809.265

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

X. Kézművesipartörténeti Szimpózium

Budapest, 2001. október 29-30./Harminc év számvetése

Fülszöveg

Három évtizeddel ezelőtt, 1971-ben Nagyvázsonyban találkoztak először a kézművesipartörténet hazai kutatói. Rögtön nagyszabású, közös feladatok elvégzését tűzték ki maguk elé s rövid idő alatt ezek zömét meg is valósították. A szakemberek önkéntes szerveződése 1975-től a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának Kézművesipartörténeti Munkabizottságaként vált ismertté és elismertté nemcsak itthon, hanem a külföldön is. Együttmunkálkodásuk rendszeres konferenciákat eredményezett. A tíz belföldi és öt nemzetközi szimpóziumon 247 kutató tartott előadást, tanácskozásaik anyaga, s több forrásfeltáró kiadvány: összesen harminchárom kötet, csaknem hétszáz bibliográfiai tétel, 8886 oldal terjedelemben mutatja összefogásuk eredményeit. E publikációk egy része mára már könyvészeti ritkaságnak számít, lapjain számos alapvető tanulmánnyal. Kötetünk az első konferencia harmincadik évfordulóján, 2001-ben a számvetés jegyében megrendezett tizedik hazai kézművesipartörténeti... Tovább

Tartalom

Szulovszky János: Bevezetés 5
Szász Zoltán: Megnyitó 7
Éri István: A Kézművesipartörténeti Munkabizottság előtörténete 9
Mérleg
Dóka Klára: Harminc év kutatási eredményei 13
Paládi-Kovács Attila: A kézművesipartörténeti kutatások és a néprajztudomány 19
Gyáni Gábor: A kézművesipartörténeti szimpóziumok a társadalom- és várostörténet szemszögéből 23
Kaposi Zoltán: A kézművesipartörténet és a gazdaságtörténet kapcsolatai az elmúlt harminc évben a szimpóziumok tükrében 27
Gömöri János: A kézművesipartörténet és az iparrégészet 31
Veres László: A kézművesség kutatásának műhelyei és eredményei Északkelet-Magyarországon 35
Szulovszky János: Hogyan tovább? Feladatok, lehetőségek és perspektívák 39
Tárgyközei
Csukovits Anita: Egy kevéssé ismert tárgycsoport a váci asztaloscéh történetéből: a koporsó 43
Nagy Zoltán: A régészet módszerével feltárt 19. századi agyagpipák néprajzi tanulságai 49
Vida Gabriella: Régészeti módszerek a kerámiatörténet-kutatásban 53
Buzinkay Péter: Középkori bronzmozsarak az Iparművészeti Múzeumban 57
Hajda Gy. Zsigmond: A kézműves örökség megőrzése 65
Céhek, iparosok, társadalom
Győriványi Sándor: Kézműipari technológiák a 16. századi Európában: Jóst
Amman fametszetei és Hans Sachs versei tükrében 67
Csiffáry Gergely: Üveggyártók, üveges céhek, üvegáruk 71
Vissi Zsuzsanna: A magyarországi céhes kézművesipar írott forrásai 1848 előtt 75
Jeney-Tóth Annamária: Vázlatok a kolozsvári iparos társadalomról az 1649. évi
adókönyvek alapján 79
Forró Katalin: A váci céhlegények legényrendtartásai a 18. század második feléből 91
T. Papp Zsófia: Egy baranyai mezőváros, Siklós iparosai a 18. század végén 107
Rózsa Miklós: A pesti és budai cukrászok céhalakítási kísérlete és testületeik (grémiumaik) megalakulása 139
Gál Éva: Egy 19. századi pécsi aranyműves mester a források tükrében 151
Szűcs Judit: Egy csongrádi kékfestő leltára lói
Szulovszky János: Harminc év publikációi. Az MTA VEAB Kézművesipartörténeti Munkabizottsága kiadványainak tartalommutatója (1972-2002) 171
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
X. Kézművesipartörténeti Szimpózium

A címlapon tulajdonosi pecsétnyom látható.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba