássy Barna: A felvidéki diákság világszemlélet137
Szívós Donát O. S. B.: Egy "ifjúsági" regény margójára134
Terescsén Ferenc O. S. B.: A Harmadik Birodalom ifjúsága140
Tóth József: Ami Schacht távozása mögött van6
Az univerzalizmus ellen200
Az aranyvaluta, mint az új világháború gazdasági oka293
Anglia dilemmája326
K. Török Miklós: Magyr "felfedezők"39
Ki emlékszik Sztranyavszkyra?329
Uhl Antal: Az állami iskolák hanyatlása Franciaországban170
Varga László S. J.: Tartozunk a munkásságnak!107
Az erkölcsi forradalom programja328
Varga László: Oberland-Gau 8.266
Világosi Gáspár: Új háború felé?265
Zsigmond Andor: A mi államigenlésünk295
Tanulmányok
Bangha Béla S. J.: Miért középpontja az Egyháznak a pápaság?141
Fény és árny a kereszténység mai arculatán227
A kereszténység sorsdöntő órái259
Bálint Sándor: Vallásos néphagyományaink őrzése és irányítása369
Bárd János: Modern fajelmélet és keresztény világnézet171
Bencze János: A szkipetárok földjén302
Bíró Bertalan: Keresztség és fajiság75
A százesztendős zsidóvita240
Blazovich Jákó O. S. B.: Kultúránk veszélyei11
Bolváry Ilona: A halál költői176
Borbély István S. J.: A világfeszültség árnyékában364
Csapodi Csaba: Egy nagy magyar államférfi80
Dávid Tibor: Parasztjellemek143
Egy rend jubileuma elé323
Félegyházy József: XV. Benedek pápa békekísérlete45
XI. Pius pápa109
Gálos László: Az Egyház rendisége237
Glattfelder Gyula: Ércnél maradandóbb99
Hittler József S. J.: Evilági küldetésünk a keresztény világnézésben17
A magyar jövő felé35
Karsai Géza O. S. B.: Irodalom és népiség371
Kiss István: Tájszempont és agrárpolitika114
A magyar parasztvárosok334
Koszterszitz József: Elnémult a rádiós apostol291
Markovics Sándor: A korszerű templomépítés kezdete hazánkban270
Marosi Arnold: Az ember és a természet43
Mikos Ferenc: Az állam és a gazdasági élet207
Nyisztor Zoltán: Rendcsinálás a sajtófronton67
A Pacelli-háztól a pápai trónig163
Feladataink az új országban299
Radé Polikárp O. S. B.: A Biblia szociális elvei195
Reök Iván: Lélekhasadás355
Rónay György: A falu és az új magyar regény47
Rusznyák Gyula: Cserháti palócok268
Sándor István: Krisztus arca a magyar liberalizmus irodalmában77
Somogyi József: Az egyén viszonya a közösséghez330
Tamás Viktor: A középosztály sorskérdése305
Varga László S. J. : Az igazi állam3
Az alkotmány értéke a nemzet életében131
A kereszténység mint szociális hatalom174
Veress Endre:Báthory István király emlékezete14
Zsigmond Andor: XI. Pius: egy ezeréves kérdés megoldója 146
Tárca
Dénes Gizella: Mária dékánja148
Gondár Aranka: Kórházban180
Kézai Béla: A piramis49
Nagy Méda: A két torony210
Nagy Miklós: Anzelm testvér308
Ormos Gergő: Második gyermek19
Rózsa virít a kereszteken337
Rozványi Vilmos: Mai bűnszövetkezet272
Semjén Gyula: Mackó bácsi244
Szarka Géza: Vihartörő Mária82
Szegváry Mihály: A kifutó373
Visszhangok
Bartucz Lajos: A magyar nemzettest rassz-elemei22
Essad Bey: Az olaj multja és jövöje309
Hermann János: A vér mítosza a mikroszkóp alatt274
Komsomolsk tragikus éposza211
Merre halad Spanyolország?339
Mexikói nevelés212
Mihelics Vid: Proletárok megváltása Portugáliában51
Papini: Pastor Angelicus246
Pribilla S. J. : Szükséges átcsoportosítás és felfrissítés saját táborunkban22
Salacz Gábor: A liberalizmus viszonya a katolicizmushoz118
Szvatkó Pál: A visszatért magyarok51
Tóth József: Nélkülözhető-e a pénz?117
Újvári Lajos: A gyermeklélek védelmében274
Van-e hitszakadásra szükség?310
Világok születése84
Zischka: A műrost jövője150
Korrajz
Tamás Viktor: Van-e őstehetség?275
Távlatok
Minden számban.
Szemlék és kritikák
Bangha Béla: Irodalmi élet57
Clauser Mihály: Irodalmi élet88
Fábián István: Irodalmi élet122
Fábián László: Irodalmi élet56
Filmszemle219
Gyenis András: Irodalmi élet343
Jajczay János: Képzőművészeti szemle90
Kabolay János: Irodalmi élet314
Kühár Flóris: Irodalmi élet154
Máthé M. Lajos: Színházi Szemle27
Filmszemle28
Mérő Mihály: Irodalmi élet216
Mikos Ferenc: Irodalmi élet251
Nagy Miklós: Irodalmi élet121
Nyisztor Zoltán: Irodalmi élet25
Pehm József: Irodalmi élet217
Rónay György: Irodalmi élet184
Rozványi Vilmos: Irodalmi élet89
Semjén Gyula: Irodalmi élet185
Színházi szemle283
Somogyi Antal: Képzőművészeti szemle218
Zimándi Pius: Irodalmi élet26
Könyvek
Abberrigoyen: 7 mois et 7 jours dans l'Espagne de Franco56
Adorján János: Megoldás-e a földreform?349
A magyar kenyérkedés349
Andócsy Béla: A fasiszta Szicilia94
Balogh József: Existenz und REchtslage der katholischen Kirche in Ungarn zur Zeit der Türkenherrschaft286
Bangha Béla S. J.: II Naturale e il Soprannaturale nell'epoca presente314
Bartucz Lajos: A magyar ember220
Bedy Vince: A győri székeskáptalan története348
Benkéné Reinelt Mária: Hazafelé95
Berdjajeff: Christentum und Klassenkampf221
Bónis György: Szent István törvényeinek önállósága351
Borotvás-Nagy Sándor: Közgazdasági művelődésünk kezdetei344
Brisits Frigyes: A XIX. század első fele88
Császár Elemér: Arany János220
Csávossy Elemér S. J.: Túlvilági valóságok és szociális problémák25
Deesy Géza:Krisztusba öltözötten29
Deschamps: La verité sur Guadalajara56
Dénes Gizella: Az ország katonája349
A hegyek hercegnője349
Duval: Les lecons de la guerre d'Espagne56
Egan Imre: Milyen legyen a ruszin autonómia?350
Egry Irén: Zsarátnokot dobott az Úr93
Egy öreg pap: Temetőnk sírjai381
Endrédy Zoltán Sándor: Tüzek közé keverve189
Endrődy László S. J.: Az Úr Jézus keresztútján350
Ervin Gábor: Az erkölcsi jó metafizikai gyökere158
Evangélium Szent Márk szerint62
Faragó Ede: Öntudatos magyarság95
Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban121
Fehér Tibor: Ütött az óra191
Fekete napok...127
Felvidéki magyarság húsz éve222
Fenczik István: A kárpátoroszok multja és jelene350
Fodor Erzsébet: Idősb Dumas Sándor és a magyarok127
Földes Béla: 70 év szociálpolitika222
Fráter János: Árnyékos oldalon191
Gazdag Erzsi: Üvegcsengő62
Gábriel Asztrik: Magyar diákok és tanárok a középkori Párizsban158
A premontreiek Szent István-tisztelete a középkorban191
Gergely Gergely: Szabó Dezső stílusa223
Grignon Lajos Mária: A tökéletes Mária-tisztelet350
Gyetvai Péter: A vallás körüli felségjogok a magyar közjogászoknál és kánonistáknál221
Gyökössy Endre: Apró jó napok hegedőse127
Harsányi Lajos: Holdtölte216
Havas István: Köszöntlek, Felvidék!382
Häckel-Király: Tanuljunk gyorsan, könnyen olaszul190
Hegedűs Béla: Szent Pál iskolájában222
Istent akarjuk255
Hermann Egyed-Artner Edgár: A hittudományi kar története 343
Holló Ernő: Férfiének318
Hóman Bálint: Szent István188
Isten bölcseleti megismerése317
Jacob: A régi Bécs281
JArlot S. J. : Le régime corporatif et les catholiques sociaux318
Jékely Zoltán: Medárdus185
Karitász Almanach30
Kausz József: Ismerd meg az Oltáriszentséget!127
Kecskés Pál: A keresztény társadalmi élet alapelvei251
Kelemen Pál: Istenek csatatere382
Keleti Márton: Az elpusztult saroküzlet191
Kerék Mihály: A magyar földkérdés285
Kertész Róbert: Feltámad a félhold382
Kilián Zoltán: Rádióesztétika381
Kneipp-kúra95
Kniezsa István: Magyarország népei a XI. században30
Kodolányi János: Julianus barát154
Kolozsvári-Grandpierre Emil: Alvajárók94
Kornis Gyula: Szellemi élet29
Kölcsey Ferenc világnézete59
Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhítat252
Kovács Imre: A kivándorlás94
Kreitmaier S. J. : Peter Lippert S. J61
Kühár Flóris O. S. B. : Zarándok-szívvel189
Laczó Viktor: A názáreti Jézus háromféle igazsága221
Lajos Iván: Tanulmányok a világháború diplomáciájából189
Lelki élet tankönyve62
