803.537

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az 1972. szeptember 29-én és 30-án, Veszprémben megtartott Kézművesipartörténeti Szimpózium referátumai és hozzászólásai

Előszó

A Veszprém megyei Múzeumok Igazgatósága 1971 áprilisában Nagyvázsonyba tanácskozásra hívta össze az ország céh- és kézművesipartörténettel foglalkozó szakembereit. A tanácskozás résztvevői a... Tovább

Tartalom

BEVEZETÉS 5
Makkai László: A magyarországi ipartörténeti kutatások problémái és feladatai 7
Nagybákay Péter: A kézművesipartörténeti szimpózium előzményei és célkitűzései 13
I. A KÉZMŰVESIPARTÖRTÉNETI KUTATÁSOK TÁRGYÁNAK, HATÁRAINAK ÉS FŐBB SZEMPONTJAINAK MEGHATÁROZÁSA 17
Vörös Károly; Vitainditás 17
Rózsa Miklós: A kézművesipartörténeti kutatás tárgya, időbeli határa és néhány gondolat a kézművesipartörténet forrásaival kapcsolatban 19
Hozzászólások: Domonkos Ottó, Eperjessy Géza, Vörös Károly 33
II. AZ ORSZÁGOS CÉHKATASZTER EDDIGI MUNKÁLATAI ÉS TOVÁBBI KONKRÉT FELADATAI 35
Bartócz József: Beszámoló az 1971-ben megindított országos céhkataszter összeállítási munkáinak és számítógépes feldolgozásának állásáról és tapasztalatairól 35
Eperjessy Géza: Hozzászólás 43
Hozzászólások: Makkai László, Vörös Károly, Fügedi Erik, Heckenast Gusztáv, Paczolay Gyula, Czigány Béla 45
III. A KÉZMŰVESIPARTÖRTÉNETI KUTATÁSOK GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETI VONATKOZÁSAI 47
Nagy Lajos: Vitaindítás 47
Rúzsás Lajos: Kiégészítés "A céhek gazdasági szerepe a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet idején Magyarországon" c. vitacikkhez 49
Kopasz Gábor: Hozzászólás 53
Dóka Klára: Szempontok a céhek és városigazgatás kapcsolatának elemzéséhez a céhek válságának idején 55
IV. A KÉZMŰVESIPARTÖRTÉNETI KUTATÁSOK TECHNIKATÖRTÉNETI VONATKOZÁSAI 57
Domonkos Ottó: Vitaindítás 57
Endrei Walter: XVIII. századi posztósmesterek munkarendje és termelékenysége 52
Dóka Klára: A hagyatéki leltárak technikatörténeti elemzése 65
Wöller István: Hozzászólás 67
Hozzászólások: Incze László, Heckenast Gusztáv, Csajági Réka, Mialkovszky Mária, Halász Béla
Domonkos Ottó: Vitazáró összefoglaló 73
V. A KÉZMŰVESIPARTÖRTÉNETI KUTATÁSOK KÖZÍZLÉST FORMÁLÓ, MŰVÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSAI 75
Hoffmann Tamás: Vitaindítás 75
Hozzászólások: Csilléry Klára, Kresz Mária, Domonkos Ottó, Vörös Károly, Dózsa Katalin
Dóka Klára: A céhek szerepe a közízlés formálásában és konzerválásában 77
Bácskai Vera; Hozzászólás 81
ÖSSZEFOGLALÁS 85
Éri István: A szimpóziumon elhangzottak összefoglalása és a magyarországi kézművesipartörténeti kutatások elősegítését célzó további konkrét feladatok 85
FÜGGELÉK: A szimpózium résztvevőinek névsora 89
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem