849.788

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955-1960

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott keménykötés
Oldalszám: 739 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:

Tartalom

A feldogozott folyóiratok, hírlapok, sorozatok31
Rövidítések41
Bevezetés43
Bibliográfia49
Magyar nemzeti bibliográfiák49
Magyar néprajzi bibliográfiák49
Kutatói és téma-bibliográfiák50
Magyar helyismereti bibliográfiák51
Tájbibliográfiák51
Hírlap- és folyóiratbibliográfiák52
Helyismereti folyóiratok mutatói52
Nemzetközi néprajzi bibliográfiák magyar szakanyaggal53
Más népek néprajzi bibliográfiák53
Finnugor népek53
Szomszéd népek54
Szláv népek55
A Szovjetunió népei55
Egyéb56
A társtudományok magyar bibliográfiái57
Állam- és jogtudomány57
Bányászat57
Embertan57
Földrajz57
Irodalomtörténet57
Közgazdaságtan58
Mezőgazdaságtan58
Művészettörténet59
Nyelvtudomány59
Régészet60
Statisztika60
Történelem60
Intézmények bibliográfiái61
Egyéb bibliográfiák62
Kiadvány- és cikkjegyzékek62
Bibliográfiai érdekű közlemények62
Folyóirat-dokumentáció63
Lexikonok, szótárak67
Magyar kiadványok67
Külföldi kiadványok67
Tudománytörténet69
Magyar kutatás69
Problémák69
Gyűjtemények69
Kutatók69
Külföldi kutatás87
Összefoglaló művek87
Problémák87
Kutatók87
Gyűjteményes munkák, vegyes tartalmú művek91
Egyes kutatók kötetei91
Emlékkönyvek92
Tematikus kötetek94
Vegyes történeti adatok95
Külföldi magyar kiadványok96
Egyéb külföldi kiadványok97
Egyes szerzők kötetei97
Emlékkönyvek97
Tamatikus és egyéb gyűjtemények99
Kutatási beszámolók, referátumok101
Néprajz101
A társtudományok102
Nyelvtudomány102
Régészet102
Statisztika103
Szlavisztika103
Más népek103
Vegyes tartalmú művek103
A Szovjetunió népei104
Európa104
Ázsia105
Amerika105
Elvek, módszerek107
A kultúra és mozgásai107
Összehasonlító módszer107
A szovjet módszer108
A bécsi iskola108
Lélektani-pszichoanalitikus módszer108
A néprajz és társtudományai108
Gazdaságföldrajz108
Gazdaságtörténet108
Orientalisztika109
Régészet109
Szociológia109
Külföldi kutatások109
Néprajzi gyűjtés111
Technikai kérdések111
Tudományos gyűjtőmunka111
Tárdadalmi gyűjtőmunka112
Általános kérdések112
Kiadványok gyűjtők munkáiból112
Helyismereti útmutatók112
Feleletre való kérdések113
Témák, javaslatok, tanácsok113
Adatszolgáltatók, gyűjtők114
Országos néprajzi pályázatok114
Egyéb pályázatok116
A külföldi kutatások117
Népek119
A Föld népei119
Demográfiai kézikönyv119
Összefoglaló művek119
Vegyes művek119
Eurázia120
Finnugor népek120
Szamojéd népek122
Altaji népek122
Germán népek123
Neolatin124
Szláv népek124
Sémi népek125
Kaukázusi népek126
Cigány126
India népei126
Iráni népek126
Japán127
Kínai127
Mongol127
Tibeti127
Vietnami127
Egyéb127
Afrika127
Amerika128
Ausztrália és Óceánia130
Etnogenezis133
A magyar nép133
A Kárpát-medence a honfoglaláskor135
Uráli népek136
Altaji népek136
Az uralo-jukagir probléma137
Indoeurópai népek137
Egyéb137
Etnikus kapcsolatok139
A magyarság és más népek139
Magyarok és Európa139
Magyarok és szlávok általában139
Magyarok és bolgárok140
Magyarok és szerbek140
Magyarok és lengyelek140
Magyarok és szlovákok140
Magyarok és csehek140
Magyarok és Itália140
Magyarok és Lotharingia140
Magyarok és görögök140
Magyarok és németek141
Magyarok és románok141
