Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Lélek és értelem

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Jel Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 302 oldal
Sorozatcím: Megőrzött hangok
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN: 963-9670-05-7

Fülszöveg

Megőrzött hangok címmel új Könyvsorozatot indít útjára a Magyar Katolikus Rádió és a JEL Könyvkiadó. A sorozat célja nem kevesebb, mint a mikrofonnal „írott" legértékesebb gondolatok és a legvonzóbb személyiségek könyvek lapjain történő „megszólaltatása". Szándékaink szerint a Magyar Katolikus Rádió műsoraiból, gazdag kulturális kínálatából időről időre megjelentetjük a megőrzésre méltó felvételek írott, szerkesztett változatát. Bízunk abban, hogy a könyvekben is megőrzött rádiós hangok az elmélyült olvasás élményével ajándékozzák meg az Olvasót, és újabb barátokat szereznek a rádiós műsoroknak.
Sorozatunk első kötete Sánta János - a Püspökkari Titkárság irodaigazgatója, teológiai tanár -, lélekre és értelemre ható míves gondolataival szerkesztői krédónkat is híven érzékelteti. A kötet anyagát a Katolikus Rádióban 2005. január 24-től 2006. január 23-ig nap mint nap elhangzó Reggeli gondolatok adják. Sánta atya könyve a mindig sietős hétköznapjaink sodrásában segít egy percre... Tovább

Tartalom

A kiadó előszava a sorozathoz 5
Ünnepek, emléknapok szerinti tartalom 15
Ajánlás 19
Előszó 21
A média az üdvösség eszköze lehet 23
Pál és a forduló 23
Az aratnivaló és a munkás 24
A krisztusi ember világít 24
Ki a teológus? 25
Jézus lecsendesíti a vihart 25
Jézus boldoggá teszi az embert 26
Jézus nevel minden nevelőben 26
A test és a lélek gyógyítása 27
Önmagunkat emésztve világítunk 27
A torok, mint külső és belső világunk határa 28
Keresztelő János sorsa 28
Jótékonyság és adakozás 29
Só és világosság 29
Hat nap vagy evolúció 30
Külső és belső tisztaság 31
Por és hamu vagyunk 32
Nyerés és vesztés 32
A betegség értéke 33
Az igazi böjtölés 34
Kísértés és bűn 35
Kelet és Nyugat 35
A Miatyánk az imádságok imádsága 36
A csodavárás 37
Dicsőítő és kérő imádság 37
A másik életének csökkentése és növelése 38
Az ellenségszeretet 39
Színt vallunk 40
Megbocsátás és bocsánatkérés 41
A Szentatya szolgálata 42
Az egyházi karrier kérdése 42
Jégtörő Mátyás 43
Életünk, mint ajándék és feladat 44
Ki a tékozló? 45
Lélek és igazság 45
Hit és gyógyulás 46
A megbocsátás szelleme 47
Az újrakezdés módja 47
Ördögűzés 48
Tízparancsolat és a főparancs 49
Kétféle vallásosság 49
Az igazi látás 50
Áldozatra születtünk 51
Az élethez kell a víz 52
Jézus és az emberi keretek 52
Igaz Isten és hamis istenek 53
Jézus és az ő órája 54
Jézus iránt senki sem lehet közömbös 55
Lázár feltámasztása 55
Jézus szentségi rangra emeli a házasságot 56
Nemzet és ünnep 57
Szabadság és szabadosság 58
Jézus a híd két világ között 59
Mennyire győzhető meg az ember? 59
Találkozás Szent Józseffel 60
A tömeg ugyanaz 61
Milyen áldozatot hozunk Jézusért? 62
Júdás árulása 62
Péter és Júdás 63
Az utolsó vacsora 64
Győz a sötétség? 65
A csend napja 66
Az élet győzött a halál felett 66
A világ megdicsőülése 67
Húsvét és Pünkösd 68
Emmausz 69
Feltámadás és étkezés 69
Emberhalászok lesztek! 70
Az apostolok nemkívánatos személyek 71
Fehérvasárnap és az Isteni Irgalmasság vasárnapja 72
Gyümölcsoltó Boldogasszony 72
Vagyonközösség 73
Isten egyszülött Fiát adta a világnak 74
A Szentatya halála kapcsán 75
Gamáliel 75
Kézrátétel 76
Az elindulás és a célba érkezés 77
A vértanúk példája 78
Az Oltáriszentség, mint a nagy találkozás elővételezése 78
Az első egyházüldözés 79
A Szentlélek többé-kevésbé mindenkit áthat 80
A Pállá alakult Saul 81
Péter ugyanazt tudja tenni, mint Jézus 81
Hivatások vasárnapja 82
Jézus a jó pásztor 83
Gondolatok a pápaválasztáshoz 84
ítélet a megváltás jegyében 84
Az úr és a szolga 85
Út, igazság és élet 86
Szent Adalbert püspök 87
XVI. Benedek pápa beiktatása 87
Búzaszentelés 88
Jézus békéje 89
Szőlőtő és szőlővesszők 90
Isten a nagyobb szeretetre hív 90
Sienai Szent Katalin 91
Az éjszaka és a lélek 92
Szent József és a munka 93
Isten vagy Szentháromság? 93
Fülöp és Jakab apostolok ünnepe 94
Athén és a kereszténység 95
Athén és Korintus 95
Személyes és személytelen istenkép 96
Május a Szűzanya hónapja 97
Mennybemenetel 98
Háború és béke 98
Jézus és az imádság 99
Búcsúzás 100
Isten egysége és az emberek egysége 101
Hármas tagadás és hármas hűség 101
Pünkösd és gondolatváltás 102
Pünkösd ünnepe 103
Az Oltáriszentségben rejtőzködő Jézus 104
Az Oltáriszentség alapítása 104
A kenyér és a bor átlényegülése 105
Kenyértörés és emberi áldozat 106
Szentáldozás 107
Az Oltáriszentség vétele és imádása 108
Szentháromság vasárnapja 108
Az Oltáriszentség egy és mégis sok 109
Oltáriszentség és Eucharisztia 110
Szentmise és szentáldozás 111
A Szentháromság előképei 111
A hármas és a négyes szám 112
A Szentháromság titkának megközelítése 113
Űrnapja az Oltáriszentség ünnepe 114
A Szentháromság személyeinek küldetése 115
A Szentháromság személyeinek küldése nem cserélhető fel 116
A Szentháromság külső és belső rendje 116
A Fiú küldése látható, a Szentlélek küldése láthatatlan 117
Jézus Szíve ünnepe 118
Teremtmények és kapcsolatuk 119
Egyedül vagyunk a kozmoszban? 120
Szentháromság és idő 121
Az idő és az örökkévalóság Ura 121
Tér-idő-anyag 122
A Szentháromság személyeinek eredése 123
A három isteni személy nevének sorrendje 124
Szentháromság és megtestesülés az Oltáriszentségben 125
A Szentháromság személyeinek kapcsolata 126
Tulajdonítások a Szentháromságban 126
A papszentelések hónapja 127
Sok vagy kevés a pap? 128
Hit és döntés 129
A pap és az édesanya 129
Isten a nemek fölött áll 130
A diakónus, a pap és a püspök 131
A pap, mint presbiter 132
Az Egyház és a politika 133
Krisztus papsága és a mi papságunk 133
Földi lakás és örök lakás 134
Egyház és a szekták 135
Az a szektás, aki nem akar Krisztushoz tartozni 136
Önmegtagadás 137
Szent László ünnepe 137
Személyválogatás 138
Péter és Pál apostolok ünnepe 139
Első Ádám és második Ádám 140
Isten fogadott fiai vagyunk 141
Mária látogatása Erzsébetnél 141
Az ambíció kérdése 142
Szabadulás Egyiptomból 143
Isten jósága 144
Isten barátsága 145
Isten a szeretet 145
Elméleti és gyakorlati szeretet 146
Mannát várunk 147
Mózes, mint újra alapító 148
Szent Benedek, Európa fővédőszentje 148
Az angyalok Isten küldöttei 149
Az angyalok létezését tanítja az egyház 150
Antikrisztus 151
Az Egyház emberképe 152
Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe 152
A hallgatás értéke 153
Látás és hallás kapcsolata 154
Ki a tekintélyes? 155
Az egyneműek házasságának kérdése 155
A vakációk időszaka 156
Két vizespohár 157
Remény és reménytelenség 158
Intézmény és karizma 158
Szent Jakab apostol ünnepe 159
Szent Joachim és Szent Anna ünnepe 160
Ég és föld 161
A haragvó ember 161
Kommunikáció 162
Az iszlám és a nyugati világ 163
Hitvallásaink 164
Hitvallás és bűnbánat 165
Megtérés 166
Az evangéliumi tanácsok 166
Vigasztalásra szorulunk 167
Az emberi test méltósága 168
Az emberi test és a Titokzatos Test 169
A testvéri figyelmeztetés 170
Lelkiismeret 171
Hirosima és Nagaszaki 172
Teremtés 172
Növekedés 173
Kereszt 174
Hivatás és foglalkozás 174
Tízparancsolat és főparancs 175
Szűz Mária mennybevétele 176
Kereszténység és sátánizmus 177
Költözés 178
Piacgazdaság és éhezés 178
Különbség a jó és a rossz között 179
Szent István király ünnepe 180
Ifjúsági világtalálkozó 181
Az asszony hivatása 181
Kétféle hatás a világban 182
Isten beszél önmagáról 183
Isten hitet ad, és tudásra ösztönöz 184
Isten szava ajándék 184
A kinyilatkoztatás időhöz kötött, de kimeríthetetlen 185
Isten erkölcsöt is ad 186
Felfelé kell törekednünk 186
A krisztusi erkölcs fontossága 187
A kinyilatkoztatás lépcsőfokai 188
Iskoláink 189
Hit nélkül nincs tudás 190
Mi mennyire biztos? 190
Hitünk bizonyítása 191
Szenvedés az Egyházért 192
Az ateizmus léte 193
A hurrikán pusztítása 194
Kisboldogasszony ünnepe 195
Munka és játék 195
A kinyilatkoztatás továbbadása 196
A tornyok ledőlése 197
Szűz Mária névnapjának ünnepe 198
A tudós, a gyakorlati és a művész ember 199
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 200
A Fájdalmas Szűzanya emléknapja 201
A közvélemény súlya 201
Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus 202
Értelmünk és akaratunk gyengesége 203
A tudás istene és a hit Istene 204
Az abortusztabletta 204
Jézus meglepetéseket okoz 205
Amit nem tudunk, arra rá kell kérdezni 206
A jó hír 207
Szent Gellért püspök ünnepe 208
A hit feszültsége 208
Isten országa a szegényeké 209
Az ember kapcsolata az állatvilággal 210
Napszemüveg 211
Jézus kapcsolata a szegényekkel és a gazdagokkal 212
A Szentírás 212
Lisieux-i Szent Teréz ünnepe 213
Őrangyalok 214
A püspöki szolgálat 215
Jézus követése 216
Isten és a császár 217
Gyász és szabadság 218
Rózsafüzér Királynője 218
Róma és Magyarok Nagyasszonyának ünnepe 219
A keresztény ember nem rabja a szabályoknak 220
Gyorsétterem 221
Isten és Atya 222
Szabadulás a bűnből 222
Jézus csodái 223
Csak a jó lehet csodálatos 224
Mesterséges intelligencia 225
Bűnbocsánat nélkül nem tudunk élni 226
Az olaj és a megfoghatatlanság 227
Estéink és éjszakáink 228
Isten országa közösség 228
Ellentmondásos tulajdonságaink 229
Keresztség és halál 230
Álló halál és mozgó halál 230
Évfordulóink 232
Jézus velünk van 233
Kék szín 233
A bűnt nem a bűnösök, hanem a szentek ismerik 234
Reményből élünk 235
A kíváncsiság ereje 236
Hittel átitatott értelem 237
A missziók világnapja 237
A reformáció napja 238
Mindenszentek ünnepe 239
Halottak napja 240
Az Egyház és a kikelő magvak 240
A második Halottak Napja 241
Szent Imre herceg 242
Kis bűnök és nagy bűnök 243
Árak az égben és a földön 244
A tisztítótűz 244
Testtartásaink 245
Szépség és jóság 246
Az emberiség létszáma 247
Cselekedeteink rangsorolása 248
Magyar szentek és boldogok 248
Cirkuszt és kenyeret! 249
Múlandó és örökkévaló az ember 250
Hit, értelem és ösztön 251
Gyógyszereink 252
Betegnek lenni 252
Szent Erzsébet 253
Krisztus király ünnepe 254
Kereskedők a templomban 255
Szent Cecília vértanúsága és a zene 256
A betegek szentsége 257
Isten hallgat 257
Az idő felhasználása 258
A hosszú élet titka 259
Advent kezdete 260
Igazolványkép és művészfotó 260
A bölcsek és az okosak helyzete 261
Szent András apostol ünnepe 262
Építés és rombolás 262
A béke nem egyenlő a veszekedés szüneteltetésével 263
Szemetelés és műanyag 264
Rövid nappalok 265
Tiszta fény és bűnös fény 266
Szent Miklós püspök ünnepe 266
Titkos társaságok 267
Szeplőtelen fogantatás ünnepe 268
A mindig válogató ember 268
Hiteles másolat 269
A gyerekek világa 270
Gyaloglógép 271
Ne legyünk babonásak! 271
Egyházi és világi vezetőink 272
Mikulás vagy Télapó? 273
Házasságon belüli erőszak 274
800 milliárd forint 275
Lehet-e ma kereszténynek lenni? 275
Akár semmi se kötelez 276
Jó és rossz jelzések 277
Isteni és emberi ígéretek 278
Isten feltárja belső világát 279
A Karácsony a születés és nem a vég ünnepe 280
Túlélés 280
Isten öröme kiárad mindenkire 281
Második nap 282
Szent János evangélista 282
Félelemből megölt magzatok 283
Becket Szent Tamás 284
Szökőár 285
A semmit csak tombolva lehet megmutatni 286
Szűz Mária és az új esztendő 286
Csillagok 287
Gázvita 288
Telefon 288
Nyugdíj 289
Vízkereszt 290
Ha Jézus ma járna köztünk 291
Kötél 291
Alomhatár 292
Úton levők és útonállók 292
A tűz csodája 293
Boríték 294
A hit és a tudás Magyarországa 295
Szeresd embertársadat, mint önmagadat! 295
Ökumenizmus 296
Hívás és küldés 297
Az atom titka 298
Ruházkodás 298
Nemzetünk bajban van? 299
Zacskó a fejen 300
Rebeka halála 300
A számok világa 301
Jöjj, kövess engem! 302

Sánta János

Sánta János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Sánta János könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Lélek és értelem
Állapot:
1.540 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba