A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanulmányok Deák Ferencről

Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Előszó

A Magyar Történelmi Társulat és a TIT 1975. december 12-én tartott Deák vitaüléstét Hanák Péter annak a problémának felvetésével kezdte, miért nincs Deák Ferenc személyiségének formálódásáról... Tovább

Tartalom

Deák Ferenc levele Zala megye alispánjához 1843.7
Csizmadia Andor: Deák Ferenc egyházpolitikája11
A rövidítve idézett forrásmunkák jegyzéke57
Nizsalovszky Endre: Deák Ferenc és a magyar polgári magánjog kialakulása61
A magánjog Deák életművében61
A kereskedelem és az excerpták63
Az 1848-as jogalkotás magánjogi következményei66
A magyar kodifikáció mintaképe70
Az Országbírói Értekezlet előzményei74
Az Országbírói Értekezlet és az Ideiglenes Törvénykezési Szabályzat77
Epilógus79
A rövidítve idézett forrásmunkák jegyzéke81
Takács Imre: Deák Ferenc és a magyar közjog85
Bevezető megjegyzések85
Deák és a polgári magyar közjogtudomány89
Deák közjogi nézetei és szerepe91
A jogegyenlőség elve
Politikai jogok
A polgári tulajdonviszonyok törvényi szabályozása
A felelős minisztérium
Az igazságszolgáltatás
A vármegyei önkormányzat
Zárógondolatok102
Szentmihályi Imre: Göcsej területfogalmának alakulása (Deák Ferenc Göcsejről)107
Rövidítve idézett források jegyzéke120
Sándor Pál: Deák és a jobbágykérdés az 1832-36. évi országgyűlésen125
Politikai előzmények125
A "fekete kabinet" előkészületei125
A metternichi rendszer és az európai hatalmi egyensúly elmozdulása 1815-1830126
Fegyverszünet a kormány és a rendek között. Az 1830-i országgyűlés128
Az országgyűlés nyitánya. A junktim vita. A politikai frontok átalakulása133
Az urbéri jogalkotás kezdete138
A törvénytervezet vitája a liberális és a rendi oppozíció tükrében
Deák politikájának elemzéséhez. Stratégia és harcmodor145
Ábránd és valóság. Elmélet és praxis164
Rövidítve idézett források jegyzéke173
Takács Péter: Deák és Kölcsey liberalizmusa177
Rövidítve idézett források jegyzéke213
Degré Alajos: Zala megye 1839. évi követutasítása217
Az 1836. évi követjelentés. Deák aktivitása217
A hűtlenségi perek ügye Zalában221
Az 1839. évi utasítás összeállítása225
A követutasítás általános tartalma227
A politikai perek ügye az utasításban234
Hitel, váltó és büntető törvények terve240
Rövidítve idézett források jegyzéke242
Szabad György: Deák Ferenc és a reformkori Széchenyi-Kossuth vita247
Rövidítve idézett források jegyzéke274
Sarlós Béla: Deák politikai felfogása és az Országbírói Értekezlet279
Rövidítve idézett források jegyzéke300
Hanák Péter: Deák és a kiegyezés közjogi megalapozása305
A passzív kivárás305
A Pragmatica Sanctio - rendi egyezség308
A Pragmatica Sanctio és a polgári átalakulás reformprogramja311
Az ókonzervatív értelmezés313
A perszonálunió közjogi védelme314
A Pragmatica Sactio az 1861. évi feliratokban319
Adalék a magyar közjoghoz322
A kiegyezés közjogi megalapozása329
Rövidítve idézett források jegyzéke332
Komjáthy Miklós: Ferenc József a "perfid" Deák Ferencről337
Forrásközlés344
Vörös Károly: Az öreg Deák a budapesti francia főkonzulok jelentéseiben 1868-1876351
Az 1873. május 2-i jelentés364
Az 1876. febr. 6-i jelentés366
Máthé Gábor: Deák Ferenc emlékének törvénybeiktatása369
Hernádi László Mihály: Deák Ferenc. Bibliográfia379
Forrásmunkák380
A művek megjelenésük időrendjében381
Névmutató436
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem