A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1978/1-6. I-II.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 112. évfolyam 1-6. szám

Előszó

Részlet a tartalomból:
"Az 1918-1919. évi forradalmak után kiépülő ellenforradalmi rendszer kezdeti - a trianoni béke aláírásáig terjedő - időszakának nemzetiségpolitikája az ország területi... Tovább

Tartalom

I. szám
Tanulmányok
Tilkovszky Lóránt: Németország és a magyaroszági német kisebbség (1921-1924)3
Pritz Pál: Gömbös Gyula első kormányának külpolitikája, megalakulásáról Gömbös németországi útjáig49
Közlemények
Puskák Ildikó: A védikus társadalom kialakulásának előzményei98
Szente Péter: Egy elfelejtett amerikás magyar - Haraszty Ágoston110
Elmélet és módszertan
Vörös Károly: A 19. század második fele tömegkultúrájának kutatási kérdései125
Glatz Ferenc: Újkori muzeológia mint történeti forrástan és kultúrtörténet134
Beszámoló
Vita az értelmiség fejlődéséről a 18. században (Á. Rényi Zsuzsa)154
Történeti irodalom
Varga Endre: A királyi kúria (1780-1850)165
Sarlós Béla: Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében178
Kaposvár. Várostörténeti tanulmányok180
Iszlamov Tofik: Politikai küzdelmek Magyarországon az első világháború előtt184
Pölöskei Ferenc: Horthy és hatalmi rendszere (1919-1922)188
II. szám
Tanulmányok
Glatz Ferenc: Domanovszky Sándor helye a magyar történettudományban211
Gerics József: Domanovszky Sándor, az Árpád-kori krónikakutatás úttörője235
Közlemények
Csapodi Csaba: Történészhagyatékok az MTA Könyvtárának kézirattárában251
Simon V. Péter: A Nibelungének magyar vonatkozásai271
Közlemények
Csapodi Csaba: történészhagyatékok az MTA Könyvtárának kézirattárában251
Simon V. Péter: A Nibelungének magyar vonatkozásai271
Elmélet és módszertan
Paulinyi Oszkár: Kimutatások a körmöcbányai bányakamarai körzet nemesfémtermeléséről a 16. század első felében326
Figyelő
Hanák Péter: Szakmai kritika és értékrend a történettudományban347
Történeti irodalom
Folyóiratszemle
Krónika
III. szám
Tanulmányok
Nagy Zsuzsa: A hazai liberális ellenzék a világgazdasági válság idején (1928-1932)403
Molnár János: A Szociáldemokrata Párt új politikai irányvonalának kialakulása442
Közlemények
Frank Tibor: Zerffi Gusztáv György, a történetíró497
Jemnitz János: Az 1917. évi "stockholmi konferenci" történetéhez530
Beszámoló
Berend T. Iván: Az oktatási reform néhány kérdéséről555
Szabolcs Ottó: Történelemtanításunk helyzete és az új tantervek561
III. Országos történelemtanítási konferencia569
Történeti irodalom
Krónika577
IV. szám
Tanulmányok
Kristó Gyula: Rómaiak és vlachok Nyesztornál és anonymusnál623
Varga László: Az állami ipartámogatás a dualizmus időszakában a századforduló után662
Közelmények
Havas László: Az ún. római forradalom kérdése a szovjet szakirodalomban704
Székely György: Reformpolitika és társadalmi mozgalmak Bakócz érsek életében716
Anderle Ádám: A kurakák szerepe a gyarmati társadalomban722
Szabó Dániel: A Néppárt az 1896. évi országgyűlési választásokon730
Beszámoló
Nemzetközi Művelődéstörténeti Szimpozium757
Nemzetközi jogtörténeti konferencia762
Történeti irodalom771
Folyóiratszemle
Krónika
V. szám
Tanulmányok
Láng Imre: A konzervativizmus támadása a New Deal ellen815
Baksy Zoltán: A gyáripari munkanélküliség történetéhez Magyarországon850
Közelmények
Németh József: a műszaki értelmiség és a mérnökszakszervezet 1946/47 társadalmi-politikai küzdelmeiben899
Beszámoló
Tudományos ülésszak Ady endre életművéről (Soós István)933
Kerekasztal-vita az európai fasizmusokról (Balázs Ilona)955
Történeti irodalom965
Folyóiratszemle
Krónika1001
VI. szám
Tanulmányok
Pach Zsigmond Pál: A Levante-kereskedelem erdélyi útvonala a 15-16. század fordulóján1005
Urbán Aladár: Kormányválság és Batthyány Lajos ügyvezető miniszterelnöksége 1848 szeptemberében1039
Közlemények
Nagy László: Erdélyi "boszorkányperek" a politikai hatalom szolgálatában1097
Lukács Lajos: A Vatikán és versailles-i kormány kapcsolata az 1871-es Párizsi Kommün időszakában1142
Elmélet- és módszertan
E.M. Zsukov: Az általános szociológiai és a történelmi törvényszerűségek kölcsönös viszonya1165
Beszámoló
A Magyar történelmi társulat 1977. évi működéséről1179
Történelmi irodalom1190
Folyóiratszemle
Bibliográfia1219
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1978/1-6. I-II. Századok 1978/1-6. I-II. Századok 1978/1-6. I-II. Századok 1978/1-6. I-II. Századok 1978/1-6. I-II.

Könyvtári könyvek voltak. A lapélek kissé foltosak.

Állapot: Közepes
3.980 Ft
3.180 ,-Ft 20
16 pont kapható
Kosárba