Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

972.191

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A lelkipásztorkodástan kézikönyve II. (töredék)

Szerző

Kiadó: Özv. Sauervein Gézáné Cs. és K. Sz. Könyvnyomdája
Kiadás helye: Győr
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félbőr
Oldalszám: 1.277 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Félbőr könyvkötői kötésben. Töredék kötet. Írta: Schüch Ignácz, a kremsmünsteri benedekrendi apátság tagja, a sz. floriáni theologiai iskola tanára. A hetedik bővített német eredeti után a magyar viszonyokhoz alkalmazott harmadik kiadás. Fordították a győri nagyobb papnevelő intézet Szent-Imre-Egyletének tagjai. Nyomtatta Özv. Sauervein Gézáné Cs. és K. Sz. Könyvnyomdája, Győr.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Harmadizben lép egyesületünk Főt. Schüch Ignácz Lelkipásztorkodástanával a nyilvánosság terére. a kiváló német tudósnak e munkája német nyelven rövid idő alatt hét kiadást ért s a német szaktudósok... Tovább

Előszó

Harmadizben lép egyesületünk Főt. Schüch Ignácz Lelkipásztorkodástanával a nyilvánosság terére. a kiváló német tudósnak e munkája német nyelven rövid idő alatt hét kiadást ért s a német szaktudósok siettek annak kiváló jó tulajdonságait a leghizelgőbb elismeréssel kitűntetni s birálataiknak végeredménye többnyire oda szögellett ki, hogy e mű számos, hasonló tartalmú társai között az első helyet foglalja el.
E munka kiváló használhatósága abban áll, hogy a lelkipásztorkodás minden kérdését felöleli s azt rendszeresen, szabatosan és megfelelő rövidséggel fejtegeti. Hogy Schüch Lelkipásztorkodástana nálunk szükséget pótol, eléggé bizonyítja azon körűlmény, hogy e munka megelőző két magyar kiadását nemcsak a főt. Vissza

Tartalom

I. ÉRTEKEZÉS.
A nyilvános és közös istentisztelet.
ELSŐ FEJEZET.
A sz. miseáldozat.
223. §. Fogalma. Részei 563
ELSŐ SZAKASZ.
A mise lényeges alkatrészei.
224. §. Anyaga, alakja a szándékkal együtt. Kiegészítő részei . . 564
225. §. A sz. mise alkalmazása (applicatio) . 574
226. §. Az alkalmazási kötelem . 578
227. §. Folytatás 584
MÁSODIK SZAKASZ.
A miseliturgia mint alak.
I. Cikk.
A miseliturgia mint alak átalában.
228. §. A miseliturgia fogalma, eredete, lassankinti fejlődése . . . 596
229. §. Nyugati liturgiák.- . 600
II. Cikk.
A római miseliturgia különösen.
A) Tartalmát tekintve.
230. §. Felosztás. ... 607
I. A sz. mise előkészítő része (Missa Catechumenorum.)
231. §. Célja és tartalma 609
232. §. A lépcsőimádság 609
233. §. Az Introítus (bemenet) Kyrie, Glória s a Collecta (közimák). 613
234. §. A sz. lecke, a lecke utáni közbeeső ének és az evangelium. 619
II. A tulajdonképeni áldozati cselekvény. (Missa Fidelium.)
235. §. Tartalom . . . . 623
236. §. Credo felajálás és Praefatio . 624
237. §. A kánon . 634
238. §. Folytatás . . . . . 640
239. §. Az úrvétel (communio) 644
B. a sz. mise különféle nemei római szertartás szerént.
240. §. A nemek különböztetése 651
241. §. A de tempore és de Sanctis misék . 653
242. §. A votivmisék. Fogalmok. Fölosztásuk A) A votivmisék
nemei kizárólagos tekintettel tartalmokra átalán 654
243. §. B) A votivmisék nemei tekintve ünnepélyességüket és tartalmok különös minőségét 661
244. §. Mely napokon lehet votivmiséket mondani; kiváltságolt és
nem kiváltságolt votivmisék . . 663
245 §. A votivmisék szertartása 675
246. §. A kötelezettség votivmisék mondására 678
247. §. Gyászmisék (eredetük, mivoltuk, beosztásuk) 680
248. §. A kiváltságolt halottas misék 684
249. §. A gyászmisék . 696
250. §. Az évfordulati gyászmisék . . 696
251. §. A gyászmisék halottak napján . 702
252. §. Nem kiváltságolt gyászmisék v. missae quotidianae de requie 707
253. §. A gyászmisék rítusa 709
254. § Függelék ... 711
255. §. A sz. miseszertartás változó alkatrészeinek rövid elsorolása rovattani tekintetben 713
256. §. A misézés helye. Idegen templomban való misézés . . 726
257. §. A kétszeri misézés (binatio) 726
258. §. A misézés ideje, tartalma és a misézéshez a pap részéről megkivántató tulajdonságok 742
MÁSODIK FEJEZET.
A nyilvános és közös istentisztelet mellékrészei.
259. §. Felosztás 747
ELSŐ SZAKASZ.
A nyilvános ima.
I. Cikk.
A papi zsolozsma.
260. §. A papi zsolozsma fogalma és története. 748
261. §. A papi zsolosma részei 751
262. §. Kötelezettség a zsolozsma elmondására. A magánzsolozsmázás 760
263. §. Melléklet 769
II. Cikk.
Ünnepélyes közájtatosságok.
264. §. Az ünnepélyes közájtatosságok átalán. Ezek főrészei. . . 775
265. §. Közájtatosságok különösen 781
266. §. A körmenetek átalában 787
267. §. Márk-napi és keresztjáróheti körmenetek. 791
268. §. Az Urnapi körmenet 791
MÁSODIK SZAKASZ.
269. §. A sz. beszéd 797
II. ÉRTEKEZÉS.
Az istentiszteleti ténykedésekről egyesekre nézve.
270. §. Felosztás. 799
ELSŐ FEJEZET.
A szentségek.
ELSŐ SZAKASZ.
A szentségekről átalában.
271. §. Fejtegetésünk tárgya . 800
MÁSODIK SZAKASZ.
A szentségekről különösen.
I. Cikk.
A keresztség.
272. §. A kereszsztség fogalma és tárgya (lényeges szertartása) . 804
273. §. A keresztelés szertartásai az eszterg. rituálé nyomán. . . 806
274. §. A keresztelés ideje és helye. . . .. .. . . . . . 11
275. §. A keresztség alanya. . 814
276. §. A keresztség kiszolgáltatói. 821
II Cikk.
A bérmálás.
277. §. A bérmálás fogalma. Tárgya 825
278. §. A bérmálás alanya. 825
279. §. A bérmálás szentségének kiszolgáltatója . 827
III. Cikk.
Az Oltáriszentség.
280. §. Az Oltári szentség fogalma. Tárgya 828
281. §. A kiszolgáltatás ideje s helye. Az oltáriszentség megőrzése
és megújítása s a ciborium purificatiója 835
282. §. Az Oltáriszentség és a vételére megkívántató képesség 841
283. §. Az áldozó méltóvolta az Oltáriszentség vételére 846
284. §. Az Oltáriszentség vételére vonatkozó egyházi parancsok. 851
285. §. A gyakori áldozás. 851
286. §. A gyakori áldozás behozatalának és terjesztésének módjáról 855
287. §. Az Oltáriszentség kiszolgáltatója, . . . . . . . 862
IV. Cikk.
A törödelem szentsége.
288. §. A törödelem szentségének fogalma, anyaga és alakja. Nem lényeges szertartása. .863
289. §. A törödelem szentségének alanya. . 871
