A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalmi Szemle 1932. január-december

Társadalomtudományi folyóirat - II. évfolyam 1-10. szám

Előszó

Részlet a kötetből:

1931

Az év végén szokásos gazdasági összefoglalások nagyon tanulságos változásokat tüntetnek fel, ha az egy év előttieket a mostaniakkal összehasonlítjuk. Most egy éve a... Tovább

Tartalom

CIKKEK
Ádám József: Az imperializmus két arca 49
Babocsai Anna: Mit jelent a háború a dolgozó nőnek 249
Birkás Péter: A tudomány szervezése Oroszországban 19
Eörsi Béla: A nőmunkásság problémái, I. A házi cselédekről 399
Eörsi Béla: A nőmunkásság problémái, II. Gyári munkásnők 446
Eörsi Béla: Az ifjúság kérdése, I. Ipari munkásifjuság 61
Eörsi Béla: Az ifjúság kérdése, II. Az „államfenntartó elemek" ifjusága 107
Eörsi Béla: Az ifjúság kérdése, III. A mezőgazdasági proletár és félproletár ifjuság
helyzete 162
Eörsi Béla: Miért szeretne háborut a magyar finánctőke? 261
Louis Fischer: Orosz-japán háború? 243
Gabler József: A munkásság helyzete a kapitalista államokban 158
Gabler József: A nemzetiségi kérdés a mai Magyarországon 343
Haller János: Marxizmus és parasztkérdés 307
Haller János: Miért győzött a forradalom az elmaradt Oroszországban 393
Haraszti Sándor: A kispolgárság tömegmozgalmáról 337
Horváth János: A magyarországi munkásmozgalom két éve 54
Kende Julia: A munkások harca a háborús termelés ellen 210
Knickerbocker H. R.: Sztálin élete - az akaraterő rekordja 201
Madzsar József: A parlamemtárizmus alkonya 388
Madzsar József: Egységfront 193
Madzsar József: 1931 1
Madzsar József: Két világháború között 97
Madzsar József: Nemzetköziség 453
Magyar Kálmán: A gázháború veszedelmei a dolgozó tömegekre 259
Molnár Erik: A paraszt az eredeti tőkefelhalmozás korszakában 6, 69
Molnár Erik: A saint-simonizmus 102
Molnár Erik: Értéktöbbletráta a magyar gyáriparban 451
Pálfai István: A mezőgazdasági népesség osztálytagozódása Magvarországon 551
Pálfai István: Noskétól Papejnig 290
Karl Radek: Az uj társadalom születése 198
Sándor Pál: A második ötével terv 65
Sándor Pál: Madzsar József 289
Sándor Pál: Marxista teoretikusok aktuális feladatai 389
Sándor Pál: Osztályharc és szociálpolitika 145
Günther Stein: Szovjetstatisztika 206
Szalai György: Fasizmus és munkásosztály Magyarországon 22
Szalai György: Független kisgazdapárt és szociáldemokrácia 438
Ujvári Imre: Küzdelem a békéért 241
Ujvári László: A szociáldemokrácia válságelmélete 150
Ujvári László: Szociáldemokrácia és a háború 253
Ujvári László: Az egyház szociálpolitikája 11
Ujvári László: Munkahadsereg és munkanélküliség 302
Waubke Miklós: Pszichokultura 155
SZEMLÉK
Bede Kálmán: A gazdasági válság Németországban 34
Bede Kálmán: Az idomitott osztályharc 357
Biró Imre: Az uj román kormány politikája - az imperialista háboru érdekében! 460
Debreceni F. Miklós: Válság és irodalom Amerikában 123
Deák Lajos: Jegyzetek OTI kérdéshez 374
Walter Duranty: A második ötéves terv 213
Eörsi Béla: A mezőgazdasági munkásság általános helyzete 372
Louis Fischer: 60 népszerű tévedés 228
Louis Fischer: Lehetséges-e kapitalista tervgazdaság? 27
Gabler József: A munkásság helyzete a Szovjetunióban 217
Garai János: A „zlini Ford" 320
Gereblyés László: Agrár-settlement és "népi" kultura 126
Gereblyés László: Dési Huber képei az Ernst-muzeumban 184
Gereblyés László: Látogatás a moabiti fogházban 369
Gorkij Maxim: A háborúellenes kongresszus 365
David Guerin: Egy munkásotthon Németországban 419
Halasi István: Az olasz fasizmus gazdasági és politikai csődje 82
Haller János: Hitler-diktatúra vagy proletáregységfront 270
Haraszti Sándor: Hogyan harcolt a marxista baloldal a háború alatt a háború ellen 266
H-i: „Mint annyiszor..." 376
Horner Miklós: A német fasiszta mozgalom szociális gyökerei 78
Horváth János: Alulról és felülről való válság 117
Horváth János: Theodor Dan és az intervenció 175
Horváth Károly: A szociáldemokrata párt 28. kongresszusa 34
Horváth Károly: "Szellemi osztályharc" 456
Illyés Gyula: Mire jó a háború? 278
A. F. Joffe: 60 millió kilowatt 230
Kirchner Ferenc: A belga bányászsztrájk 317
Egon Erwin Kisch: Riport egy orosz gyapot vidékről 178
Kiss László: A szakszervezeti mozgalom aktuális kérdései 279
Gustav Köhler - Hermann Remmele: Kétféle szociálpolitika 112
L. M.: Előadás a Szovjetunióról Budapesten 233
Mándi Teréz: 15 év kulturmunkája 408
Madzsar József: A Népszava uj arca 167
Klaus Mehnert: Az orosz diák 219
Niedescu Ferenc: A romániai munkásmozgalom utolsó évtizede 73
Pákozdy Ferenc: A háború ellenes kongresszus 287
Pálfai István: „Baloldali frázis" 132
Pálfai István: Kitörő lelkesedéssel fogadnók 172
Pálfai István: „Marxista" ismeretterjesztés 415
Pálfai István: Szocializmus municiógyárosok használatára 227
Pálfai István: Szocialisták a kapitalizmus fennmaradásáért 81
Sándor Pál: Elmélet és gyakorlat? 468
Szalai György: A belpolitikai válság hullámverései 561
Szalai György: Gömbös fogadtatása 402
ifj. Szász Dezső: "Konfliktus", vagy imperialista háború Mandzsúriában? 32
13 békeév alatt 23 háború 288
Ujvári Imre: A munkásosztály és a gép 39
Ujvári Imre: Beszél a szociáldemokrácia 412
Ujvári László: Egy világtröszt bukása 129
Válasz egy levélre a forradalmár filozopterekről 284
Várhelyi Imre: Budapest és Lausanne 275
Waubke Miklós: Tények és tanulságok a német választásokról 315
VILÁGSZEMLE
Danzinger Ferenc: Amerikai Egyesült Államok 420
Danzinger Ferenc: A Távol-Kelet eseményei 425
Danzinger Ferenc: Az olasz gazdasági válság fejlődése 525
Danzinger Ferenc: Brit világbirodalom 323
Danzinger Ferenc: Forradalom és ellenforradalom Chilében 327
Danzinger Ferenc: Sziám alkotmányt viv ki 328
Danzinger Ferenc: Tömegmozgalmak mindenfelé 470
Haraszti Sándor: A jugoszláv diktatúra válsága 427
KÖNYVEK
Bálint Endre: Uj könyv a dialektikus materializmusról 377
Bálint Endre: Uj magyar Marx 430
Danzinger Ferenc: Ausztromarxizmus és a háború 330
Forgács Antal: Willi Bredel: Egy utca regénye 380
Forgács Antal: Egy kinai elmondja életét 191
Forgács Antal: Szilágyi András: Az idő katonái 44
Garai János: A szociáldemokrata Nyil 480
Gereblyés László: Egy iró tragédiája 43
Gereblyés László: Nagy Lajos : Uccai baleset 478
Gereblyés László: Neverov: Taskend 190
Haraszti Sándor: A Sarló jegyében 235
Horváth János: Engels : Feuerbach 237
Horváth János: Gereblyés László: Döntés felé 479
Horváth Károly: A Góthai programm kritikája - magyarul 92
Illyés Gyula: Körmendi Férenic: Budapesti kaland 188
Jancsó Ferenc: Kassákék forditanak 378
Jancsó Ferenc: Németh Andor: A párisi kommün 476
Joó Ferenc: A kis Móric és az orosz forradalom 238
L. L.: Kóbor Tamás: Szent Harpagon 190
Novák Ferenc: Olbrich: Anna 94
Pákozdy Ferenc: 100 könyv 381
Remenyik Zsigmond: A film krónikája 335
Sándor Pál: Neverov: Éhinség 432
Sugár Ferenc: Demény Pál: Az imperialista Japán 142
Szalai György: Az örvény szélén 329
Szemere Árpád: Kirchner Gyula: Hét hónap szovjeítszolgálatban 332
Ujvári Imre: Kispolgári elméletek a munkanélküliség megoldására 185
Ujvári Imre: Marxista oktatás 240
PROGRAMMKRITIKÁK
Haraszti Sándor: Magyar nácik két programm tükrében 86
Haraszti Sándor: Mégegyszer a Garbai-féle akcióprogramm 39
Kelemen László: Dialektika, vagy szofisztika 134
Molnár Erik: Polgári kiáltvány a társadalom megmentéséről 221
Ujvári László: A „Korunk szava" aktiv katolicizmusa 461
SZEMINARIUM
Barma Péter: A kapitalista országok kölcsönhatása az imperializmusban 93
Eörsi Béla: Kereskedelmi és fizetési mérleg 46
A munkásmozgalom dokumentumai 382
JEGYZETEK
A Káosz célja 43
A kapitalizmus és a találmányok 26
A kultura budgetje Oroszországban 91
A MOSz és a Marxizmus 77
A nagy szovjetenciklopédia 301
A szakszervezeti vezérek és a háboru 248
A termelés szocializálása Oroszországban 473
Az egyház a háborúban 252
Az idők szomorú jele 166
Az uj moszkvai házak 306
Épitkezés a Szovjetunióban 233
Gorkij-könyvek 437
Hogyan küzd a M. Szd. P, a sajtószabadságért 234
Könyvtermelés Oroszországban 445
Marx a válságról 42
Népjólét vagy hitoktatás 111
Szovjetdiákok ösztöndija 376
Tizéves terv Amerikában 314
Zeiss és Oroszország 60
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Társadalmi Szemle 1932. január-december Társadalmi Szemle 1932. január-december Társadalmi Szemle 1932. január-december Társadalmi Szemle 1932. január-december Társadalmi Szemle 1932. január-december

A borító enyhén kopott, a könyv kötése megtört.

Állapot:
19.800 ,-Ft
99 pont kapható
Kosárba