Magyarok és törökök142
Magyarok és örmények142
Más népek kapcsolatai143
Tájak, népcsoportok145
Általános kérdések145
Alföld145
Duna-Tisza köze145
Hajdúság és Debrecen145
Jászság, Kunság147
Körös-vidék148
A lápok világa148
Nyírség, Szamoshát, Bereg149
Szeged és vidéke149
Dunántúl150
Bakony150
Balaton-vidék150
Esztergom vidéke150
Göcsej és más zalai tájak151
Kisalföld151
Ormánság és más baranyai tájak151
Őrség és más vasi tájak152
Sárköz152
Somogy megye152
Sopron és a Fertő-vidék152
Felvidék153
Matyók153
Palócok153
Az Északkeleti Felvidék154
Budapest154
Magyar csoportok külföldön155
Csehszlovákia155
Jugoszlávai155
Kárpátalja155
Románia155
Amerika156
Más hazai csoportok156
Cigányok156
Németek157
Szerbek, horvátok, szlovének158
Rutének158
Szlovákok158
Migráció, telepítések161
Belső migráció161
Betelepült csoportok161
Csángók161
Franciák, olaszok161
Németek162
Románok162
Szerbek162
Szlovákok162
Kitelepült csoportok162
Japánok Amerikában163
Atlasz, kartográfia165
A Magyar Néprajzi Atlasz165
Az atlasz kérdőívei165
Elvi és módszertani kérdések165
A társtudományok hazai atlaszai166
A magyar kartográfia köréből166
Magyar Nyelvatlasz166
Őrségi és Hetési Nyelvatlasz166
Magyar Nyelvjárások Atlasza167
Magyarországi Szláv Nyelvatlasz167
A romániai Magyar Nyelvjárások Atlasza167
Külföldi néprajzi atlaszok168
Vegyes tartalmú mű168
Francia168
Lengyel168
Német168
Orosz168
Osztrák169
Svájci169
Svéd169
Külföldi nyelvatlaszok169
Román nyelvatlasz169
A Szovjetunió nyelvatlaszai169
Egyéb170
Gyűjtögetés171
Eredmények és feladatok171
Gyűjtögető életmód171
A gyűjtögetés nemei172
Ásványok172
Növények173
Állati termékek177
Gyűjtögetéssel kapcsolatok technológiák178
Történei kérdések178
Más népek gyűjtögetése178
Halászat179
Magyar kutatás179
Általános munkák179
Tájak179
Eszközök, technikák180
Társulások180
Történeti kérdések181
Adalékok181
Kiállítások181
Más népek halászata181
Vadászat183
Magyar kutatás183
Más népek vadászata184
Méhészet185
Referátum185
Magyar kutatás185
Tanulmányok185
Adatok186
Más népek méhészete186
Állattartás187
Bibliográfia, referátum187
Pásztorélet187
Monográfia187
Tanulmányok187
Tájak189
Állatok190
Általános művek190
191
Szarvasmarha192
Bivaly193
Juh193
Sertés194
Baromfi194
Kutya194
Állatorvos195
Más népek állattartása195
Magyar kutatók195
Külföldi kutatók196
Népek szerint197
Állatok szerint198
Domesztikáció198
Földművelés199
Bibliográfiák, referátumok199
Bibliográfiák199
Referátumok199
Tájak200
Magyarország általában200
Alföld200
Dunántúl201
Felvidék202
Külföldi magyar csoportok203
Talajproblémák203
Termények204
Általában204
Gabonafélék204
Takarmányfélék204
Kapások, konyhakerti növények204
Szőlő205
Gyümölcs206
Kender206
Virágok206
Szerszámok, technikák207
Módszerek, források207
Gabona207
Széna209
Takarmánynövények210
Kapások, konyhakerti növények210
Szőlészet, borászat212
Gyümölcs214
Kender, len214
Munkatársulás215
Történeti kérdések215
Középkor215
XVI-XVII. század217
XVIII-XIX. század217
Más népek földművelése218
Európa218
Ázsia222
Afrika223
Amerika223
Óceánia223
Összefoglaló külföldi művek223
Táplálkozás, vendéglátás225
Kérdőív225
Összefoglaló tanulmányok225
Tájak225
Alföld225
Dunántúl226
Felvidék226
Erdély226
Ételek, étkezés227
Dohányzás, erjesztett és szeszes italok227
Étkezési statisztikák228
Vendéglátás228
Történeti kérdések229
Más népek táplálkozása229
Magyar kutatás229
Külföldi kutatás230
Település231
Elvi és módszertani kérdések231
Tanulmányok232
Tájak234
Alföld234
Dunántúl234
Felvidék234
Romániai magyar csoportok234
A magyar város234
Történeti kérdések236
Más népek települése238
Építkezés239
Referátum239
Elvek, módszerek239
Összefoglaló mű239
A ház240
Élet a házban241
Gazdasági épületek243
Egyéb épületek243
Az építkezés technikája243
Történei kérdések244
A fejlődés244
Bronzkor244
Rómaiak244
Középkor245
Török emlékek245
Műemlékvédelem245
Bibliográfia245
Elvek, módszerek245
Összefoglaló művek246
Tájak, városok246
Hazai eredmények247
Külföldi kutatás247
Más népek építkezése247
Magyar kutatás247
Külföldi kutatás248
Tűzgerjesztés, fűtés, világítás251
Magyar kutatás251
Más népek fűtése, világítása251
Bútor253
Magyar kutatás253
Más népek bútorai254
Viselet
Összefoglaló művek257
Tájak257
Egyes viseletdarabok259
Tisztálkodás260
Történeti kérdések261
Más népek viselete263
Mesterkedés, kismesterségek267
Általános kérdések267
Tájak267
Háziipar267
Bőr267
Fa267
Fém268
Gyapjú, szőr268
Gyékény, szalma, nád, gyom269
Kender, len269
Szaru, csont270
A tárgyak élete270
Kisipar270
Asztalos270
Bognár271
Cipész, csizmadia, varga271
Csutorás, kulacskészítő271
Gombkötő271
Gyertyaöntő, szappanfőző271
Gubacsapó, posztós272
Kékfestő, textilmintázó272
Késes272
Kohász272
Kovács272
Köteles273
Mészáros273
Mézeskalácsos273
Ötvös273
Papucsos273
Paprikás273
Szökrönyös273
Szűcs273
Szűrszabó273
Teknőscsináló274
Timár274
Takácsok és a szövőmanufaktúra kezdetei274
Egyéb274
Történeti kérdések274
Más népek házi- és kisipara275
Általában275
Egyes népek276
Népművészet279
Elvi kérdések279
Kiadványok279
Tájak280
Díszítő motívumok280
Faragás, festés, rajz283
Faragás283
Alkotások283
Alkotók283
Történeti kérdések285
Festés, rajz285
Kerámia, üveg, kőedény287
Általános kérdések287
Tájak287
Magyar fazekasság Romániában289
Mesterek, művészek289
Manufaktúrák, gyárak290
Edények290
Történeti kérdések290
Hímzés, csipke293
Általános kérdések293
Tájak293
Alkalmazott népművészet294
Történeti kérdések295
Más népek népművészete297
Vegyes tartalmú művek297
Egyes népek297
Európa297
Ázsia300
Afrika301
Amerika302
Ausztária és Óceánia302
Történeti kérdések303
Közlekedés, teherhordás, híradás305
Magyar kutatás305
Közlekedésföldrajz305
Út, utazás305
Lószerszám, járom305
Kocsi, taliga306
Szán306
Hajó, vízi közlekedés306
Egyéb307
Más népek közlekedése307
Népi technológia309
Fizikai techológia309
Általános kérdések309
Száraz- és szélmalmok309
Vízimalmok310
Molnárélet310
Papírmalmok311
Egyéb311
Más népek fizikai technológiája311
Kémiai technológia312
Kereskedelem, mértékek315
Számolás, mérés315
Pénz315
Vándorkereskedők, házalók316
Vásár316
Történeti kérdések317
Más népek kereskedelme318
Magyar kutatás318
Külföldi kutatás318
Társadalom321
Elvek, módszerek321
Rokonság321
Elvi kérdések321
Családszervezet321
Névadás322
Nemek, korcsoportok325
Osztályok, rétegek, típusok325
A parasztság felbomlása325
Tisztségviselők326
Béres, cseléd, szegényember326
Summás, aratómunkás328
Kubikus329
Koldus330
Betyár és rokonai330
Intézmények331
Iskola331
Céh332
Bánya333
Katonaság333
Gyár335
Tájak336
Alföld336
Dunántúl338
Felvidék340
