Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.075

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vigilia 1988. január-december

53. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Vigilia Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 960 oldal
Sorozatcím: Vigilia
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Néhány fekete-fehér fotóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Nem tudni annyi, mint elveszni. A világban, amely a leg- és legújabb gépekkel bombáz bennünket, füstízű sóval, vadonás friss szupernovával, kétperces eszmékkel és izmusokkal, futó ismerősök,... Tovább

Tartalom

Tanulmány, esszé
Arató Miklós: A liturgikus öltözet megújítása 98
Baader, Franz Xaver von: A vallásos erosz negyven tétele (részletek; Isztray Botond fordítása) 205
Baán István: A Filokália 755
Baán István: A körtvélyesi monostor 749
Barna Gábor: A könnyező Mária-képek kegyhelyei Magyarországon a XVII-XVIII. században 347
Beney Zsuzsa: József Attila halála 18
Békés Gellért: A limai dokumentum magyar visszhangja 402
Boók János: A kozmosz csodája 482
Cs. Varga István: Gennadij Ajgiról - dióhéjban 514
Cserháti József: A New-Age világmozgalom 2
Cserháti József: Ifjúságunk reformlelkülete 642
Csoma Gyula: Az értékvesztés pedagógiája 911
Dobszay László: A zsolozsma - tegnap és ma 88
Doromby Károly: Világkongresszus Budapesten - ötven év távlatából 589, 676
Eliade, Mircea: Új humanizmus (Verő Mária fordítása) 829
Endreffy Zoltán: Önszeretet és önmegtagadás 518
Erdő Péter: Az egyházmegyei zsinat intézménye a történelemben 807
Fehér Márta: A tudomány Janus-arca 413
Fila Béla: Szűz Mária az egyház életében 322
Fila Béla: Tudomány és gondolkodás Heidegger bölcseletében 489
Fráter Zoltán: „Akarsz-e fényt?" A posztumusz Áprily 107
Gál Ferenc: Viták a felszabadítás teológiája körül 162
Gorondy Novák Sándor: Teleki Pálra emlékezve 668
Gutiérrez, Gustavo: Egyház és hivatás (Török József fordítása) 168
Gyökössy Endre: Magnificat 353
Gyulay Endre: Édesanyám: Egyházunk Anyja 342
Hamvas Béla: Értekezés a közigazgatásról 610, 684, 769, 851
Heidegger, Martin: Tudomány és eszmélődés (Tillmann J. A fordítása) 495
Kabdebó Lóránt: Egy elfeledett regény. Határ Győző: Heliáne 372
Imrényi Tibor: Keleti atyák az Isten kereséséről 738
Kada Lajos: A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe a magyar törvényhozásban 338
Kardos József: A szentkorona-elmélet 565
Kisida Erzsébet: A régi felvidéki karácsonyi ünnepkör 926
Kisida Erzsébet: Húsvéti ünnepkör a Felvidéken 292
Kósa László: Keresztények és keresztyének 834
Kozinska, Alina - Somorjai Ádám: A Fény-Élet (Oázis) mozgalom 427
Kunszt György: Baader élete és gondolkodása 203
László Gyula: Michelangelo: Ádám teremtése 125
Lukácsy Sándor: Szent István király és a régi magyar prédikációk 571
Markus, Roberta: Monasztikus élet és aszketizmus Szent Ágoston gondolataiban (Török József fordítása) 51
Nemeskürty István: Magyarság, kereszténység 606
Ojtozi Eszter- Karancsy László: Az ortodoxia és az orosz szellemiség ezer éve 722
Pomogáts Béla: Magunk revíziója. Csoóri Sándor esszéiről 439
Puskely Mária: Hűségen és szeretetben 600
Rónay László: Jelek a pusztulás után. Kétség és boldogság sejtelme az 1945 utáni Márainál 364
Rónay László: Sík Sándor emlékezete 648
Rózsa Huba: Boldog vagy, mert hittél Mária az Újszövetségben 328
Rózsa Huba: Papság az Ószövetségben 82
Serédi Jusztinián: Szent István törvényei a római joggal és az egykorú kánonjoggal összehasonlítva 583
Sík Sándor: Szent István király ünnepén 562
Sík Sándor: Teleki Pál, az ember és a cserkész 657
Somorjai Ádám: Cirill, Metód és István király: Slavorum - et Hungarorum - Apostoli 758
Szabó Ferenc: Pázmány szeretetének kettős fókusza 840
Szegedy-Maszák Mihály: önéletrajz és regény Márai életművében 359, 444
Tarjányi Zoltán: Papi lelkiség - világiak lelkisége 812
Tarnay Brúnó: A szent, az idő és a kereszténység. Mircea Eliade életművéről 817
Tatár György: Hádész kapujában 419
Tomka Miklós: Homo religiosus. Mircea Eliade életműve 824
Tomka Miklós: Zsinati folyamat 802
Török Endre: Az orosz vallásbölcselet virágkora 730
Török József: Egyházszervezés és egyházkép Szent István korában 579
Török József: Pastor angelicus: XII. Piusz pápa 923
Török József: „Szemem már a Golgotára szegeződjék egyedül" 290
Urbán Nagy Rozália: Bűn - bűntudat - kegyelem. Mihail Bulgakov: Menekülés 175
Vergote, Antoon: Vallás és szekularizáció Nyugat-Európában (Juth Lenke fordítása) 8

Szépirodalom
Elbeszélés
A zarándok elbeszélései (Korzenszky Richárd fordítása) 742
Czakó Gábor: Luca néni föltámadása (regényrészlet) 355
Csák Gyula: Hontalan vágy 597
Csernák Árpád: „Szépek a lombok" 848
Dancs István: A vaslapát vasa 503
Gerlei József: Sistina 763
Jókai Anna: Szegény Sudár Anna (Naplórészlet) 693
Kamarás István: Salto immortale 426
Kocbek, Edvard: Tűz (részlet; Gállos Orsolya fordítása) 188
Lernet-Holenia, A.: Puszta vidéken háromkirályok (Kalász Márton fordítása) 917
Lovass Gyula: hagyatékából 102
Mészöly Miklós: Cserepek, félálomban 436
Nádas Péter: Dávid nővére megérkezik (regényrészlet) 38
Viczkó Tibor: Agyagálarc 433

Egyéb próza
Bálás Béla: „Az Egyház él - dolgoznak érte" 195
Balázs István: Flamandföldi rapszódia 43
Szent Efrém: Karácsonyi nomnaiból 921
Halász Piusz: Keresztény vagyok 523
Jókai Anna: Apokrif imák: Ima az utódokért 334
Kamarás István: A szólamok már megvannak. Egy külvárosi plébánia Budapesten 116
Kipke Tamás: „Hazátlan lettem otthon..." 774
Szentegyházasfalusi „angyal-betlehemes" (Molnár Johanna gyűjtése) 27
Teleki Pál: Magyar nemzetiségi politika 663
Tornai József: Újabb ezer év oltárköve 576
Xanthopulosz, Kallisztos és Ignatiosz: Spirituális centuria (részlet) 756

Vers
Adórján Gyula: Harlekin 54
Ajgi, Gennadij: Mező: A távolban lerombolt templom (Cseh Károly fordítása) 516
Ajgi, Gennadij: Világ-fenyő (Baka István fordítása) 517
Ajgi, Gennadij: Visszatérés: Fenyőfák (Zalán Tibor fordítása) 515
Balázsovics Mihály: A körülményeket igazítják hozzá 187
Balla D. Károly: Felszakadt stigmák 794
Balla D. Károly: Mesgyék 767
Bárdos László: Elfajulás 443
Bárdos László: Staccato 443
Berda József: Bizakodó levél Verebélyre 346
Berda József: Harangszó májusi estén 346
Csanád Béla: Meztelenül 106
Deák László: Még mindig kimondhatatlan 502
Deák László: Nyár: Vörösberény 502
Eldán, Anadád: Áldozat (Jákov Gát fordítása) 66
Eldán, Anadád: volt az egyetlen... (Turczi István fordítása) 16
Fecske Csaba: A tornaszentandrási templomra 599
Ferencz Győző: Mindig a fény 692
Ferencz Győző: Mint szél fúj át hajamon 691
Ferencz Győző: Vakjátszma 692
Határ Győző: Névtelen apáca imája 376
Határ Győző: Richmond 850
Heredia, José Maria de: Michelangelo (Szegzárdy-Csengery József fordítása) 839
Horváth Elemér: Estefelé 138
Kalász Márton: Ebbe a gondolatba 768
Kalász Márton: Kis nyáréji vers 768
Kemsei István: Átmenet ideje 50
Keresztúry Dezső: Mire őrizzem? 17
Mítosz, Czeslaw: Bukás (Csordás Gábor fordítása) 193
Mítosz, Czeslaw: E folyosók (Csordás Gábor fordítása) 194
Mítosz, Czeslaw: Távozz tőlem (Csordás Gábor fordítása) 193
Nagy Gáspár: A valóság égető nyelve 512
Novalis: Láthatlak ezerféle képben (Kalász Márton fordítása) 384
Parancs János: Egyszerű emberek 432
Poswiatowska, Halina: *** (Gömöri György fordítása) 201
Rába György: Dünnyögés 42
Rába György: Hérosz gyermekkora 42
Sarusi Mihály: téli echó 114
Silesius, Angelus: Szűz Máriához, a titkos liliomhoz (Kalász Márton fordítása) 344
Tillmann J. A.: A nomádok kivonulása 683
Tillmann J. A.: Egyiptom nomádja 683
Tomaji Tóth Attila: Reggel 124
Tornai József: Szent István szarkofágja 578
Tűz Tamás: Emberi módon 202
Tűz Tamás: Olajfaág illenék 916
Tűz Tamás: Ritka a nap 202
Tűz Tamás: Szárnyas napkorong 916
Valéry, Paul: A lépések (Szegzárdy-Csengery József fordítása) 857

Dokumentum
Csángó-magyarok a budapesti eucharisztikus világkongresszuson (Hetényi Varga Károly) 710
Egy Berda-levél és melléklete (Mészáros István) 345
Karácsonyi történet (Domonkos István) 951
Kos Károly: „Az országépítő"-ről Sík Sándornak (Mészáros István) 634
Lapiczki, Andrzej: Megérteni egymást (Éles Márta fordítása) 182
Levél Dsida Jenő fiatalkori éveiről (Gömöri György) 545
Ötven éve halt meg Dsida Jenő (Csiszér Alajos) 548
Serédi Jusztinián: Egyéni felelősség (Bánk József) 147

Rónay György emlékezete
Csorba Győző: Lett ideje 280
Doromby Károly: A Rónay-jelenség 256
Ferenczi László: A kritikus Rónay György 287
Jeleníts István: Az „angyali költő" 260
Juhász Ferenc: Árny a Mandula utcában 242
Kalász Márton: Kallódó levél 276
Mándy Iván: Panaszdal 254
Németh G. Béla: Az esszéművészet komoly szavú mestere 272
Rába György: Rónay György költészettanáról 251
Rónay György: Napló (részletek) 266
Sőtér István: Holtak méhzümmögése. A lírikus Rónay Györgyről 244
Tüskés Tibor: Rónay György: A párduc és a gödölye 281
Vargha Kálmán: Egy élmény fejlődéstörténete. Rónay György naplójegyzetei Franz Kafkáról 263
Vasadi Péter: Trombita a fűben 253

A gyermek - áldás
Czakó Gábor: Sár és igen 884
Esterházy Péter: Jó 898
Fekete Gyula: Hullámvölgy 906
Ferencz Győző: A gyermekről 900
Márton László: Akik hétköznapjainkat igazolják 902
Petz György: Megszülném fiamat 897
Takács Zsuzsa: Hónapok, várakozás 899
Tillmann J. A.: A nomádok ivadékai 891
Varga Domokos: Üdvözítő gyerekek 881

Élő világegyház
Berki Feriz: Jegyzetek az orosz kereszténység millenniumáról 789
Edelényi István: Don Bosco és a szaléziek 142
Jarosz, Jan: Éhség (Kende Ágnes fordítása) 215
II. János Pál pápa beszéde az Európai ökumenikus Ifjúsági Találkozón 310
Kabdebó Tamás: Tomas O'Fiaich kardinális az ír egyházról 139
M. M.: Hitelét vesztett egyház? - Argentína 949
M. M.: Ideológia és kereszténység Szudánban 69
M. M.: Maláj aggiornamento 708
Nyezsny, Alekszander: „Moszkva nekünk nem parancsol..." (Víg Mónika fordítása) 792
Szabó Ferenc: Boldog Rupert Mayer S. J 541
Szmirnov, Valerij Mark: Húsvét éjszakája a Danyilov-kolostorban (Lovász Tünde fordítása) 312
Szűz Mária és a keresztény egység (Juth Lenke fordítása) 389

Mai meditációk
Ajgi, Gennadij: Álom és Költészet (Székelyhídi Ágnes fordítása) 534
Balassa Péter: Meghívás közben 632
Barsi Balázs: Az emmauszi úton 304
Borbély Szilárd: Fák és madarak 705
Czakó Gábor: Kultúra, kultusz, vallás, babona 461
Csányi László: Rigoletto-parafrázis 385
Geréby György: Ars contemplatíva 220
Kalmár Melinda: Értelmezési kísérletek. Nádas Péter: Emlékiratok könyve 135
Tarkovszkij, Andrej: Áldozathozatal (Szilágyi Ákos fordítása) 55
Vasadi Péter: Duinói pillanat - Zalában 858

A Vigilia beszélgetése
Dercsényi Dezsővel (Szűcs György) 130
Anadád Eldánnal (Dobos Marianne) 62
Az orosz kereszténységről (összeállította és fordította Hidász Ferenc) 779
Gustavo Gutiérezzel (L L.) 208
Halász Piusszal (L L) 529
Határ Győzővel (Rónay László) 378
Interjú Pityirim metropolitával 785
Jókai Annával (Rónay László) 698
Makovecz Imrével (Dobszay László) 451
Paskai László bíborossal (Lukács László) 865
Rónay Györggyel (Pergel Ferenc) 296

A Vigilia kerekasztal-beszélgetése
Magyarság és kereszténység. Résztvevők: Andrásfalvy Bertalan, Czakó Gábor, Dobszay László, Makovecz Imre és Lukács László 619
Az egyház szolgálata a mai társadalomban. Résztvevők: Szennay András, Ancsel Éva, Blankenstein Miklós, Kamarás István, Nemeskürty István, Poszler György és Lukács László 930

Hit és élet
A rend lelke és a lélek rendje 393
Ádvent (Halász Piusz) 943
Haladók vagy konzervatívok? 787
Időhiány és időtlenség 145
Kipakolni vagy kiengesztelődni 468
Szívből vagy ésszel? 228
Talpig nehéz hűségben? 67
Zsinatolunk 871

Napló
In memoriam
In memoriam Barcsay Jenő (Kabdebó Lóránt) 549
In memoriam Váczi Tamás (Vasadi Péter) 230
Szobotka Tibor sírjánál (Lengyel Balázs) 636
Vargha Kálmán ravatalánál (Rába György) 953

Irodalom
A láthatatlan írás (Pomogáts Béla) 795
Balassa Péter: A látvány és a szavak (Rácz Péter) 472
Borges, Jorge Lluis: Az idő újabb cáfolata (Kelényi Béla) 395
Eco, Umberto: A rózsa neve (Erdei János) 954
Endosuszaku: Némaság (Rónay László) 552
Király István: Kosztolányi: Vita és vallomás (Angyalosi Gergely) 637
Kovács András Bálint - Szilágyi Ákos: Andrej Tarkovszkij, az orosz filmművészet Stalkere (Éger Veronika) 73
Kuklay Antal: A kráter peremén (Szűcs Tamás) 471
Lélegzet 2. (Károlyi Csaba) 878
Németh G. Béla: Babits, a szabadító (Valaczka András) 314
Pálos Rozita: Hazatérés (Éger Veronika) 156
Pilinszky János összegyűjtött verseinek margójára (Valaczka András) 472
Pomogáts Béla: Jelen idő az erdélyi magyar irodalomban (Rónay László) 714
Rakovszky Zsuzsa: Tovább egy házzal (Károlyi Csaba) 551
Rónay György: Fák és gyümölcsök (Bodnár György) 876
Széljegyzetek a Zsolozsmáskönyvhöz (Farkasfalvy Dénes) 152
Sziráky Judith: Zárójelentés (Bodnár György) 72
Tranströmer, Tomas: Emlékeim Pilinszky Jánosról (Jávorszky Béla fordítása) 470
Vasadi Péter: Fényromok (Kelényi Béla) 314
Verseskönyvek (Rónay László) 232

Történelem
Domány András: Aki lengyel, katolikus? (Rosdy Pál) 233
Fidel Castro és a vallás (Rosdy Pál) 874
Egyháztörténeti szöveggyűjtemény (Rosdy Pál) 553
Gábriel Asztrik: A párizsi egyetem és annak magyar tanárai, hallgatói (1495-1525) (Török József) 639
Könyvek Szent Istvánról: Szent István Emlékkönyv; Szent István tisztelete; Istvány király emlékezete; Bogyay Tamás: Stephanus rex; Szántó Konrád: Boldog Gizella első magyar királyné élete 638
Új könyvek (Török József) 955

Teológia, egyház- és vallástörténetek
Az 1000 éves orosz kereszténység (Tillmann J. A.) 796
Bolberitz Pál - Gál Ferenc: Aquinói Szent Tamás filozófiája és teológiája (Fila Béla) 475
Ezt tudniillik tudni illik 398
Farkasfalvy Dénes: Zsolozsmáskönyv (R. L.) 155
Florenszkij, Pavel: Az ikonosztáz (Kelényi Béla) 796
Gál Ferenc: János evangéliuma; 235
Farkasfalvy Dénes: Testté vált Szó (Rózsa Huba) 235
Guardini, Romano: Az imádság iskolája 399
Hume, Basil: A vándor útja 398
Korán (Gáspár Csaba László) 716
Santini, Alceste: Ezeréves az orosz egyház (Tillmann J. A.) 796
Titkos tanítások (Kelényi Béla) 717
Trapé, Agostino: Szent Ágoston 399
Új egyházi kiadványok: Küldetésben; Gyökössy Endre: Mai példázatok; Arcodat keresem; Marcel önmagáról; Kisboldogasszony csillaga; Klemm Nándor: A szegények orvosa 715
Zsidó sors és kultúra (K. I.) 715

Képzőművészet
Árnyékvilágkép. Kelényi Béla Fénymás című kiállítása (Barna Róbert) 319
Chagallról (Naszlady Ágnes) 556
Dante: Isteni Színjáték - Salvador Dali festményeivel (Naszlady Ágnes) 318
Földényi F. László: C. D. Friedrich; Beke László: C. D. Friedrich (Kerber Zoltán) 718
Kapu (Pomogáts Béla) 956
Meditáció Peter Ludwig kortárs-gyűjteményéről (Naszlady Ágnes) 239
Szödényi Demjén szobrai (Rosdy Pál) 158

Kiállítás
„A magyar cserkészet története" c. kiállítás megnyitója (Benda Kálmán) 712
Orosz egyházművészet Magyarországon (Vujicsics D. Sztoján) 797
Szvetnik Joachim ötvösművész-restaurátor kiállítása az Iparművészeti Múzeumban (Fábry Eszter) 397

Zene
Domspatzen (Fáy Miklós) 959

Színház
Csurka István: Vizsgák és fegyelmik (Erdődy Edit) 396
Gogol: A revizor (Tarján Tamás) 879
Gogol: Egy őrült naplója (Tarján Tamás) 316
Kiss Irén: Mayerlingi fondorlatok (Tarján Tamás) 476
Kornis Mihály: Kozma (Erdődy Edit) 554
Strindberg a Katona József Színházban ( Erdődy Edit) 77

Film
A Misszió (Tóth Péter Pál) 315
Áldozathozatal (Tóth Péter Pál) 74
Brazil (Tóth Péter Pál) 556
Elvesztettük álmainkat (Für Lajos) 799
Gondviselés (Tóth Péter Pál) 237
Lenz (Büki Mátyás) 557
Úgy érezte, szabadon él (Éger Veronika) 957
Új magyar játékfilmek és filmdokumentumok (Lőcsei Gabriella) 478

A hónap krónikája 79,160,240,320,400,480,560,720,960

Levelek - válaszok 80, 559, 1, 81, 161, 241, 321, 401, 481, 561, 641, 721, 801
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vigilia 1988. január-december Vigilia 1988. január-december Vigilia 1988. január-december Vigilia 1988. január-december Vigilia 1988. január-december Vigilia 1988. január-december Vigilia 1988. január-december

A borítók enyhén kopottak, elszíneződtek, foltosak.

Állapot:
2.840 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba