A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kultúra 1933. I. félév

Társadalmi és tudományos szemle, XX. évfolyam

Szerző

Kiadó: Pallas Részvénytársaság Nyomdája
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 576 oldal
Sorozatcím: Magyar Kultúra
Kötetszám: 40
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:

Tartalom

Tanulmányok
Aradi Zsolt: Világnézetek harca és a modern ember493
Balla Borisz: Világok a vásznon112
Bangha Béla s. J.: A katolikus irodalom belső gátlásai385
Bartha-Barankovics István: Bolsevista fiatalok446
Báró Brandenstein Béla: nietzsche kultúrakritikája és kultúránk jövő alakulása I.295
Nietzsche kultúrakritikája és kultúránk jövő alakulása II.344
Bikkal dénes: A fogyasztási politika irányelvei542
Biró Bertalan: A modern élet két arca241
Blazovich Jákó O. S. B.: A gép tragikuma150
Egyetemes embertípus felé337
Sigrid Undset katolicizmusa13
Csávossy Elemér s. J.: A szentév küszöbén193
Csóka Lajos. Széchenyi a korszellem keretében536
Ernszt Sándor: Apponyi Albert145
Hanuy Ferenc: Problémák a katolikus akció körül529
Ijjas Antal: Ward Mária105
Jajczay János: Veit Stoss484
Keilbach Vilmos: Az új ötéves-terv Isten ellen5
Kühnelt-Leddihn Erik: A nemzeti szocializmus lényege357
Migray József: Marx Károly és a marxizmus250
Mihelics Vid: Fiatalságunk társadalomszemlélete97
Mikos Ferenc: A kapitalista tervgazdaság kilátásai61
A szociális igazságszolgáltatás és a gazdaságpolitika439
Molnár Kálmán: Kívánatosak-e felekezeti egyetemek?481
Nagy Miklós: Az új életérzés költője289
Harsányi Lajos433
Nagy Töhötöm s. J.: Mezőgazdaságunk válsága66
Szociális problémák a diákok között398
Nemes Czike Gábor: Telepítés256
Noszlopi László: A farizeizmus49
Szellem és élet394
Pércsich Vince s. J.: «Új tanterv»488
Tarnóczi János: A házasság lélektana208
Varga László S. J.. A «Quadragesimo anno» és a katolikus akció158
Weissenhoffer Antal: A korszerű egyházi művészet törekvései1
Weninger Antal: A házasság alapja436
Az «új» ember308
Wolsky Sándor: Hitetlenség a modern természettudományban201
Tárca
Dénes Gizella: aranyvaluta499
Giovanni Papini: Látogatás Leninnél116
Gondár Aranka: keresztek tövén311
Harsányi Gréte: Rabok20
Ijjas Antal: Moszkvai pályaudvar164
Killián Zoltán: A lámpa nem ég ki452
Kühnelt-Leddihn Erik: Trofim Trofimovics Bjezdusnov polgár pokolraszállása360
Nagy Miklós: Vándorok a kútnál72
Rák István: Förgeteg260
Semjén Gyula: Pista403
Szarka Géza: ... Mert nagyon szeretett214
Váth János: Tarnói547
Versek
Bátor Károly: A nagy farsang182
Az orgona487
Világ-Színpad314
Kinizsi Andor: Húszévsek546
Jézus397
Mentőautó445
Kocsis László: Adjátok vissza!163
Én nem féltem498
Kurta kis szavak264
Mindent átadni, gyűjteni451
Sorsom szivárványtörés32
Vallomás83
Magasi Artur: Fagyöngy vagyok528
Méh vagyok én is157
Nagy Miklós: Kutyám az ablak alatt310
Mint a detektív336
Unalmas percek115
Változat egy régi dalra576
Nagy Méda: Szelíd szemrehányás541
Toronyi István. Aratók12
Barátok402
Imádkozom a fekete vonaton492
Kisütött a nap a szegénysoron75
Városi István: A kitűntetett Úristen200
Altatódal560
Örök egyszerűség24
2000 éves zsoltár428
Toreádorok71
Verses apostolok294
Székely László: Analfabéta322
Kiáltás a tiszta férfi után104
Vasárnap167
Szinegh Béla: Kenyér504
Pajzs és Kard
Aki nem érti meg az egyszeregyet319
B. B.: Kicsinyhitűek217
Bangha Béla S. J.: Ezerkilencszáz éve!364
Pusztuló világ25
Balogh GyörgY: Az álhazafias nemzetrombolók4454
Gáspár Menyhért: Baltazár esete a debreceni kollégiummal315
Ha Krisztus visszatérne507
I. I.: Történelemhamisítás - szobrokkal168
Ijjas Antal: A horogkeresztes titok553
a nyárspolgári karácsony és a mi gazdasági frontunk26
Egy Wagner-legenda margójára506
A könyv az utcán556
levél Ahasverushoz366
Incze István: A reformáció reformációja?119
Kilián Zoltán: Hívő és hitegető államvezetés317
Korom Pál: «Jogos igények»411
Longauer Imre: A «kettős» állások és a fiatalok122
N. T.: A békepalota árnyékában123
Nyisztor Zoltán: A kakasviadal után76
Dr. scient. univ.79
Pezenhoffer Antal: Alföldi demagógia458
Prédikátorok a bíróság ellen265
Világkonferenciai beszámoló és a vegyesházasságok406
Rák István: Tekintélytisztelet169
Rusznyák Gyula: Egy hiányzó jövedelempolitika margójára29
Egy próféta, aki tévedett505
Tamás László: A magyar szociáldemokrácia új válsága412
A véleményszabadság és a német protestantizmus28
London és Debrecen457
Sárospataktól magnitogorszkig365
Tollheggyel31
Vári Ferenc: A felekezeti béke és a felekezeti hittantanítás27
Zsolnay Zoltán: A «kettős» állások körül77
Zsolnay Zoltán - Blaskó György - Kovács Dezső - Madarass Károly - Mihelics Vid: «Kettős állások» - kettős problémák218
Szemlék és kritikák
Csóka Lajos: A magyar-török ellentét szellemtörténeti alapjai86
Deák-Bárdos György: Zeneművészeti Szemle275
Zeneművészeti Szemle372
Film-szemle34
Ijjas Antal: Irodalmi élet232
jajczay János: Képzőművészeti Szemle35
Katona Jenő: Irodalmi élet564
Kutassy János: Irodalmi élet130
Kühár Flóris O. S. B: A Katolikus Lexikon422
Müller Gyula: Irodalmi élet37
Nagy Miklós: Irodalmi élet176
Rausch Géza: Színházi Szemle33
Könyvek
Aba-Novák Vilmos: Huszonnégy kép376
Achim v. Arnim: Krisztus és a szerzetesek278
Albert Meyenberg: Albert der Grosse mit der grossen Seele236
Gr. Andrásy Ilona: Adósom vagy élet92
Arc Hungarica I. II.135
Asztalos Miklós - Pethő sándor: A magyar nemzet története ősidőktől napjainkig236
Augustin Jakubisiak: Sur le Fondement Philosophique du Communisme329
Auguste Diés: Plátó39
Az új magyar Szentírás II-ik kötete133
Bangha Béla - Iványi János - Pataky Arnold: katolicizmus és zsidóság568
Balanyi György: A szerzetesrendek379
Bartoniek Emma: A középkor427
Bernhard Birk: Dr. Ignaz Seipel89
Blaskovits Zoltán: A kartellek kialakulása és hatása a kapitalista világgazdaságban40
Bóta Ernő s. J.: Az Úr Jézus hét levele a lelkipásztorokhoz379
Carl Dallago: Die katholische Aktion180
N. Czike Gábor: Kultúrák harca - istenek harca332
Dr. Csaba Margit: Amit a serdülő leánynak tudnia kell135
Csöndes Pál: Ijfúság331
Deák-Bárdos György: Szent Ceciliához91
Dékány András. A gyár378
Dénes Tibor: Szent Miklós meg a rablók92
Dr. Dvorzsák Dezső: a parlamentárizmus válságához40
Dr. Erdélyi László: A magyar lovagkor társadalma és művelődése277
A magyar lovagkor nemzetségei568
Anonymus III. Béla jegyzője379
Erdőbényei Imre: Hangyaboly (Versek)519
Erdős Renée: Örök papok (Regény)278
Fehér Géza: Kanitz Fülöp Félix «a Balkán Kolumbusa»377
Dr. Gálos László: Szent az év471
P. Gemelli A. - O. F. M.. Franciskanizmus566
Gergye Béla: «Én Uram és én Istenem»91
Georg Finke: Éhes vagyok (Regény)331
Gustav Schnürer: Die Anfange der abendländlischen Völkergemeinschaft237
Dr. Hirling Dezső: Jobb jövőnk útjai332
Huber Lipót: Két főrangú zsidó konvertita a IV. századból332
Ida Fried Coudenhove: Maria Ward278
Ignotus Pál: A horogkeresztes hadjárat519
Ignatius Errandonea s. J.: Epitome Gramaticae Graeco-Biblicae474
Iványi-Grünwald Béla: Tizenkilenc kép376
P. Jánossy Béla: Krisztus útja a Kálvárián379
Dr. Johann B. Aufhauser. Umweltsbeeinflussung der christlichen Mission376
Jolantha Pukánszky-Kádár: Geschichte des deutschen Theaters in Ungarn568
Juier Ferenc: 1914-1918. a világháború magyar szemmel330