Külföldi magyar csoportok341
Történeti kérdések341
Társadalmi rangjelzések, máltóságnevek341
A magyar társadalom341
A parasztság története342
A szocialista élet falun353
Életmód és kultúra353
Háztáji gazdálkodás354
Kétlakiság354
Parasztháztartások355
Más népek társadalomtörténete355
Magyar kutatás355
Külföldi kutatás357
Természetismeret365
Tájékozódás, világkép365
Égitestek365
Föld, kövek365
Növények365
Állatok366
Az ember367
Időjárás367
Más népek természetismerete368
Hitvilág369
Elvek, módszerek369
Magyar néphit369
Magyar ősvallás369
Varázslók, hiedelemalakok371
Varázslás374
Gyógyítás375
Jóslás379
Vegyes babonák379
Mitológia, vallástörténet380
Magyar kutatás380
Külföldi kutatás383
Rítusok, kultuszformák385
Magyar kutatás385
Külföldi kutatás387
Vallási mozgalom a gyarmatokon390
Vallás391
Kereszténység391
Elvi és módszertani kérdések391
Összefoglaló mű391
Templom, ünnep, istentisztelet391
Mária392
Szekták395
Zsidó hagyományok396
Az Iszlám396
A buddhizmus397
Egyéb keleti vallások397
Szokások399
Bibliográfia399
Vegyes tartalmú művek399
Az esztendő400
Újév400
Vízkereszt400
Balázsjárás, Gergelyjárás400
Farsang401
Böjt402
Április 1.402
Húsvét402
Fehérvasárnap403
Szent György404
Május 1.404
Nepomuki Szent János404
Pünkösd 405
Medárd405
Szent Iván405
Péter-Pál405
Szent Mihály405
Szent Vendel405
Mindenszentek405
Szent Márton nap405
Szent András405
Ádvent405
Borbála405
Mikulás405
Luca406
Karácsony406
Aprószentek407
Szent Istvántól újévig407
Az emberi élet407
Születéssel kapcsolatos szokások407
A serdülő kor szokásai408
Lakodalom409
Temetés412
Szocialista ünneplés413
Munka414
Aratás414
Disznótor414
Fonó414
Szüret414
Tollfosztás414
Vásár414
Illem414
Más népek szokásai415
Az esztenő415
Az emberi élet416
Jog419
Általános és elvi kérdések419
Tájak, témák419
Történeti kérdések420
A régi igazságszolgáltatás emlékei422
Más népek jogélete423
Magyar kutatás423
Külföldi kutatás423
Népköltészet425
Bibliográfiák425
Vegyes szöveggyűjtemények425
Magyar népi és népszerű költészet425
Külföldi magyar csoportok népköltészete426
Kéziratos énekeskönyvek426
Más népek népköltészete428
Tanulmányok429
Elvi kérdések429
Kutatók, tájak, témák429
Külföldi magyar csoportok430
Hazai német népköltészet431
Más népek népköltészetéről431
Népdal437
Szöveggyűjtemények437
Táji adatok437
Tanulmányok438
Általános problémák438
Tematikus kutatások438
Más népek dalai440
Gyűjtemények440
Tanulmányok, adalékok440
Énekmondók443
Összefoglaló mű443
Tanulmányok443
Történeti kérdések443
Más népek énekmondói444
Eposz447
Az eposz elméletéhez451
Egyes eposzok447
Ballada451
A ballada elméletéhez451
Szövegek451
Gyűjtemények451
Egyes balladák452
Tanulmányok452
Monográfia452
Egyes balladák453
Más népek balladái454
Monda457
Általános kérdések457
Gyűjtemények457
Babonás történetek458
Történeti mondák459
Honfoglalás459
Az Árpádok eredete459
A göcsejiek eredete459
Testhalom459
Bulcsu459
Lehel459
Csanád460
A búvár Kund460
Eunedubelianus460
Mic bán460
A tatárok460
Hunyadi460
Mátyás király460
Kinizsi461
Toldi461
Mohács461
A török461
Szapáry461
II. Rákóczi Ferenc461
Csokonai462
Széchenyi462
A szabadságharc462
Petőfi462
Rudolf királyfi462
Egyéb462
Földrajzi, természetmagyarázó és névmondák463
Vándortémák463
Más népek mondái465
Gyűjtemények465
Tanulmányok467
Legenda469
Magyar legendák469
Vándortémák469
Bibliai legendák469
Szentek470
Egyéb470
Más népek legendái471
Népmese473
Szövegkiadványok473
Tudományos kiadványok473
Népszerű kiadványok474
Egyes szövegek477
Tanulmányok478
Bibliográfia, referátum478
Elvek, módszerek478
A magyar népmese479
Egyes mesék480
Mese és pedagógia482
Más hazai csoportok meséi482
Más népek meséi483
Klasszikus gyűjtemények483
Vegyes tartalmú gyűjtemények484
Egyes népek meséi486
Külföldi gyűjteményekről489
Tanulmányok492
Anekdota, trufa495
Elvi kérdések495
Gyűjtemények495
Anekdotakörök495
Falucsúfoló anekdoták495
Bagi József495
Csokonai496
Csuba Ferenc496
Háry János és bajtársai496
Józsa Gyuri496
Ludas Matyi cimborái496
Egyes anekdoták496
Más népek anekdotái497
Elbeszélés499
Kisebb műfajok501
Vegyes tartalmú művek501
Közmodás, szólás501
Mondóka504
Gúnyvers, csúfoló504
Találós kérdés505
Ritmus506
Imádság506
Köszönés506
Táncszó506
Népi írásbeliség507
Írás, ábécé507
Felirat507
Levél, okirat507
Ponyva508
Emlékkönyv510
Paraszti költészet510
Munkásfolklór511
Irodalom és népköltészet513
Magyar irodalom513
Külföli irodalom515
Ritmus-problémák517
Összehasonló tanulmányok517
A magyar vers517
Más népek verselése518
A nyelv etnológiája519
Népzene521
Dallamkiadványok521
Kutatások527
Más népek zenéje547
Népi hangszerek551
Tánc555
Bibliográfia555
Gyűjtési módszerek555
Táncgyűjtemények555
Tanulmányok559
Más népek táncai561
Játék563
Bibliográfia563
Gyűjtési útmutató563
Gyűjtemények563
Tanulmányok, adatok564
Más népek játékai565
Színjátszás567
Kérdőív567
Általános kérdések567
Ünnepi játékok567
Bábjáték569
Mutatványosok569
Régi népies színjátszás569
Más hazai csoportok színjátszása571
Más népek színjátszása571
A néprajzi szervei577
Muzeológiai kérdések577
A Néprajzi Múzeum579
Kiállítások581
Külföldi néprajzi muzeológia593
Magyar Néprajzi Társaság595
A néprajzi és a Magyar Tudományos Akadémia601
Kongresszusok, értekezletek606
Néprajz az iskolában610
Szakkörök611
Tanulmányutak611
Függelék617
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955-1960 A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955-1960 A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955-1960

Könyvtári könyv volt. A védőborító kissé kopottas, sérült. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
3.990 Ft
1.590 ,-Ft 60
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955-1960 A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955-1960 A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955-1960 A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955-1960 A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955-1960

A védőborító kissé szakadozott és enyhén kopottas. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
3.990 Ft
1.990 ,-Ft 50
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955-1960 A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955-1960

Könyvtári könyv volt. A védőborító enyhén elszíneződött és kopottas.

Állapot: Közepes
3.990 Ft
3.190 ,-Ft 20
29 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955-1960 A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955-1960 A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955-1960

A védőborító enyhén kopottas.

Állapot:
3.990 ,-Ft
36 pont kapható
Kosárba