Lercher S. J. - Schlagenhaufen S. J. : Institutiones Theologiae Dogmaticae381
Ligeti Lajos: Afganisztán29
Lin Yutang: Mi kínaiak350
Lombos Aladár: Krisztus arái126
Lukács Mánsvét O. F. M.: Kövess engem382
Lützeler: Vom Sinn der Baufromen125
Madách Imre: A civilizátor61
Mai világ képe29
Magyar csillagok62
Magyar gazdasági irodalom könyvészete351
Magyarok második világkongresszusának tárgyalásai95
Marchaut: Überwundene Vorurteile255
Marssó József: Korunk filozófiája94
Mateo: Mire tanít minket Líziő csillaga?159
Jézus, a szeretet királya318
Mauriac: Mammon123
Mentes Mihály: A remete éneek286
Meyer: Thomas von Aquin, sein System und seine geistesgeschichtliche Stellung126
Mezőssy Mária: Tűztánc344
Mécs László: Élőket nézek26
Mihelics Vid: Az új Portugália215
Michel: Szent György csodásan szép legendája190
Michels O. S. B.: Die göttliche Gabe der Vollkommenheit126
Munkás imádkozik62
Müller Lajos .S. J.: Harmatozzatok egek!95
"Példát adtam nektek"222
A jó Isten350
Némedy Gyula: Emberek, én már oly régen repülök158
Németh Andor: Metternich, vagy a diplomácia magas iskolája94
Németh László: Alsóvárosi búcsú89
Németh Gy. Kálmán: Találkozunk-e még?383
Pakocs Károly: Savonarola versei381
Papp György: A magyarság és a bizánci kereszténység kapcsolatainak kezdete60
Pálffy Erzsébet: Cézárok, pápák, Mussolini Rómája93
Pintér Jenő: Magyar iparosok nyelvvédő könyve127
Plus-Gálffy: Isten bennünk350
Poncins: L'histoire secréte de la Révolution espagnole57
Priestley: Végítélet286
Puszta Sándor: Pók a tükrön62
Rahner S. J.: Worte ins Schweigen126
Geist in Welt348
Réthly Antal: A légkör317
Révay József: Raevius ezredes utazása30
Riedl Frigyes: Kölcsey Ferenc158
Rohracher Hubert: Karakterológia158
Röch Gyula: A reinkarnáció62
Salacz Gábor: A magyar kultúrharc története217
Seppelt-Löffler: Papstgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart57
Sillanpää: Silja345
Somogyváry Gyula: A város meg a sárkány254
Soós László: Az Almiera-trió184
Sós Endre: Emberdömping222
Schamoni: Das wahre Gesicht der Heiligen125
Shäffer István: A legsürgösebb szociális feladatok rendezése191
Schöpflin Aladár: Vihar az akváriumban378
Schütz Antal: Eucharisztika254
Strecke Ernő: A Királynő apostolai125
Sutter Pál - Pogány Géza: Exorcismus "Ördögűzés"382
Szalay János: A szombathelyi Szent Domonkos-rendiek lelkipásztori működése285
Szent Isván első magyar király: A királyok tízparancsolatáról Szent Imre herceghez222
Szegváry Mihály: Kincses világ62
Szellemi lét93
Szendrey Miklós: Eszményi házasság61
Szenthelyi-Molnár István: Az édesanya és a gyermek szolgálata191
Szentiványi Jenő: A lengyel sasfiókok30
Szentiványi Róbert: A szentleckék magyarázata61
Székely Júlia: A repülő egér318
Szívós Donát O. S. B.: Diák-lelkigyakorlatok157
Szvatkó Pál: A visszatért magyarok189
Takács Ince O. F. M.: Szeráfi tüzek61
Tamási Áron: Virágveszedelem190
Természet világa I. kötet: A csillagos ég254
Tihanyi Tibor: Úriasan, finoman95
Tóth József: A tervgazdaság megvalósításának akadályai94
Tóth József: Keresztény népesedési politika350
Tóth László: A pénztáros89
Tower Vilmos: Illemkódex papok és szerzetesek számára350
Török Sándor: Örök vasárnapok89
Trugly Józsefné: Boldog Mazzarello Mária élete159
"Turisták Lapja" ötvenéves jubiláris kötete190
Udvardy József: Doctrina Francisci Toledo de Corpore Christi Mystico381
Új universum29
Vécsey Zoltán: A síró város89
Waigand Zoltán: Pápák a hihirdetés szolgálatában29
Weninger Antal: A keleti jóga314
Willwoll: Seele und Geist221
Wimmer Anzelm O. S. M.: Az élet teljessége190
Zeller Renée: A Mária Reparatrix Társaság és alapítónője382
Zemplén György: Karakterológia és szenttamási etika381
Ziegler Adolf: Az Eucharisztia az Egyház egységének a szentsége190
Zischka: Harc a fehér aranyért190
Zsigray Julianna: A római százados126
Zsindely Ferenc: Dunárul fúj a szél30
Tollheggyel
Minden számban
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem