A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hittudományi folyóirat 1907.

XVIII. évfolyam

Tartalom

Bevezető a tizennyolcadik évfolyamba1
Értekezések
Kaszás Márton Rajmund: A lénytani érv5
Hölszky Károly: Végszó a "Monda és sugalmazás"-hoz48
Dr. Paár István: A Genesis egyes helyeinek állítólagos polytheista jellege54
Dr. Kmoskó Mihály: Adalékok az eredeti bűn dogmatörténetéhez63
Dr. Hanuy Ferenc: A parthenogenesis első nyomai az őskeresztény írók műveiben505
Dr. Pataky Arnold: A zsidó theologia Messiási eszméje Jézus Krisztus és az apostolok korában335
Dr. Pályi József: A bűnbánat szentsége és a nemkatholikusok362
Dr. Székely István: A Sibyllakönyvek441
Hellebronth Miklós: Néhány szó az égfölötti vizek kérdéséhez294
Dr. Paár István: A Bne Elohim mondai értelmezése495
Dr. Kis-Erős Ferenc: A szépség mint esztétikai fogalom547
Kozáry Gyula: A leszármazás és a fejlődés elmélete701
Dr. Balits Antal: Észrevételek a "Néhány szó" az égfölötti vizek kérdéséhez" című cikkre633
Dr. Metzger Márton: Hammurabi és Mózes törvényei657
Dr. Pataky Arnold: Józsue könyvének történeti jellege701
Vegyesek
Az Aquinói Szent Tamás Társaságból184
Pártoljuk az Aquinói Szent Tamás Társaságot199
A budapesti egyetem hittudományi karának pályatételei201
Bölcseleti és hittudományi előadások a budapesti egyetemen az 1906/7-iki iskolaévben203
A kalocsai főgimnázium bölcseleti köre207
Tower Vilmos: Reformszék a kisszemináriumi papnevelést illetőleg207
Hölszky Károly: A kainita és szethia családfákhoz390
X. Piusz Pápa egyes szertelenségekről391
Magyar hitvédelmi füzetek: Dr. Prohászka Ottokár, Modern katholicizmus és Dr. Giesswein Sándor, Társadalmi problémák és keresztény világnézet, Dr. Kiss János397
Társadalomtudományi szakosztály403
Két folyóiratról, a szerkesztő404
Pályatételek egyetemi hallgatók részére408
Rendelet egyes divatos tévedésekről598
Rendelet az eljegyzésekről és a házasságról606
Szükségletek611
Hittudományi és bölcseleti eljárások a budapesti egyetemen az 1907/8-iki iskolai év I. felében613
X. Piusz pápa körlevele egyes divatos vallási tévedésekről733
Dr. Kiss János: A társadalomtudomány előadása hittani intézetekben749
Irodalmi értesítő
Néhány szó a könyvbírálatról245
Dr. Kiss János: Dr. Czaich Gilbert és Fráter Aladár: X. Piusz pápa életének és uralkodásának története napjainkig247
Dr. Kiss János: Dr. Timon Ákos: Magyar Alkotmány és jogtörténet247
Folyóiratok249
Miként szünt meg a Bölcseleti Folyóirat?251
Babik József: Dr. Rézbányay József: Az egyházi szónoklat kézikönyve260
Dr. Hanauer Á. István: Szuszai Antal: A tiszta életről410
Stolz Albán: Magyarországi sz. Erzsébet élete416
Dr. Vajó József: A vallás és kinyilatkoztatás424
Hölszky Károly: Pataky Arnold: Az újszövetségi kánon története és az első niceai zsinat koráig426
Dr. Töttössy Miklós: Érduhelyi Menyhért: A katholikus hitelemzés története Magyarországon427
Pártoljuk az Aquinói Szent Tamás Társaságot437
Sipos Antal Félix: Katholikus hitoktatásban t. m. dr. 618
Dr. Rézbányai József: Dr. Zubriczky A., Ó-keresztény irodalom és dogmatörténet620
Dr. Beliczky János: Gustavus Pécsi: Cursus Brevis Philosophiae758
Schütz Antal: Aubermann Miklós: A katholikus hitvédelem766
Hirdetési rovat
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem