1.034.676

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Fegyvert s bátor szívet

Válogatás hat évszázad magyar katonaverseiből

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 614 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN: 963-326-145-7
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó5
ELSŐ RÉSZ (1476-1711)
Névtelen: Szabács viadala (Részlet)11
Szabatkai Mihály: Ének Beriszló Péter veszedelméről12
Tinódi Sebestyén: Kapitán György bajviadalja14
Nagybáncsai Mátyás: A nándorfejérvári diadalom (História az vitéz Hunyadi János vajdáról - Részletek)20
Szendrei Névtelen: Szilágyi Mihály és Hagymási László históriája24
Gyulai Névtelen: Szép ének a katonákról27
Temesvári István: A kenyérmezei győzelemről (Részletek)32
Névtelen (Alistáli Márton?): Az vitéz Turi György haláláról (Részlet)35
Ilosvai Selymes Péter: Toldi és a cseh vitéz (Toldi Miklós históriája - Részlet)38
Balassi Bálint: Töredék40
Balassi Bálint: Borivóknak való40
Balassi Bálint: Széllel tündökleni...41
Balassi Bálint: Egy katonaének42
Balassi Bálint: Búcsúja hazájától44
Bogáti Fazekas Miklós: Kroja ostroma (Az nagy Kasztriot Györgynek históriája - Részletek)45
Rimay János: Egy katona éneke47
Névtelen: Vitézi ének48
Sárközi Máté: Katonákról való ének49
Névtelen: Pöngését koboznak...51
Debreceni Szappanos János: Katonaüdvözlet Bocskai fejedelemnek (Részletek)52
Wathay Ferenc: Végváriak köszöntése (Részletek)54
Rimay János: Ez világ mint egy kert...56
Névtelen: Buquoi császári generális58
Névtelen: Bethlen Gábor éneke (Részletek)59
Névtelen: Egy bízott barátom...61
Névtelen: Sárkány István főkapitány halálára (Részletek)62
Névtelen: Jövel az táncban... (Részlet)63
Zrínyi Miklós: Deli Vid és Demirhám párviadala (Szigeti veszedelem - Részlet a XI. énekből)64
Névtelen (Vajtai Márton?): Veszprémi hajdú levele a palotai töröknek67
Zrínyi Miklós: Zrínyi bán kirohanása és halála (Szigeti veszedelem - Részletek a XV. énekből)70
Névtelen: Katonák éneke74
Zrínyi Miklós: Nem írom pennával...75
Beniczky Péter: Hogy az Isten egyedül maga veri a hadakat75
Listi László: Erdődi Péter lovasai (Magyar Márs - Részlet)77
Ködi Farkas János: Kádár István éneke (Részletek)78
Gelencei Szőke Ambrus: Harci dal80
Névtelen: Fegyvert s bátor szívet...81
Berniczky Péter: Három katonai példabeszéd (A közönséges magyar példabeszédekrül - Részletek)82
Névtelen: Zrínyi Miklós búcsúvétele Magyarországtól (Részletek)83
Petkó Zsigmond: Katonaének (Részlet)85
Névtelen: Rákóczi László balladája88
Névtelen: Buga Jakab éneke90
Névtelen: Áldott pünkösdnek...91
Gyöngyösi István: Kemény János eleste (Kemény János emlékezete - Részletek)92
Névtelen: Reménység az embert...94
Névtelen: Ének egy vitéz hadnagyról (Részletek)95
Névtelen: Katonaének (Részlet)97
Névtelen: Oláh Geci98
Névtelen: Thököly haditanácsa (Részletek)100
Névtelen: Tokaji ének (Részletek)101
Névtelen: Ó, magyar világnak fényes dücsősége...102
Újváry Tamás: Ricsány német főgenerális töredelmes gyúnása103
Névtelen: Siralmas ének az szömörei harcrúl (Részlet)106
Újváry Tamás: Rácok veszedelmiről és Szakmár megvíteliről (Részlet)108
Névtelen: Csínom Palkó (Részletek)110
Névtelen: Magyarország, Erdély hallj új hírt... (Részletek)111
Névtelen: Vak Bottyánrul való ének113
Névtelen: Erdélyi hajdútánc (Részletek)114
Névtelen: Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése (Részlet)116
Névtelen: Te vagy a legény Tyukodi pajtás...117
Névtelen: A szegénylegények éneke118
Névtelen: Rákóczi kesergője121
Névtelen: Zöld erdő harmatját...123
MÁSODIK RÉSZ (1711-1849)
Névtelen: Rákóczi-nóta127
Amade Tádé: Nyalka huszárok (Az isteni Mária Terézia koronázására - Részlet)129
Amade László: Toborzó129
Névtelen: A nagy hadrakelés (Részlet)132
Névtelen: Ezer hétszáz ötvenegyben...135
Orczy Lőrinc: Egy ifjú úrnak, ki hadi életre adta magát (Részlet)136
Névtelen: A királyné katonájának panasza (Részlet)136
Faludi Ferenc: A győzedelmeskedő Nádasdi137
Névtelen: Egy generális temetése (Generál gróf Károlyi Ferenc temetési pompája - Részletek)138
Barcsay Ábrahám: Egy sebes katonának sohajtása (Részletek)139
Lázár János: Kólumbus (Florinda - Részletek)141
Névtelen: Katonacsúfoló142
Barcsay Ábrahám: Tábori gyakorlás Rákos mezején (Részletek)144
Orczy Lőrinc: Miben gyakoroltassanak a katonák (Részlet)145
Barcsay Ábrahám: A hadi gyakorlás végén (Részlet)146
Faludi Ferenc: Gróf Nádasdi Ferenc koporsós versei146
Barcsay Ábrahám: Gondolatok a békéről (Részlet)148
Ányos Pál: Gróf Zrínyi Miklósról148
Barcsay Ábrahám: Háborúk és királyok (A háborúskodás ellen - Részlet)149
Ismeretlen ponyvaszerző: Katonának a' temploma a' pintze.. (A' Fárahó maradékinak keserves panaszai - Részlet)150
Gvadányi József: A lovaskapitánnyal esett kaland (Egy falusi nótáriusnak budai utazása - Részletek)150
Gvadányi József: Pest-budai készülődés a török háborúra (Egy falusi nótáriusnak budai utazása - Részletek)153
Szentjóbi Szabó László: Indulj-dal154
Orczy Lőrinc: A törökkel való ütközet képe156
Virág Benedek: Vitézeinkhez156
Fazekas Mihály: Rajta vitéz!161
Fazekas Mihály: Ruszánda, moldvai szép162
Névtelen: A magyar banderista163
Ismeretlen ponyvaszerző: A' mostani török háborúnak rövid históriája (Részlet)165
Csokonai Vitéz Mihály: A békesség165
Csokonai Vitéz Mihály: A szerelmes vitézhez166
Batsányi János: Az európai hadakozásokra167
Névtelen: Német katona168
Pálóczi Horváth Ádám: Mars a törökre (Részletek)169
Gvadányi József: Beöltözés, lóidomítás (Rontó Pál - Részletek)170
Kósa György: A verbungos172
Gvadányi József: Csatában a porosz ellen (Rontó Pál - Részletek)172
Verseghy Ferenc: A marsziliai ének177
Fazekas Mihály: Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok179
Péteri Takáts József: Sóhajtás a békesség után180
Fazekas Mihály: Katonai búcsúének181
Csokonai Vitéz Mihály: A had182
Fazekas Mihály: Búcsúzás a hadi élettől183
Csizi István: Fegyver ellen való ének (Részlet)184
Aranka György: Lóra nemes... (A felűlő nemességhez - I. ének)184
Fekete János: Az insurrekció indulása185
Csokonai Vitéz Mihály: Generál Hoche halálára185
Csokonai Vitéz Mihály: A békekötésre185
Endrődy János: Egy beteg katonának fohászkodása187
Kisfaludy Sándor: Két dal a Kesergő szerelemből188
Pálóczi Horváth Ádám: Somogyi insurgens zendűlés (Fut a nemes)188
Ismeretlen ponyvaszerző: Két fel-akasztott Katonák189
Baróti Szabó Dávid: Egy katona-orvosra190
Csokonai Vitéz Mihály: Hadi parádé Pesten (Békesség és hadi érdem - Részlet)190
Virág Benedek: Békesség-óhajtás191
Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi, a táborozáskor191
Berzsenyi Dániel: Az ulmai ütközet192
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz193
Ismeretlen ponyvaszerző: Egy obsitos katonának éneke (Részletek)194
Pálóczi Horváth Ádám: Tul-a-tiszai mars195
Édes Gergely: Tüskevár felől a franciák jővén, vígasztalás (Részlet)196
Pálóczi Horváth Ádám: Haza-mars a győri futás után197
Pálóczi Horváth Ádám: Gyepre a törökkel197
Berzsenyi Dániel: Napoleonhoz198
Ismeretlen ponyvaszerző: Bonaparte butsúja (Bonaparte Szent Heléna szigetére indítatván - Részlet)198
Kazinczy Ferenc: Hőseink a Kenyérmezején199
Vitkovics Mihály: Bécs és Moszkva199
Kölcsey Ferenc: Rákóczi hajh...200
Teleki Ferenc: Huszárdal201
Kazinczy Ferenc: Vajda-Hugyad202
Virág Benedek: Hangzatka négyes trocheusokban202
Helmeczy Mihály: Harc-szózat203
Kisfaludy Károly: Mohács (Részletek)204
Kölcsey Ferenc: Drégel 205
Vörösmarty Mihály: Zalán futása (Harmadik ének - Részlet)206
Kazinczy Ferenc: Egy obsitos kapitány (Részlet a Wadasi Jankowich Miklóshoz címzett episztolából)207
Kisfaludy Károly: Budai harcjáték208
Bajza József: Vitéz búcsúdala211
Vörösmarty Mihály: A búvár Kund212
Teleki Ferenc: Csatadal214
Vörösmarty Mihály: Sziget215
Vörösmarty Mihály: A nándori toronyőr215
Czuczor Gergely: Hunyadi215
Kölcsey Ferenc: Hős216
Czuczor Gergely: Újonc-állításkor217
Kölcsey Ferenc: Rebellis vers218
Nagy Imre: Harcdal219
Erdélyi János: Elmennék én katonának...219
Kriza János: Erdővidék az én hazám220
Garay János: A hetyke huszárok221
Szakál Lajos: Megkövetem a tens nemes vármegyét222
Garay János: Az obsitos és Napóleon223
Kunoss Endre: Népdal226
Szakál Lajos: Már minálunk verbuválnak kötéllel226
Vachott Sándor: Balázs vitéz227
Vajda Péter: Megy a csatákba a vitéz...228
Czuczor Gergely: Mohács228
Petőfi Sándor: Katona vagyok én...228
Vörösmarty Mihály: Hadi élet (A katona - VI.)229
Petőfi Sándor: Jancsi huszárnak áll (János vitéz - VII. ének)229
Kriza János: Hazatérő katona231
Samarjay Károly: Honvágy232
Petőfi Sándor: Háborúval álmodám...233
Czuczor Gergely: A huszár233
Kerényi Frigyes: Diego Leon234
Petőfi Sándor: Katonaélet234
Eötvös József: Mohács236
Petőfi Sándor: Háború volt...236
Medgyes Lajos: Újoncállítási népdal237
Petőfi Sándor: A szabadsághoz238
Arany János: Nemzetőr-dal239
Samarjay Károly: Harc lesz talán...240
Petőfi Sándor: Föl!240
Arany János: Mit csinálunk?242
Vörösmarty Mihály: Harci dal242
Sárosi Gyula: A Lenkei-század (Arany Trombita - Részlet)244
Tompa Mihály: Előre!244
Lévay József: A nádori palotában246
Petőfi Sándor: A vén zászlótartó247
Petőfi Sándor: Tiszteljétek a közkatonákat!248
Madách Imre: Táborban249
Petőfi Sándor: Csatadal250
Petőfi Sándor: Egész világ a harcmezőn...251
Czuczor Gergely: Riadó252
Petőfi Sándor: Vesztett csaták, csufos futások!254
Garay János: A költő-katona255
Petőfi Sándor: Négy nap dörgött az ágyú...256
Petőfi Sándor: Nyakravaló258
Petőfi Sándor: Csatában258
Petőfi Sándor: Az erdélyi hadsereg259
Arany János: Haj, ne hátra...260
Ismeretlen ponyvaszerző: Históriás ének a szolnoki csatáról (Részlet)261
Bajza József: Szolnok mellett262
Arany János: Beállottam...264
Petőfi Sándor: Ki gondolná, ki mondaná...264
Bérczy Károly: Április 24-én Pesten265
Sárosi Gyula: A huszár (Arany Trombita - Részlet)266
Petőfi Sándor: Egy goromba tábornokhoz268
Arany János: Rásüt az esthajnal...269
Garay János: Buda visszavétele (Részletek)270
Petőfi Sándor: A honvéd271
Arany János: Fut a német... (Van-e olyan... - Részlet)273
Gyulai Pál: Hadnagy uram274
Petőfi Sándor: Föl a szent háborúra! (Részletek)275
Vajda János: A vörös sipkás276
Vörösmarty Mihály: Görgeinek híják a silány gazembert...277
Tompa Mihály: Sárgultan áll...278
Bajza József: Haynau-dal278
HARMADIK RÉSZ (1850-1919)
Medgyes Lajos: Síri dal283
Sárosi Gyula: Farsangi dal (Részletek)284
Arany János: Koldus-ének284
Szemere Bertalan: Bem József286
Bérczy Károly: Két béna286
Vajda János: Olasz földön (Sirámok, VII. - Részletek)288
Arany János: Szondi két apródja289
Madách Imre: Az aradi sírra291
Tóth Kálmán: Előre!292
Zajzoni Rab István: Hol vagytok ti oroszlánok?293
Thaly Kálmán: Sebes víz a Garam...293
Lauka Gusztáv: Újkori románc295
Jókai Mór: Mexikói verbungos296
Tóth Kálmán: Mikor az akasztófákat faragták296
Szabados János: 1867299
Medgyes Lajos: A segesvári téren299
Arany László: Toborzás az itáliai hadseregbe (Délibábok hőse - Részlet a III. énekből)301
Thaly Kálmán: Ocskai Lászlórúl való ének302
Névtelen: Pepi tánt304
Vajda János: Egy tiszti párbaj a hetvenes években (Alfréd regénye - IV. fejezet)305
Gáspár Imre: Légy hős - légy gyáva306
Ábrányi Emil: Ágyugolyók az Arzenál udvarán306
Arany János: Plevna308
Szentirmay Elemér: A bakancsos akkor csinos...309
Gáspár Imre: Háború készül310
Arany János: Emlékre311
Ábrányi Emil: A csorda és az oroszlán311
Ismeretlen élcversszerző: Baka-monológ312
Szabó Endre: Egy gyalogos elesett313
Gáspár Imre: A katonák esküje314
Arany János: Szulmóna ostroma (Toldi szerelme IX. ének - Részlet)315
Bartók Lajos: Kuruc bordal319
Ismeretlen élcversszerző: A népfölkelési törvényre319
Abet Ádám: Hentzi320
Reviczky Gyula: Háborús hírek321
Palágyi Lajos: A marha321
Komjáthy Jenő: Álmodva323
Rudnyánszky Gyula: Anyámasszony katonája324
Telekes Béla: Látomás egy kézfogásról (Razzia - Részlet)325
Szabó Endre: Idyll326
Gárdonyi Géza: Levél a tanyáról327
Czóbel Minka: Hó-nyomok327
Heltai Jenő: A kantinos kisasszony329
Abet Ádám: Akármerre (Részlet)330
Benedek Elek: Fekete Nagy János, Adorjáni Balázs331
Heltai Jenő: Dal a regemetről331
Szentessy Gyula: Katonatemetés333
Endrődi Sándor: Három kuruc nóta (A Kuruc nóták című kötetből, 1896)333
Kozma Andor: Szürke sereg335
Heltai Jenő: Söprik a pápai utcát...336
Bárd Miklós: Húsz évet szolgált... (Részlet)338
Szabolcskai Mihály: Legyen hű minden lány338
Oláh Gábor: Katonasor339
Rudnyánszky Gyula: Katonalevél (Részletek)340
Babits Mihály: Tavaszi harsona342
Kiss József: A Knyáz Potemkin343
Juhász Gyula: Katonák344
Kosztolányi Dezső: Gyorstűz345
Ady Endre: Dózsa György lakomáján345
Kosztolányi Dezső: Az ősz honvédek346
Ady Endre: A Hadak Útja347
Juhász Gyula: Megy a vonat348
Ady Endre: Esze Tamás komája349
Babits Mihály: A csüggedt kapitány350
Ady Endre: Bujdosó kuruc rigmusa350
Szép Ernő: Vitézi tűnődés351
Palágyi Lajos: Gyújtás és oltás353
Somlyó Zoltán: Katonanóta353
Ady Endre: A mezőhegyesi háború354
Várnai Zseni: Katonafiamnak!355
Ady Endre: Mi kacagunk utoljára356
Somlyó Zoltán: A Katonadalokból357
Ady Endre: Két kuruc beszélget (Tyukodi pajtásom...)357
Farkas Antal: Hej Rákóczi, haj Bercsényi!...359
Ady Endre: Sirva gondolok rá360
Ady Endre: A tábor-tűz mellett361
Gyagyovszky Emil: "Éljen a háború!"362
Palágyi Lajos: A dal bűne364
Babits Mihály: Fiatal katona364
Peterdi Andor: Szeptember, 1914365
Gyóni Géza: Magyar katonák dala365
Babits Mihály: Kép egy falusi csárdában367
Gyagyovszky Emil: Przemysl369
Kaffka Margit: Záporos folytonos levél369
Ady Endre: A mesebeli János372
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára...373
Ligeti Károly: Vörös homály374
Ady Endre: A halottak élén375
Szép Ernő: Húszéves fiúk halála376
Tóth Árpád: Katonasír377
Ady Endre: Hulla a búza-földön377
Gyóni Géza: Levelek a kálváriáról378
Kiss József: Tábortüzekről álmodom...378
Kosztolányi Dezső: Arckép379
Kassák Lajos: Sebesültek380
Gábor Andor: Csatatér381
Lányi Sarolta: Verdun382
Kassák Lajos: A végtelen határban...382
Gábor Andor: Aki a háborut dicséri...383
Juhász Gyula: Háborús emlék383
Szép Ernő: Világtalan katonáknak384
Emőd Tamás: Aki ezt okozta385
Vargha Gyula: Szilveszter éjszakáján386
Kassák Lajos: Vér... vér... (Most mi vagyunk az Idő és Tér éber csőszei: katonák! - Részlet)387
Komját Aladár: Sorozás388
Gyóni Géza: Sírvers389
Emőd Tamás: Két faláb389
Babits Mihály: Húsvét előtt390
Bányai Kornél: Halál közelében393
Ligeti Károly: Pajtás, odaát...393
Ady Endre: Nótázó, vén bakák394
Emőd Tamás: Siratja Víg Erzsébet395
Ady Endre: Ember az embertelenségben395
Somlyó Zoltán: Oroszok a Körúton397
Tóth Árpád: Elégia egy elesett ifjú emlékére397
Babits Mihály: Háborús anthológiák - 1916399
Gellért Oszkár: Szabadságos katona éjszakája400
Erdélyi József: Háborús tavasz401
Gyóni Géza: Utolsó tánc401
Vargha Gyula: Örök béke402
Somlyó Zoltán: A tölgyek alatt...404
Gyóni Géza: Fogoly honvéd testamentuma404
Gellért Oszkár: Hajnali szavak fegyverszünetben406
Ligeti Károly: Szegény testvérem, Kalányi János...407
Komját Aladár: Katona tivornyán408
Bodrogi Zsigmond: Színaranyból van a béke trombitája409
Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból410
Gábor Andor: Verbunk411
Kassák Lajos: Rokkant katona412
Farkas Antal: Megjött az öcsém413
Hernádi György: Dobd el a fegyvert414
Ady Endre: Két kuruc beszélget (Most már nagyon jó...)415
Szatmári Sándor: Szamuelly katonái416
Somlyó Zoltán: Adalbert Kiefenhauser416
Palágyi Lajos: Európa a háború után418
Juhász Gyula: Obsit419
Ady Endre: Üdvözlet a győzőnek420
Juhász Gyula: Francia katonának420
Erdélyi József: Katonák421
Oláh Gábor: Katonanóta421
Babits Mihály: Az Antikrisztust kelni láttuk őt...423
Emőd Tamás: Forradalom423
Várnai Zseni: Eredj fiam!424
Farkas Antal: A vöröskatona indul (Részlet)426
Szatmári Sándor: Tót toborzó427
Somlyó Zoltán: Bölcsődal428
Tass József: Óda egy elesett vörös katonához429
Juhász Gyula: Szegény katona431
NEGYEDIK RÉSZ (1920-1945)
Gábor Andor: Tiszt urak435
Hidas Antal: Hol vagytok?437
Balázs Béla: Legenda készül437
Nadányi Zoltán: A kávéházban Váradon... (Az átkok könyvéből - 9. szonett)438
Forbáth Imre: Mikor a néma beszélni kezd438
Kosztolányi Dezső: Úgy nézem a te arcodat... (A bús férfi panaszai - Részlet)442
Nagy Teréz: Ó nem, soha többé!443
Juhász Gyula: Új kurucnóta443
Bányai Kornél: Tavaszi seregek támadása444
Nadányi Zoltán: A testőr445
Knopp Imre: Az ismeretlen katonához446
Juhász Gyula: A dezentor446
Gulyás Pál: Bakák, bakák!447
Madarász Emil: Perekopnál448
Juhász Gyula: Az Ismeretlen Katona448
Kassák Lajos: Egyszerű ember449
Gulyás Pál: A katona szíve450
Babits Mihály: Ne ily halált, ne ily harcot!451
Hidas Antal: Landler452
Pakocs Károly: Rheimsi csatatér454
Hamburger Jenő: Latinka-ballada455
Vásárhelyi Pákozdy Ferenc: Csak paraszt marad456
Lukács László: A háború457
Reményik Sándor: Katonaköpenyeg458
Oláh Gábor: Öljük meg a háborút (Részlet)459
Erdélyi József: A régi obsitos460
Dsida Jenő: Kettétört óda a szerelemhez460
Bálint György: Reggeli463
Forgács Antal: Kesergő463
Illyés Gyula: Újoncok464
Forgács Antal: A Tiszánál464
Emőd Tamás: Prognózis, 1934465
Füst Milán: Katonák éneke466
Emőd Tamás: A fegyvergyáros467
Vas István: Mozihiradó467
Nagy Imre: A vén huszár468
Sáfáry László: Ne felejtsd el hegyeinket469
Komját Aladár: Párisi este470
Földes Sándor: Katonák menetelnek470
Radnóti Miklós: Háborús napló471
Forgács Antal: Katonák473
Forbáth Imre: Egy abesszin fiúhoz475
Illyés Gyula: Ozorai példa475
Komját Aladár: A nemzetközi brigád indulója477
József Attila: Egy spanyol földmíves sírverse478
Radnóti Miklós: Hispánia, Hispánia478
József Attila: Március479
Vető Miklós: Szonett480
Gulyás Pál: Esti trombita480
Karinthy Gábor: Akkor kezdődött482
Fodor József: Kiáltás az Emberért483
Zsigmond Ede: Híradó közben484
Győry Dezső: Találkozásom a nácihaddal485
Gábor Andor: Bevonulás486
Jankovich Ferenc: Háború487
Forbáth Imre: Ugye te is unod már?493
Brassai Viktor: Vigyázz!493
Pásztor Béla: Zsoldos494
Végh György: Egy hősi halottra496
Gréda József: Varsó496
Babits Mihály: Hajnali szürkület497
Berkó Sándor: Mielőtt kartács zúzna szét...497
Radnóti Miklós: Lángok lobognak...498
Szabó Lőrinc: Örkénytábor felé499
Szabédi László: Sárkányölő500
Lukács László: Bakasors501
Gereblyés László: Tank-lesben501
Lukács László: Katonás táj502
Forgács Antal: A háború kétszázkilencvenharmadik napján503
Gereblyés László: Találkozás504
Szabó Lőrinc: Békák505
Radnóti Miklós: Második ecloga506
Csanádi Imre: Haditanács508
Babits Mihály: Özönvizet, kőessőt, üstököst...508
Gábor Andor: Ajánlás509
Illyés Gyula: Háborús délután509
Csanádi Imre: Zabolók510
Gábor Andor: Huszárnóta511
Horváth Imre: Lemenő nap511
Berda József: A fiatal katonához, akit besoroztak512
Lukács László: Katonasiratás (Töredék)512
Vásárhelyi Pákozdy Ferenc: Újvidék513
Csanádi Imre: Tavasz elé514
Berda József: Szomorú sorsban515
Gellért Sándor: Vonaton516
Vihar Béla: Haza a száműzetésben518
Kónya Lajos: Pironkodva518
Józsa Béla: Zúg az erdő519
Kónya Lajos: Inter arma519
Kónya Lajos: Hogy állsz majd a világ elé521
Gellért Sándor: Hajts kocsis!522
Győry Dezső: Fehérek harca szerecsen-földön523
Kónya Lajos: Fordulj magadba524
Balázs Béla: Sztálingrád525
Németh János: 1942. halálára525
Gábor Andor: Magyar ifjak hősi temetője526
Kónya Lajos: Verhojánszk527
Zelk Zoltán: Parancs528
Csanádi Imre: Egy régi gyalogos-laktanyára529
Illyés Gyula: Hullaevők531
Kemény Simon: Ezüst fejed van öreg közvitéz...531
Komor András: Karszalag532
Vas István: Budapest balladája533
Mata János: Mata Bálintrul való ének534
Vas István: A gyűlölet535
Nagy Zoltán: Bélyegesek536
Kunszery Gyula: A kamerád536
Vas István: 1944. június 6.537
Vozári Dezső: Legendát róla538
Képes Géza: Hősök539
Dudás Kálmán: Pokol tornáca tábori mécsnél539
Kónya Lajos: Fehér halál541
Takáts Gyula: Magyarok542
Weöres Sándor: Elesett katonák543
Szemlér Ferenc: Légitámadás után544
Áprily Lajos: Az elesettek545
Jékely Zoltán: Menekülők545
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga546
Fenyő László: Egy bajtárs halálára547
Kassák Lajos: Partizánok547
Murányi-Kovács Endre: Elfelejteném548
Radnóti Miklós: Á la recherche...549
Méliusz József: A partizánok fegyvereihez550
Radnóti Miklós: Razglednicák 1.551
Rónay György: Két szvit három tételben551
Radnóti Miklós: Levél a hitveshez552
Jékely Zoltán: Őrült velők553
Radnóti Miklós: Erőltetett menet554
Csanádi Imre: Egy frontra-indítandó dunántúli tűnődése557
Radnóti Miklós: Razglednicák 2.
Hollós Korvin Lajos: Öt év után558
Gábor Andor: Magyar tájkép (Részlet)560
Képes Géza: Egy magyar őrnagy 1944-ben561
Vas István: Októberi jegyzetek (Részlet)561
Hollós Korvin Lajos: Egy hároméves kislány sírverse562
Illyés Gyula: Napló562
Radnóti Miklós: Razglednicák 3.562
Illyés Gyula: A bajnok búcsúja563
Mátyás Ferenc: A Répce partján563
Radnóti Miklós: Razglednicák 4.564
Fodor József: Piros fejfák565
A kötet költői és versei567
Szómagyarázatok591
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Fegyvert s bátor szívet
Állapot:
1.740 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba
konyv