864.063

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Klasszikus francia költők I. (töredék)

Szerző

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 559 oldal
Sorozatcím: A világirodalom klasszikusai
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 11 cm
ISBN: 963-07-3200-9
Megjegyzés: Töredék kötet.

Tartalom

Rutebeuf:
Téli kockázásokról (Illyés Gyula)5
Szegénységéről (Illyés Gyula)8
Rutebeuf bűnbánata (Illyés Gyula)9
Guillaume de Machaut:
Liljomfehéren, pirosan, mint rózsa (Illyés Gyula)12
Tőled fájón, szív-vesztve (Szedő Dénes)12
Szívem, ég veled (Molnár Imre)13
Igaz rege - részlet (Rónay György)14
Eustache Deschamps:
Ballada arról, miképp úrholdtak el minden bajok, mióta arany- és ezüst-bányákat feltárták (Somlyó György)16
Hol Nimród, az idomtalan (Somlyó György)17
Be- s befuthatnám az egész világot (Illyés Gyula)18
Szép vagyok-e, szép-e, szép-e? (Somlyó György)19
Egy birka, egy kecske meg egy szegény ló (Rónay György)21
Púpos lettem és görnyeteg (Somlyó György)23
Christine de Pisan:
Magam vagyok és csak magányra vágyom (Illyés Gyula)25
Mártírságom hagyott itt örökre (Károlyi Amy)26
Bús szívből énekelni édesen (Károlyi Amy)26
Istenek! az idő rám jár!27
Charles D'Orléans:
A francia partok felé tekintve (Illyés Gyula)29
Könyörögj békét, Szűz (Illyés Gyula)30
Híre járt itt-ott frank vidékén (Rónay György)31
Hogy a Nyűgös Búbánat erdejében (Rónay György)32
A Soká- Várás Erdejében (Illyés Gyula)33
A Nyár szállásmestereit (Rónay Gyula)34
Az idő, ím, kivetkezett (Illyés Gyula)35
Hogy tambura szólt (Rónay György)34
A világ torkig van velem (Rónay György)36
Akár tessék, akár ne tessék (Rónay György)37
Nem képmutatásból cselekszem (Rónay György)37
Szívem, kire bízod magad? (Rónay György)38
Be jó ránézni, Istenem (Somlyó György)38
Jöjj el, jöjj el, szép Reménység (Rónay György)39
Francois Villon:
A Nagy Testamentum41
Diomedes meséje (Szabó Lőrinc)42
Az elveszett ifjúság siratása (Szabó Lőrinc)43
A cimborák emléke (Szabó Lőrinc)45
Panasz a mindeneket lebíró halálról (Szabó Lőrinc)47
Ballada a hajdani idők hölgyeiről (Szegzárdy-Csengery József)49
A szép fegyverkovácsné panasza (Vas István)50
A szép fegyverkovácsné balladája az örömlányokhoz (Vas István)53
Kettős ballada a bolond szerelemről (Mészöly Dezső)54
Ballada, melyet édesanyja kérésére készített a költő, hogy imádkozhassék Miasszonyunkhoz (Illyés Gyula)55
Villon éneke szeretőjéhez (Mészöly Dezső)56
Ballada és könyörgés Cotard mesterért (Szabó Lőrinc)57
Az irigy nyelvek balladája (Mészöly Dezső)58
Felelet Franc Gontier bölcselkedésére (Mészöly Dezső)59
Ballada a párizsi nőkről (Vas István)60
Ballada a Vastag Margot-ról (József Attila)61
Jó tanítás a balladája a rossz életűeknek (Szabó Lőrinc)63
A Saints Innocents temető (Vas István)64
Sírfelirat (Mészöly Dezső)65
Rondó (Mészöly Dezső)65
Ballada, melyben Villon mindenkitől bocsánatot kér (Szabó Lőrinc)66
Záróballada (Szabó Lőrinc)67
Védekezés a Sors nevében (Kálnoky László)67
Levél a börtönből (Szabó Lőrinc)68
A felakasztását váró Villon négy sora (Illyés Gyula)71
Gyász-irat, melyet maga s társai számára szerzett a költő, mialatt fölakasztásukat várták (Illyés Gyula)71
A jó tanács balladája (Kálnoky László)72
Ének azok ellen, kik a Frank Királyságra fenekednek (Mészöly Dezső)73
Közmondások (Weöres Sándor)75
Apró képek balladája (Szabó Lőrinc)76
Ellentétek (Szabó Lőrinc)77
Rondó (Weöres Sándor)78
Clément Marot:
Rondó arról, aki éjjel járt a kedveséhez (Rónay György)79
Rondó Ysabeau hűtlenségéről (Rónay György)79
Boris és Jaquette (Rónay György)80
A májusról és Annáról (Rónay György)80
Valakiről, aki rosszul ment férjhez (Rónay György)81
Lopott csók (Rónay György)81
Valakiről, aki szavakkal fizeti ki udvarlóit (Rónay György)82
Önmagáról (Randóti Miklós)82
Ötödik elégia (Rónay György)82
Az udvar hölgyeinek küldött búcsúdal 1537. október havában (Illyés Gyula)83
A Pokol-részlet (Rónay György)85
Levél a királyhoz arról, hogy meglopták (Szabó Lőrinc)88
Maurice Scéve:
Délia - részletek (Rónay György, Illyés Gyula)90
A füzes - részletek (Rónay György)96
Mikrokozmosz - részlet (Rónay György)100
Pernette de Guillet:
A legsűrűbb (Kálnoky László)108
Még gyermekes szépség (Nemes Nagy Ágnes)108
Úgy szeretnék (Tóth Judit)109
Előbb szűnik meg (Kálnoky László)110
Tettem már száz meg száz kísérletet (Kálnoky László)110
Könnyű szellemek (Rónay György)111
Rólam mesét sohase költenék (Kálnoky László)111
Ó, bárcsak bosszút tudnék állni (Kálnoky László)112
Mint őzbak (Tóth Judit)113
Majd ha oltárnál leszünk (Illyés Gyula)113
E mosoly, mézét (Tóth Judit)115
Elégetném, hogy égbe szálljak át (Rónay György)115
Az, aki a világegyetemet (Kálnoky László)116
Ha látom, hogy külön foglalsz helyet (Rónay György)117
Csók (Rónay György)117
Dal (Kálnoky László)118
Elhallgatsz rögtön, locska Fecske? (Szabó Lőrinc)119
Most csak az Íliászt fogom olvasni (Rónay György)119
Kárhoztattak, Tyard (Rónay György)120
Marie, arcod akár (Rónay György)121
Hevertem április huszadikán (Nemes Nagy Ágnes)121
Megdorgáltál, Marie (Kálnoky László)122
Szép kedvesem (Rónay György)122
Kelj fel már, kicsikém! (Rónay György)123
Megveted a tavaszt (Rónay György)124
Nagyobb öröm nekem (Rónay György)124
Amint az ág hegyén (Nemes Nagy Ágnes)125
A vándor és a géniusz (Rónay György)125
Ez a pompás májusi nap (Rónay György)126
Mit mondasz, mit csinálsz (Kálnoky László)127
Mindent elcsöndesít (Rónay György)127
Ódácska (Rónay György)128
Ha a nyáron betegen pihengetsz (Rónay György)128
Mikor zöld tavasza (Rónay György)129
Egy szép Marie után (Rónay György)130
Fűzfák csöpp vándora (Petra-Szabó Gizella)130
Fogadd ajándékom (Szabó Lőrinc)131
Bár fölülmúlja e honnak (Rónay György)131
Ha holmi arabus, török (Petra-Szabó Gizella)132
Lehet, hogy szeretőd (Petra-Szabó Gizella)133
Öreg vagy (Rónay György)133
Szerelméhez (Nemes Nagy Ágnes)134
A gastine-i erdőhöz (Rónay György)134
A nyárról (Illyés Gyula)135
Aki lelkét ma adja ki (Illyés Gyula)138
Cupidóhoz (Rónay György)139
Álmomban nem érezek (Tóth Judit)141
A maga választotta sírról (Rónay György)145
Szép ifjúságom odavan már (Rónay György)145
Szegény paraszt, mért remeg (Rónay György)146
Egy szép napon (Rónay György)147
Hozott az Isten (Rónay György)148
Virágosan remegő (Rónay György)149
Minap a teraszon sétáltam (Tóth Judit)150
Immár, Paszhiteám (Vas István)151
Szép unokahugod oldalán (Nemes Nagy Ágnes)151
Mivel csupa fagy ő (Szegzárdy-Csengery József)152
Azt mondtad, amikor (Rónay György)152
Virágok közt úgy ülsz (Vas István)153
Hogy megtudják (Vas István)154
Míg maga táncol (Vas István)154
Helénám, ma, mikor (Vas István)155
Kübélé vesszejét (Tóth Judit)155
Szép Kasszandra, agyő (Vas István)156
Már három napja múlt (Rónay György)157
Legyőzted szívemet (Szegzárdy-Csengery József)157
Szégyellem szégyenem (Vas István)158
Ha beköszöntenek a hosszú, téli éjek (Vas István)158
Ha majd öreg leszel (Szabő Lőrinc)159
Az este, mikor a terembe küldött (Vas István)160
Elégai (Rónay György)160
Föladom a csatát (Illyés Gyula)162
Ölelj, csókolj (Rónay Gyula)163
Melletted ültem (Rónay György)164
A gastine-i erdő favágói ellen (Szabó Lőrinc)164
A saláta (Rónay György)166
Himnusz a halálról (Rónay György)169
Katolikusok és hugenották - részletek (Szabó Lőrinc)173
Válasz némelyik genfi prédikátorocskák és lelkészecskék rágalmaira és gyalázkodásaira - részletek (Rónay György)174
Csak csont vagyok ma már (Radnóti Miklós)178
Add kincseid nekem (Szegzárdy-Gyengery József)178
Tél hosszú éjei (Rónay György)179
Kertet, házat, hazát (Illyés Gyula)179
A saját sírjára (Rónay György)180
Louise Labé:
Ó elfordult tekintet (Vas István)181
Ó, hasztalan remények (Rónay György)181
Mióta a kegyetlen szerelem (Rónay György)182
Fényes Vénusz (Rónay György)183
E drága csillag (Kálnoky László)183
Látjuk, hogy meghal (Rónay György)184
Élek, halok (Illyés Gyula)184
Mihelyt puha ágyamba térve (Rónay György)185
Ha megpillantlak (Rónay György)186
Ó, lágy szempár (Kálnoky László)186
Lantom, ki bajaimnak társa vagy (Rónay György)187
Amíg szemem (Nemes Nagy Ágnes)188
Köszöntve a visszatérő napot (Kálnoky László)189
Csókolj még (Szabó Lőrinc)189
Megjósolták (Rónay György)190
Mit ér, hogy egykor (Lányi Viktor)191
Ne vessetek meg (Lányi Viktor)192
Joachim du Bellay:
Már cserényébe gyűjtötte (Szabó Lőrinc)193
A kétségbeesett éneke (Rónay György)193
Gabonarostáló a szélhez (Rónay György)195
Róma régiségei196
Ki keresed (Rónay György)196
Megszentelt dombok (Radnóti Miklós)197
Te, ki Rómában (Vas István)197
Panaszok198
Nem kutatgatom én (Rónay György)198
Frankhon, művészetek (Radnóti Miklós)199
Panjas, azt kérdezed (Rónay György)199
Ha nem tudnád, Morel (Rónay György)200
Boldog, ki életét (Rónay György)201
Boldog, ki szép utat tett (Rónay György)201
Sosem találkozunk (Rónay György)202
Jóbarátok között (Rónay György)202
Velence s Bologna felől (Rónay György)203
Ott fenn a Palotán (Rónay György)204
Jó, Paschal, ha a zárt konklávét (Rónay György)204
Kíváncsi vagy, Duthier (Rónay György)205
Ne gondold, Robertet (Rónay György)205
Urazni uzsorást (Illyés Gyula)206
Lépdelni fontosan (Illyés Gyula)207
Ó kecsesen sodort (Rónay György)207
Hogy egy hív udvaronc (Rónay György)208
Mint aki nekilát (Rónay György)208
Nyomorult az a föld (Rónay György)209
No, nézd csak, De Magny (Vas István)210
Itt termékeny a táj (Rónay György)210
Fölvesz minden folyót (Rónay György)211
Uram, nem nézhetem (Rónay György)211
Rémy Belleáu:
Egy ezüst váza terve (Rónay György)213
Április (Radnóti Miklós)213
A szüret leírása (Jékely Zoltán)216
Hah! Gondok gondjai (Jékely Zoltán)217
Olivier de Magny:
Békét keresek (Somlyó György)219
Hogy mit szeretek én (Rónay György)219
No ülj le már, Guyon (Vas István)220
Ó, Gordes, mi lesz velünk? (Kálnoky László)221
Be boldog az (Jékely Zoltán)221
Szolgálj csak jó soká (Jékely Zoltán)222
A királyhoz (Rónay György)222
Étienne de la Boétie:
Ma nagy volt a meleg (Nemes Nagy Ágnes)224
Akkor, midőn a nyár kiadta mérgét (Illyés Gyula)224
Nem vagyok gyermek (Pór Judit)225
Vesd szememre (Pór Judit)226
Amadis Jamyn:
Az ég, a föld (Rónay György)227
Tánc közben (Rónay György)227
Franciaország nyomorúságáról (Rónay György)228
Vénuszhoz, a békéért (Somlyó György)228
Sírfelirat (Rónay György)229
Philippe Desportes:
Testek körül (Rónay György)230
Sétálok egymagam (Rónay György)230
Itt hullt le Icarus (Rónay György)231
Egy forrásnál (Somlyó György)232
Nép űzi a napot (Rónay György)232
Jean de la Ceppéde:
Mi indít rá, Uram (Rónay György)234
A nagylelkű, okos családatya (Rónay György)234
A szarvas, ha vadász (Rónay György)235
A bölcs hajós (Rónay György)236
Boldog volt a sereg (Rónay György)236
Agrippa D'Aubigné:
Mi földdel tette (Somlyó György)238
Habár a háború (Somlyó György)238
Űznek orkánok és habok (Rónay György)239
A végzet versei - részletek (Jékely Zoltán, Rónay György, Illyés Gyula)240
A tél. A télre szállást változtató fecskéket a léha vágyakhoz hasonlítja, melyek öregségünkre elhagynak Rónay György)250
Marc de Papillon de Lasphrise:
Hah! lelkem lelke te! (Jékely Zoltán)252
Elnéztem őt (Jékely Zoltán)252
Hogyan? Ez mit jelent? (Jékely Zoltán)253
Jean de Sponde:
Látnál nyilat (Rónay György)254
Mind meg kell halnotok (Rónay György)254
Számold meg napjaid (Illyés Gyula)255
Kik ezek, kik ezek (Rónay György)256
Mindenki azt nyögi (Kálnoky László)256
Ha már e gyönge test (Jékely Zoltán)257
Ha szemügyre veszem (Kálnoky László)257
Karthágó, a merész (Somlyó György)258
Tekintsd hát bátran azt (Szegzárdy-Csengery József)259
Bömböltek a szelek (Somlyó György)259
Francois de Malherbe:
Könyörgés a Nagy Hanrik királyért (Rónay György)261
Du Perrier úr vigasztalása (Szabó Lőrinc)265
Egy hölgy elhagyására való szándék (Jékely Zoltán)267
Végeztünk, szép Caliste (Rónay György)268
Hogy fiam már nem él (Rónay György)268
A királyhoz (Rónay György)269
Zsoltár-parafrázis (Rónay György)269
Jean-Baptiste Chassignet:
Mint rozsda a vasat (Rónay György)271
Mi az élet (Rónay György)271
Egy hullámozó folyó partjára (Rónay György)272
Megtér minden dolog (Szegzárdy-Csengery József)273
Nem hal meg a virág (Szegzárdy-Csengery József)273
Ha tudnád, mily nehéz (Nemes Nagy Ágnes)274
Lovakat cifra dísz (Nemes Nagy Ágnes)274
Francois de Maynard:
Ágyadnak, Margó (Rónay György)276
Egy fülemüléhez (Rónay György)276
Egy homályos szerzőre (Rónay György)277
Egy nagy költőnek (Rónay György)277
Egy hölgy panasza híve halálán (Rónay György)278
A szép öreg hölgy (Jékely Zoltán)280
Párizs, Isten veled (Rónay György)283
Erdők közt, így a jó! (Illyés Gyula)283
Lelkem, búcsúzni kell (Rónay György)284
Étienne Durand:
Párbeszéd (Rónay György)285
Ó, erdők, mennyire szeretlek (Rónay György)285
Stanzák az Állhatatlansághoz (Jékely Zoltán)287
Elégia - részlet (Jékely Zoltán)289
Théophile de Viau:
A reggel (Jékely Zoltán)291
Óda (Illyés Gyula)293
Egy viharról, mely akkor támadt, mikor éppen Angliában akart hajózni (Rónay György)294
Clorishoz (Rónay György)296
A királyhoz a száműzetésből - részlet (Jékely Zoltán)299
Szép szerelmem felől ámodtam (Rónay György)301
Hogy Philis visszatért (Rónay György)302
A castel-jaloux-i pusztákra való száműzetéséről (Kálnoky László)303
Az elítélt stanzái (Rónay György)303
Antoine Girard de Saint-Amant:
A sajt (Rónay György)306
A tűnődő - részletek (Jékely Zoltán)309
Egy fatuskón ülök (Rónay György)312
A lusta (Rónay György)312
Hetyke járással (Róna György)313
Az ágrólszakadt költő - részlet (Rónay György)313
Párizs környéki aratás (Jékely Zoltán)318
Ősz a Kanári-szigeteken (Szabó Lőrinc)318
Scarron úrhoz, a páratlan és kiváló nyomorékhoz (Rónay György)319
Tristan L'Hermite:
Két szerelmes sétája (Rónay György)320
Vigasztaló szavak Idáliához (Kálnoky László)323
Prelódium (Rónay György)324
Temető (Rónay György)325
A csüggesztő távollét (Rónay György)326
A tévedés (Rónay György)326
A becsvágyó hódítókhoz (Rónay György)327
Szonett Annibal Caro után (Rónay György)328
Daphnisz, ideje már (Rónay György)328
Hanyatlóban van a nap (Rónay György)329
Sorsomnak vége van (Rónay György)330
Paul Scarron:
Párizs (Radnóti Miklós)332
Gőgünk oszlopai (Rónay György)332
Egy nagy szikla alatt (Rónay György)333
A királynéhoz (Jékely Zoltán)334
Hiteles beszámoló mindarról, ami a másvilágon a Párkák és a Költők harcában Voiture halálakor történt (Rónay György)335
Epigrammák Galád úr tiszteletére (Rónay György)341
Sírfelirat (Illyés Gyula)342
Jean de la Fontaine:
Adonisz - részlet (Rónay György)343
Huet főtisztelendő úrhoz, Soissons püspökéhez - részlet (Rónay György)346
A Szobalány igazolása (Rónay György)347
A Kertész meg a Várura (Szabó Lőrinc)351
Pestis és állatok között (Kálnoky László)352
Az Oroszlán udvara (Lator László)354
A két galamb (Nemes Nagy Ágnes)355
Colletet-né ellen, aki férje életében verseket írt, halála után viszont soha többé (Rónay György)358
A haldokló Scarron egy mondására (Rónay György)358
Sírversek359
Egy lusta sírjára, vagyis a sajátjára (Rónay György)359
Egy nagy beszélő sírjára (Rónay György)359
Moliére sírjára (Rónay György)359
Jean Racine:
Stanzák Parthénice-hez (Rónay György)360
Egy keresztény panasza amiatt, hogy magában ellentmondásokat tapasztal (Illyés Gyula)361
A római brevárium himnuszaiból362
Szerdai laudes (Rónay György)362
Szombati laudes (Rónay György)363
André Chénier:
A költészethez (Rónay György)364
Gyötrelmes éj (Szabó Lőrinc)364
Alszom, s szívem virraszt (Radnóti Miklós)366
Arcom meghervadt már (Radnóti Miklós)367
Fannihoz (Rónay György)367
A tarentumi szűz (Kardos László)368
Orpheusz (Rónay György)369
A labdához (Szabó Lőrinc)370
Elégia (Kálnoky László)371
A fogoly lány (Vas István)372
Jambusok - részlet (Illyés Gyula)374
Alphonse de Lamartine:
Magány (Rónay György)376
A völgy (Tóth Judit)377
A Santa Restituta öböl lilioma (Kardos László)380
A tó (Szabó Lőrinc)381
Invokáció (Rónay György)383
Ferrera (Kálnoky László)384
Ősz (Rónay György)384
A lepke (Kardos László)385
Ében fürtjeiből a harmatot kirázva (Szabó Lőrinc)386
A gyík Róma romjain (Kardos László)387
Szállj alá, szemem, a mennyei tájra újra! (Kálnoky László)388
Osszián! Osszián! Midőn ifjabb koromban (Rónay György)390
Ott történt, hogy a Dél langyos tengere (Rónay György)391
Alfred de Vigny:
Mózes (Nemes Nagy Ágnes)393
Zsuzsánna fürdője (Vas István)396
Római hölgy fürdője (Szabó Lőrinc)397
A farkas halála (Illyés Gyula)398
Victor Hugo:
A dzsinnek (Kardos László)401
Mikor a könyv (Nemes Nagy Ágnes)405
Örömmel ülök én (Nemes Nagy Ágnes)405
A nap ma fellegek között pihent le este (Nemes Nagy Ágnes)407
Ó, hogy ábrándjaid (Lator László)407
Mivel ajkamhoz ért (Kálnoky László)407
Mert színig telve minden óránk (Nemes Nagy Ágnes)408
Hív a csupa virág május (Lator László)410
Albrecht Dürerhez (Lator László)411
Mert minden földi lélek (Szabó Lőrinc)412
Ó, az a régi kert (Nemes Nagy Ágnes)413
Némely lélekben (Rónay György)414
Megnyugtató látvány (Nemes Nagy Ágnes)414
Egy flamand ablak üvegére (Nemes Nagy Ágnes)416
Olympio siralma (Kálnoky László)416
Aminek szárnya van (Rónay György)422
Egy kisgyermek sírjára a tengerparton (Nemes Nagy Ágnes)422
Oceano nox (Kálnoky László)423
Júniusi éjszakák (Rónay György)424
Európai térképe (Gáspár Endre)425
Mert mélybe hullott (Nemes Nagy Ágnes)427
Amit a költő 1848-ban gondolt (Rónay György)428
Bűnhődés - részlet (lllyés Gyula)429
A néphez (Somlyó György)431
Stella (Nemes Nagy Ágnes)439
Szóljatok szüntelen (Nemes Nagy Ágnes)433
Ultima verba (Somlyó György)434
Lux (Somlyó György)436
A költő a mezőn sétálgat (Rónay György)438
Két lányom (Nemes Nagy Ágnes)439
Vere novo (Nemes Nagy Ágnes)439
Régi dal az ifjúságról (Nemes Nagy Ágnes)440
Meztélláb volt a lány (Rónay György)441
Boldog, ki elmereng az örök dolgokon (Szegzárdy-Csengery József)442
Egység (Rónay György)442
Úgy kell, hogy fény meg árny barátja (Rónay György)443
Látod, mondta ki (Nemes Nagy Ágnes)444
A "Divina Commedia" egy példányára (Rónay György)444
Szeretem a csalánt, a pókot én (Lator László)445
Fölvette azt a jó szokást (Nemes Nagy László)446
Sápadt volt, s mégis rózsaszín volt (Nemes Nagy Ágnes)446
Élsz, mondod (Somlyó György)448
Ha földereng a táj (Nemes Nagy Ágnes)449
A koldus (Nemes Nagy Ágnes)449
Szavak a dűnán (Rába György)450
Jelentés (Rónay György)452
E virágot neked téptem (Nemes Nagy Ágnes)452
A híd (Rónay György)453
Egy nap a nagyszerű próféta (Rónay György)454
Az angyalokhoz, akik látnak (Rónay György)455
Ó örvény! lebukik s kételyt hoz fel a lelkünk (Rónay György)455
Religio (Rónay György)456
A lelkiismeret (Kardos László)457
Az alvó Boáz (Nemes Nagy Ágnes)462
A szatír - részlet (Nemes Nagy Ágnes)259
Az éj, az éj, az éj (Kosztolányi Dezső)265
Ettük a fekete cseresznyét (Rónay György)466
A természet nagyon szeret (Nemes Nagy Ágnes)467
Ünnepnap Párizs környékén (Nemes Nagy Ágnes)467
A vetés évszaka. Este (Nemes Nagy Ágnes)470
Sillabizál egy rajnyi szőke (Lator László)470
Halottaink (Kálnoky László)472
Levél egy hölgyhöz, melyet léghajóval küldtem el 1871. január 10-én (Kosztolányi Dezső)473
Nappal van? Éjszaka? (Nemes Nagy Ágnes)475
A letiportakhoz (Kálnoky László)476
A jövendő (Somlyó György)482
Kézen fogva a két kicsit (Somlyó György)484
Nyitott ablaknál (Somlyó György)484
Árnyból s márványból (Nemes Nagy Ágnes)485
Ha feltűnik a hold (Szegzárdy-Csengery József)486
Alkonyra hajlik már az évszak (Nemes Nagy Ágnes)487
Hajnalban hirtelen felriadok gyakorta (Nemes Nagy Ágnes)488
Aloysius Bertrand:
Scarbo (Radnóti Miklós)489
A kéz öt ujja (Illyés Gyula)490
A bolond (Illyés Gyula)490
Álom (Illyés Gyula)491
Sellő (Illyés Gyula)492
Még egy tavasz (Illyés Gyula)493
Gérard de Nerval:
El Desdichado (Kálnoky László)494
Delfica (Vas István)494
Intés (Képes Géza)495
Myrtho (Vas István)496
Fasor a Luxembourg-kertben (Radnóti Miklós)496
A párizsi Notre-Dame (Tóth Judit)497
Április (Radnóti Miklós)497
Ábrándozás (Radnóti Miklós)498
Nagyanyám (Jékely Zoltán)499
Az unokahúg (Jékely Zoltán)499
Politika, 1832 (Somlyó György)500
Hol vannak (Illyés Gyula)501
VI. Károly tűnődése (Jékely Zoltán)501
Sírfelirat (Jékely Zoltán)502
Alfred de Musset:
Velence (Tóth Árpád)504
Stanzák (Kosztolányi Dezső)506
Szonett (Sárközi György)507
A hold balladája (Tóth Árpád - Babits Mihály)508
George Sandhoz (Szegzárdy-Csengery József)512
Májusi éj (Kálnoky László)513
Szonett Madame Ménessier-hez (Kálnoky László)519
Szomorúság (Szegzárdy-Csengery József)519
Madame Ménessier-hez (Rónay György)520
Charles Leconte de Lisle:
Dél (Kálnoky László)521
Nox (Tóth Judit)522
Az elefántok (Szabó Lőrinc)523
A komédiások (Kálnoky László)524
A Nap halála (Garai Gábor)525
Sarki táj (Kálnoky László)525
Solvet saeclum (Nemes Nagy Ágnes)526
A tiszta menny alatt (Vas István)527
Egy halott költőhöz (Garai Gábor)528
A kötet költői (Lakits Pál, Rónay György, Szegzárdy-Csengery József)529
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Klasszikus francia költők I. (töredék) Klasszikus francia költők I. (töredék)
Állapot:
1.340 Ft
670 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba