849.788

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A nemes székely nemzet képe II. (töredék)

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Lehotai Pál
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félbőr
Oldalszám: 496 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet. Nyomta Lehotai Pál könyvnyomdája, Debrecen. Fekete-fehér képekkel és kihajtható mellékletekkel illusztrált. További szerzők a tartalomjegyzékben.

Előszó

»Habent sua fata libelli.« Terentianus híres aforizmája szerint a könyvek is a végzet játékszerei. Ez az igazság beigazolódott a mi könyvünkön is.
Már nyomás alatt volt az I. kötet, mikor a kiadó... Tovább

Tartalom

Bevezetés. 5
I. rész.
A Székelyföld és székely székek.
I. Fejezet. A Székelyföld. Irta Székely Tivadar. 11.
A Székelyföld leírása 13. A Székelyföld termő talaja
45. Aranyosszék 49. Ember földrajzi vonatkozások
51. Növényi takaró 58. Állatvilág 66.
II. Fejezet. Udvarhelyszék. Irta Keresztúri Kálmán 73.
A szék története 73. Anyagi és szellemi élet 83. Ipar
és kereskedelem 90. Vallásügyi viszonyok 105. Templomok. Iskolák. Műkincsek 113.
III. Fejezet. Marosszék. Irta Küsmödi György. 123.
A szék leírása 123.- Történelme 130. Lakosság 142.
A gazdasági élet múltja 151. Az ujabb gazdasági
helyzet 158. A falvak élete 161,
IV. Fejezet. Háromszék. Irta Torjavásári László. 166.
A hidvégi főurak és a sepsi székelyek 166. A háromszéki királyi várak és városok 170. A háromszéki urak
XV. és XVI. században 176. A mohácsi vész után 180.
Amikor László pap volt Uzonban prédikátor 185. A
politikai viharok között 188, Az aranykorszak 191.
A kétfejű sas birodalma alatt 197. Háromszék a legújabb időben 202.
V. Fejezet. Csíkszék. Irta Várdotfalvi József. 209,
A szék leírása. A legkeletibb nyugat és a legnyugatibb
kelet 218 Csík nyugati kapcsolatai 221. Csík-Gyergyó.
Kászon története 223. Egység a hitben 232. A székely
Róma 236. Az egyház 239. Csík népe 240. Faji és
vallási megoszlás 252. Birtokmegoszlás 253. Csík ásványi kincsei 254. Népkultúra és kultúrzóna 257.
VI. Fejezet. Aranyosszék. Irta: Andrásfalvi Domokos 263.
Helyrajz 263. Történelem 267. Néprajz 272. Gazdasági viszonyok 273. Életmód 275. Műveltség 277.
II. rész.
A székely nép.
VII. Fejezet. A székely nemzet mai helyzete. 279.
Irta Páldyg Pál.
a Székelyfőid területe és lakossága 279. A székely
önkormányzat és a közvagyon eltűnése 286 Elszegényitő és társadalombénitó hatások a Székelyföldön
az új közigazgatási rendszer miatt 292. Uj területi
beosztás a közigazgatásban. A Székelyföld történelmi és társadalmi egységének szétszakítása 292. A
székelymegyék az új közigazgatási rendszerben. A
székek szava a tartományi és országgyűlésen 303.
Egymást kizáró történelmi fejlődések 309. A Székelyföld élettere Népesedési viszonyok 313.
VIII. Fejezet. A Székelyföld egyházi és kulturális élete. 318.
Irta Telegdi Zoltán.
A romlás útja 318. A román állam székelyföldi politikája 319. A székelyföldi egyházak. A római katolikus egyház 325. A református egyház 329. Az
unitárius egyház 337. A görög kat. egyház 343. A
görög keleti egyház 349. A Székelyföld kulturális
helyzete 355. A román állami iskolák 357 A román
tanerők 361. A román kultúra iskolán kívüli keretei 365. Magyar kultúra a Székelyföldön. A magyar felekezeti iskolák 368. Középiskolák 375. A
magyar kultúra iskolán kívüli keretei 378,
IX. Fejezet. A székely nép művészete. Irta dr. Viski Károly. 383.
A székely kapu 384. Bútor 387. Templom 388. Temető 389. Öltözet 390 Szőttes és himzés 395 Cserépedény 398. Egyéb ősi díszitmény 399. A népművészet jövője 401.
X. Fejezet. A székely népköltészet. Irta Árkosi Albert 403.
A népballada 408. Lirai költészet 419.
XI. Fejezet A székely népzene, Irta Gernyeszeghy Ádám. 436.
XII. Fejezet. A Székely humor. Dr. Hosszú Zoltán adatgyűjtése alapján irta Rugonfalvi Kiss István. 463.
Hitélet 466. Hatóság előtt 470. Fiatalság-bolondság
476. A vénlány 481. A lakodalom 483. A szent házasság 485 Helységcsúfolás 490. Egy kis szociológia 494.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A nemes székely nemzet képe II. (töredék) A nemes székely nemzet képe II. (töredék) A nemes székely nemzet képe II. (töredék) A nemes székely nemzet képe II. (töredék) A nemes székely nemzet képe II. (töredék) A nemes székely nemzet képe II. (töredék) A nemes székely nemzet képe II. (töredék) A nemes székely nemzet képe II. (töredék)

A borító kopottas.

Állapot:
24.000 ,-Ft
120 pont kapható
Kosárba