802.495

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A nővilág

Szerző
Fordító
Grafikus

Kiadó: Mach H. és Társa
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 624 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Festett és aranyozott, dombornyomásos egész vászonkötésben. Kétszáz eredeti képpel, rajzolta Waniura A. Nyomatott Buschmann F.-nél, Budapesten.

Előszó

A mű, melyet ezennel a, művelt olvasó közönség" asztalára helyezek, néprajzi alapokon nyugszik. Az egyes rajzok hátterét azon tünemények képezik, melyek bolygó csillagunk lakosainak kizárólag női... Tovább

Tartalom

Előszó
Ázsia.
A Kaukazusban.
1. Georgia - Mingrélia - Guria 3
Bevezetés. Az utolsó georgiai királynő. Tiflisz, a hegyentúli Kaukázia
paradicsoma. A georgiai nők. A hegyentuli Kaukázia néptörzsei. A georgiaiak élete a vidéken. A táncz és ének. A „lesginka". Kachéti bor.
Georgiai rabszolganők. A mingréliai és guriai nők.
2. A hegylakóknál. 20
Néprajzi áttekintés. Cserkesz nők és leányok. Viseletek. Az otthon. Elszöktetés és nászlovaglás. Cserkesz rabnők. A csecsenceknél. Eljegyzési
s lakodalmi szokások. Elválás. Egy elhalt nejének elsirató panasza. „A
fogoly a Kaukázusban". A tatárok közt. A nomádok női kocsijai. Egy
tatár terem.
Elő - Ázsia.
Áttekintés 40
1. Az örmények családi élete 44
Az örmény népről általában. A családi kör. A nőnem szabadságai. A
leányok. A nő állása. Viselet és ékszerek. Az örmények a házon kivül.
Görögök és örmények. Egy tekintet a szmirnai örmény-városrészbe.
2. A török háremekből 53
A hárem állítólagos titka. A mozlim házasságról általában. Leánykérés
és menyegző. A nők lakó-osztályban. A többnejűség és ennek megszorítása
a magasabb körökben. A rabszolganők viszonyai. Más társadalmi bajok.
Szabadság a házon kivül. Szultánnék vagy „Kadinék". Hires oszmán nők.
Sztambuli kép.
3. Kurdok nomád élete 68
A nők szabadabb állása a mozlim nomádoknál. A kurdokról általában.
Kurd hősi- és szerelmi dalok. Leány- és gyermekrablás a törökök részéről.
Egy román. Kara Fatma, az amazon. A kurd nők külső megjelenése. A
kurd nők typusa, viselete és ékszerei. Az élet a sátorokban. A nesztoriánus nő. Az „ördög imádó" nők. Éjjeli vallási ünnepek. A „csopi" vagy
nemzeti tánc.
4. Az arab nő a palotában és sátor alatt. 76
Képek a beduin életből. Szerelmi dalok és menyegzői szokások. A „hadije". A városi arab nő. Szomorú viszonyok. Pipere kedvelés, viseletek,
külső megjelenés. Az ománi és nedsdi nők. Hires nők az arabok fénykorából. Költők és énekesek. Dél-Arábiából. A szír keresztyén nők. Druz
nők. Különös eljegyzési szokás a nazarénusoknál.
A Taurustól a Himalájáig.
1. A perzsa nők élete 93
Bevezetés. A perzsa család. A leány élete. Családi házasságok. „Házasság
időre". Ekdi és szighi. Sajátságos válási formaságok. Eljegyzési és nász
ünnepélyi szokások ; nőkkel való bánásmód ; gyermek nevelés. A perzsa
nő külső megjelenése. Értelmi nevelés. A sah háreme. Városi képek.
Curret-ul-Ain, a vallási rajongó nő.
2. Pusztai- és oázi képek 107
Turkesztán. A turkománok. Életmód, szolgások. A nők állása; eljegyzési- és lakadalmi szokások. Typus, viselet és ékszerek. Házi foglalkozás és
mulatságok. Az üszbékek. A chivai khán háztartása. A kirgiz-kaizákok.
Pusztai képek. A kalmükök. Egy volga-kalmük herceg otthona. Az altájikalmükök és a sámánizmus. Afgánok és tadsikek. A szija-pos.
Elő-India.
Néprajzi áttekintés. . . 127
1. Hindosztánon át. . . 131
Kasmir és nőjei. A Pandsab nép-törzsei. A hinduismus a bálványimádás.
Régi és uj kaszt-rendszer. A hindu nők helyzete. Az özvegyégetés, gyermekgyilkolás és ember-áldozat. Egy „szatti" leirása. A többnejűség. Statisztikai adatok a leánygyilkolásokról. Városi képek. Benáresz. A Gangesz-mélysík. Kalkutta ; kép India fővárosából és társadalmi állapotáról. Az
európaiak nejei és gyermekei. Vegyes házasságok. A házasulandók vásárja. A hindu nők viselete és ékszerei. Szellemi törekvések. Toru Dott, a
modern költő nő. Ó-indus irodalom Családi élet az ó-véd korban.
2. A dravida-népek közt 168
Közép- és Dél-india képe. A Dsaggernautba vezető zarándok ut. Emberáldozatok Kondisztánban. Anyai szeretet. A kond nők. Menyegzői szokások. Ari elemek Dékánban. A banjari nők szépsége. A Malades-hegységen át a nyugoti-partig. Bombay. A parzik családi élete. Menyegzői szokások a dsangamoknál. A „nacsesz" vagy táncoló leány (bajadér).
Heiderabad. A tamulok. A tódák. Kanarai és malabriai nők. A szingál
nők. Különös menyegzői szokások. A többférjüség.
Hátsó-India és a maláji sziget tenger.
Áttekintés 196
1. Hátsó-India népei 198
Birma. A birmai nők szabad helyzete. Sajátságos szokások. - A sziámiak.
A sziámi nők külseje és viselete. Többnejűség. A „hajlenyirás" szertartása.
A királyi nők. Háremélet. Mátkaság és menyegzői szokások. - A lao
népek. Társadalmi viszonyok. A lao nők külső előnyei. Családi élet. A
mu-then. Annám „császárság." Az annami nők és rossz hírük. - Alsó-Kokhinkhina. A gyarmatok francia nőjei. - Malakka. Szingapúr.
2. A maláji sziget-tengeren 217
A malájok s faji sajátságaik. Az „ámok futás." Patriarchális családi élet.
Különös örökösödési törvény. A maláj nők külső megjelenése és ruházata.
Egy tekintet a hátsó-indiai szigetvilágra. Jáva. Batávia és a hollandi nők.
A maláj nők. A maláj nők Jáva szigetén. Vegyes házasságok. Kegyetlen
itélet Lambokon hűtlen nők ellen. - Szumátra és Borneo. - A Filippinek. Tagáli nők. Mesztiz nők. Patriárchális állapotok az ős benszülöttek
(igorroták) közt.
Khina.
A khinaiak családi- és népélete 229
Bevezetés. Állam és család. Az ősök tisztelete és a fatalizmus. A család
zárkózottsága. A nők helyzete. Gyermekgyilkolás és eladás. A házasság.
Esküvő. Társadalmi bajok. A khinai nők külseje és viselete. Elnyomorított
lábak. Pipere. Közmondások a nőkről. Vidéki élet. A leányok szabadsága
az előkelő körökben. A khinai jelleme. Társadalom. Az otthon. Szertartásosság, látogatás és étkezés. A khinai nép szellemi élete. Dalok a „siking"-ből. - Khina többi népei : mandzsuk, mongolok, tibetiek. A
miao-cék. -- Városi képek.
A modern Japán. 253
Mennyire ismerjük Japánt és népét. A japán nő ; külső megjelenése,
viselete, jellemző tulajdonságai. Menyegzői szokások és házassági ügyek.
Ujitások s a nők némely jogának védelme. Szellemi törekvések. Leánynevelő iskolák s a nőnevelés. A japániak családi élete. Anyja és gyermek.
Gyermekjátékok. Az otthon. Társadalmi viszonyok. A különféle osztályok.
Ujabb lendület. Az udvartartás Tokióban s a császári család. Népélet.
Rögtönzők és énekesnők. Thea-csarnok. Ünnepélyek. Városi képek.
Jeddo-Tokio. Jokohama. Kioto, a „Japán Róma." Hiogo, Ozaka és
Nagazaki.
Australia
A Délitenger népei közt 305
Föld és néprajzi áttekintés. A maláj-polinéziaiak. A polinéziai néptörzs
nő-képviselői. Külsejük s a tetoválás. - A társadalmi és családi élet.
Tahiti és lakosai. A régi tahitiak házas élete. Udvariassági szabályok ;
költészeti hagyományok ; zene és tánc. A francia befolyás. - A Szandwich-szigetek. A havai-i nők mint úszók és lovasok. A nők szépsége és
szendesége. - Mikronézia. - Melánézia. - Melánéziaiak a Fidsi szigeteken. Uj-Kaledónia. - A pápuák. Családi és társadalmi életük Uj-Guineában. - Az ausztráliaiak. Családi viszonyaik. A nők piperéje. - Mulatságok. Bonyolódott házassági törvények. Egy pillantás az ausztráhai
gyarmatokra. - Uj-Seeland. - Utazás a Csöndes-tengeren át Szan-Franciszkóba.
Amerika.
Éjszak-Amerika.
1. Az egyesült államok társadalma 335
San-Francisko és társadalmi élete. - Az Unió társadalmi viszonyairól
általában. A mormonok. Smith Joe és Brigham Young. A sótenger városa.
A mormonok szervezete és lényege. Mormon hölgyek. Soknejűség vagy
sokférjűség? - A Shakirök és rendszerük. „Anna anya." A biblia communisták. Nöközösség vagy az „öszszetett házasság." - A nőkérdés
általában. Spiritisták és látnók nők. Deuton Erzsébet. A nőemancipatio
mozgalmak alap-okai. Statisztikai bajok. - Az amerikai nő szellemi tevékenysége. Az Unió előkelő költőnői. - Nyilvános élet a nagy városokban. A fényűzés. A mérséklet hölgyei. - Városi képek : New-York.
Chicago. Sz.-Louis, Cincinnati, Washington, Boston, Uj-Orleans, Baltimore. - A prairi-indusok családi és fajélete. - A szerecsen.
2. Közép-Amerika s Nyugotindia 374
Missisippitől - Veracruzig. Kellemetlen benyomások. A Mexikói ut.
Tropikus tájak. Mexikó fővárosa és női. A gyermekek és nevelésük. Vidéki
nők. Közép-Amerika. Néprajzi elemek. Guatemala és az ind. hegyi lakók.
Társadalmi osztályok. Épületes házassági élet Hondurában. Társadalmi
rangfokozat Nicaraguaban. Kelletlen állapotok ugyanitt. Nyugotindia.
Havanna és nyilvános élete. A nagy Antillák. Nőalakok a kis Antillákról.
Dél-Amerika. 385
Néprajzi bevezetés. Társadalmi viszonyok Venezuelában. Szülők és gyermekek. Különös mulatságok. - Városi képek Kolumbiából. Természeti
képek. Társadalmi állapotok. Vallásos asszonyok. Az „aguinaldok". -
Ecuador. Quito és nőjei. Kezdetleges öltözékek. A naposz-indiánnők. -
Peru. Az ország képe. Lima. A limai nők és mulatságaik. Közélet. Cuzco
és családjainak ősei. A cuzcoi nők. Mindennapi életük. - Bolivia. A
la-paz-i nők Chile. A chilei népjellem rokonszenves oldalai. Egy előkelő
család otthona. A nők szépsége. Esti élet az „Alamedán." Santiagóban.
A szerelem a népdalokban. Araukai nők. Sajátságos lakodalmi szokások.
A tehuelák (patagoniaiak) életéből. - Argentinia. A gauchok. Buenos-Ayres és nőjei. Uruguay. Az élet Montevideóban. - Paraguay. Guaraninők. - Brazilia. Rio de Janeiro. Népességi elemek. A braziliai nők.
Indiánnők az Amazon mellől. Földevők. Zárószó."
Afrika.
Afrika népei közt a déli égöv s az egyenlitő alatt. . . .435
A „sötét földrész" népeinek felosztása. Hottentották és Busmanok. Lánykérés, menyegző. Házasélet. A családi tűzhely és a „Kraal". Házi foglalatosság. Az európai telepek. Társadalmi bajok. A boerek élete Transvaalban
s az Oraniai szabad államokban. Kezdetleges nevelési módszer. A leányok
pályafutása. A Kafferek és sajátságaik. Családi élet és menyegzői szokások.
Lánykérés a Betsuána törzsnél. A Bantu népek. A Congo törzsek. A
Gabon melletti nők. Társadalmi különlegességek. A nők súlyos helyzete.
A törvényileg engedélyezett házibarát. A nő mint kölcsön és zálogtárgy.
Végjegyzetek.
Szudánon keresztül 454
Egy tekintet Felső-Guineára. A dahomei király és amazongárdája. Az
ashanti király 3333 felesége. Kényuralom. Szelid szokások az eveavók
közt. Libéria, négerköztársaság. Visszataszitó szokások ugyanott. - Szenegámbia. A szenegámbiai néger nők. A volofs női. A fulah-faj s helyzete
az afrikai négerekkel szemben. A nők erkölcsössége és viselete. - Timbuktu, a „sivatag királynéja." A néger civilizáció Bornuban, Bagirmiban
és Vadaiban. Tibeszti és nőjei. Veszekedő természetű nők. Eljegyzési és
menyegzői szokások. A néger fajról általában: tipus, jellem, viselet, foglalkozás, az otthon. A társadalmi és családi élet. Rabszolgaság és rabszolgakereskedés. „A rabszolganők éneke a sivatagon". - Az egyiptomi Szudánon át. Khartum Baker pasa expedíciója.
A nilusi és közép-tengeri országok 480
Abesszínia. Általános megjegyzések Egy abesszíniai menyegző. - Galla
és Somali. - A nubiaiak. - A modern Egyiptom. Ismail pasa kényuralma
és pazarlása. - Az előkelő egyiptomi nő. Elete és foglalkozása. Külseje,
viselete, utcai öltözék. Más nőtipusok. Egy hires asszony. A fellahnő s
nyomorult helyzete. Testi előnyei. - Tripolisz. A fezzáni nők. Az arabok
családi szervezete. A nomád nő. Beduin romantika. Egy apotheozis. -
További ethnografiai körültekintés. A tuareg s nőinek rendkívüli állása.
Házassági viszonyok, menyegzői ünnepélyek, örökösödési törvények. -
Tunisz és Algir. Tuniszi zsidónők. A kabilek. A kabilnők élete. Társadalmi
rendszer és bűnök. Biskra és táncosnői (nailijah). Marakkó. - Az asszonyok
állása a vérrokonság szerint. Házassági viszony. A marokkói zsidónők.
Európa.
1. A román nők 511
Nyngoti kultur-élet. Közvetítő analógia északnyugoti Afrika és délnyugoti
Európa között. A portugallok és spanyolok. Portugalli nőtípus. Józanság
a köz-, családi- és otthoni életben. A luzitáni kastély Senhorája. A spanyol
nők. A tipusok különfélesége. A granadai, szevillai és malaguenai nő. Kép
a madridi Prádóról. A madrilena a bikaviador arénában. A barcelonai
Ramblán. A francia nők. Általános jellemvonások. Vidéki typusok. A párizsi
nő. Hires francia irók mondatai a nőkről. Közmondások a nőkről. Modern
nevelési rendszer és család-élet. „Ö fensége a nő". Párizsi high-life kép.
Az olasz nő. Csekély társadalmi jelentősége a múltban. A renaissance női.
Az olasz nő jellemvonásai. A XVII. és XVIII. század velencei nője. Tudós
nők a múlt századból. Lord Byron Velencében.
2. Délkeleti Európa , 544
Az albánok. Állásuk az európai népcsaládban. Primitiv családi élet. Méltatlan bánásmód a nőkkel. A családi viszonyok szétzüllése a vérbosszú
által. Az albánnő külső megjelenése. Szerelmi dalok. Az otthon. Halotti
búcsúztató. - A görög nő. Általános határozatok és jellemrajzok. A tulajdonképeni hellén nő. Másféle typusok. A görög nők életéből. Eljegyzés és nász-szokások. A perotinő és a levantini faskion különös szokásai. - A román nő. Egyről-másról. A konservativ bojárság. Fényűzés a közéletben. Ellentétek. Egy fashionable találkozó hely. A román nép.
Költöi vonások. A dragica és papaluga. - A magyar nő. Belső és külső előnyei, jellemrajzok. Kedves kép. Egy nő a népből. Lakodalmi szokások.
A szláv nők 571
A szláv népek családi érzéke. A szerbek. Zadruga, Domatsin, Domatsica.
Vérszeretet és komaság. Házasságkötés és szöktetés. A feleség. A szerb
nő jelleme és sajátságai. Különös megjelenése és öltözete. - A montenegrói nő. Méltatlan bánásmód és lenézése. Ruházata és jellege. - A
bolgár nő. - Az orosz nő és szabad társadalmi állása. Az előkelő orosz
nő élete. „Férjtelen özvegység." Házassági ügyek. Az esküvésnél elkövetett hiba mint válási ok. Családi ügyek. A „Mir". A „Domostroi" a
XVI. század könyve. Az előkelő orosz nő jellemzése. Nők mint diplomaták. Nők mint tanulók. - A lengyel nő. Testi és társadalmi előnyei
A lengyel nő mint háziasszony. Jellemvonásai.
4. A germán nők 589
Lélektan. A germán népek jellemzéséhez. A Skandináv törzsek. A svéd
nők életéből. Norvég házassági szertartások. A norvég tűzhely s az éjszak műveltsége. Németalföld. A hollandi nő s otthona. Családi élet.
Társadalom. Körök. Az angol általában s az angol társadalmi élet lényege. Emancipátió mozgalmak ; kezdői s terjesztői. A nőszavazás előkelő képviselői. A londoni high life. Az évad-élet s a „professional beauty." A német nő. Történelmi visszapillantás. Müveltség-történelem. A köznapi életből. A német háziasszony s birája Dohm Hedvig. Zárszó.

Az előképek jegyzéke.
1. Cserkesznő
2. Kara Fatima kurd amazon
3. Előkelő arab nő Bagdadból
4. Turkomanni nők a sátorban
5. Kasmiri nő
6. Udvari táncos nő
7. Előkelő malaji nő
8. Chinai nő Shanghaiból
9. Japán nő
10. Japán leányok
11. Havaii nő
12. Newyorki szépség
13. Cubai kerti jelenet
14. Perui nő
15. Chileni nő
16. Egyiptomi nő
17. Tunisi gazdag zsidónő
18. Párizsi nő
19. Velencei nő
20. Sváb nő

Schweiger-Lerchenfeld Amand

Schweiger-Lerchenfeld Amand műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Schweiger-Lerchenfeld Amand könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A nővilág A nővilág A nővilág A nővilág A nővilág A nővilág A nővilág A nővilág A nővilág A nővilág A nővilág

Könyvtári könyv volt. A gerinc javított, belülről megerősített példány. A borító kissé kopott, foltos. Néhány lap enyhén szakadozott, a kötet kötése megtört.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba