A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az aradi vértanúk 1-2.

Szerző

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 802 oldal
Sorozatcím: Magyar Századok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN: 963-15-1247-9
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.

Fülszöveg

"Véget ért a magyarországi és erdélyi hadjárat és meghódoltatás, és megvan az a kellemes érzésem, hogy egyes-egyedül az én személyemnek köszönhető az ellenség megsemmisítése. A hadsereg és a történetírás feladata, hogy ennek a kijelentésnek az igazáról a valóságnak megfelelő ítéletet alkosson; jó lelkiismeretem és a diadal megnyugtat, olyan tetterővel vittem véghez mindent, minden vonatkozásban, amilyenre nem sok példa van a történelemben... Paszkevics amnesztiát követelt mindnyájuknak, kereken megtagadtam, csak a legénységnek adtam meg őrmestertől lefelé, a vezérekre, képviselőkre és tisztekre vonatkozólag magamnak tartottam fenn a további rendelkezés jogát - ez annyit jelent, hogy a vezéreket felköttetem, az ellenségnél szolgálatot vállalt osztrák tiszteket pedig, akik polgári foglalkozásúak voltak vagy őrmesterek a mi szolgálatunkban, közembernek besoroztatom... Az újságírók mind nekem fognak esni, kivált a derék angolok, nem bánom, a lelkiismeretem tiszta, csak igazságot... Tovább

Tartalom

I. kötet
Az aradi vértanúk (Katona Tamás)7
Gróf Leningen - Westerburg Károly honvéd tábornok levelei és naplója
Leiningen - Westerburg Károly levelei feleségének
Pest, 1848.október 28.59
Pest, 1848.október 30.61
Becse, 1848.november 4.62
Becskerek, 1848. november 6.63
Becse, 1848. november 12.65
Becskerek, 1848.november 17.66
Becskerek, 1848.november 25.66
Becskerek, 1848.november 26.68
Becskerek, 1848.november 27.69
Zsigmondfalva, 1848.november 28-december 1.70
Zsigmondfalva, 1848.december 4.71
Zsigmondfalva, 1848.december 7.76
Cibakháza, 1849.február 20.77
Leiningen-Westerburg Károly naplója79
Leiningen-Westergur Károly rövid napi jegyzetei146
Lázár Vilmos 1849-i honvéd ezredes aradi várfogságában kivégeztetése előtt írt emlékiratai 155
Schweidel József: Aradi fogságom naplója 179
Levelek a börtönből
Damjanich János levele feleségének199
Damjanich János levele feleségének200
Damjanich János levele feleségének201
Damjanich János levele feleségének201
Damjanich János levele feleségének202
Damjanich János levele feleségének (1849.szept. 23)202
Damjanich János levele feleségének (1849. szept. 28)203
Damjanich János levele feleségének204
Damjanich János levele feleségének204
Damjanich János levele Leiningen-Westerburg Károlynak (1849.szeptember 19.)205
Damjanich János levele Leiningen-Westerburg Károlynak (1849. október 4)205
Damjanich János levele Leiningen-Westerburg Károlynak (1849.október 5)206
Damjanich János imája 1869.október 5-6.206
Dessewfy Arisztid levelének töredéke - 1849 október 5.207
Kiss Ernő levele Klapka György honvéd tábornoknak - 1849. szeptember 11.207
Kiss Ernő levele Asserman Ferenc honvéd ezredesnek - 1849.szeptember 11.208
Kiss Ernő levele lányának, Bodor Györgynének - 1849. szeptember 26.209
Kiss Ernő levele lányának, Bodor Györgynének - 1849. október 5.209
Kiss Ernő levele lányainak, Dániel Jánosnénak, és Bodor Györgynének, 1849.október 5.209
Lázár Vilmos levele feleségének 1849.október 5.210
Lázár Vilmos levele feleségének 1849.október 5.210
Lázár Vilmos levele feleségének 1849.október 5.211
Leiningen-Westerburg Károly levele sógornőjének, Robonczy Lipótnénak 1849. szeptember 17.211
Leiningen-Westerburg Károly levele feleségének, 1849.szeptember 24.212
Leiningen-Westerburg Károly levele feleségének, 1849.szeptember 24.214
Leiningen-Westerburg Károly levele sógornőjének, Robonczy Lipótnénak 1849. október 5.216
Leiningen-Westerburg Károly levele bátyjának, LIeningen-Westerburg Györgynek 1849.október 5.217
Leiningen-Westerburg Károly levele feleségének, 1849.október 5.218
Leiningen-Westerburg Károly levele Robonczy Lipótnak 1849.október 5..220
Nagysándor József levele nővérének, Schmidt Jánosnénak 1849.szeptember 5.222
Nagysándor József levele menyasszonyának Schimdt Emmának, 1849. szept. 9.222
Nagysándor József levele Vinkler Brúnó minorita szerzetesnek 1849.október 5.223
Poeltenberg Ernő levele feleségének 1849.augusztus 28.224
Poeltenberg Ernő levele apjának, Leopolt Poelt von Poltenberg lovagnak 1849.szept.21.225
Poeltenberg Ernő levele apjának, Leopolt Poelt von Poltenberg lovagnak 1849.október 5.225
Poeltenberg Ernő levele feleségének 1849.október 5.226
Schweidel József levele sógorának Latinovits Benjáminnak - 1849.augusztus 27.227
Vécsey Károly levele feleségének 1849.október 6.228
Szemtanúk visszaemlékezései
Beinczky Lajos visszaemlékezése az oroszokkal való tárgyalásokra233
Bohus Jánosné Szögyén Antónia visszaemlékezései240
Damjanich Jánsoné levele Hamvay Ödönnek249
Lázár Vilmosné levele sógornőjének Moldova Imréné, Lázár Matildnak251
Sujánszky Euszták minorita szerzetes visszaemlékezései253
Vinkler Brúnó minorita szerzetes visszaemlékezései257
Bardócz Sándor minorita szerzetes visszaemlékezése Gergely Albert és f.s. lejegyzésében269
Az aradi vértanúk kivégzésének idejéből269
Az aradi gyásznap egy szemtanúja271
Baló Béni református lelkész levele Leiningen-Westerburg Károlynénak273
Baló Béni református lelkész visszaemlékezése Kacziány Géza lejegyzésében277
Schlezinger Jakab visszaemlékezése a veszprémi munkatársak lejegyzésében278
Traytler Lajos visszaemlékezése285
Teleki Sándor visszaemlékezése286
Gáspár András honvéd tábornok visszaemlékezése290
Egy névtelen szemtantú levéltöredéke291
Karl Winhengst visszaemlékezése292
Herold Alajos visszaemlékezése a magyar hírlap munkatársának lejegyzésében295
Sylvester Lajos visszaemlékezése Bevilaqua Béla lejegyzésében292
Pfenningsdorf Sándor visszaemlékezése301
Dr. Franc Waschek visszaemlékezése Juhász Ferenc aradi múzeumi tisztviselő lejegyzésében301
Oláh Gyula visszaemlékezése307
Rátky Frigyes mácsai gazdatiszt visszaemlékezése Damjanich János és Láhner György holttestének elszállításáról310
Bydeskuthi Ernő visszaemlékezése Dessewffy Arisztid holttestének elszállításáról Iványi Ödön lejegyzésében311
Csernovics Péter visszaemlékezése Damjanich János, Láhner György, Leiningen-Westerburg Károly és Vécsey Károly holttestének elszállításáról313
Kovács Mihály levele Kossuth Lajosnak Kiss Ernő holttestének elszállításáról315
Vörös Márton visszaemlékezése Kiss Ernő holttestének elszállításáról Ifj. Dörner István és Hegedűs János lejegyzésében316
Lenkey Károly honvéd ezredes nyilatkozata és visszaemlékezésének részlete Egervári Ödön lejegyzésében319
Lázár Vilmos és Schweidel József sírjának feltárása. Kiemelték két vértanú csontvázát322
Jegyzőkönyv - Arad 1913. október 20-21.324
Jegyzőkönyv - Arad 1913. október 23.326
Bartucz Lajos jelentése327
Bartucz Lajos visszaemlékezése333
Salgó Pál cikksorozata Aulich Lajos, Knezic Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő és Török Ignác sírjánák feltárásáról
A tizenhárom vértanú egyikének csontvázát találták meg a vesztőhelyen?338
Adatok vannak arra: ott végezték ki a vértanúkat, ahol a csontvázat találták340
Az aradi vértanúk bitófáinak cölöpnyomán akadtak a vesztőhelyi telepen343
Aulich Lajos földi maradványait sejtik a vesztőhelyi csontvázleletben346
Ma Nagysándor tábornok csontjait és bitófájának kampószegét találták meg a vesztőhelyen347
Ma szünetelnek a vesztőhelyen az ásatások348
Újabb értékes leletek a vesztőhelyen348
Feltárták Knezic tábornok sírját is, és megtalálták a bitójának cölöpét349
Törvényszéki orvosszakértő vizsgálja meg a vesztőhelyi csontleleteket351
Egynapos izgalmak a vesztőhelyi csontleletek körül352
A Kultúrpalotában helyezik el a vértanúk hamvait?355
Legnagyobb titokban folyt le a vesztőhelyi leletek eltemetése356
Újabb eredményes ásatással befejeződött a kutatás az aradi vesztőhelyen357
Jegyzetek359
Képek jegyzéke399
II. kötet
Hivatalos iratok
1849. július 1. Haynau kiáltványa7
1849. július 25. Fjodor Fjodorovics Berg orosz csász. gyalogsági tábornok jelentése Paszkevicsnak9
1849. augusztus 5. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből11
1849. augusztus 10. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből11
1849. augusztus 10. Poeltenberg Ernő jelentése Görgeynek12
1849. augusztus 11. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből14
1849. augusztus 11. Görgey beszéde az aradi haditanácson15
1849. augusztus 11. Görgey levele Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz csász. lovassági tábornoknak17
1849. augusztus 11. Görgey levele Damjanich Jánosnak19
1849. augusztus 13. Franz Schlik cs. kir. altábornagy jelentése Haynaunak20
1849. augusztus 13. Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz csács. lovassági tábornok átirata Haynaunak20
1849. augusztus 14. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből21
1849. augusztus 14. Haynau előterjesztése Ferenc Józsefnek22
1849. augusztus 14. Haynau előterjesztése Ferenc Józsefnek23
1849. augusztus 14. Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz csász. lovassági tábornok átirata Haynunak24
1849. augusztus 14. Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz csász. lovassági tábornok levele Damjanich Jánosnak25
1849. augusztus 14. Görgey levele Damjanich Jánosnak26
1849. augusztus 15. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből27
1849. augusztus 15. Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszterelnök előterjesztése Ferenc Józsefnek28
1849. augusztus 15. Haynau átirata Paszkevicsnak29
1849. augusztus 15. Hayanu levele Joseph Radetzky cs.kir. tábornagynak31
1849. augusztus 16. Részlet az osztrák miniszetertanács jegyzőkönyvéből32
1849. augusztus 16. Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszertelnök előterjesztése Ferenc Józsefnek33
1849. augusztus 16. I. Miklós orosz cár levele Ferenc Józsefnek36
1849. augusztus 16. Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz csász. lovassági tábornok átirata Haynaunak36
1849. augusztus 16. Paszkevics átirata Haynaunak36
1849. augusztus 17. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből37
1849. augusztus 17. Haynau előterjesztése Ferenc Józsefnek39
1849. augusztus 17. Haynau utasítása Friedrich von und zu Liechtenstein cs.kir. altábornagynak41
1849. augusztus 17. Franz Schlik cs. kir. altábornagy jelentése Haynaunak42
1849. augusztus 18. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből43
1849. augusztus 18. Haynau hadparancsa44
1849. augusztus 18. Haynau utasítása Franz Schlik cs. kir. altábornagynak45
1849. augusztus 18. Haynau átirata Fjordor Vasziljevics Rüdiger orosz csász. lovassági tábornoknak46
1849. augusztus 18. Haynau előterjesztése Ferenc Józsefnek46
1849. augusztus 18. Haynau levele Joseph Radetzky cs.kir. tábornagynak49
1849. augusztus 19. Paszkevics átirata Haynaunak52
1849. augusztus 20. Részlet az osztrák miniszetertanács jegyzőkönyvéből55
1849. augusztus 20. Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszterelnök levele Haynaunak55
1849. augusztus 21. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből57
1849. augusztus 21. Haynau átirata Ludwig von Wohlgemuth cs.kir. altábornagynak57
1849. augusztus 22. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből58
1849. augusztus 22. Ferenc József levele Paszkevicsnak59
1849. augusztus 22. A rögtönítélő bírósági tárgyalás jegyzőkönyve Ormai Norbert honvéd vadász ezredes és Bango Pető aradi újságíró ügyében62
1849. augusztus 23. Wilhelm von Montenuovo cs.kir. vezérőrnagy jelentése Haynaunak65
1849. augusztus 23. Csausz Lajos békés vármegyei tisztiorvos bizonyítványa Damjanich János betegségéről66
1849. augusztus 24. Sigmung von Reischach cs.kir. vezérőrnagy jelentése Haynaunak65
1849. augusztus 24. Haynau utasítása Sigmund von Reischach cs.kir. vezérőrnagynak66
1849. augusztus 24-28. Karl Ernst cs.kir. törzshadbíró igazolása Franz Bott hóhérnak Ormai Norbert honvéd vadász ezredes kivégzéséről68
1849. augusztus 24. Haynau levele Karl von Schönhals cs.kir.tábornagynak68
1849. augusztus 24. Haynau utasítása Karl Ernst cs. kir. törzshadbírónak75
1849. augusztus 25. Haynau átirata Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz csász.lovassági tábornoknak71
1849. augusztus 25. Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz csász. lovassági tábornok átirata Haynaunak72
1849. augusztus 25. Haynau levele Joseph Radetzky cs.kir. tábornagynak73
1849. augusztus 26. Haynau utasítása Karl Ernst cs. kir. törzshadbírónak75
1849. augusztus 26. Kazinczy Lajos levele Grotenhjelm orosz csász. altábornagynak76
1849. augusztus 26. Haynau utasítása az aradi vár parancsnokának, Alois Howiger ezredesnek77
1849. augusztus 27. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből77
1849. augusztus 29. Ferenc József legfelsőbb kézirata Haynaunak79
1849. augusztus 31. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből80
1849. augusztus 31. I.Miklós orosz cár levele Ferenc Józsefnek80
1849. augusztus 31. Haynau utasítása Karl Ernst cs.kir. törzshadbírónak81
1849. augusztus 25-október 6. Kiss Ernő pere83
A kihallgatási jegyzőkönyv83
Kiss Ernő utólagos beadványa96
A tárgyalásvezetői előterjesztés99
A haditörvényszéki tárgyalás jegyzőkönyve107
Az ítélet110
1849. szeptember 3 - október 6. Vécsey Károly pere112
A kihallgatási jegyzőkönyv112
A tárgyalásvezetői előterjesztés113
A haditörvényszéki tárgyalás jegyzőkönyve115
Az ítélet124
1849. augusztus 26. - október 6. Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Gáspár András, Knezic Károly, Láhner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Wersterburg Károly, Lenkey János, Nagysándori József, Poeltenberg Ernő, Schweild József, és Török Ignác pere126
A kihallgatási jegyzőkönyv126
Lenkey János utólagos beadványa187
Poeltenberg Ernő utólagos beadványa188
Schweild József utólagos beadványa187
Dessewffy Arisztid utólagos beadványa187
Láhner György utólagos beadványa187
Leiningen-Westerburg Károly utólagos beadványa187
Nagysándor József utólagos beadványa187
A tárgyalásvezetői előterjesztés193
A haditörvényszéki tárgyalás jegyzőkönyve214
Az ítélet220
A kegyelmi felterjesztés224
1849. szeptember 9.Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből226
1849. szeptember 11. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből229
1849. szeptember 21. Karl Ernst cs.kir. törzshadbíró felterjesztése Hayanunak227
1849. szeptember 27. Karl Ernst cs. kir. törzshadbíró felterjesztése Haynaunak 227
1849. szeptember.27. Lázár Vilmos beadványa Karl Ernst cs. kir. törzshadbírónak228
1849. október 1. Johann Susan cs.kir. vezérőrnagy utasítása Karl Ernst cs. kir. törzshadbírónak230
1849. október 1. Poeltenberg Ernő beadványa Karl Ernst cs. kir. törzshadbírónak230
1849. október 2. Haynau előterjesztése Ferenc Józsefnek231
1849. október 6. Karl Ernst cs.kir. törzshadbíró jelentése Haynaunak232
1849. október 6. Johann Schückl cs.kir. hadbíró százados igazolása Franz Bott hóhérnak Damjanich János kivégzéséről233
1849. október 6. Johann Schückl cs.kir. hadbíró százados igazolása Franz Bott hóhérnak Leiningen-Westerburg Károly kivégzéséről233
1849. október 6. Johann Schückl cs.kir. hadbíró százados igazolása Franz Bott hóhérnak Poeltenberg Ernő kivégzéséről234
1849. október 6. Johann Schückl cs.kir. hadbíró százados igazolása Franz Bott hóhérnak Vécsey Károly kivégzéséről235
1849. október 6. Kazinczy Lajos beadványa Karl Ernst cs. kir. törzshadbírónak235
1849.október 1-25. Kazinczy Lajos pere237
A kihallgatási jegyzőkönyv237
A tárgyalásvezetői előterjesztés237
A haditörvényszéki tárgyalás jegyzőkönyve251
Az ítélet253
1849. október 20. Karl von Buol-Schauenstein szentpétervári osztrák nagykövet jelentése Felix zu Schwerzenberg osztrák miniszterelnöknek255
1849. október 24. Karl von Buol-Schauenstein szentpétervári osztrák nagykövet jelentése Felix zu Schvarzenberg osztrák miniszterelnöknek256
1849. október 26. Részlet az osztrák minisztertanács jegyzőkönyvéből257
1849. október 28. Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszterelnök utasítása Karl von Buol-Schauenstein szentpétervári nagykövetnek257
1849. október 28. Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszterelnök utasítása Karl von Buol-Schauenstein szentpétervári nagykövetnek258
1849. november 3. Karl von Buol-Schauenstein szentpétervári osztrák nagykövet jelentése Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszterelnöknek260
1849. november 15. Karl von Buol-Schauenstein szentpétervári osztrák nagykövet jelentése Felix zu Schwarzenberg osztrák miniszterelnöknek262
1849. szept.23 - nov.25. Dr. Jacob Böhm cs.kir. főorvos vizsgálati naplója Lenkey János betegségéről268
1849. november 25. Dr. Jacob Böhm cs. kir. főorvos bizonyítványa Lenkey János betegségéről269
1849. december 24. Felix zu Schwazenberg osztrák miniszterelnök utasítása Karl von Buol-Schauenstein szentpétervári osztrák nagykövetnek270
1850. február 14. Karl Ernst cs.kir. törzshadbíró jelentése Haynaunak271
Függelék
Kazinczy Lajos honvéd tábornok élete273
Jegyzetek315
Mutatók
Névmutató337
Helynévmutató376
Rövidítések jegyzéke391
Képek jegyzéke392
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2.

A kötetek néhány lapján jelölések, az előzéklapokon tulajdonosi bejegyzések láthatóak.

Állapot:
2.340 Ft
1.170 ,-Ft 50
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2.

A védőborítók enyhén elszíneződtek.

Állapot:
2.340 Ft
1.630 ,-Ft 30
24 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2.

Könyvtári könyvek voltak. A borítók és a lapélek kissé foltosak. Néhány oldalon aláhúzások és bejegyzések láthatóak. A borítókon amatőr ragasztott védőborító található.

Állapot: Közepes
2.340 Ft
1.870 ,-Ft 20
28 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2. Az aradi vértanúk 1-2.

A védőborítók enyhén kopottasak.

Állapot:
2.340 ,-Ft
35 pont kapható
Kosárba