1.039.136

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az Ószövetség keletkezése

Bevezetés az Ószövetség könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe

Szerző

Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 747 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-360-284-x
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Általános bevezető az Ószövetség könyveibe
Az Ószövetség könyveinek elnevezése, száma és felosztása23
A kánon27
Az Ószövetség szövege34
Az Ószövetség fordításai40
Görög nyelvű fordítások40
Egyéb ókori fordítások45
A törvény
Pentateuchus és Pentateuchus-kritika53
A Pentateuchus neve, részei53
A Pentateuchus neve53
A Pentateuchus részei54
A Pentateuchus-kritika története56
A Pentateuchus irodalmi összetettsége56
Az elbeszélésben található egyenetlenségek, akadozások56
Ismétlések, ún. kettős történetek (dublettek) a szövegben57
A szóhasználat és a stílus változatossága58
Anakronizmusok a szövegben58
A Pentateuchus-kritika története a Kr. u. XVII. századig59
A Pentateuchus-kritika története a XVIII. századtól Wellhausenig60
A Wellhausen-elmélet62
Wellhausen munkásságának rövid jellemzése63
A Wellhausen-elmélet elvi alapjai63
Wellhausen végső következtetései68
A Pentateuchus keletkezése a Wellhausen-iskola tanítása szerint69
A Wellhausen-elmélet értékelése71
A Pentateuchus-kritika Wellhausentől napjainkig72
A legújabb okmányelmélet73
A formatörténeti iskola73
A hagyománytörténeti kutatás79
A Pentateuchus-kritika kritikája86
A katolikus egyház és a Pentateuchus-kritika92
A Pentateuchus-kritika eredményeinek végső tanulsága95
Hagyományformák a Pentateuchusban
Elbeszélésformák a Pentateuchusban99
Az őstörténet99
A mítosz jelentése99
A mítosz és az Ószövetség100
Az őstörténet múűfaja103
A monda106
A monda és a történetírás106
A monda jellegzetességei107
A monda felosztása108
A monda és az etiológia109
A kultikus monda110
Mondakörök111
A monda és a történetiség112
A József-novella115
Az izraelita jog119
Általános jellemzés119
Az izraelita jog formái120
A kazuisztikus formában fogalmazott törvények120
Az apodiktikusam megfogalmazott törvények121
Az újabb kutatás eredményei123
Az apodiktikus jog megnevezésének érvénye123
Az apodiktikus jog eredete124
A Pentateuchus forrásai és hagyományai
A Pentateuchus szövegének papi feldolgozása126
A Pentateuchus végső állapota126
A Pentateuchus záró redakciójának jellemzői126
A Pentateuchus szövege127
A Papi-írás151
Tartalma151
A Papi szövegek jellegzetességei151
A Papi-írás önállósága153
A Papi-írás egységének kérdése154
A Papi-írás ész az ősibb elbeszélő művek (J E)155
A történelem a Papi-írásban155
A Papi-írás keletkezési ideje és történelmi háttere157
A Papi-írás teológiája160
A Szentség törvénye161
Neve, tartalma161
A Szentség törvényének keletkezése162
A Szentség törvényének eszméje163
A Deuteronomista hagyomány165
Deuteronomista szövegek az Ószövetségben165
A Deuteronomium167
A Deuteronomium elnevezése167
A Deuteronomium tartalma, felépítése167
A Deuteronomium stílusa168
A Deuteronomium értelmezése169
A Deuteronomium keletkezése179
A Deuteronomium teológiája181
Ősibb elbeszélő művek185
Elohista szövegek185
Az Elohista hagyomány létezése185
Az Elohista hagyomány terjedelme a Pentateuchusban188
Az Elohista hagyomány keletkezési helye és ideje189
Az Elohista teológiája190
A Jahvista elbeszélő mű192
A Jahvista elbeszélő mű szövegei192
A Jahvista hagyomány tartalma195
A Jahvista hagyomány keletkezési ideje és helye196
A Jahvista teológiája198
A dekalógus és a Szövetség könyve200
A dekalogus200
A Szövetség könyve201
A hagyomány írásbeliség előtti állapota204
Az őstörténet204
Pátriárkai történetek204
A Mózes-történetek207
A Próféták
A korábbi Próféták
A Deuteronomisztikus történeti mű213
Vélemények a Józsue, Sámuel 1-2. és a Királyok 1-2. könyve keletkezéséről213
Magyarázat az okmányelmélet alapján213
Magyarázat a töredékelmélet alapján214
M. Noth elmélete: A Deuteronomisztikus történeti mű (DtrG)214
A Deuteronomisztikus történeti mű jellemzése215
A mű tartalmi egysége215
Kronologikus összefüggés216
A történelem értelmezésének egysége217
A mű forrásai218
Keletkezési ideje, helye, szerzője220
A Deuteronomisztikus történeti mű teológiája222
Történelemértelmezés az 586-os katasztrófa után222
Történelemértelmezés a Deuteronomium szellemében223
A Deuteronomisztikus történeti mű célja224
Józsue könyve227
Józsue könyvének végső formája227
A könyv szerkezete, tartalma227
A deuteronomisztikus feldolgozás229
A Papi szövegek kérdése Józsue könyvében231
Prédeuteronomisztikus hagyományok a Józsue könyvében231
Elbeszélések a honfoglalásról231
A törzsek között felosztott területek listái233
Józsue könyvének célja234
Bírák könyve237
A Bírák könyvének végső formája237
A köny v szerkezete, tartalma237
A deuteronomisztikus feldolgozás238
A függelék kérdése241
Prédeuteronomisztikus hagyományok a Bírák könyvében242
Elbeszélések a bírákról242
A Sámson történetek243
A függelék két elbeszélése244
A Bírák könyvének célja245
Sámuel 1-2. könyve247
Sámuel könyvének végső formája247
Sámuel könyvének beosztása247
Sámuel könyvének szerkezete és tartalma247
A deuteronomisztikus feldolgozás251
Prédeuteronomisztikus hagyományok Sámuel könyvében254
Hagyományok Sámuelről, Saulról254
Dávid felemelkedésének története255
Dávid trónutódlásának története256
Sámuel könyvének célja257
A Királyok 1-2. könyve259
A Királyok könyvének végső formája259
A Királyok könyvének felosztása259
A Királyok könyvének szerekezete, tartalma260
A deuteronomisztikus feldolgozás262
Prédeuteronomisztikus hagyományok a Királyok könyvében266
A Királyok könyvében megnevezett források266
Prófétai történetek268
Excursus: A történetírás Izraelben272
Az Ószövetség történetszemlélete272
A jahvizmusban gyökerező történetszemlélet273
A történelem egysége275
A történelem célossága275
Az izraelita történetszemlélet egyetemessége277
Az izraelita történetírás jellemzői278
A szájhagyomány szerepe278
Az írott hagyomány280
A történeti anyag feldolgozása283
A későbbi Próféták
A prófétizmus Izraelben288
A "próféta" szó etimológiája288
A prófétaság Izrael történelmében289
A prófétai igehirdetés és irodalmi formái294
A prófétai igehirdetés294
Műfajok a prófétai irodalomban297
A próféták tanítása304
A VIII. század prófétái313
Ámosz314
Kortörténeti és vallási háttér314
A próféta személye316
A könyv felosztása, tartalma és kialakulása317
Felosztása, tartalma317
Keletkezése318
Ámosz könyvének tanítása320
A próféta a hamis biztonságtudat ellen Isten büntetését helyezi kilátásba320
A jövő reménye323
Ozeás325
Kor- és vallástörténeti háttér325
A próféta személye327
Ozeás házassága327
A könyv felosztása, tartalma és keletkezése332
Felosztása és tartalma332
Keletkezése333
Ozeás könyvének tanítása334
Isten ismerete334
A kor társadalmi és politikai viszonyainak kritikája336
Az új kezdet338
Izajás (1-39)341
Az Iz 1-66. fejezetek szerzőségének kérdése, szerkezete341
Kortörténet és vallási háttér343
A próféta személye347
Iz 1-39. fejezetek szerkezete, tartalma és kialakulása351
Szerkezete és tartalma352
Kialakulása356
Izajás próféta tanítása358
Isten359
Az ember363
Tanítás Sionról369
Dávid háza371
Mikeás374
A próféta személye és kora374
A könyv felosztása, tartalma és keletkezése377
Felosztása, tartalma377
Keletkezése378
Mikeás könyvének tanítása380
Isten itéletének meghirdetése380
Új kezdet lehetősége381
A VII. század prófétái383
Náhum384
A próféta személye és kora384
A könyv felosztása, tartalma és keletkezése386
Felosztása és tartalma386
Keletkezése387
Náhum könyvének tanítása388
Szofoniás389
A próféta személye és kora389
A könyv felosztása, tartalma és keletkezése391
Szofoniás könyvének tanítása392
Jahve napja392
Az üdvösség reménye393
Habakuk394
A próféta személye és kora394
A könyv felosztása, tartalma és keletkezése396
Felosztása és tartalma396
Keletkezése396
Habakuk könyvének tanítása397
Abdiás399
Jeremiás402
Kortörténeti és vallási háttér402
A próféta személye407
A könyv szövege, felosztása, tartalma és keletkezése411
Szövege411
Felosztása és tartalma412
Keletkezése415
Jeremiás könyvének tanítása421
Jeremiás személyes prófétai szolgálata421
Az ember elkötelezettsége Isten iránt423
Isten és népe kapcsolata427
Prófétizmus a fogság idején433
Ezekiel434
Kortörténeti és vallási háttér434
A próféta személye438
A könyv felosztása, tartalma és keletkezése442
Felosztása és tartalma442
A könyv keletkezése445
Ezekiel tanítása450
Jahve dicsőségének megjelenése450
Ezekiel prófétai szolgálata452
Az ítélet hirdetése453
Az üdvösség igérete459
Deutero-Izajás (40-55)464
A próféta és kora464
A könyv felosztásának és keletkezéstörtének problémája, tartalma, alkalmazott irodalmi műfaj468
A 40-55. fejezetek felosztásának és keletkezéstörténetének problémája, tartalma468
Irodalmi formák az Iz 40-55. fejezetekben471
Az Iz 40-55. fejezetek tanítása473
Jahve a történelem és teremtés ura473
Jahve az egyetlen Isten476
Jahve az üdvözítő Isten478
Az üdvösség közvetítője: Jahve szolgája481
Általános jellemzés481
Jahve Szolgájáról szóló énekek értelmezése482
Próféták a fogság után490
A fogság utáni prófétizmus kortörténeti és vallási háttere490
Aggeus499
A próféta személye499
A könyv felosztása, tartalma és keletkezése499
Aggeus könyvének tanítása501
Zakariás (1-8)502
A könyv egységének kérdése502
Zakariás személye és kora503
A könyv felosztása, tartalma503
Zakariás könyvének tanítása506
Trito-Izaján (56-66)508
Az Iz 56-66. fejezetek önállósága, egysége és keletkezési ideje508
Az Iz 56-66. fejezetek tartalma509
Az Iz 56-66. fefezetek tanítása510
Malakiás512
A próféta személye és kora512
A könyv felosztása, tartalma513
Malakiás könyvének tanítása514
Zakariás (9-14)516
A Zak 9-14. fejezetek önállóságának és egységének kérdése, tartalma516
A Zak 9-14. fejezetek kora és kialakulása517
A Zak 9-14. fejezetek tanítása520
Joel522
A könyv szerzője, egysége, keletkezése522
A könyv felosztása, tartalma524
Joel könyvének tanítása525
Jónás527
A könyv irodalmi műfaja és keletkezése527
A könyv felosztása, tartalma és egysége529
Jónás könyvének tanítása531
A többi Írás
Zsoltárok könyve537
A zsoltárok neve és a Zsoltárok könyvének helye a kánonban537
A zsoltárok számozása537
A Zsoltárok könyvének keletkezése és felosztása538
A zsoltárok felirata540
A zsoltárkutatás főbb kérdései542
A zsoltárok kora542
A zsoltárok műfaja543
A zsoltárok és a kultusz kapcsolata544
A zsoltárköltészet és az ókori Kelet546
Műfajok a Zsoltárok könyvében547
Panaszzsoltárok547
Hálaadás (vagy tudósító dicsőítés)550
Himnuszok (vagy leíró dicsőítés)551
Királyzsoltárok553
Kisebb műfajok554
A zsoltárok tanítása555
Isten556
A hívő és a szenvedés558
Bűn, bűnbánat, bűnbocsánat559
Jób könyve562
A könyv címe, helye a kánonban, szövege562
Témája, felépítése, egységének kérdése562
A könyv részeinek elemzése, keletkezési ideje565
A keretelbeszélés565
Jób és a három barát beszédváltása568
Ének a bölcsességről570
Elihu beszédei570
Isten beszédei571
Keletkezési ideje572
Irodalmi elbeszélésformák Jób könyvében572
Jób könyve és a szenvedés problémája az ókori Keleten574
Jób könyvének tanítása576
Példabeszédek könyve578
A könyv neve, helye a kánonban578
Az izraelita bölcsesség és bölcsességi irodalom579
Az izraelita bölcsesség jellemzői579
Az izraelita bölcsesség irodalmi formái584
Felépítése585
A Példabeszédek könyvének tanítása590
Rut könyve592
A könyv címe, helye a kánonban592
Tartalma593
Műfaja594
A könyv célja595
Keletkezési ideje597
Énekek éneke598
A könyv címe, helye a kánonban598
Tartalma, szerkezete599
Az Énekek éneke értelmezése600
Műfaja, eredete602
Keletkezési ideje603
Prédikátor könyve604
A könyv címe, helye a kánonban604
A mű egységének és szerkezetének problémája606
A Prédikátor könyve és az idegen szellemi hatások609
Keletkezési ideje, helye610
A Prédikátor könyvének tanítása611
Siralmak614
A mű címe, helye a kánonban614
Felépítése, tartalma615
A Siralmak műfaja616
Keletkezési ideje, szerzője617
A Siralmak tanítása618
Eszter könyve619
A könyv neve, helye a kánonban619
Tartalma620
Történeti értéke, műfaja622
Eszter könyvének célja623
Keletkezési ideje626
Eszter könyvének értékelése626
Dániel könyve628
A könyv helye a kánonban, nyelve628
Szerzője, keletkezési helye628
Szerkezete, tartalma, egysége631
Dániel könyve és az apokaliptika635
Dániel könyvének tanítása638
Ezdrás és Nehemiás könyve642
A Krónikás történeti mű kérdése642
Ezdrás és Nehemiás könyve646
Ezdrás és Nehemiás könyvének felépítése, tartalma647
Ezdrás és Nehemiás könyvének forrásai649
Héber arám nyelvű dokumentumok650
Ezdrás-elbeszélés651
Nehemiás emlékirata652
Ezdrás és Nehemiás működésének kronológiája653
Ezdrás és Nehemiás könyvének szerzője, keletkezési ideje654
Ezdrás és Nehemiás könyvének tanítása654
Krónikák 1-2. könyve657
A könyv címe, beosztása657
Felépítése, tartalma657
Forrásai659
Keletkezési ideje661
A Krónikás célja és módszere662
A Krónikák könyvének tanítása664
Az Ószövetség deuterokanonikus könyvei
Báruk könyve671
A könyv helye a kánonban671
Felosztása, tartalma671
Szerzője, keletkezési ideje672
Báruk könyvének tanítása674
Jeremiás levele675
Az írás helye a kánonban, nyelve675
Irodalmi műfaja, sajátosságai és keletkezési ideje675
Tóbiás könyve677
A könyv helye a kánonban, szövege677
Felosztása, tartalma678
Irodalmi műfaja, keletkezési ideje és helye680
Tóbiás könyvének tanítása682
Judit könyve683
A könyv helye a kánonban, szövege683
Felosztása, tartalma684
Irodalmi műfaja és történeti értéke686
Judit könyvének vallási és erkölcsi tanítása688
Makkabeusok 1. könyve690
A könyv címe, szövege690
Felosztása, tartalma691
A könyv forrásai693
Műfaja és történeti értéke694
Szerzője, keletkezési ideje és helye695
A Makkabeusok 1. könyvének tanítása696
Makkabeusok 2. könyve697
A könyv szövege697
Felosztása, tartalma697
Műfaja és történeti értéke700
Szerzője, keletkezési ideje702
A Makkabeusok 2. könyvének tanítása703
Bölcsesség könyve706
A könyv címe706
Szerzője, nyelve, keletkezési helye és ideje706
Felépítése, tartalma707
A Bölcsesség könyvének tanítása709
Jézus, Sirák fia könyve713
A könyv címe, szövege713
A könyv keletkezése, történeti háttér714
Tartalma716
Jézus, Sirák fia könyvének tanítása718
Eszter és Dániel könyvének görög nyelvű kiegészítései722
Eszter könyvének görög nyelvű kiegészítései722
A kiegészítések tartalma, szövege722
A héber szöveg és a görög nyelvú kiegészítések kapcsolata723
A kiegészítések célja724
Dániel könyvének görög nyelvű kiegészítései724
A kiegészítések szövege724
A görög nyelvú kiegészítések725
Ószövetségi bevezetők728
Rövidítések jegyzéke730
Névmutató736
Tárgymutató742

Rózsa Huba

Rózsa Huba műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Rózsa Huba könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv