A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Források Budapest múltjából III.

Források Budapest történetéhez 1919-1945

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Budapest Főváros Levéltára
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 646 oldal
Sorozatcím: Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai
Kötetszám: 3
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

Bevezetés5
Budapest a fehérterror, az ellenforradalmi rendszer berendezkedése és a keresztény községi (Wolff) párt városházi egyeduralma időszakában (1919. augusztus-1925. május)11
A fővárosi tanács és a főtisztviselők együttes ülésének határozatai tevékenységük újrakezdésének feltételeiről. (1919. augusztus 4-5.)15
Polgármesteri rendelet a proletárdiktatúra megbízásából vezető állást betöltött és szerepet vállalt alkalmazottak elbocsátásáról (1919. augusztus 7.)16
A budapesti tanfelügyelő jelentése a tanácshoz a kommunista érzelmű tanárok és tanítók elbocsátásáról és megbüntetéséről (1919. augusztus 14.)17
Csernoch János hercegprímás levele Arnette párizsi érsekhez az ellenforradalom kibontakozásának okairól, fővárosi eseményeiről és az egyház állásfoglalásáról az új politikai fejleményekkel kapcsolatban. (1919. szeptember 13.)18
A budapesti katonai körletparancsnok jelentése Friedrich István miniszterelnökhöz a nemzeti hadsereg bevonulása előtti letartóztatásokról (1919. november 15.)20
Horthy Miklós fővezér válasza Bódy Tivadar polgármesternek a nemzeti hadsereg bevonulása alkalmával a Gellért szálló előtt mondott üdvözlő beszédére. (1919. november 16.)21
Horthy Miklós fővezér átirata a miniszterelnökhöz a fővárosban észlelhető baloldali mozgalmakról és a gazdasági helyzetről (1919. december 14.)21
Nemzetgyűlési választások budapesti eseményei (1920. január 25.)24
Dohnányi Ernő tiltakozása br. Wlassics Gyula miniszteri tanácsosnál Kodály Zoltán fegyelmi bizottság elé állítása miatt (1920. január 28.)26
Bartók Béla tiltakozó levele br. Wlassics Gyula miniszteri osztálytanácsoshoz Kodály Zoltán fegyelmi bizottság elé állítása miatt (1920. február 3.)27
Huszár Károly miniszterelnök beszámolója a Nemzetgyűlésben Budapest élelmiszerellátásának nehézségeiről (1920. február 28.)27
A főváros tanácsának jelentése a főpolgármesterhez a köztisztasági viszonyokról (1920. március 11.)29
A Budapesti XII. választókerületi keresztény-szociális párt elnökségének felirata a belügyminszterhez a főváros vezetésének kormánybiztos kirendelése útján, a keresztény kurzus érdekében történő átszervezésére (1920. március 17.)31
Budaváry László nemzetgyűlési felszólalása a kommunizmussal szimpatizáló tanítók eltávolításáról (1920. április 22.)32
A főváros tanácsának felirata és Dömötör Mihály belügyminiszter válasza a törvényhatósági bizottság újjáalakításáról intézkedő törvényjavaslat előkészítéséről33
1920. április 29.33
1920. június 25.33
Dömötör Mihály belügyminiszter leirata Sipőcz Jenő kormánybiztoshoz a főváros pénzügyeinek rendbehozatalára (1920. május 12.)34
Bródy Ernő felszólalása az új fővárosi törvény nemzetgyűlési tárgyalásán a budapesti választókerületek aránytalanságáról és a törvényhatósági bizottság feloszlatásáról (1920. május 18.)35
Sipőcz Jenő kormánybiztos programbeszéde a törvényhatósági bizottság hatáskörében tartott tanácsülésen (1920. május 19.)37
Dömötör Mihály belügyminiszter támadása a szabadelvű-demokrata városvezetés ellen a fővárosi törvényjavaslat nemzetgyűlési tárgyalásán (1920. május 26.)39
A budapesti tankerületi főigazgató jelentése a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez haladó irányzatú műveknek a tanári könyvtárakból való kiselejtezéséről (1920. június 1.)43
A katolikus püspöki kar állásfoglalása az új törvényhatóságok szervezésével kapcsolatban a vallásfelekezet képviseletéről43
Hanauer A. István váci püspök levele Csernoch János hercegprímáshoz (1920. június 30.)43
Leopold Antal kanonok levele Erneszt Sándorhoz (1920. július 6.)44
Erneszt Sándor levele a fővárosi törvényjavaslat szempontjairól (1920. július 9.)45
A fővárosi törvényhatósági választások eredményei (1920. július 11-12.)45
A Népszava cikke a törvényhatósági választásokról (1920. július 14.)46
A Budapesti Hírlap beszámolója a törvényhatósági választásokról (1920. július 15.)47
Sipőcz Jenő kormánybiztos beszéde a törvényhatósági bizottság alakuló közgyűlésén (1920. július 28.)48
A budapesti katonai városparancsnokság "T" osztályának helyzetjelentése (1920. július 31.)52
Csernoch János hercegprímás egymillió koronás alapítványa a főváros katolikus egyházközségeinek fejlesztésére (1920. augusztus 9.)55
Wolff Károly, Gaár Vilmos és Baracs Marcell beszédei a törvényhatósági bizottság közgyűlésén pártjaik ellentétes programjáról (1920. augusztus 11.)56
Interpelláció és válasz a törvényhatósági bizottság közgyűlésén a fővárosi alkalmazottak ellen indított fegyelmi vizsgálatokról (1920. augusztus 26.)64
Turcsányi István tanulmánya a "Bűnös Budapest"-ről (1920. augusztus)66
Sipőcz Jenő polgármesteri székfoglaló beszéde a közgyűlésen (1920. szeptember 1.)69
A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete az irredenta "nemzeti ima" kötelező elmondásáról (1920. október 27.)72
Frühwirth Mátyás interpellációja a Nemzetgyűlésben 10.000 vagonlakó tarthatatlan helyzetéről (1920. november 8.)73
Teleki Pál miniszterelnök beszámolója a nemzetgyűlésben a tiszti alakulatok és az Ébredő Magyarok Egyesülete elleni eljárásról (1920. november 11.)75
Belügyminiszteri előterjesztés a minisztertanácshoz a rendőrség fővárosi állományának létszámgyarapításáról (1921. január 22.)79
Irredenta zászló és szobrok felavatása a Szabadság téren (1921. január 16.)80
A honvédelmi miniszter előterjesztése és a minisztertanács vitája a budapesti karhatalmi alakulatok fenntartásának szükségességéről (1921. március 3.)81
Nemes Antal lelkész jelentése Csernoch János hercegprímás részére IV. Károly első puccskísérlete fővárosi eseményeiről (1921. április 5.)84
Sipőcz Jenő polgármester felterjesztése a miniszterelnökhöz a fővárossal szembeni állami tartozások rendezésére (1921. április 28.)84
A Magyarországi Szakszervezeti Tanács memoranduma Budapest főpolgármesteréhez a gazdasági és politikai viszonyok normalizálásáról (1921. június 6.)86
Részletek Wolff Károlynak a villamosvasutak községesítésének keresztülvitelére alakított bizottságban tartott felszólalásából (1921. június)88
Frühwirth Mátyás nemzetgyűlési felszólalása a fővárosi lakáshelyzetről (1921. július 7.)90
Nemzetgyűlési választások eredményei Budapesten (1922. június 1-2.)92
Rendőrfőkapitányi jelentések a kommunista párt illegális szervezkedéséről a közigazgatási bizottsághoz93
Jelentés a mozgalom szervezőiről, céljairól és a letartóztatottak számáról (1922. október 5.)93
Jelentés a mozgalom vezetőiről (1922. november 9.)94
Közigazgatási bizottság indítvány Bethlen István miniszterelnökhöz a sajtótörvény szigorításáról (1922. október 9.)94
Strausz István nemzetgyűlési felszólalása a fővárosi Tripolisznak és Csikágónak elnevezett nyomortelepeiről (1922. december 16.)95
A Wertheim F. és Tsa. Pénzszekrény és Felvonógyár Rt. műhelyrendje (1922)96
Hegyeshalmy Lajos nemzetgyűlési interpellációja a fővárosi vízellátás zavarairól (1923. február 20.)97
A budapesti tanfelügyelő jelentése a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete tevékenységének megakadályozásáról (1923. április 5.)99
Közgyűlési határozat Bethlen István miniszterelnök politikájának támogatásáról (1923. április 9.)100
A Sütők Ipartestületének levele a Kávésok Ipartestületének Elnökségéhez a sütőmunkások bérmozgalmának letörésére (1923. május 7.)101
Vázsonyi Vilmos nemzetgyűlési felszólalása a budapesti választói névjegyzékből történt jogtalan kihagyásokról (1923. május 29.)101
Baracs Marcell közgyűlési bejelentése az ellenzéki pártokhoz tartozó törvényhatósági bizottsági tagok lemondásáról Zilahy-Kiss Jenő alpolgármesterré történt megválasztása miatt (1923. július 18.)104
Peyer Károly felszólalása a Nemzetgyűlésben a Keresztény Községi Párt jogtalan hatalomgyakorlása ellen (1923. július 25.)105
A budapesti tanfelügyelő jelentése a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a tanoncok szervezkedéséről (1923. szeptember 18.)108
A Wolff-párti közgyűlés tiltakozása az 1918. október 31-i forradalom évfordulójának megünneplése miatt (1923. november 7.)109
Részletek Csilléry András Budapest egyesítése 50. évfordulója alkalmából mondott ünnepi beszédéből (1923. november 17.)109
Közigazgatási bizottsági indítvány Rakovszky Iván belügyminiszterhez a baloldali politikai emigránsok hazatérésének meggátlásáról (1924. február 11.)111
Bethlen István miniszterelnök beszéde a fővárosi politika kérdéseiről a Budai Társaskörben (1924. június 5.)112
Hoffmann Mária tanítónő jelentése a Children Found gyermekfoglalkoztatók igazgatóságához az angyalföldi "Tripolisz" nyomornegyed tanköteles gyermekeiről (1924. július 8.)115
Részetek Vass József népjóléti- és munkaügyi miniszternek az ínségakció 1923/1924. évi működéséről készített jelentéséből (1924. július 26.)116
Tisztifőorvosi jelentés a főváros 1924. I. félévi egészségügyi helyzetéről (1924. augusztus hó 1.)119
Belügyminiszteri előterjesztés a minisztertanácshoz Ripka Ferenc kormánybiztosi kinevezésre (1924. augusztus 19.)123
Részletek Ripka Ferenc kormánybiztossá történt kinevezése alkalmából tartott székfoglaló beszédéből (1924. szeptember 10.)125
Munkanélküli tisztviselő kérelme Ripka Ferenc kormánybiztoshoz állás iránt (1924. szeptember 18.)128
Belügyminiszteri indoklás a fővárosi törvényhatósági bizottság újjászervezéséről intézkedő 1924. évi XXVI. törvénycikkhez (1924. december 25.)129
A vallás- és közoktatásügyi miniszter a középiskolai feladatáról (1924)131
Bizalmas információ a szociáldemokrata pártvezetőség részére a Gázművek szénellátási szerződéséről (1924)131
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt községi programja (1924)133
Részletek a Vági István vezette szociáldemokrata ellenzék választási felhívásából (1925. március)137
A Magyarországi Szocialista Munkáspárt községpolitikai programjának tervezete (1925.)142
Budapest az átmeneti gazdasági fellendülés és a Bethlen-kormány autonómia ellenes törekvéseinek időszakában (1925. május-1930. február)145
A fővárosi törvényhatósági bizottsági választások eredményei (1925. május 21-22.)149
A Magyarországi Szocialista Munkáspárt értékelése az 1925. évi fővárosi községi választások eredményeiről (1925. május 31.)149
Az Új Március cikke a szociáldemokrata párt községi politikájáról (1925. szeptember)152
Csernoch János hercegprímás üzenete a pesterzsébeti katolikus nagygyűléséhez155
Tobler János keresztényszocialista szakszervezeti főtitkár felkérő levele (1925. október 22.)155
Csernoch János üzenete (1925. október 29.)155
Az Új Március a demokratikus blokk közgyűlési tevékenységéről és a főváros külföldi hitelezőivel létesített ostendei egyezményről (1925. október)157
Polgármesteri tájékoztató a közgyűlésen a főváros gazdasági helyzetéről (1925. december 6.)158
Az Új Március cikke a fővárosi autonómia jelentőségéről a munkásmozgalom szempontjából (1925. december)162
A főváros beruházó programjának indoklásából részletek (1926. április 16.)164
A fővárosi tanács állásfoglalása a sajtónak és a színházaknak az "erkölcs védelme" céljából történő fokozottabb ellenőrzéséről165
A IX. ügyosztály jelentése a tanácshoz (1926. június 21.)165
A tanács felterjeszése Pesthy Pál igazságügyminiszterhez (1926. június 21.)166
Polgármesteri rendelet a tisztviselők szociáldemokrata szervezkedésének figyelemmel kíséréséről (1926. augusztus 10.)167
Az Új Március elemzése Sipőcz Jenőnek a polgármesterválasztáson aratott sikeréről s az egyesült ellenzék által támogatott Bárczy István kudarcáról (1926. október)168
Liber Endre tanácsnok tájékoztatója a törvényhatósági bizottság részére a lakáshelyzet alakulásáról (1926. november 2.)172
Országgyűlési választások budapesti eseményei (1926. december 8-18.)174
Ripka Ferenc főpolgármester leirata a tanácshoz Feinsilber Róbert ingyenebéd akciójának további engedélyezéséről (1927. január 25.)175
Rendőrségi jelentés a közigazgatási bizottsághoz a letartóztatott MSZMP vezetők kiszabadítása érdekében tüntetők őrizetbevételéről (1927. február 9.)176
Fábián Béla képviselőházi felszólalása a lakosság adóterheiről (1927. február 15.)177
Magyar Miklós közgyűlési indítványai a villamos és autóbusz viteldíjak, valamint a villany- és gáz árának leszállításáról (1927. március 2.)178
Polgármesteri jelentés a közigazgatási bizottsághoz az 1926. II. félévi közigazgatási tevékenységről (1927. március 4.)179
Baracs Marcell felszólalása a képviselőházban a Bethlen-kormány fővárosi politikájáról (1927. március 24.)180
Farkas István képviselőházi felszólalása a választás előtt benyújtott ajánlások és a tényleges szavazatok pártok közötti megoszlásáról a fővárosban (1927. március 29.)182
A Magyar Hitel pénzügyi folyóirat cikke a városvezetők mammutjövedelmeiről (1927. március(182
A főváros autonómiájával kapcsolatos szociáldemokrata állásfoglalás Peyer Károly képviselőházi felszólalásáról (1927. április 5.)183
Belügyminiszteri leirat a főváros közüzemi politikájának egységes elvek szerinti kialakítására (1927. június 3.)188
Rendőrfőkapitánysági jelentés a közigazgatási bizottsághoz MSZMP tagok letartóztatásáról (1927. június 8.)189
Weiler Ernő közgyűlési interpellációja a pengő bevezetésével kapcsolatos élelmiszerdrágulásról (1927. június 22.)190
Bródy Ernő parlamenti felszólalása a fővárosi vámok és illetékek árfelhajtó szerepéről, valamint a lakásforgalom tervezett felszabadításának várható kihatásairól (1927. július 14.)191
A Budapesti Törvényhatósági Bizottság Szociáldemokata Csoportja bejelenti a főpolgármesternek távolmaradását a Kossuth-szobor avatási ünnepségéről (1927. november 2.)193
Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter elutasítja a főváros tervezetét a munkanélküli segély bevezetésére (1928. február 1.)194
Petrovácz Gyula képviselő parlamenti felszólalása a szellemi proletariátus kialakulását elősegítő egyetemi felvételi rendszerről (1928. február 15.)196
Petrovácz Gyula ismertetése a képviselőházban a főváros kulturális intézményeiről (1928. március 8.)198
Br. Kray István képviselő parlamenti beszéde a magánalkalmazottak alacsony fizetéséről (1928. március 14.)199
A budai alesperesi hivatal jelentése a hercegprímáshoz a III. kerületi kir. közjegyzői állás betöltéséről (1928. április 27.)200
A Magyarországi Gyermekbarátok Egyesülete kőbányai 2. számú helyi csoportjának jelentése a kőbányai téglagyárak munkásainak életviszonyairól (1928. május 8.)202
A főváros szerepe az élelmiszerárak kialakulásában203
Scitovszky Béla belügyminiszter leirata Sipőcz Jenő polgármesterhez az indokolatlanul magas élelmiszerárak letörésére (1928. szeptember 22.)203
Sipőcz Jenő polgármester jelentése Ripka Ferenc főpolgármesterhez az élelmiszerek drágulásának okairól s a főváros intézkedéséről (1929. január 25.)204
Polgármesteri rendelet a szellemi foglalkozású munkanélküliek szükségmunkájáról (1928. december 26.)205
Sipőcz Jenő polgármester levele Serédi Jusztinán hercegprímáshoz a nyaraltatási akció segítése céljából (1929. január 12.)207
Esztergályos János parlamenti kritkája a budapesti munkanélküliek gyűlésének brutális szétosztása kapcsán a Bethlen-kormány munkáspolitikájáról (1929. február 6.)208
Közgyűlési határozat a munkanélküliség és a gazdasági válság ügyében (1929. március 6.)209
Wolff Károly képviselőházi felszólalása a fővárosnak, mint az ipari és mezőgazdasági termelés legnagyobb belső felvevőpiacának jelentőségéről (1929. június 5.)211
Parlamenti ismertetések a tüdőbetegség pusztításáról213
Pakots József beszédéből (1929. június 12.)213
Kun Béla beszédéből (1929. június 20.)213
Pakots József felszólalása a Parlamentben a kormány fővárosi politikájáról, a Wolff-párt kétkulacsos taktikájáról az autonómia kérdésében és Budapestnek az ország életében elfogalt jelentős helyzetéről (1929. december 6.)214
Peyer Károly képviselőházi beszéde a készülő új fővárosi törvény antidemokratikus céljairól (1929. december 13.)220
Farkas István képviselőházi felszólalása a főváros növekvő kegyúri terheiről (1929. december 20.)222
A KMP illegális párttitkárságának jelentése a Kominternhez a társadalombiztosítói választásokról (1929)223
A fővárosi törvényhatóság ellenzéki pártjainak rendkívüli közgyűlésen tett indítványai az új fővárosi törvényjavaslat módosítására (1930. február 7.)234
Peyer Károly felszólalása a szociáldemokrata párt állásfoglalásáról az előkészületben levő fővárosi törvénnyel s a városi rendszerrel kapcsolatban (1930. február 26.)240
A gazdasági világválság és az új fővárosi törvény hatása Budapestre (1930. május-1934. április)243
Részletek Budapest Székesfőváros közigazgatásáról rendelkező 1930. évi XVIII. törvénycikk belügyminszteri indoklásából (1930. május 29.)246
Fábián Béla képviselőházi felszólalása az adóemelésekről, a zálogházi forgalom növekedéséről és a gazdasági helyzet romlásáról (1930. június 11.)254
Kabók Lajos képviselőházi beszéde a fővárosi közmunkák leállításáról és a gépipar pangásáról (1930. július 2.)255
Közigazgatási bizottsági felterjesztés Bethlen miniszterelnökhöz a gazdasági helyzet további romlásának megakadályozásáról (1930. augusztus 11.)256
A Budapesti Törvényhatósági Bizottság szociáldemokrata csoportjának titkársága értesíti a polgármestert a pártközi értekezletekről való távolmaradásáról (1930. augusztus 18.)257
A Pesti Hírlap tudósítása a munkanélküliek budapesti tüntetéséről (1930. szeptember 1.)258
Lamotte Károly tanácsnok jelentése a főpolgármesterhez a főváros pénzkészletének várható kimerüléséről (1930. október 16.)266
Ernszt Sándor népjóléti és munkaügyi miniszter képviselőház tájékoztatója a fővárosi kilakoltatásokról (1930. november 21.)267
Polgármesteri jelentés a fővárosi közigazgatás 1930. novemberi működéséről (1930. december 1.)269
A fővárosi törvényhatósági választások eredményei (1930. december 21-22.)273
A Népszava beszámolója a törvényhatósági választásokról (1930. december 24.)274
Budapesti Munkások Szocialista Pártja Választási felhívása (1930. december)276
A szociáldemokrata párt törvényhatósági frakciójának elvi deklarációja az örökös törvényhatósági bizottsági tagság intézménye ellen (1931. január 22.)284
A munkanélküliek 1931. január 21-i tüntetése (1931. január 22.)285
Polgármesteri előterjesztés a törvényhatósági tanácshoz a szellemi szükségmunkaakció meghosszabbításáról (1931. február 9.)288
Részletek Sipőcz Jenő polgármesteri székfoglaló beszédéből (1931. február 18.)289
Rendőrfőparancsnoki jelentés a Goldberger gyár sztrájkoló munkásai elleni kardhasználatról (1931. február 26.)292
Propper Sándor képviselőházi felszólalása az újpesti és a budapesti munkanélküliek számának növekedéséről (1931. március 23.)292
Rendőrfőkapitányi jelentés a közigazgatási bizottsághoz a március havi kommunista letartóztatásokról (1931. április 8.)293
A budapesti kir. ügyészség elnökének indítványa a főügyészség vezetőjéhez József Attila Szocialisták c. verse miatt a bűnvádi eljárás megindítására (1931. április 18.)294
Rendkívüli törvényhatósági bizottság közgyűlés a fővárosban levő országgyűlési választókerületek arányos kialakítására s a választások titkosságának kiterjesztésére (1931. május 11.)295
A törökbálinti választási elnök levele a BSzKRT vezérigazgatójához a közlekedési alkalmazottak hivatalos jelöltre történő szavazásának biztosítása érdekében (1931. június 15.)297
Részletek "A Budapest és környéke Szocialista Munkások Blokkja" választási röpiratának kiadója elleni ügyészségi vádiratból (1931. június 17.)297
Országgyűlési választások budapesti adatai (1931. június 28-30.)299
A ferencvárosi kiserdei-telep lakóinak kérelme a kormányzóhoz kilakoltatásuk megakadályozására (1931. augusztus 1.)299
Csik Mihály lakatos álláskérelme (1931. augusztus 30.)301
Rendőrjelentés a Váci úti és a Szondy utcai kommunista tüntetésről (1931. szeptember 7.)301
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter körrendelete a fényűző ünnepségek és szórakozások korlátozásáról (1931. szeptember 18.)303
Kimutatás 29 fővárosi alkalmazásban levő volt vezető tisztviselő mammuftizetéséről (1931. szeptember 26.)304
A Magyar Hitel pénzügyi folyóirat cikke az európai nagyvárosok és Budapest gáz- és villanyárairól (1931. szeptember)305
Peyer Károly indítványa a törvényhatósági bizottság közgyűlésén a főváros vezetőinek leváltására és a gazdasági válság enyhítését célzó rendelkezések alkotására (1931. október 2.)309
A Magyarországi Vas- és Fémmunkások Központi Szövetségének kérelme a polgármesterhez a munkanélküli-segély folyósítására és a közmunkák beindítására (1931. október 29.)311
A főváros pénzügyi helyzete (1931)312
A szociáldemokrata párt törvényhatósági bizottsági frakciójának beszámolója 1931. évi tevékenységéről (1931)314
Rendőrfőkapitányi jelentések a közigazgatási bizottsághoz az illegális kommunista párt tevékenységéről318
1932. február 4.318
1932. március 11.318
1932. május 14.318
Közgyűlési határozat az általános titkos választójog törvénybe iktatása ügyében (1932. április 9.)319
A pestkörnyéki városok vezetőinek értekezlete a villamos viteldíj drágítása és egyéb pénzügyi sérelmek miatt (1932. július 8.)320
Sipőcz Jenő polgármester felterjesztése a belügyminiszterhez a főváros szociális és közjótékonysági tevékenységéről (1932. július 15.)321
Rendőrfőkapitányi jelentés a közigazgatási bizottsághoz Sallai Imre és Fürst Sándor letartóztatásáról (1932. augusztus 4.)325
A Reggel c. hetilap tudósítása a "magyar hitleristák" városligeti provokációjáról (1932. augusztus 22.)325
A rendőrség politikai osztályának jelentése a főkapitányhoz a lakóvédelmi gyűlésekről (1933. január 4.)327
Büntetőtörvényszéki ítélet a statárium bevezetése elleni tiltakozó röpirat szerzőinek ügyében (1933. február 20.)328
A rendőrség X. kerületi osztályparancsokságának jelentése polgári ruhás rendőrök kommunisták elleni nyomozásairól, besúgók beszervezéséről (1933. március 3.)330
A Budapesti Sütőmunkások Szervező Bizottságának felhívása a kollektív szerződés megkötéséért folytatott harc támogatására (1933. szeptember 23.)332
Belügyminiszteri rendelet a törvényhatóságok vezetőihez és rendőrfőkapitányokhoz a munkásszervezetek és a szociáldemokrata párt keretében működő szavaló- és dalkórusok betiltásáról (1933. október 27.)333
A pestmegyei központi járás főszolgabírójának jelentése a tejrendelet következményeiről, a közoktatási viszonyok és a munkanélküliség alakulásáról (1933. december 31.)334
Belügyminiszteri előterjesztés a kormányzóhoz a fővárosi igazgatást szabályozó 1930. évi XVIII. törvénycikk egyes rendelkezéseinek módosításairól alkotott törvényjavaslatáról (1934. január 17.)336
A rendőrség VIII. kerületi osztályparancsnokságának jelentése a cipészmunkások sztrájkmozgalmával kapcsolatos tüntetésről és fegyverhasználatról (1934. március 14.)338
Belügyminiszteri rendelet a polgármesterhez a Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesülete feloszlatásáról (1934. április 9.)340
Budapest a gazdasági válságot követő átmeneti fellendülés, a jobboldal előretörése és az új háborúra való felkészülés időszakában (1934. június-1941. április)343
Az 1934. évi XII. tc. - Budapest székesfőváros közigazgatásáról szóló 1930:XVIII. tc. egyes rendelkezéseinek módosításáról - miniszteri indoklásából részletek (1934. június 2.)346
Borvendég Ferenc főpolgármesteri székfoglaló programbeszédéből részlet (1934. június 6.)353
Iratok a rákoscsabai Vörös Segély szervezet tevékenységéről s a vezetői elleni büntető eljárásokról (1934. június 16-1935.)355
A rákoscsabai csendőrörs által Fekete Bélánál lefoglalt könyvek jegyzéke (1934. június 16.)355
A rákoscsabai csendőrőrs által Schőnamnn Júliától lefoglalt könyvek jegyzéke (1934. június 24.)356
A Bp. Kir. Büntetőtörvényszék vizsgálóbírójának végzése Schőnamnn Júlia, Ladics Margit és Bódi Károly előzetes letartóztatásáról (1934. június 27.)358
A Budapesti Kir. Ügyészség vádiratából (1934. augusztus 29.)359
A Budapesti Kir. Büntetőtörvényszék ítélete (1934. augusztus 29.)360
Részletek a Budapest Kir. Ítélőtábla II. fokú ítéletéből (1935. január 12.)363
A törvényhatósági bizottság rendkívüli közgyűlésének határozata a létfenntartási cikkek kartellek által történő áremelésének megakadályozására (1934. november 5.)364
Az Esti Kurir jelentése Gömbös Gyula miniszterelnök, Eckhardt Tibor kisgazdapárti vezér és Wolff Károly, a Keresztény Községi Párt vezetője közötti megállapodásról (1934. november 27.)365
A szociáldemokrata párt parlamenti frakciójának elvi deklarációja az 1934. évi fővárosi törvényjavaslat ellen (1934)367
Szendy Károly polgármesteri székfoglaló beszéde a közgyűlésen (1935. január 4.)369
A KMP Budapesti Pártbizottságának 1935. januári munkaterve (1935. január 8.)373
Országgyűlési választások budapesti adatai (1935. április 6-7.)375
A KMP Budapesti Pártbizottságának értékelése az 1935. évi országgyűlési választások budapesti és környéki eredményeiről (1935)375
Közgyűlési határozat a főváros 21 millió pengős beruházási programjáról (1935. április 12.)378
Mészáros János érseki helytartó jelentése a hercegprímáshoz a fővárosi törvényhatósági választások ügyében folytatott tárgyalásairól (1935. április 27.)379
A fővárosi törvényhatósági választások eredményei (1935. június 2-3.)381
A Népszava cikke a június 1-2-án megtartott törvényhatósági választásokról (1935. június 5.)382
Jurcsek Béla parlamenti felszólalása a budapesti élelmiszerpiac jelentőségéről és a fővárosi vámok, helypénzek árfelhajtó hatásáról (1935. június 4.)383
Petrovácz Gyula képviselőházi beszéde a fővárosi szanálási akcióról, a törvényhatósági választásokról, a kereszténypárt és a NEP együttműködéséről (1935. június 6.)387
Alföldi Béla képviselőházi ismertetése az iskolás gyerekek szociális viszonyairól (1935. június 6.)393
A MÉMOSZ Budapesti Kőműves Szakosztályának memoranduma a Budapesti Építőmesterek Szövetségéhez (1935. július 17.)394
Szendy Károly közgyűlési beszéde újraválasztása alkalmából (1935. szeptember 22.)396
KMP jelentés a Kominternhez a szociáldemokrata ifjúsági szervezettel kialakított akcióegységről (1935. december 8.)399
Részletek Földes Ferenc: A lakásmonopólium, a lakbérek és lakásépítés kérdései a fővárosban c. tanulmányból (1935)400
A Fővárosi Statisztikai Hivatal jelentése új választási névjegyzék összeállításáról (1936. március 30.)403
Részlet a középiskoláról szóló 1934:XI. tc. kultuszminiszteri végrehajtási utasításából (1936. március 31.)406
Belügyminiszteri utasítás a főpolgármesterhez a közigazgatási bizottság ülésein megnyilvánuló kormányellenes kritikai megnyilatkozások meggátlására (1936. július 18.)407
Belügyminiszteri előterjesztés a minisztertanács ülésén a közüzemek depolitizálásáról és az alkalmazottak szociáldemokrata szervezkedésének megtiltásáról (1936. július 24.)408
Rendőrségi jelentés egy panaszbeadvány kapcsán a csepeli posztógyári sztrájkolók ellen alkalmazott biztonsági intézkedésekről (1936. október 6.)409
Belügyminiszteri előterjesztés a minisztertanácshoz a "kolduskérdés" megoldásáról (1936.október 23.)410
A Budapesti Statisztikai Hivatal jelentése a főváros gazdasági helyzetének az 1936.év első felében bekövetkezett csekély mérvű javulásáról (1936)411
Propper Sándor felszólalása a városrendezési törvényjavaslat országgyűlési tárgyalásán a Fővárosi Közmunkák Tanácsa tevékenységéről és hatáskörének kiterjesztéséről, valamint a peremvárosok fejlődését gátló okokról (1937. február 5.)416
Belügyminiszteri leirat a törvényhatósági bizottság külpolitikai kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalását tükröző táviratok küldésének mellőzéséről (1937. február 11.)422
Főpolgármesteri felterjesztés a belügyminiszterhez a barakk-lakótelepek közegészségi állapotáról (1937. április 26.)423
Dr. Jáhn Ferenc cikke a Gondolat c. kommunista folyóiratban Kispest szociográfiájáról (1937. május)424
Mihalovics Zsigmond érseki biztos jelentése a hercegprímáshoz a fővárosi dolgozók és ínségesek helyzetéről és az egyházközösségi segélyezésről (1937. október 7.)427
Magyar Miklós közgyűlési interpellációja a levegő szennyezésének megakadályozására (1937. október 8.)430
Főpolgármesteri utasítás a polgármesternek a legkisebb munkabérek és a heti 48 órás munkaidő bevezetéséről kiadott rendeletek ellenőrzésére (1937. október 20.)430
Közgyűlési felterjesztés a kormányhoz a vidéki munkanélküliek beáramlásának megakadályozására és a gyáripar decentralizációjának megindítására (1937. december 17.)432
Mészáros János érseki helytartó jelentése a hercegprímáshoz egyes egyházközségi pénzforrások segélyezés helyett munkások szervezésére történő felhasználásáról (1937. december 17.)433
Rendőrfőkapitányi jelentés baloldali újságírók szervezkedéséről (1938. február 5.)434
Részletek Payr Hugónak a szélsőjobboldali pártok tevékenységéről tartott parlamenti interpellációjából (1938. február 16.)435
Nyisztor Zoltán levele a hercegprímáshoz a kereszténypárt válságának megoldásáról és a nyilaskeresztes pártról (1938. április 2.)438
Részletek a fővárosi nyilaskeresztes szervezkedésről tájékoztató csendőrségi helyzetjelentésekből (1938. április 29-szeptember 2.)441
Írók, művészek és tudósok deklarációja a zsidótörvény ellen (1938. május 5.)447
Hogyan élnek a kispesti téglagyári munkások? (1938. május 12.)450
A pomázi járás főszolgabírájának jelentése a belügyminiszterhez a Csillaghegy-békásmegyeri nyaraló-forgalom visszaesésének okairól (1938. július 12.)451
Teleki Pál vallás- és közoktatásügyi miniszter felhívása a főpolgármesterhez, a Tanácsköztársaság alatti magatartásukért fegyelmi büntetésben részesült, jelenleg is szolgálatban álló alkalmazottak névjegyékének megküldésére (1938. augusztus 24.)453
Részletek az Actio Catholica 1939. évi programjából (1938. szeptember 7.)453
Jelentés a hercegprímáshoz a budapesti XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus új kezdeményezéséről és egyes ünnepségeiről (1938. október 23.)456
A Sajtó c. folyóirat cikke az Imrédy-kormány sajtórevíziójáról (1938. október)462
Budapest helye a magyar könyvkultúra területén (1938)463
A Keresztény Községi Párt csatlakozása a Magyar Élet Mozgalomhoz (1939. január 31.)466
Részletek a nyilaspárt földalatti szervezkedéséből és terrorakcióiról Keresztes-Fischer belügyminiszter rendeletéből (1939. február 2.)467
Gyermekgondozónői jelentés a szociális ügyosztályhoz a "Zita"-telep veszélyeztetett gyermekeiről (1939. február 27.)469
Miklós Ferenc közgyűlési interpellációja a budapesti lakásviszonyokról (1939. április 26.)471
Országgyűlési választások budapesti adatai (1939. május 28-30.)472
Bálint György megemlékezése a második világháború kitöréséről (1939. szeptember)473
Karafiáth Jenő főpolgármester felterjesztése a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez Rózsa Károly iparostanonciskolai igazgató tanulmányi felügyelői megbízatásának megszüntetésére (1939. október 16.)475
Pajor Miklós képviselőházi felszólalása a magyar ipar főváros-centralizáltságáról (1939. november 16.)476
Büchler József bizalmas információja a szociáldemokrata párt jogtanácsosának Morvay Endre alpolgármesterré választásának előzményeiről és a pártközi konferenciák beszüntetéséről (1940. január 2.)477
Bánóczy László felszólalása a közgyűlésen a zsidó származású tanerők törvényellenes eltávolításáról a főváros iskoláiból (1940. január 24.)478
Malastis Géza képviselőházi interpellációja a kormány munkásellenes gazdságpolitikájáról (1940. június 12.)479
Minisztertanácsi vita és határozat a légvédelmi létesítmények kiépítésének elhalasztásáról (1940. július 12.)481
Részletek Bartók Béla Budapesten készített végrendeletéből (1940. október 4.)482
Németh Károly tanácsnok jelentése Karafiáth Jenő főpolgármesterhez a kormányzó iránti hűségtüntetés meghiúsításáról (1940. november 11.)484
Kötött élelmiszer gazdálkodás és jegyrendszer bevezetése (1940)485
Kimutatás a közgyűlés bizottságainak és más választott fővárosi szerveknek a kormánypárt által javasolt összetételéről (1941. január 13.)489
A jegyrendszer és a hústalan napok bevezetésének kihatásait ismerteti a képviselőházban Kéthly Anna (1941. április 2.)490
A háborús Magyarország fővárosa, a német megszállás és nyilas rémuralom, felszabadulás (1941. július-1945. február)493
A közellátási miniszter jelentése a minisztertanácshoz a főváros kenyérellátásának helyzetéről, a kenyér- és lisztjegyek bevezetéséről (1941. július 29.)496
Főpolgármesteri rendelkezés a polgármesterhez a közüzemeknél levő zsidó alkalmazottak elbocsátásáról (1941. október 30.)497
A fővárosi törvényhatósági bizottság mandátumát meghosszabbító, a zsidó származású bizottsági, képviselőtestületi és kerületi választmányi tagok megbízásának megszüntetését kimondó 1941. évi XIX. törvénycikk (1941. december 31.)499
A Tankerületi Főigazgatóság tájékoztató anyaga az igazgatói értekezletek részére a tanárok és szülők körében végzendő felvilágosító munka szempontjairól (1942. február 20.)501
Közgyűlési felterjesztés a belügyminiszterhez a főváros szociálpolitikai tevékenységéről (1942. február 27.)502
Munkáslevél a Petőfi-szobornál lezajlott függetlenségi és háborúellenes tüntetésről (1942. március 15.)506
A kerületi elöljárók értekezletének előterjesztése a polgármesterhez a harcvonalból visszatért katonák magatartásáról, a lakosság közszükségleti cikkekkel való ellátásáról (1942. április 17.)507
Baky László képviselőházi felszólalása a budapesti kommunista mozgalomról és a letartóztatásokról (1942. június 17.)509
Nőszövetségek vezetőinek beadványa a főpolgármesterhez a hadisegélyek elégtelenségéről (1942. július 3.)511
Szendy Károly polgármester felterjesztése a belügyminiszterhez a lakásínség növekedéséről (1942. október 20.)512
Jaross Andor kritikája a képviselőházban a főváros közgyűléséről (1942. december 2.)516
Rendőrségi jelentés a főváros III. kerületében kommunista röplapok terjesztéséről (1943. július 30.)517
Minisztertanácsi határozat a Budapest nyílt várossá nyilvánítását célzó javaslat elvetéséről és az 1943/1944. tanév megkezdéséről (1943. augusztus 17.)518
Szepessy Albert, a szociáldemokrata párt fővárosi községi frakciója vezetőjének beszámoló jelentése a budapesti pártértekezleten 1941-1943. években folytatott tevékenységéről (1943. november)519
Minisztertanácsi határozat Budapest kiürítésének előkészítéséről (1944. január 25.)522
Belügyminiszteri előterjesztés a minisztertanácshoz az "egyes megyei városoknak és nagyközségeknek Budapest székesfővárossal egyesítéséről" szóló törvényjavaslatról (1944. február 15.)523
Minisztertanácsi vita és határozat a főpolgármester Budapest nyílt várossá nyilvánítását célzó előterjesztésről (1944. február 22.)525
Belügyminiszteri beszámoló a Koronatanács ülésén a Gestapo budapesti tevékenységéről (1944. március 19.)528
Távirat Homonnay Tivadar főpolgármesterhez a kormány lemondásáról (1944. március 19.)529
Az Actio Catholica igazgatójának helyzetjelentése a hercegprímáshoz (1944. április 5.)529
A Soroksári úti plébánia hivatal jelentése a hercegprímáshoz a bombázásokról (1944. április 5.)531
Mihalovics Zsigmond, az Actio Catholica igazgatójának jelentése a hercegprímáshoz (1944. április 13.)532
Veesenmayer német birodalmi megbízott távirata Berlinbe Sztójay Döme miniszterelnökkel a parlamenti és a budapesti városi vezetőség ügyében folytatott tárgyalásról (1944. április 14.)534
Polgármesteri rendelet a német biztonsági szolgálat szerveinek támogatásáról (1944. április 25.)535
Veesenmayer német megbízott távirata Berlinbe Horthy kijelentéséről Farkas Ákos polgármester fogadásán (1944. május 20.)535
Thadden követségi tanácsos jelentése a német külügyminisztériumhoz a főváros zsidó lakossága deportálásának terveiről (1944. május 26.)536
A szövetséges nyugati hatalmak felhívása Budapest népének a németek elleni harc megkezdésének szükségességéről és a város bombázásának okáról (1944. június 1.)537
A postavezérigazgatóság rendelkezése a Béke Párt küldeményeinek visszatartásáról (1944. június 6.)538
Jaross Andor belügyminiszter közgyűlési beszéde a főváros negyedszázados fejlődéséről Farkas Ákos polgármester beiktatása alkalmából (1944. június 14.)539
Szurmay légoltalmi kormánybiztos beszámolója a minisztertanácsban a fővárost ért légitámadások kihatásáról (1944. július 5.)542
Mihalovics Zsigmond, az Actio Catholica országos igazgatójának helyzetjelentése Serédi Jusztinián hercegprímáshoz (1944. június 24.)543
Az illegális Szabad Nép megemlékezése Ságvári Endre mártírhaláláról (1944. július 27.)544
Belügyminiszteri tájékoztató a minisztertanácsban a főváros zsidó lakossága egyrészének elbújtatásáról, határozat a tervezett elszállítás lebonyolításáról (1944. augusztus 2.)544
Főpolgármesteri felterjesztés a belügyminiszterhez a letartóztatásban külföldön levő fővárosi törvényhatósági bizottsági tagokról (1944. szeptember 29.)545
Belügyminisztériumi fejlegyzés a belpolitikai helyzetről (1944. szeptember 29.)546
A Magyar Kommunista Párt felhívása Budapest népéhez általános sztrájk előkészítésére (1944. október 15?)548
A Nyilaskeresztes Párt karhatalmi vezetőjének rendelete a fővárosi rendőrkapitánysághoz (1944. október 16.)549
Veesenmayer német megbízott távirata Berlinbe Szálasi Ferenc és a nyilaskeresztes párt hatalomátvételét követően a budapesti zsidó lakosság ellen hozott intézkedésekről (1944. október 25.)550
Feljegyzés Budapest kiürítéséről a belügyminisztériumban tartott értekezletről (1944. október 25.)550
Serédi Jusztinián hercegprímás levele Doroghi Farkas Ákos polgármesterhez Budapest megkímélése érdekében tett lépéseiről (1944. október 29.)552
A főváros vezetőségének felterjesztése a honvédelmi miniszterhez Budapest hídjainak és közműveinek megmentése érdekében (1944. november 6.)553
Polgármesteri rendelet a lakosság ellátását szolgáló intézmények rombolásának megtiltásáról és a közüzemek működésének fenntartásáról (1944. november 6.)556
Serédi Jusztinián hercegprímás levele Szálasi Ferenchez Budapest és Esztergom nyílt városokká nyilvánítása céljából (1944. november 8.)557
A haditermelés és a kiürítési rendelkezések szabotálása a csepeli Weiss Manfréd gyárában558
Sándor László alosztályparancsnok jelentése Endre László kormánybiztoshoz (1944. november 11.)558
Részletek Schablik Sándor csepeli munkás visszaemlékezéséből (1944 ősze)559
Veesenmayer német megbízott távirata Berlinbe a külügyminisztériumnak Budapest zsidó lakossága részleges eltávolításáról és összeköltöztetéséről (1944. november 13.)560
A Fővárosi Közlöny Mohay Gyula nyilaspárti főpolgármester beiktatásáról közölt tudósításából (1944. november 14.)560
A polgármesteri osztálymozgósítási ügyosztály jelentése a főváros vezetőségéhez a hidak felrobbantásával kapcsolatos intézkedésekről (1944. november 15.)562
A főváros lakosságának ellenállása erődítési munkálatokra történő kirendeléssel szemben564
Endre László hadműveleti kormánybiztos leirata a polgármesterhez (1944. november 17.)564
Doroghi Farkas Ákos polgármester jelentése a kormánybiztoshoz (1944. november 18.)565
A rendőrség politikai-rendészeti osztályának budapesti helyzetjelentése (1944. november 20.)566
Belügyminiszteri rendelet a budapesti hidak hidfőinek közelében levő épületek kiürítéséről (1944. november 30.)567
A Magyar Kommunista Párt felhívása Budapest népéhez (1944. december 1.)568
Statárium kihirdetése Nagy-Budapest területére (1944. december 9.)568
Jegyzőkönyvi vallomás a Városmajor utcai nyilasházban és a Maros utcai kórházban elkövetett kínzásokról és kivégzésekről (1944. december 12.)569
Kivégzést túlélő üldözött jegyzőkönyvi vallomása a nyilasok kegyetlenkedéseiről és a Duna-parti kivégzésről (1944. december 15.)570
Az illegális Szabad Nép beszámolója az ellenállási mozgalom fővárosi akcióiról (1944. december 16.)571
A Vörös Hadsereg röplapja a Budapesten körülzárt fasiszta csapatok parancsnokához intézett ultimátumról és a szovjet parlamenterek meggyilkolásáról (1944. december 30.)573
Jelentésrészlet a kommunista párt 1944. évi budapesti illegális tevékenységéről (1945. január 3.)576
A városmajori Bíró szanatóriumban és az Alma utcai szeretetotthonban lefolyt nyilas vérengzésről jelentés (1945. január 14.)577
Némethy Károly tanácsnok beszámolója az ostromlott városban tett utazásáról (1945. február 10-15.)578
A Szovjet Tájékoztatási Iroda jelentése a Budapesten körülzárt fasiszta csapatok megsemmisítéséről (1945. február 13.)582
Sőtér István: Búcsú a Vártól (1945. február)584
Statisztikai adatok587
Időrendi áttekintés601
Névjegyzetek611
Rövidítések jegyzéke633
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Források Budapest múltjából III. Források Budapest múltjából III. Források Budapest múltjából III. Források Budapest múltjából III. Források Budapest múltjából III.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.350 Ft
1.640 ,-Ft 30
25 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Források Budapest múltjából III. Források Budapest múltjából III. Források Budapest múltjából III. Források Budapest múltjából III. Források Budapest múltjából III.

A borító enyhén kopottas.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.350 ,-Ft
35 pont kapható
Kosárba