karl Adam. Die sakramentale Weihe in der ehe427
Kehrer Károly és Krehnyay Béla: Pedagógiai szemináriumok379
Keleti Márton: Az utca emberei518
Dr. Kemenes István: Keresztény «királyi papság»568
Komáromi János: harangoz a mult90
Kossányi József. Éjféli kiáltás518
Dr. Kühár Flóris O. s. b.: A lélek szemével237
Az örök élet forrásai a hét szentségben89
Dr. Laurentzy Vilmos: Új magyar iskolapolitika378
Vitéz Ligethy István: A katolikus tanító eszményképe181
Dr. Lippay Lajos: Krisztus szülőföldjén470
Luciano del Pozzo: Istenes szent János élete473
Márai Sándor: A szegények iskolája378
Migray Jozsef: A marxizmus csődje277
Mihelics Vid: keresztényszocializmus566
Mohl Adolf: Győregyházmegyei jeles papok567
Dr. Molnár Kálmán: «Összegyüjtött tanulmányai és cikkei»517
Sz. Molnár sándor: Székely szív91
Mondy Miklós: Egy a szükséges519
Müller Lajos: Szeressétek egymást41
Dr. Nékám Lajos: Drámák az orvostudományban332
Oslay: Az élet trubadurjai569
Palazzini Vito: Aszeretet vértanuja, C. Grandi János élete473
Pitroff Pál: A szépirodalom eztétikája234
P. W. Up de Graff: Az Amazonasz őserdeiben472
Remsey György: A boldogok szigete377
Rónay György: híd92
Ruzsinszky László: Tempus41
Schalom Asch: Pétervár40
Varsó518
Dr. Schmiedt Béla: Lelket az életbe330
Dr. Schütz Antal: A házasság234
Eszmék és eszmények276
Szentek élete az év minden napjára329
Sickenberger: leben Jesu nach den vier Evangelien425
Skala István: Gróf Széchenyi István és a magyar romanticizmus427
Stringer Arthur: Csak azért is279
Stolz Albán: Szentke élete182
Szalacsy Imre: A fekete ember89
Szinegh Béla: Praleudium92
Szőnyi István: Tizenhat kép376
Tankó Béla: A világnézet kérdése és más tanulmányok426
Térey Sándor: a föld lelke236
Theo Malade. Semmelweis179
Thirring Gusztávné: Tallózás92
Tomcsányi János: Lengyelország425
Dr. Tóth Kálmán: Krisztus király oltáráldozata a hívő lélek tükrében88
Dr. Totis Béla: Szerelem és szaporodás136
K. Török Mihály Miklós: A magyar egyházpolitikai harc története39
Varju Elemér: Magyar várak91
Vida József: Tavaszi vetések428
Walter Gerhart: Um des Reiches Zukunft181
Zaymus Gyula: Marék parázs90
Zsámár Jenő s. J.: «Új dalt»379
Napló
A regényíró és alakjai524
B. B.: Pünkösd lelke523
Balásházy Péter: A feminizmus és a női lélek válsága94
Balla Borisz: Páris végzete333
Bangha Béla s. J.: Tömegvezetés és tömegnevelés186
Bartha István: És az ifjúsággal mi lesz?286
Dénes Tibor: Kollektív előadóművészet431
Endrefalvi Ottó: A katolikus pedagógia a ma és holnap embere mellett137
hatvani sándor: Követválasztás falun238
Ijjas Antal: A polgárság alkonya47
K. K.: A Grál-mozgalom139
Kertész Kálmán: Éjféli mise Párisban és Budapesten574
Kilián Zoltán: Katolikus érdekességek a külföldi rádióműsorokban526
Korom Pál: Csak a szabadverseny!575
Kovács György: A felekezetközi népművelés240
A rádió kettős műsorűhoz480
Kühnelt-Leddihn Erik: A bolsevizmus - Európa veszedelme?280
Seifert Leó József570
Maderspach Viktor: Magyar gyarmatpolitika45
Markovics sándor: A katolikus film útja880
Muntyán István: A katolikus akció közéleti vonatkozásai42
Nagy Miklós: idegenek a faluban143
Nyáry László: Könnyű zene284
Ny. Z.: A gázháború réme189
Nyisztor Zoltán: Hisztéria a zsidókérdés körül475
P. E. Diaszpora93
Surány-Szortsik János: Fiatalságunk törekvései429
Szokoli Józesf: Katolikus főiskolai tanfolyamokat a vidéki egyetemi városokba!191
Velősy Elek: Világiakat az Úr napszámába!520
Uhl Antal: Keresztély munkásmozgalmak Északfranciaországban183
Zombory Antal: Áll a bál141
Zsidó világpropaganda a német nemzetszocializmus ellen383
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem