859.505

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1850-1870

Tanulmányok és adatok a Kárpát-medence etnográfiájához

Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.165 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-0961-X

Tartalom

A feldolgozott folyóiratok, hírlapok, sorozatok43
Rövidítések51
Bevezetés53
Bibliográfia, lexikon, statisztika61
Bibliográfiák a korszak tanulmányozásához61
Általános bibliográfiák61
Szakbibliográfiák, repertóriumok62
Más nyelvű hazai csoportok bibliográfiái63
Bibliográfiai érdekű közlemények63
Lexikon63
Általános lexikonok63
Helyismereti lexikonok, helységnévtárak64
Írói lexikonok65
Statisztika65
Magyarország65
Más népek statisztikái71
Tudománytörténet73
Írói lexikonok73
Összefoglaló művek73
Egykorú gyűjtemények73
Biográfiai-bibliográfiai adatgyűjtemények74
Összefoglaló és vegyes tanulmányok74
Kutatók74
Más népek kutatói91
Gyűjteményes munkák, vegyes tartamú művek93
Egyes kutatók kötetei93
Emlékkönyvek94
Táji albumok94
Egyéb gyűjtemények95
Vegyes történeti adatok96
A magyar nyelv szótára96
Kutatási beszámolók, referátumok97
A néprajz és a társtudományok97
Utazások, felfedezések97
Elvek, módszerek99
A hagyomány99
Az emberi nem99
A fajkülönbségek99
A haladás99
A néprajz és a társtudományok100
Antropológia100
Földrajz100
Nyelvtudomány100
Régészet100
Történelem100
Néprajzi gűjtés101
Általános kérdések101
Gyűtjőmozgalamak, pályázatok101
Más hazai csoportok, népköltészete105
A kelet-ázsiai expedíció 1868-1870.106
Adatok korábbi gyűjtésekről107
Népek109
A Föld népei109
Eurázia109
Általában109
Finnugor népek109
Szamojéd népek110
Altaji népek113
Ázsiában113
Germán népek117
Kelta népek119
Neolatin nyelvű népek119
Szláv népek122
Európa többi népe 126
Kaukázusi népek127
Ind népek127
Iráni népek128
Sámi népek128
Paleoszibériai népek130
Japán 130
Kína131
Sziám és Vietnam132
Indonéz és maláj népek132
Afrika133
Észak-Afrika133
Kelet-Afrika134
Nyugat-Afrika135
Közép-Afrika135
Dél-Afrika136
Amerika137
Vegyes művek137
Amerikai Egyesült Államok138
Mexikó140
Közép-Amerika143
Dél-Amerika143
Ausztrália, Új-Zéland144
Ausztrália144
Új-Zéland145
Óceánia145
Etnogenezis147
A magyar nép általában147
Elvi és módszetani kérdések147
Utazások, expedíciók148
Finnugor származásunk148
Török vonatkozások149
Iráni vonatkozások150
Görög vonatkozások151
Örmény vonatkozások151
Mongol vonatkozások151
Dzungar (kínai) vonatkozások151
Ovidius magyarjai151
Svájci hun-magyar maradványok152
Erdély őstörténete152
Más hazai csoportok eredete152
Erdélyi szászok152
Románok152
Zsidók153
Cigányok153
Más népek etnogenezise153
Etnikus kapcsolatok155
Magyarok és németek155
Magyarok és románok155
Magyarok és rutánok156
Magyarok és délszlávok156
Magyarok és szlovákok156
Magyarok és törökök156
Magyarok és zsidók157
Vegyes adatok a magyarság kapcsolatáról158
Más népek kapcsolatai158
Tájak, népcsoportok161
Bibliográfia161
Általános és elvi kérdések161
Alföld és a szomszédos megyék162
Általában162
Etnográfiai csoportok162
Duna-Tisza köze162
Tiszántúl és a szomszédos megyék167
Dunántúl és a szomszédos megyék179
Általában179
Etnográfiai csoportok és területek179
Megyék181
Északnyugati Felvidék197
Általában197
Etnográfiai csoportok és területek197
Megyék199
Északkeleti Felvidék221
Etnográfiai csoportok és területek221
Megyék221
Délvilág231
Általában231
Megyék231
Erdély233
Általában233
A székhelyek236
A székely megyék238
Erdély többi megyéje241
Magyar népcsoportok külföldön251
Horváth-Szlavónország251
Románia251
Törökország253
Más hazai népcsoportok253
Németek253
Délszlávok256
Keleti és nyugati szlávok258
Románok260
Egyéb261
Cigányok263
Migráció, telepítések267
Belső telepítések267
Székelyek Biharban267
Szlovákok Veszprém megyében267
Torontáliak Titel vidékén267
Bevándorlás267
Romániai magyarok visszatelepítése267
Német bevándorlók267
Bosnyákok a Bánságban268
Csehek a Bánságban268
Történeti kérdések268
Kivándorlás269
Magyarok külföldön269
Más népek migrációi272
Térképek, földrajzi kézikönyvek273
Néprajzi térképek273
Térképbibliográfiák273
Hazánk népei273
A Bach-korszak kerületei274
Földrajzi kézikönyvek274
Gyűjtögetés275
Ásványok275
Aranymosás275
Sziksó276
Timsó276
Féldrágakövek276
Növények276
Az erdő276
Gyűjtött növények282
Más népek gyűjtögetése286
Az erdő286
Egyéb286
Halászat289
Általában289
Tájak289
Dunai halászat289
Tiszai halászat289
Balatoni halászat290
Egyéb290
Halak291
Eszközök291
Pióca292
Történeti adatok292
Más népek halászata293
Európa293
Ázsia293
Afrika293
Amerika293
Vadászat295
Terminológia295
Vadászati könyvek295
Általános kérdések296
Jogi kérdések296
Vadállomány297
Vadászkutyák és vadászlovak298
Solymászat298
Táji adatok298
Állatok300
Bölény300
Medve300
Farkas300
Vaddisznó301
Patások301
Ragadozók301
Rágcsálók302
Madarak302
Történeti kérdések303
Más népek vadászata303
Európa303
Ázsia304
Afrika304
Amerika305
Méhészet307
Általában307
Monográfiák307
Statisztikák308
A méh308
Eszközök, eljárások309
Dzierzon, Berlepsch, Oetl hatása310
Tájak311
Alföld311
Dunántúl311
Felvidék312
Erdély313
A méhszúrás orvosságai314
Más népek méhészete314
Állattartás317
Általában317
Könyvek317
Tanulmányok317
Táji adalékok317
Pásztorélet318
Általában318
Csikós318
Gulyás, bivalyos319
Juhász319
Kanász320
Kecskepásztor320
Libapásztor320
Legelő, takarmány320
Legeltetés320
Istállózás321
Takarmányozás321
Állatok324
324
Szamár, öszvér326
Szarvasmarha326
Juh329
Kecske333
Sertés333
Baromfi334
Kutya335
Más népek állattartásáról335
Állatorvoslás336
Általában336
Elletés, herélés, miskárolás338
Állatbetegségek339
339
Szarvasmarha339
Juh342
Sertés344
Baromfi344
Kutya345
Más népek állatorvoslása345
Földművelés347
Összefoglaló munkák347
Hazai szakmunkák347
Fordítások348
Népszerű gazdasági irodalom348
Tanulmányok350
Paraszti birtok351
Általában351
Egyes paraszti és kisbirtokok352
Tájak353
Alföld és a szomszédos megyék353
Dunántúl és a szomszédos megyék358
Felvidék361
Délvidék366
Erdély366
Talajproblémák369
Általában369
Eszközök, eljárások370
Váltógazdálkodás, vetésforgó373
Termények375
Gabonafélék375
Rét378
Takarmánynövények379
Kapások, ipari növények381
Konyhakerti növények396
Fűszernövények, kerti gyógyfüvek402
Virágok403
Szőlő404
Szőlőtermelő tájak417
Borászat430
Gyümölcs440
Szerszámok, technikák449
Általában449
Szántás449
Eke450
Vetés452
Borona, fogas454
Henger454
Kapák, kapáló eszközök455
Aratás, hordás455
Szérű, csépelés, nyomtatás455
A gabona tárolása, vermek456
A gépesítés456
Más népek földművelése460
Táplálkozás461
Általános kérdések461
Összefoglaló munkák461
Ételek és étkezések461
Szakácskönyvek461
Eszközök, eljárások462
Tájak463
Ételek464
Gyümölcs464
Kenyér, tészták465
Főzelék, zöldség466
Tej, vaj, túró, sajt467
Tojás468
Hús468
Zsír, faggyú, olaj469
Méz, cukor469
469
Ecet469
Mustár470
Víz470
Szesz, pálinka, szörp471
Dohányzás472
Kávé, tea, csokoládé473
Ínség473
Csárda, kocsma, vendéglő474
Történeti adatok474
Más hazai csoportok táplálkozása475
Délszlávok475
Németek475
Románok475
Ruténok475
Szlovákok475
Cigányok475
Más népek táplálkozása476
Vegyes kérdések476
Európa476
Ázsia477
Indonézia477
Afrika477
Amerika478
Települések479
Általános kérdések479
Tájak479
Alföld479
Dunántúl480
Északnyugati Felvidék481
Északkeleti Felvidék481
Délvidék482
Erdély482
Külföldi magyar csoportok484
Építkezés485
A ház485
Tájak485
Barlanglakás, veremház487
Gazdasági építmények487
Templom488
Fa- és veremtemplom488
Templomerőd489
Fördőház490
Malom490
Anyag és technika490
Hagyományok490
Téglagyárak492
Más hazai csoportok építkezése492
Töténeti adatok493
Műemlékezések494
Más népek építkezése494
Tűzgyújtás, fűtés, világítás495
Tűzgyújtás495
Fűtés495
Világítás495
Bútor497
Magyar bútorok497
Más hazai csoportok bútorai498
Más népek bútorai498
Történeti kérdések498
Népviselet499
Magyar népviselet499
Albumok499
Általános adatok499
Alföld500
Dunántúl503
Északnyugati Felvidék504
Északkeleti Felvidék506
Délvidék506
Erdély506
Külföldi magyar csoportok509
Más nyelvű hazai csoportok509
Magyaros divat514
Egyenruhák517
Katonaruhák518
Egyéb518
Tilalmak518
Fényűzés falun518
A varrógép519
Történeti kérdések520
Ruhadarabok, testdíszítés421
Általában521
Ruhadarabok521
Ékszerek522
Testdíszítés522
Más népek viselete523
Európa523
Ázsia524
Afrika524
Amerika524
Mesterségek, kismesterségek525
Általános kérdések525
Háziipar525
Bőr 525
Fa525
Fém528
Gyapjú, szőr529
Gyékény, szalma530
Kender, len531
Vályog532
Népi vegyipari termékek532
Vándoriparosok532
Kisipar533
Általában533
Tájak533
Egyes iparágak535
Más népek ipara538
Népművészet539
Faragás, festés, rajz541
Faragás541
Festés, rajz541
Kerámia, kőedény, üveg, porcelán543
Fazekasság543
Kőedény544
Majolika544
Porcelán544
Üveg544
Hímzés, csipke547
Más népek művészete549
Közlekedés551
Általában551
Szárazföldön551
Utcák551
Utak551
Kocsi, szekér, taliga552
Patkó, lószerszám, béklyó554
Lovaglás554
Lófuttatás554
Szamárfuvar554
Gyalogosok teherhordó eszközei554
Posta554
Vízi úton555
Általában555
Tutaj, faúsztatás555
Csónak, hajó556
Hajóvontatás556
Komp556
Híd556
Jégen557
Vasút557
Más népek közlekedése557
Népi technológia559
Fizikai technológia559
Malom559
Egyéb563
Kémiai technológia563
"Cementáció"563
Festék563
Hamuzsír563
Illatszer563
Kerékmáz563
Mészégetés564
Salétromfőzés564
Sófőzés564
Szappanfőzés564
Szénégetés564
Terpentinfőzés564
Kereskedés, mértékek565
Számok565
Mértékek565
Csere566
Pénz566
Házalók, utcai árusok566
Felvásárlók567
Vásár, piac568
Általában568
Vásárosok568
Táji adatok568
Áruk575
Történeti kérdések577
Más népek kereskedése578
Mértékek578
Pénz578
Kereskedés578
Társadalom581
Elvek581
Rokonság581
A család581
Műrokonság581
Névadás582
Nevelés582
Történeti adatok582
Más népek családviszonyai582
Nemek583
Férfiak583
Nőkérdés584
A jobbágyrendszer felszámolása587
A rendszer általában587
Pátensek, rendeletek587
Magyarázatok, gyakorlati tanácsok588
Birtokrendezés, tagosítás, elkülönítés590
Vitás kérdések595
Haszonbérlet vagy "házi kezelés"600
Osztályok, rétegek, típusok600
Tisztviselők600
Gazdasági cselédek, munkások602
Koldusok, csavargók608
Betyárok609
Intézmények620
Iskola620
Céh626
Bánya633
Katonaság638
Gyár642
A szociográfia előzményei644
Társadalmunk általában644
Tájak645
Történészeti kérdések648
Más népek társadalmáról652
Természetismeret655
Világkép, égitestek655
Ásványok655
Növények655
Állatok656
Az ember657
Időjárás658
Termésjóslás658
Más népek természetismerete659
Világkép659
Ásványok659
Növények659
Állatok659
Időjóslás660
Hitvilág661
Magyar néphit661
Magyar ősvallás661
Varázslók, hiedelemalakok664
Varázslás669
Gyógyítás672
Jóslás683
Babonák686
Mitológia, vallástörténet694
Több nép köréből694
Bibliai témák695
Ókori görög-római695
Finn965
Német965
Szláv696
Mongol696
Osztják696
Vogul696
Afrika696
Amerika696
Ausztrália696
Vallás697
Katolikusok697
Általános kérdések697
Tájak697
Vallásos alkalmak699
Vallásos szokások701
Mária702
Szentek707
Zarándoklatok külföldre708
Történeti kérdések709
Reformátusok, evangélikusok710
Általában710
Tájak710
Görögkeletiek712
Hazánkban712
Más népekről712
Unitáriusok713
Szekták713
Szombatosok713
Nazarénusok713
Egyéb714
Zsidók hagyományok714
Iszlám715
Általában715
Gül Baba sírja716
Keleti vallások716
Buddhisták716
Hinduizmus visnuizmus717
Jeziditák ("örögimádók")717
Konfucius követői717
Parszik718
Mormonok718
Egyéb718
Népszokások721
Összefoglaló és vegyes tartalmú művek721
Könyvek721
Tanulmányok721
Vegyes táji adatok721
Más hazai csoportok721
Az esztendő722
Újév722
Vízkereszt722
Kánai menyegző722
Pál fordulása722
Balázsjárás723
Gergelyjárás722
Farsang723
Böjt723
Sándor- és József-nap723
Április 1.724
Virágvasárnap, nagyhét724
Húsvét724
Fehérvasárnap726
Szent György726
Május 1.726
Pünkösd726
Szent Iván728
Dömötör-nap és egyéb októberi alkalmak728
Mindenszentek728
Halottak napja728
Szent Márton728
Szent András728
Szent Miklós728
Luca729
Karácsony729
István, János, Aprószentek729
Regölés729
Szilveszter729
Az emberi élet730
Születéssel kapcsolatos szokások730
Névnap730
A serdülő kor szokásai730
Lakodalom731
Temetés737
Munka738
A kaláka általában738
Aratás738
Disznótor739
Fonó739
Szüret740
Kukoricafosztás740
Egyéb741
Illem741
Köszönés, vendégfogadás741
Illemtan741
Virágnyelv742
Udvari hagyományok742
Más hazai csoportok szokásai743
Az esztendő743
Az emberi élet744
Munka748
Illem749
Más népek szokásai749
Az esztendő749
Az emberi élet749
Illem752
Jog753
Tájak, népcsoportok753
Hajdúk753
Jászok, kunok753
Székelyek753
A temesi határőrvidék (Bánság)753
Németek753
Örmények754
Zsidók754
Megyei és városi szabályzatok754
Városok, falvak jogállása, privilégiumai755
Jogszokások756
Általában756
Határjelek, határperek756
Adásvétel, tulajdonjegyek756
Öröklés756
Egyes magánjogi aktusok757
Népi igazságszolgáltatás757
Közbiztonság758
Általában758
Büntető intézetek758
Botbüntetés759
Párbaj759
Történeti adatok760
Istenítéletek760
Egyéb760
A jobbágyrendszer felszámolása761
Más népek jogélete761
Európa761
Ázsia762
Afrika762
Amerika762
Népköltészet763
Gyűjtemény763
Vadrózsák763
Magyar Népköltési Gyűjtemény764
Egyéb764
Népszerű kiadványok765
Fordítások766
Tanulmányok767
Más hazai csoportok népköltészete768
Általában768
Cigány768
Krassován bolgár769
Horváth és szlovén769
Német769
Román769
Rutén770
Szerb770
Szlovák770
Más népek népköltészete771
Vegyes gyűjtemény771
Európa771
Ázsia774
Amerika774
Népdal775
Gyűjtemények775
Tájak775
Alföld775
Dunántúl775
Északnyugati Felvidék776
Székelyföld776
Moldvai csángó csoportok778
Politikai dalok778
A kurucköltészet778
A szabadságharc költészete779
Az önkényuralom költészete781
Kortesnóták781
Régi népszerű dalok782
Vallásos énekfüzetek782
Bagó Márton kiadványai782
Bucsánszky Alajos kiadványai784
Egyéb kiadók785
Vegyes adalékok785
Tanulmányok786
Énekmondák, históriások789
Szövegek789
Tanulmányok790
Más népek énekmondói791
Eposz és hősének793
Elmélet793
A magyar naiv eposz793
Más népek eposzai793
Rámájana, Mahábhárata793
Sáhnáme793
Iliász, Odüszeia793
Roland-ének794
Nibelung-ének794
Gudrun795
Igor795
Kalevala, Kalevipoeg795
Ballada797
Gyűjtemények797
Egyes balladák798
Alföld798
Dunántúl799
Palócság és Eger vidéke800
Székelyföld801
Vegyes adatok804
Tanulmányok805
Elvi és tematikus kérdések805
A Vadrózsa-pör806
Más hazai csoportok balladái807
Román807
Rutén807
Szlovák807
Más népek balladái808
Angol808
Breton808
Cserkesz808
Dán808
Észt808
Flamand808
Finn808
Francia808
Lengyel808
Litván808
Morva809
Német809
Norvég809
Osztrák (Krajnai)809
Portugál809
Skót809
Spanyol809
Svéd809
Szerb810
Kínai810
Monda811
Tanulmányok811
Babonás történetek812
Boszorkány812
Elsüllyedt812
Építőverseny813
Fehér asszony813
Föld be nem veszi813
Hazajáró halott813
Kincs813
Kővé vált815
A meggyilkolt sírja816
Ördög816
Ördögnek adott gyermek816
Ördöngös kocsis817
Vérvád817
Történeti mondák817
Általában817
Gyűjtemények817
Vegyes adatok817
Témák818
Földrajzi és természetmagyarázó mondák830
Hegyek, halmok, barlangok830
Vizek831
Fák832
Egyéb növények832
Drágakövek832
Egyéb833
Építmények mondái833
Óriások alkotásai833
Árkok, sáncok834
Várak834
Templomok837
Egyéb épületek838
Kutak838
Falvak, városok839
Egyéb840
Vándortémák840
"Ábsálom"840
"Faust" (Hatvani)840
"Polükratész" (Gyűrű a halban)840
A hammelni patkányfogó840
Hany Istók840
"Karthagó alapítása" (Amennyit körülszánt...)840
"Kékszakáll"840
Kérők versenye841
Késett kegyelem841
"Kincs a hídon"841
Lóvátett ellenség841
"Szfinx"842
Talált pénzen épült842
Vadleány842
Más hazai csoportok mondái842
Német842
Román843
Szlovák844
Cigány844
Más népek mondái845
Finn845
Francia845
Horvát845
Kelta-ír845
Lengyel845
Német-osztrák845
Olasz845
Skandináv845
Szerb846
Szlovén846
Vogul846
Indián846
Legenda847
Tanulmányok847
Vegyes gyűjtemények847
Magyar gyűjtemények847
Magyar szentek847
Bibliai szentek849
Más szentek849
Egyéb850
Más népek legendái850
Népmese853
Szövegkiadványok853
Tudományos kiadványok853
Egyes mesék853
Népszerű kiadványok854
Adalékok855
Fordítások856
Más hazai csoportok meséi856
Tanulmányok857
Más népek meséi858
Klasszikus gyűjtemények858
Európa 859
Ázsia860
Anekdota, trufa863
Gyűjtemények863
Élclapok866
Tájak, népcsoportok867
Történeti anekdoták868
Típusok869
Vándortémák869
Tanulmányok870
Más népek anekdotáiból870
Elbeszélés873
Kisebb műfajok875
Vegyes gyűjtemények875
Közmondás, szólás875
Gyűjtemények875
Táji és tematikus közlések875
Egyes szövegek876
Más hazai csoportok szólásai877
Más népek szólásai877
Mondóka, hangutánzás878
Találós kérdés878
Táncszó879
Rigmus879
Köszöntő879
Baktervers880
Köszönés880
Imádság880
Gyűjtemény880
Imafüzetek880
Tanulmányok881
Más hazai csoportok imái882
Káromkodás, átok882
Egyéb882
Népi írásbeliség883
Írás883
Általában883
Rovásírás883
Feliratok884
Kalendárium884
Bibliográfia884
Általában88
Évi áttekintésben884
Varázskönyv885
Álmoskönyv885
Szerencsekönyv885
Ponyva885
Általában885
Kiadóvállalatok886
Régi népkönyvek és derivátumaik887
Medve Imre ponyvairatai888
Parasztköltők895
Levél898
Munkásfolklór899
Irodalom és népköltészet901
Ritmus-problémák907
A nyelv etnológiája909
A nyelv909
A magyar nyelv és nyelvjárásai909
Helynévmagyarázatok910
Elvi és vegyes tartalmú művek910
Tájak910
Más hazai csoportok nyelvjárása, helynevei919
Népzene921
Gyűjtemények921
Tudományos és népszerű kiadványok921
Gyermekdal-kiadványok923
Vallásos énekeskönyvek924
Tanulmányok925
Az élő népzene925
Történeti kérdések928
Cigányzene-magyar zene932
Más hazai csoportok zenéje935
Hangszerek935
Más népek zenéje939
Dallamok939
Hangszerek940
Néptánc941
A tánc általában941
Magyar néptánc941
Általában941
Magyar néptánc942
Egyes táncok943
Történeti adatok943
Magyar tánc külföldön944
Népies kompoziciók944
Lakatos Sándor kísérletei944
Egyéb945
Más hazai csoportok táncai945
Más népek táncai946
Európa946
Ázsia946
Afrika946
Ausztrália946
A tánc túltengései947
Játék949
Gyermekjátékok949
Általános kérdések949
Könyvek949
Egyes játékok949
Adatok950
Felnőttek játékai950
Történeti adatok950
Egyes játékok950
Más népek játékai951
Színjátszás953
Általános kérdések953
Adventi és karácsonyi játékok953
Általában953
Táji adatok953
Passiójáték954
Egyéb bibliai témák954
Moralitás954
Iskoladrámák954
Mesejáték954
Fonójáték954
Bábjáték955
Mutatványosok955
Hazai német csoportok játékai955
Más népek színjátszása965
Egyes népek956
Mutatványok957
A néprajz szervei959
Múzeumok, kiállítások általában959
Magyar Nemzeti Múzeum959
Útmutatók, történeti áttekintések959
Problémák959
Néprajzi tárgyak a néprajzi osztály alapítása előtt960
Vidéki múzeumok960
Általában960
Több múzeumról960
Egyes múzeumról960
Kiállítások néprajzi anyaggal963
Általában963
Pesten963
Vidéken963
Nemzetközi kapcsolataink964
Más népek múzeumai964
Külföldi néprajzi kiállítások965
Világkiállítások965
Londonn 1862.965
Párizs 1867.966
London 1871.968
Bécs 1873.967
Függelék969
Mutatók1121
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1850-1870 A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1850-1870

A védőborító enyhén foltos.

Állapot:
9.480 ,-Ft
76 pont kapható
Kosárba