290. §. A törödelem szentségének kiszolgáltatója 880
A töredelemszentség kiszolgáltatójának képessége, hatalma.
291. §. Tulajdonságai 880
292. §. A joghatósag elnyerése, elvesztése és korlátozása. . . . 880
293. §. A fentartott esetekről átalában 883
294. §. A fentartott esetek megítélése. A fentartás bekövetkezése, tartama és megszüntetése 891
295. §. A fentartott esetekről különösen 895
296. §. Folytatás. . . 907
297. §. Folytatás. 916
298. §. Folytatás. 919
299. §. Folytatás 920
300. §. Püspöknek fentartott esetek. 922
301. §. Folytatás. . . 924
302. §. Zárdai fentartott esetek . . . 927
303. §. A fentartott esetekről és fen nem tartott censuráktól való feloldozás. . . . . 928
B) A gyóntató atya kötelmei. ... . . . . . . .
304. §. Felosztás . . .. . . . . 937
I. A gyóntató kötelmei, a törödelemszentség kiszolgáltatásánál.
a) Átalában.
305. §. A gyóntató mint biró. A) A gyónók megvizsgálása . . . 938
306. §. Folytatás. B) A gyónók megítélése . 942
307. §. Folytatás. C) Feloldozás- . . 944
308. §. A gyóntatóatya mint tanitó ... . 950
309. §. A gyóntatóatya mint orvos . . . 951
310. §. Az elégtételi cselekedetek feladása. Átalános alapelvek Az
elégtételi cselekedetek nemei . . 951
311. §. b) Különös bánásmód egyes gyónókkal (Alkalmi bűnösök) 961
312. §. Folytatás. II. Szokásos bűnösök, egyszerűek és visszaesők. 972
313. §. Folytatás. III. Ellenségeskedők. IV. Visszatérítésre kötelezettek . . . 976
314. §. Egyes bűnösökkel való bánásmód. I. Gyermekek gyónása . 978
315. §. Folytatás. II. Jegyesek gyónása 931
316. §. Folytatás. III. Látszólagos házasok gyónása 986
317. §. A betegek és haldoklók gyóntatása 989
318. §. Átalános gyónás. Szükségessége, előnyei, hátrányai . . . 993
319. §. Folytatás, a gyóntató magatartása átalános gyónásnál. . . 995
320. §. Folytatás 998
II. A gyóntatóatya kötelmei a törödelem szentségének kiszolgáltatása után.
321. §. A) A gyónás pecsétjének megőrzése. . . . . 1000
322. §. Folytatás. A gyónásnál szerzett tapasztalatok felhasználhatóságáról . . . 1005
323. §. B) A törödelemszentség kiszolgáltatásában elkövetett hibák jóvátétele 1012
V. Cikk.
Az utolsó kenet.
324. §. Az utolsó-kenet fogalma, tárgya, és kiszolgáltatásának módja 1018
325. §. Az utolsó-kenet szentségének alanya 1025
326. §. Az utolsó kenet kiszolgáltatója 1030
VI. Cikk.
A házasság.
327. §. A házasság fogalma és tárgya. Az esketés szertartása. Az érvényesítés 1031
328. §. Vegyes házasságok. Megkötésük. A házasság kötés nem kath. lelkész előtt 1040
329. .§. A házasság alanya és kiszolgáltatója 1045
MÁSODIK FEJEZET.
A szentelmények.
ELSŐ SZAKASZ.
A szentelmények átalában
230. §. A szentelmények fogalma, célja s hatása 1049
331. §. A szentelmények anyaga, alakja, kiszolgáltatásuk helye, ideje
és szertartása 1050
332. §. A szentelmények fölvevője és kiszolgáltatója 1052
MÁSODIK SZAKASZ.
A szentelményekről különösen.
333. §. Felosztás 1056
334. §. I. Az ördögűzés 1056
335. §. II. Az áldás. A) Az átalános áldás 1058
336. §. Folytatás. B) A különös áldások 1067
337. §. Függelék. A keresztény temetési .ünnepély 1072
338. §. III. A szentelések. A) Személyek szentelése 1080
339. §. B) A tárgyak szentelése. Felosztás. I. Az egyh. és titkaira vonakozó tárgyak szentelése 1083
340. §. Folytatás 1091
341. §. Folytatás 1096
342. §. Folytatás 1098
343. §. II. Az istentisztelet köréhez tartozó épületek és eszközök megszentelése 1109
344. §. Folytatás 1110
345. §. Folytatás 1117
346. §. Folytatás 1120
HARMADIK KÖNYV.
A királyi (szorosabb értelemben vett pásztori) vagy lelkészi
elüljárói hivatal kezelése.
347. §. Krisztus és az egyház királyi hivatala. A lelkész elüljárói
hivatala, az ennek kezelésére való utmutatás feladata és felosztása. . . 1126
ELSŐ FEJEZET.
A lelkipásztori őrködés a község fölött.
348. §. A lelkipásztori őrködés célja s a lelkésznek mint községe őrének feladata 1127
349. §. A) Az üdv akadályai és a bajok forrásai, melyek elhárítandók és ártalmatlanokká teendők. . . . 1127
350. §. B) A források (személyek, tárgyak), melyek a községnek
javára vagy kárára egyformán szolgálnak vagy szolgálhatnak. I. A személyek, kik a község vezetésében a lelkészhez legközelebb állnak 1130
351. Folytatás. II. A község családi és házi élete. (Lelkészi teendők házasságkötéseknél) 1135
352. §. Folytatás. III. A gyárak és más iparvállalatok. IV. A közvélemény. V. Az olvasmány 1147
353. §. C) Az üdv forrásai (segédszerei). I. Az .istenháza. II. Az
egyház parancsainak megtartása. III. Az iskola. . . . 1151
354. §. Folytatás. IV. Társulatok. V. Népmissiók. VI. Jubileum. . 1156
MÁSODIK FEJEZET.
A község lelki vezetése. Magánlelkipásztorkodás.
355. §. A magánlelkipásztorkodás fogalma, szükséges volta, és betöltésének kötelezettsége, előföltételei, a kezelésre való útmutatásnak terjedelme és felosztása. 1160
ELSŐ SZAKASZ.
A hivek pásztori vezetése belállapotaik szerént.
I. Cikk.
Értelmi állapotok.
356. §. A nevezetesebb lelki állapotok 1163
357. §. I. Tudatlanok, tévelygők és babonások 1163
358. §. II. A hitetlenek, kétkedői: és közömbösek 1164
359. §. III. Hithagyók, visszatérők és megtérők (apostaták, convertiták és proselyták.) Átalános szabályok . 1167
360. §. Folytatás. A hitehagyókkal, a vissza- vagy megtérni akarókkal való különös bánásmód 1169
II. Cikk.
Lelkiállapotok.
361. §. A különös bánásmódot igénylő kedély-állapotok átalán 1174
362. §. Lelkészi bánásmód a szenvedőkkel átalában. . .1175
363. §. Az aggályosokkal való bánásmód . 1176
364. §. Hogyan kell bánni a lelki szárazságban sinlődőkkel 1178
365. §. Lelkipásztori bánásmód a búskomorokkal. . . .1179
366. §. Az öngyilkosokkal való bánásmód 1180
367. §. Az ördöngösökkel való bánásmód .1181
III. Cikk.
Akaratbeli állapotok.
368. §. Felosztás. . 1182
269. §. I. A bűnösök megtérítése. 1183
370. §. II. Az igazak tökölyesbítése 1188
MÁSODIK SZAKASZ.
Lelkipásztorkodási bánásmód a hivőkkel tekintettel külső viszonyaikra.
I. Cikk.
Életpáya.
371. § Pályaválasztás. 1191
372. §. Szerzetesi és papi pálya választása 1192
3,73. §. Házas állapot választása. . . . 1193
374. §. Jegyesek oktatása 1199
II. Cikk.
Viszálykodások.
375. §. A lelkipásztor magatartása viszálykodások esetében. Átalános szabályok. . .1200
376. §. A lelkipásztor magatartása házassági viszályoknál és válópöröknél 1202
III. Cikk.
377. §. A szegények gondozása . . . .. 1204
IV. Cikk.
A betegek s haldoklókkal való bánásmód.
378. §. A beteglátogatás kötelme s átalános kellékei 1205
389. §. A beteglátogatás végcélja és tárgyai 1208
380. §. I. A betegek vigasztalása. . . 1208
381. §. II. A betegek előkészítése a végszentségek fölvételére .1209
3S2. §. III. A. beteg oktatása végrendelkezésének megtételére . . 1211
383. §. IV. A. beteg elökészilése a halál készséges fogadására . . 1213
384. §. V. A haldoklókkal való bánásmód 1214
385. §. VI. A lelkész bánásmódja a lábbadozókkal 1216
Egyes betegekkel való különös bánásmód ezek különböző viszonyai szerént.
386. §. A) Egyes betegekkel való bánásmód belállapotuk különfélesége szerént. I. Nemkatholikusok 1217
387. §. II. Törödelmetlenek, kik a lelkész segélyét halálos ágyakon visszautasítják 1223
388. §. B) Egyes beteggekkel való bánásmód külállapotuk különfélesége szerént. I. Lázas betegségek. II. Eszméleten kívül levők. III. Rögtöni szerencsétlen esetek 1224
389. §. IV. Veszélyes orvosi műtétek. V. Nehéz szülések. . . . 1226
390. §. VI. A méhkóros (hystericus) betegekkel való bánásmód . 1227
391. §. VII. A lelkész bánásmódja a lelki betegekkel (elmezavarodásban szenvedőkkel) 1228
392. §. A lelkész bánásmódja a különféle korú betegekkel 1233
V. Czikk.
A gonosztevőkkel (rabokkal és más elitéltekkel) való bánásmód.
393 §. A lelkész bánásmódja a rabokkal. 1235
394. §. A lelkész bánásmódja a halálra ítéltekkel 1237
FÜGGELÉK.
395. §. Az egyházi javak gondviselése 1239
396. §. A plébániai-hivatallal járó írásbeli teendők 1240
397. §. A) Hivatalos levelezések 1241
398. §. B) Az egyházi törvény által rendelt jegyzékek 1242
399. §. Az anyakönyvekről általában 1243
400. §. Az anyakönyvek vezetése 1245
401. §. Anyakönyvek nyomán kiállított íratok 1248
402. §. C) Nyilvántartási jegyzékek 1251
403. §. A lelkészi íratok bélyegkötelezettsége és díja 1255
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A lelkipásztorkodástan kézikönyve II. (töredék) A lelkipásztorkodástan kézikönyve II. (töredék) A lelkipásztorkodástan kézikönyve II. (töredék) A lelkipásztorkodástan kézikönyve II. (töredék) A lelkipásztorkodástan kézikönyve II. (töredék) A lelkipásztorkodástan kézikönyve II. (töredék) A lelkipásztorkodástan kézikönyve II. (töredék)

A borító sérült, néhány lap és a lapélek foltosak. A címlapon ceruzás tulajdonosi bejegyzés található.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba