827.646

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Európa jogtörténete

Az "újabb magánjogtörténet" Közép- és Nyugat-Európában

Szerző
Lektor

Kiadó: Püski Kiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 436 oldal
Sorozatcím: József Attila Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszék
Kötetszám: 8
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-9040-49-5

Tartalom

Előszó5
Bevezetés7
Európa születése11
A római örökség12
A jogfejlődésől13
Jogforrások és jogrendszerek17
Az európai jegfejlődés forrásai19
A középkori és újkori jogfejlődés irányai21
A korafeudális germán - frank kor joga21
Germánok és rómaiak23
A germán jogokról25
Népjogi és római jogi gyűjtemények29
Frank törvények és formulák30
A származás szerinti jog30
A középkor delelőjének és kései időszakának a joga32
A frank birodalom utódállamai32
A középkori német jogfejlődés. A jogkönyvek37
A városi jog forrásai42
A törvényhozás46
A francia jog50
A kánonjog57
A római jog65
A jogtanítás68
A jogtudomány71
A recepció korának jogfejlődése77
Az előzmények: a ius commune és korai recepciója77
A "teljes" recepció89
Recepció a jogalkotásban95
Recepció a törvényhozásban101
Recepció a jogtudományban109
A recepció eredményei114
A német természetjogi kodifikációk117
A kodifikáció mint jelenség117
A természetjogról ( az észjogról )119
A porosz kodifikáció121
Az osztrák kodifikáció128
Az újkori francia jogfejlődés132
A Code civil gyökerei132
A szokásjog hivatalos összegyűjtése133
A törvényhozás135
Bírói döntvények138
A jogtudomány139
A Code civil141
A német magánjogtudomány és a polgári jogi kodifiáció a 19. században148
A 19. századi német alkotmánytörténetről148
A német kodifikáció körülményei151
A történeti jogi iskola152
Az új pandektisztika és a germanisztika158
Egyes törvények és a kodifikáció a század közepén159
A BGB előmunkálatai161
A BGB rendszere és főbb jellemzői163
Kitekintés: a svájci polgári törvénykönyv ( ZBG )165
Az angol jog fejlődéstörténete167
Előzetes megjegyzések167
Az ősi angolszász jog168
Az angol jogforrási rendszer170
A common law kialkulása és fejlődése172
Az equity178
A törvényi jog181
A jogtudomány és "kodifikáció"182
A fontos "magánjogi" jogintézmények fejlődéstörténete a középkorban és az újkorban182
A hűbéri viszonyok183
Fejlődéstörténet185
A hűbérjog forrásai194
A hűbérjot intézményei ( személyi oldal )195
Hűbéri jogok és kötelezettségek199
A mezőgazdasági termelés gazdasági és jogi szerkezete. A jobbágyparaszti viszonyok203
A földesúri - jobbányi viszonyo alapelemeinek rendszere203
Uradalmi s paraszti földhasználati viszonyok207
Telki földek és közföldek214
A jobbágyparaszti szolgálatok és szolgáltatások220
Egyén, család, rokonság223
Változó korok, változó emberi kapcsolatok223
Az egyén ("természetes személy") mint jogalany225
Nemzetség és család233
A gyerekek kiválasztása a házközösségből236
A házasság238
A női különjogok és a házassági vagyonjog253
A gyermek265
A gyámság271
A rokonság275
A vagyonjog ( dologi jog )279
A dolgokról179
A birtoklás283
A földbirtoklás átruházása288
Az elévülés és az elbirtoklás289
A tulajdon292
Kötött és szabad birtokfajták296
Visszaváltás és visszavonás308
A kisajátítás310
A zálóg ( birtok )311
A telekkönyv320
Az ingatlanjog a 19-20. században323
Az angol vagyonjogról326
Az öröklési jog329
Fejlődéstörténet331
A törvényes öröklés rendje338
A kötelesrész340
A törvényes örökélés különös esetei345
A hagyaték347
A várományosokról348
A végrendelet és az öröklési szerződés351
Az angol öröklésjogról353
A kötemijog355
Fejlődéstörténeti áttekintés355
A kötelmi jog néhány germán jogi intézménye357
Az adásvétel361
A kereskedelmi jog és a tengerjog364
A kereskedelmi jog fejlődéstörténetéhez364
A tengerjogról367
A kereskedelmi társaságokról369
A munkajog és a szociális jog371
A munkajog kialakulása371
A kollektív szerződés374
A munkaügyi bíráskodás375
A szociális jog375
Térképvázlatok379
Kis európai jogtörténet383
Irodalmi rövidítések385
Mutató387

Ruszoly József

Ruszoly József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Ruszoly József könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Európa jogtörténete Európa jogtörténete

A gerinc enyhén töredezett.

Állapot:
1.680 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba