838.258

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Halhatatlan szellem a világ alapja

Szabatos bizonyítás természettudományi alapon

Szerző

Kiadó: Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 282 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: "Pátria"-nyomda R.-T. nyomása, Budapest. Néhány fekete-fehér ábrával illusztrált.

Előszó

Részlet a könyvből:
Első rész.
Előkészítés.
I. FEJEZET.
[1] (Szakasz.) Halhatatlanok vagyunk-e vagy sem? Ettől függ, hogy mi az életünk legfőbb értéke, értelme és célja, amivel oly kevesen... Tovább

Tartalom

Első rész
Előkészítés
Programm13
Tárgyunk jelentősége13
A tárgyalás terve13
A tárgyalás módja14
A dolgok lényege15
A megismerés tökéletlensége16
Fogalom meghatározások16
Hipotézisünk ismertetése17
Bevezetés17
Az Elvont18
Tökéletesség és gyarlóság19
Szellem, erő és anyag19
Alátámasztás21
Isten23
A gyarló jelenségek24
Befejezés25
A bizonyítás objektív követelmények26
Tények és hipotézisek elhatárolása26
A hipotézis helyességének feltételei27
A megismerés szubjektív akadályai29
A korszellem és hatása29
Az alkalmazkodottás hatása31
A jellem befolyása32
Befejezés33
Második rész
Negatív bizonyítás34
E bizonyítás feladata34
A természettudomány és a szellem34
A természettudomány nem tagad35
Miért nem ismeri fel a természettudomány a szellemet?35
A specializálódás hatása és eredményünk37
Feleslegessé teszi- e a tudomány a szellemet?37
A probléma38
Hipotézisünk erre vonatkozó része és - válasz a kérdésre39
Az antropomorfizmus vádja39
Antropomorfizmus kontra mechanomorfizmus41
A szellem és a halál után41
Az érzékfeletti anyag és test45
A szellem és test kölcsönhatása45
A probléma ismertetése45
A szellem hathat a fizikumra47
Hogyan hat a test a szellemre?49
A zárt kauzalitás érve50
A test mint a szellem működésének feltétele50
A materializmus álláspontja52
A spirituális álláspont53
Egyéb ellenvetések53
A fajok leszármazása54
Az átöröklés érve55
A mesterséges élet55
A természettudósok hite56
A materializmus elterjedése56
Tudósok nyilatkozatai57
A XX. század természettudománya és visszapillantás60
Az újabb fejlődés iránya60
Tudósok nyilatkozatai61
Visszapillantás62
A teremtő tökéletessége és a teremtés gyarlósága63
A gyarlóság eredete63
Harmadik rész
Pozitív bizonyítás külső (racionális) megismerés alapján
Bevezetés66
A világ végső, "tudományos" alapjai
A törvény problémája67
Bevezetés67
A törvény mibenléte68
A törvényt tagadó elméletek cáfolata69
A törvényt létezésének pozitív bizonyítása74
A probléma és megoldása75
A tér és idő problémája78
A probléma78
A probléma megoldása79
Az anyag problémája80
A probléma ismertetése80
Az erő problémája83
A probléma ismertetése83
Téves megoldási kisérletek84
Az erő problémájának megoldása87
Az anyag problémájának megoldása89
Összefoglalás90
A fizikai alapok vizsgálatának eredménye91
A bizonyítás eddigi eredménye91
A szerves élet jelenségköre
Az élőlény meghatározása92
A születés (ontogenezis) problémája92
A probléma ismertetése94
Az alaptörvény és folyományai95
Regenerálás és típusváltozás96
Mit mond a mikroszkóp98
A beskatulyázás és emlékezet elmélet98
Mit mondanak a számok102
A szervezet felépítésének folyamata105
E folyamat magyarázata107
A materialista magyarázat lehetetlensége109
A Münchhausen elméletek113
A kombinált elméletek115
A felemás elméletek116
Megerősítő idézetek119
Összefoglalás120
A halál problémája122
A probléma122
A ritmus törvénye124
Az élet körfolyamata126
A fajok halála127
Az anyag halála128
Végeredmény129
A fejlődés130
A materializmus fejlődés-elmélete130
A szervezet létrejövetelének alaptényezői133
A fejlődés lényege, és menete133
A szellemi jelenségek problémája135
A probléma135
Materialista megoldási kisérletek139
A világegyetem élete
A világegyetem problémája143
A probléma143
Az entrópiatétel egyetemes érvényessége144
Az energia végtelenségének feltevése145
A katasztrófa elmélet146
Az evolúció149
Az involúció151
A világkörfolyamat152
Negyedik rész
Pozitív bizonyítás a belső megismerés (tapasztalás) alapján
Bevezetés154
Helyzetkép154
Rokon jelenségek155
Az intuició problémája158
Az intuició ismertetőjelei158
Az intuició magyarázata160
Materialista magyarázat163
Leuba magyarázata165
Az intuició megbízhatósága168
A vallás problémája169
A vallás jellemző tartalma169
A vallás magyarázata170
A belső tapasztalás tanubizonysága170
Az ima174
Áhitat és szentség175
A vallás eredete, tekintettel a primitiv ember intellektuális képességeire176
A vallások egységes lényege mint bizonyíték180
A vallás fejlődésiránya mint bizonyíték181
Az emóciós elméletek182
Összefoglalás183
A vallásos élmény létrejövetele184
A három alapkövetelmény184
Az első követelmény kifejtése185
Az ember szellemi-lelki szervezete189
A felső- és alsó-én megtéréséhez vezető harcának kezdete191
Az intellektus szerepe193
A harc fordulópontja és eredménye194
Mesterséges élmények197
A látszólagos alaptalan élmények199
Az előbbiek magyarázata201
A kegyelem kérdése és a követelmények szükségessége203
A vallásos élmény fokozatai204
Bevezetés204
Legalsó fokozat204
Második fokozat205
Harmadik fokozat206
A misztikus élmény ismertetőjelei208
Negyedik fokozat209
A kegyelem alkalmazása212
Ötödik fokozat213
A misztikus egyesülése Istennel214
Összefoglalás217
A misztikus megismerés218
A misztikus megismerés lelki érzékelés és tapasztalás218
A megismertek kifejezhetetlensége220
Mit ismer meg a misztikus általában222
Isten hármas tagozódása223
Isten mindennek egyedüli pozitív alapja225
Az Elvont, Isten személyfölötti létállapota226
A misztikus megismerés realitása229
A misztikus és megismerésének megbízhatósága229
A misztikus tapasztalatok lényegi megegyezése231
A megismertek kifejezhetetlensége mint bizonyíték232
Materalista aggályok233
Zsenialitás és betegség összefüggése235
A misztika és betegsége igazi összefüggése237
A misztika és betegség összefüggése a materializmus szerint238
A misztika mint szexuál termék243
A hipnózis elmélet245
A materialista elméletek közös hibái248
Összefoglalás249
Ötödik rész
Befejezés
Az élet értéke, célja és értelme252
Bevezetés252
Az élet célja és értelme szellemi alapon253
Ugyanez materialista alapon254
Az önzés gyümölcsei257
Az eredmények összefoglalása259
A bizonyítás néhány kérdése260
Természettudományi alapon bizonyítottunk-e?260
Szabatos-e a bizonyítás?261
Annyira bizonyított-e a szellem, mint a villany?261
A szellem homályossága262
A személyes és személytelen szellem kérdése263
Bizonyítás filozófiai alapon264
Távlatok266
Bevezetés266
A matematika a szellemi távlatból267
A geometria269
A természettudomány273
A filozófia274
A vallás275
Az élet276

S. Albert Bernát

S. Albert Bernát műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: S. Albert Bernát könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Halhatatlan szellem a világ alapja Halhatatlan szellem a világ alapja Halhatatlan szellem a világ alapja Halhatatlan szellem a világ alapja Halhatatlan szellem a világ alapja Halhatatlan szellem a világ alapja Halhatatlan szellem a világ alapja Halhatatlan szellem a világ alapja

A gerinc vászonnal pótolt, a borító enyhén szakadozott, elszíneződött, javított.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba