A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény

Tanítóképzős hallgatók számára

Tartalom

Gondolatok a filozófiáról 1
Xenophanesz: Töredékek 3
Herakleitosz: Töredékek 4
Parmenidesz: Töredékek 6
Zenon: Töredék
Prótagorasz: Töredékek
Démokritosz: Töredékek
Részletek Démokritosz ókori magyarázóinak szövegeiből 10
Platón: Phaidon 11
Platón: Az állam 15
Platón: Timaios 20
Arisztotelész: Metafizika 23
Arisztotelész: Fizika 30
Arisztotelész: Politika 32
Arisztotelész: Nikomakhoszi etika 32
Epikurosz: levél Hérodotoszhoz 36
Epikurosz: Alapelvek 38
Marcus Aurelius: Elmélkedések 40
Szent Ágoston: Vallomások 43
Aquinói Tamás: Summa Theologica 44
Giordano Bruno: Az okról, elvről és egyről 47
Giordano Bruno: A végtelenről, a világegyetemről és a világokról 48
Machiavelli: A fejedelem 50
Machiavelli: Beszélgetések Titus Lívius első tíz könyvéről 55
Galilei: Dialógus a két nagy világrendszerről 57
Bacon: Nóvum Orgánum 59
Bacon: Az emberben rejlő természetről 63
Descartes: Értekezés az ész helyes vezetésének és a tudományos igazság kutatásainak módszeréről 65
Spinoza: Etika 69
Locke: Értekezés az emberi értelemről 73
Locke: Értekezés a polgári kormányzatról 76
Montesquieu: A törvények szelleméről 80
Leibniz: Monadológia 83
Leibniz: Újabb vizsgálódások az emberi értelemről 84
Berkeley: Három párbeszéd Hylas és Philoneusz között 86
Hume: Vizsgálódás az emberi értelemről 88
Voltaire: Filozófiai ábécé 90
Rousseau: Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről 92
Rousseau: Társadalmi szerződés 96
Diderot: Gondolatok a természet értelmezéséről 98
Diderot: Filozófiai elvek az anyagról és a mozgásról 99
Helvetius: A szellemről a társadalomhoz való viszonyában 101
Holbach: A természet rendszere 102
Kant: A tiszta ész kritikája 107
Kant: A gyakorlati ész kritikája 111
Kant: Prolegomenák minden leendő metafizikához, mely
tudományként fog szerepelni 105
Hegel: A szellem fenomenológiája 115
Hegel: A logika tudománya I. 118
Hegel: Enciklopédia I. A logika 120
Feuerbach: A hegeli filozófia bírálatához 123
Feuerbach: Előzetes tézisek a filozófia reformjához 125
Kierkegaard: Vagy-vagy 127
Kierkegaard: Szakaszok az élet útján 128
Comte: A pozitív szellem 129
Marx: Tézisek Feuerbachról 130
Marx-Engels: A német ideológia 132
Engels: Anti-Dühring 135
James: Mit jelent a pragmatizmus? 140
Husserl: A fenomenológia ideája 142
Nietzsche: Imígyen szóla Zarathustra 144
Russell: Az analitikus empirizmus és a logikai analízis 146
Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség 148
Schlick: A filozófia fordulata 150
Jaspers: Bevezetés a filozófiába 153
Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés 156
Wittgenstein: A mindennapi nyelv filozófiai csapdái 156
Heidegger: A létezés, a semmi és a szorongás 160
Carnap: Mi a tudománylogika? 163
Popper: A társadalomtudományok logikája 164
Sartre: A lét és a semmi 167
Barth: Kirchliche Dogmatik 169
Barth: Az istenről szóló tanítás mint etika 178
Grabmann: A tomista kultúrfilozófia metafizikai,
élettani és erkölcsi gyökerei 181
Maritain: Az evilági rendről és szabadságról 185
Tillich: Az ember a fenyegetettség és az elrejtettség között 189
Nyíri Tamás: Az ember a világban 195
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem