766.774

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Évkönyv a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium fennállásának 100. évfordulójára

1997

Előszó

Tisztelettel köszöntöm az Olvasót, aki megtiszteli évkönyvünket érdeklődésével!
Évkönyvünk intézményünk alapításának 100. évfordulója alkalmából jelenik meg.
Ez alapvetően meghatározza... Tovább

Tartalom

I. Beköszöntő (Rózsa Endre) 1
II. A mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium története (Dr. Gombás István) 3
Előszó 6
Magyarországi nőnevelés a XIX. században 8
A felsőbb leányiskola megszervezése Mezőtúron 13
Az iskola megnyitása 20
Az új épület birtokbavétele 28
Az iskola működési szabályzata 29
Az iskola célja és az útkeresés évei 33
Iskolareform 42
Változások a két világháború között 48
"Az élet iskolája." Küzdelem a fennmaradásért 67
Növendékek és az iskola 72
Nevelés 76
Idegen nyelvek oktatása 95
Öltözködés 103
Internátus 109
Függelék 139
Jegyzet 141
III. A gimnázium 1962-től napjainkig (Rózsa Endre) 147
IV. A kollégium története (Molnár Julianna)
V. A középfokú közgazdászképzés története (Nagy Tiborné) 197
VI. Egyes szaktárgyak tanításának és az iskola könyvtárának története.
Képek és a hajdani igazgatók visszaemlékezései az iskoláról
A gyorsírás és gépírás oktatásának története (Kosnárné Radványi Mária) 208
A gépíró és gyorsíró ágazatról (Dr. Szűcsné Pályi Ilona) 209
A biológia tanításának 100 esztendeje (Tóth Boldizsárné) 215
Rajztanítás a leánynevelő középiskolánkban (Kissné Mikes Eva) 252
Az iskola könyvtárának története (Szabó Istvánné) 260
Általános iskolai osztály a leánygimnázium falai között
(Kissné Mikes Éva) 264
A felsőbb leányiskola képeslapokon (Szabó András) 267
Az iskola hajdani igazgatóinak visszaemlékezése
Dr. Horváth Károlyné 269
Dr. Ürmössy Ildikó 271
VII. A szaktárgyi munkaközösségek munkájáról
A magyar nyelv és irodalom munkaközösség munkájáról
(Kugyela Anna) 272
A történelem munkaközösség munkájáról (Marinka Erzsébet) 274
Visszatekintés az iskolai matematikatanítás két évtizedére (Vass János) 277
A fizika oktatásának helyzete iskolánkban (Gál Sándor) 280
Kémia-biológia munkaközösség munkájáról
(kémia-biológia munkaközösség) 282
A kémia tantárgy oktatása (Kovács Imre) 283
Visszatekintés a földrajz munkaközösség két évtizedére (Rózsa Endre) 284
Az angol munkaközösségről (Pálné Balázs Ibolya) 289
A német nyelvi munkaközösség munkájáról (Harmati Veronika) 292
- Weidai testvériskolánk (Szabó Zsigmond) 293
Az orosz nyelvi munkaközösség életéből (Kresnyák Pálné) 297
A filozófia tanítása iskolánkban (Tóth Boldizsárné) 299
Az ének-zene oktatása és a kórusmunka
(Dr. Lázár Zoltánné Győrfi Katalin) 302
A számítástechnika fejlődésének 10 éve iskolánkban (Papp Balázs) 304
A kommunikáció-dráma tagozatról (Achs Károly) 307
VIII. Tanárok és telekis diákok visszaemlékezései
Musulin Béla nyugdíjas tanár emlékképei a Telekiről (Musulin Béla) 311
Mozaik az iskola múltjából (Nádházi Lajosné) 313
Megválni a Telekitől?! (Achs Károly né) 315
Emlékezés...emlékképek...a kollégiumi életből (Dr. Bokor Imréné) 317
Az iskola életéből az '50-es évek közepén (Tóth Boldizsárné) 320
Testnevelő tanári pályám a mezőtúri Teleki Blanka
Leánygimnáziumban (dr. Bordács Miklósné) 325
Egy testnevelő tanár visszaemlékezése (Mérai Istvánné) 328
Egy VII. osztályos lány - Mikes Maca sikerei 1928-29-ben
(Kissné Mikes Éva) 329
Ballagás (dr. Fadgyas Klára) 332
Egy Somogyból jött diák feledhetetlen emlékei
1948-1952-ből (Kissné Mikes Éva) 333
Egy osztálytalálkozó levélváltásaiból (Kissné Mikes Éva) 342
Emlékeim levélformában a Telekiről (Sárosi Kinga) 345
IX. Képek a diákéletből az 1920-as évektől napjainkig
(Marinka Erzsébet, Agócs Zoltánné) 349
X. Diákélet az iskolában és a kollégiumban
A diákélet (Gábor Éva) 484
Szemelvények a kollégiumi életből (Balajti Erika III.c) 487
Sportéletünk (Rózsa Endre IV.a) 493
XI. A Teleki Alma Mater alapítvány 496
XII. Az 1996/97-es tanév oktató-nevelő munkájáról
Az 1996/97-es tanév a számok tükrében 499
Akikre büszkék vagyunk 502
Az elismerésben részesített diákjaink 511
Az 1996/97. tanév krónikája 518
Kollégium a számok tükrében (Agócs Zoltánné) 521
Szemelvények a sajtóból (Szűcsné Boldog Mária) 523
Az intézmény dolgozói az 1996/-97-es tanévben 528
Tanulóink az 1996/97-es tanévben 531
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem