932.602

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Művészet 1926/1-10.

II. évfolyam, 1-10. szám

Szerző

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 599 oldal
Sorozatcím: Magyar Művészet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 31 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal gazdagon illusztrált folyóirat. Nyomatott a Lorilleux Ch. és Tsa gyár festékével, az Athenaeum r.-t. mély- és könyvnyomdában.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Négy évvel ezelőtt rendezte első kiállítását a Szinyei Merse Pál Társaság s hosszú szünet után ez év januárjában került sor a Társaság második kiállítására. A hosszú szünetnek oka az, hogy ez a... Tovább

Tartalom

Dr. R.-Alexander Magda: Célszerűség és szépség az építészetben 350
Anderberg Adolf: Magyar és svéd művészkapcsolatok a 70-es években. Paál László és Carl Hill 495
Dr. Bierbauer Virgil: Pollack Mihály nagy pesti középületei I. A régi pesti Vigadó 116
A legújabb amerikai építészet 165
William Tierney Clark és Adam Clark remekműve, a Széchenyi-lánchíd 231
Fritz Höger művészete: A Chile-Haus Hamburgban 475
Csányi Károly: Gobelin-kiállítás az Iparművészeti Múzeumban 397
Csók Islván: Egy festő reflexiói 61
Éber László: Delmár Emil plasztikai gyűjteménye. I. 77
Delmár Emil plasztikai gyűjteménye. II 317
Elek Artúr: A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei 545
Hikisch Rezső és művészete 582
Dr. Gombosi György: A Szépművészeti Múzeum Tizian-arcképei 272
Hoffmann Edith dr.: XVII. századi francia rajzok a Szépművészeti Múzeumban 286
Kállai Ernő: Egry József 139
Kállay Miklós: Rudnay Gyula és művészete 425
Kapossy János: Maulbertsch első freskóművének keletkezése 102
Kemény Simon: Igénytelen sorok Csók Istvánról ... 66
Klebelsberg Kunó gróf: A Képzőművészeti Társulat angol-magyar kiállítása 183
Konody, Paul: A mai angol művészet 207
Lauritt, Carl: Festő, aki királyfi 514
Dr. Lázár Béla: Mányoky-tanulmányok. I 91
Mányoky-tanulmányok. II 463
Angol mesterek magyar gyűjteményekben 186
Renoir egy képének története 335
Dr. Leffler Béla: A stockholmi új városháza és annak megalkotója 531
Ligeti Pál: Helyünk a világban 15
Lyka Károly: A Szinyei Merse Pál Társaság kiállítása l
A Képzőművészek Új Társaságának kiállítása 129
L. K.: Hauszmann Alajos 413
Mihalik Gyula: Amerikai múzeumok 161
Németh Antal: Emlékezés a Kolozsvári-testvérekre 264
Petrovics Elek: A Szépművészeti Múzeum modern magyar szobrai 251
Pigler Andor: Georg Raphael Donner művészetéhez 109
Dr. Prahács Margit: Stílusanalógiák a zene és a képzőművészetek közölt. I. 439
Stílusanalógiák a zene és a képzőművészetek között. II 568
Rerrich Béla: A kert művészetéről és tektonikájáról 28
Réti István: A harmincéves Nagybánya. I 305
A harmincevesNagybanya. II 365
Romdahl, Axel B.: A svéd festészet az utolsó harminc év alatt 518
Roosval, Johnny: Milyen a svéd művészet nyelve? 485
Schullzberg, Aushelm: Az impresszionismus a svéd tájképfestészetben 501
Sebestyén Károly: Kisfaludi-Strobl Zsigmond 555
Strindberg, Tore: A tervpályázatok jelentősége a művészet és a művészek szempontjából 526
F. Takács Zoltán: Szentgyörgyi István 219
Valdemar, George: Medgyes László 149
Wollanka József: A balácai mozaik a Nemzeti Múzeumban 329
Ybl Ervin: Szinyei Merse Pál és a magyar tájképfestészet 4
Ybl Miklós Operaházának ismeretlen tanulmányi tervei 293
Száz év német festészete a bécsi Secessióban 340
A brüsszeli Sainte Gudule-templom magyar vonatkozású történelmi ablakai és II. Lajos két képmása 385
Leonhard Kern ismeretlen főműve a Szépművészeti Múzeumban 457
KISEBB CIKKEK
BESZÉDEK, ELŐADÁSOK:
Szinyei Merse Pál emléke. Csók István serleg-beszéde az 1926. évi Szinyei-lakomán 33
Sir Colville Barclay és Lukács György beszédei az angol-magyar kiállítás megnyitása alkalmából a Fészek-Clubban tartott ünnepi lakomán 240
Huysmans Camille szépművészeti és közoktatásügyi belga kir. miniszternek a Szinyei Merse Pál-Társaság brüsszeli kiállítását megnyitó beszéde 249
Dr. Neutra Vilmos előadása: A művészet helye a lelki élet mechanikájában 50
Ybl Ervin brüsszeli előadása a magyar művészetről 300
Budapesti József-műegyetem művészeti előadásai ... 539
Budapesti Pázmány Péter-tudományegyetem művészeti előadásai 539
Pécsi Erzsébet-tudományegyetem művészeti előadásai 539
EGYESÜLETEK, TESTÜLETEK, MŰVÉSZTELEPEK:
Magyar Országos Képzőművészeti Tanács 38
O. M. Képzőművészeti Társulat 46
Nemzeti Szalon 36
zeti Társulat 240
O. M. Nemzeti Szalon 42
Nemzeti Szalon 45
Magyar Mérnök-és Építészegylet 50
Szinyei Merse Pál-Társaságból 484
Szinyei Merse Pál-Társaság Barátainak Köre ... 364
Benczur-Társaság 60
Céhbeliek 47-48
Cennini-Társaság 47
Képzőművészek Új Társasága 129
"Kéve" Művészegyesület 418
Kupeczky-Társaság 126
Magyar Akvarell- és Pasztellfestők Egyesülete 47
Paál László-Társaság 539
Spirituális Művészek Szövetsége 47
Rajztanárok egyesülete 424
Győri Képzőművészeti és Iparművészeti Társulat 362-363
Hódmezővásárhelyi Művészek Társasága 361-362
Nagybányai Festők Társasága 384
Pécsi Képzőművészek Társasága 48
Royal Academy 207
International Society of Painters, Sculptors and Gravers 38
Finn műegylet 542
Association Française d'Expansion et d'Echanges Artistiques 340
Békési művésztelep 363
Hódmezővásárhelyi művésztelep 363
Jászapáti művésztelep 363
Kecskeméti művésztelep 363
Kőszegi művésztelep 484
Makói művésztelep 363
Miskolci müvésztelep 363
Mohácsi művésztelep 363
Szegedi művésztelep 363
Szentendrei művésztelep 363-364
Szombathelyi művésztelep 363
Váci művésztelep , 383
Iparművészeti Társulat 180
Photo Club 246
Orsz. M. Régészeti Társulat (O. Z.) 40
Dachaui művésztelep 424
Grez sur Loíng-i művésztelep 508
Magyar Rézkarcnyomóműhely 539
KIÁLLÍTÁSOK:
Hazai kiállítások naptára 47-48
Az Orsz. M. Képzőművészeti Társulat akt-kiállítása 46
A Szinyei Merse Pál-Társaság második kiállítása ... 48
Művészi sokszorosító eljárások kiállítása a Szépművészeti Múzeum metszetosztályában. Ism. Vikár Vera 172
Orsz. M. Képzőművészeti Társulat belga kiállítása 303
A Tavaszi Szalon 246
Hódmezővásárhelyi művészek társaságának hódmezővásárhelyi kiállítása 362
A győri képzőművészeti és iparművészeti társulat kiállításai 362
Magyar Rézkarcnyomó Műhely kiállítása 48
Ernszt-Múzeum kiállításai 539
A Kéve Művészegyesület kiállításai 48
Irásművészeti kiállítás az Iparművészeti Múzeumban (N. P.) 538
Budai Emil László: Lengyel grafikusok a Nemzeti Szalonban 41
Magyar művészeti kiállítások a külföldön:
Magyar képek az 1926-iki drezdai nemzetközi kiállításon 126
Magyar Művészek Pittsburghban 127
Magyar művészeti kiállítás az Amerikai Egyesült Államokban (Cleveland) 126
A Szinyei Merse Pál-Társaság brüsszeli kiállítása 297
A Szinyei Merse Pál-Társaság az International Society of Painters, Sculptors and Gravers kiállításán 48
A Szinyei Merse Pál-Társaság kiállítása Bradfordban 50
Eladások a velencei nemzetközi képzőművészeti kiállítás magyar csoportjából 303
Sajtóvélemények a velencei magyar kiállításról 415
Elismerés a monzai iparművészeti kiállítás magyar kiállítóinak 303
Timár Imre párisi kiállítása 126
Kállai Ernő: Forbát Alfréd weimari kiállítása 173
Hornyánszky Miklós kiállítása Courtraiban 177
Czóbel Béla párisi kiállítása 246
Vértes Marcell párisi kiállítása 246
Moholy-Nagy László drezdai kiállítása 246
Végh Gusztáv párisi kiállítása 246
Egry József drezdai kiállítása 246
Kállai Ernő: Egry József kiállítása Berlinben 126
Kállai Ernő: Egry József kiállítása Berlinben 175
Ifj. Kernstock Károly és Nemes József párisi kiállítása 304
Band Viktória párisi kiállítása 304
Varga Nándor Lajos londoni kiállítása 363
Medgyes László színházművészeti iskolájának párisi kiállítása 333
Farkasházy Miklós drezdai kiállítása
Farkasházy Miklós hamburgi kiállítása 539
Esseő Erzsébet római kiállítása 418
Külföldi kiállítások:
A párisi Indépendants jubiláris kiállítása 127
Képhamisítások kiállítása a bécsi Belvedereben ... 174
MAGYAR MŰVÉSZETI ADATOK:
Rédeyné Hoffmann Mária: Barabás Miklós a Lánchídról 241
Herzog József: Adatok a hazai építészet XVI. századi történetéhez 242
Szőnyi István 248
Uferbach Jenő halála (L. K.) 434
Szüts Zoltán halála (L. K.) 434
MÚZEUMOK:
A Szépművészeti Múzeum gyarapodása 1925-ben 41
A Szépművészeti Múzeum két régi olasz festményének új attribúciója (e. a.) 243
Az Iparművészeti Múzeum gyarapodása 1925-ben 126
Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum gyűjteményei (N. P.) 245
A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának kiadványa, a Magyar Népművészet (V.) 59
A pozsonyi városi múzeum újra megnyitása (dr. Weyde Gizella) 595
Bode - 80 éves 38
Olasz múzeumok. Ásatások (e. a.) 482
MŰVÉSZETI ISKOLÁK:
A Képzőművészeti Főiskola 1926. évi nyári tanfolyamai 363
KÜLÖNFÉLÉK:
Csók István, Perlmutter Izsák és Rudnay Gyula kitüntetése 38
Magyar képek Amerikában 126
Amerikai árak 175
Fr. G.: Willette 176
Dr. Lázár Béla: Cottet, Valloton 177
Dr. Bierbauer Virgil: Egy régi pesti ház feltámadása 416
Egy francia kritikus halála (Gustave Geffroy) (L. B.) 600
PÁLYÁZATOK:
A magyar táj és népéleti kiállítás pályázata. Barta Károly úr dijai 303
Budapest székesfőváros tervpályázata a Zsigmond-utca, Török-utca sarkán építendő bérházra. Dr. Bierbauer Virgil 359
Dr. B. V.: A római fürdő általános szabályozásának tervpályázata 360
Az Országos Katholikus Szövetség által rendezett egyházművészeti kiállítás díjai 363
B.: A békéscsabai Lórántffy Zsuzsanna leánygimnázium tervpályázata 417
KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATISMERTETÉSEK:
Rabinovszky Márius: Az új festészet története 1770-1925. (L. K.) 57
Magyar Népművészet. (V.) 59
Magyar Iparművészet 128
Lázár Béla: A fiatal Munkácsy. (Y. E.) 178
Balló Ede: Az olajfestés mestersége. (Y. E.) 179
Hekler Antal Michelangelo-könyve. (t. a.) 246
Pannonhalmi Szemle. (L. K.) 419
Pauer Arnold: Adatok a magyar kerti kultúra történetéhez, főtekintettel Szenczi herbáriumára. (L. K.) 419
Ligeti Pál: Új Pantheon felé. Ism. Rózsaffy Dezső és dr. Bierbauer Virgil 421
Galanthai gróf Esterházy Károly egri püspök emlékének ünneplése születésének kétszázados évfordulója alkalmából Eger város közönségének 1925. évi december hó 13-án tartott díszközgyűlésén. (L. K.) 539
Ybl Ervin: Az utolsó félszázad művészete. Ism. JA. 540
Bor Pál: Csáky és szobrászata. (L. K.) 541
Siimakovits László: Bevezetés a művészettörténelembe 541
Hírlapok és folyóiratok (időszaki nyomtatványok) képzőművészeti bibliographiája az 1925. év I. feléről 59
Hírlapok és folyóiratok (időszaki nyomtatványok) képzőművészeti bibliographiája az 1925. év I. feléről 179
A Studio a magyar szobrászatról. (Pásztor, Sidló, Lux és Kisfaludi-Strobl-ról) 420
A Studio Fényes Adolf, Rippl-Rónai József és Iványi Grünwald Béláról 50
Peirce Hayford and Tyler Royall: Byzantine Art.Ism. V. V. 421
Drawing and Design.(N. P.) 543
Commercial Art. (N. P.) 543
Hutchinsons Picturesque Europe. Ism. dr. Bierbauer Virgil 598
J. J. Tikkanen: A modem finn művészet. Ism. dr. Lázár Béla 541
François Courboin: Histoire illustrée de la gravure en France 179
Lieure: Catalogue de l'ouvre gravé de Jacques Callot. Ism. Genthon István 179
Léonce Bénédite: Rodin. (e. a.) 544
Les Pays de la France. Ism. dr. Bierbauer Virgil. 597
Encyclopédie par l'image. Ism. dr. Bierbauer Virgil. 598
Katalog kulturno-historijske izlozbe Grada Zagreba prigodom 1000-godisnjice Hrvatskog Kraljevslvti. 925-1925. Ism. B. C 247
Max Dvorak: Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. Ism. VW Ervin 51
Karl von Lyka: Michael von Munkácsy. (P L.)... 127
Franz Roh: Nach-Expressionismus. (L. K.) 177
Orbis Terrarum. Ism. dr. Bierbauer Virgil 598
Blaue Bücher: Deutsche Parke. Ism. dr. Bierbauer Virgil 598
Blaue Bücher: Deutscher Osten. Ism. dr. Bierbauer Virgil 598
Blaue Bücher: Walther Müller: Bauten der Arbeit und des Verkehrs aus Deutscher Gegenwart. Ism. dr. Bierbauer Virgil 599
Österreichische Kunstbücher. Ism. dr. Bierbauer Virgil 598
Alessandro de Stefani: L'Ungheria scnza re. Ism. e. a. 543
Paolo d'Ancona: La miniature italienne de Xe au XVIe siecle. Ism. Péter András 59
L'Italia Monumentale. Ism. dr. Bierbauer Virgil 597
Gitta e loughi d'Italia. Ism. dr. Bietbauer Virgil
Le cento citta d'Italia. Ism. dr. Bierbauer Virgil 597
Le citta meravigliose. Ism. dr. Bierbauer Virgil 597
Le capitali del mondo. Ism. dr. Bierbauer Virgil 597
J. J. Tikkanen : A modern finn művészet. Isin. dr.
Lázár Béla 541
Frangois Courboin : Histoire illustrée de la gravure
en Francé 179
Lieure: Catalogue de l'ceu vre gravé de Jacques
Callot. Ism. Gcnthon István 179
Léonce Bénédite : Rodin. (e. a.) 544
Les Pays de la Francé. Ism. dr. Bierbauer Virgil. 597
Encyclopedie par l'iinage. Ism..dr. Bierbauer Virgil. 598
Katalog kulturno-historijske izlozbe Grada Zagreba
prigodom 1000-godisnjice Hrvatskog Kraljevstva.
925 - 1925. Ism. B. C 247
Max Dvorak: Kunstgeschichte als Geislesgeschichte.
Ism. Ybl Ervin 51
Kari von Lyka : Michael von Munkácsy. (P. L.)... 127
Franz Roh : Nach-Expressionismus. (L. K.) 177
Orbis Terrarum. Ism. dr. Bierbauer Virgil 598
Blaue Biicher: Deutsche Parké. Ism. dr. Bierbauer
Virgil 598
Blaue Bücher: Deutscher Osten. Ism. dr. Bierbauer
Virgil 598
Blaue Bücher : Walther Müller: Bauten der Arbeit
und des Verkehrs aus Deutscher Gegenwart.
Ism. dr. Bierbauer Virgil 599
österreichische Kunstbücher. Ism. dr. Bierbauer
Virgil 598
Alessandro de Stefani: L'Ungheria senza re. Ism. e. a. 543
Paolo d'Ancona: La miniatűré italienne de Xö au
XVI® siecle. Ism. Péter András 59
L'Italia Monumentale. Ism. dr. Bierbauer Virgil... 597
Citta e loughi d'Italia. Ism. dr. Bierbauer Virgil 597
Le cento citta d'Italia. Ism. dr. Bierbauer Virgil 597
Le citta meravigliose. Ism. dr. Bierbauer Virgil... 597
Le capitah del mondo. Ism. dr. Bierbauer Virgil 597
KÉPEK:
A feltámadt Krisztus. Faszobor. Nürnberg, XVI. sz. eleje 322
Ajtókopogtató. Bronz. Velence, XVI. sz. eleje 89
Áldozati jelenet. Gobelin. Brüsszel, XVIII. sz 405
Amman János: A régi vigadó távlati képe 115
Amsterdami raktárházak a Keizers-Grachton. 1621 351
Angyal. Faszobor. Német, XV. sz. 2. fele 323
Aphrodité. Aranyozott bronz. Olasz, XVI. sz. eleje 76
Arosenius Ivar: Önarckép 519
Aspetti, Tiziano; Allegorikus női alak. Bronz 88
Asztalterítő. Gobelin. Német, XVI. sz. v 407
Balácai mozaik. M. Nemzeti Múzeum 330, 331
Basch A ndor .- Tengerparton 22
Bazille Frédéric: A műterem 339
Beck Ö. Fülöp: Táncosnő 135
Berény Róbert; Capri szigetéről. 1913 553
Bjorck Oscar : Jenő (Eugen) svéd királyi herceg arcképe 515
Blechen. Kari: Kilátás ker'.re és háztetőkre 344
»De Bloem« nevű régi malom a haarlemi úton 354
Bogdány Jukab: Virág- és gyümölcs - csendélet papagállyal 546
Bokross-Biermann Dezső: Férfifej 138
Bologna, Giovanni: Pihenő utas. Bronz 81
Boningion. Richárd Parkes: Ünnep Normandiában 199
- Az angol partok mellett 199
Bornemissza Géza : Bástyasétány 134
Bócklin Arnold: A tavasz ünnepe 343
- Angelika 345
Börtsök Samu : A Kereszthegy 381
Brangntyn, Frank R. A.; Templom belseje 2:4
Brói templom (Gotland sziget). XIII. sz 488
Brokmann H.: Angolos villa Portland-ben 167
Bronzszobrocska a Belvedere-Apollo után. Pádua, a
XVI. sz. eleje 76
Bronzcsengő. Olasz. 1653 90
Bronzmozsár. Olasz. XV. sz. vége 90
Le Brun, Charles: Nagy Sándor Dárius sátrában 290
Buda és Pest közti álló híd képe 238
Burnc, Jones. Edtvard Sir Bari.: Rajzok a művész
»GoIden Stairs« c. képéhez 203
Cajfieri, Philippe; Fali gyertyatartó. Aranyozott bronz 89
Chicagói Michigan Avcnue 160
Clark Ádám 238
Constable, John R. A.: Finsteri's Abbey 200
- Szeles reggel 200
- Waterloo-ünnepély East Bergholtbnn 201
- Stoke Church Near Neyland Suffolk 201
Tengeri táj 204
Corinth, Lovis: Dr. Eduárd Meyer tanár arcképe 348
Costa, Lorenzo; A szent család. Színes melléklet 545
Cox, Dávid: Tájkép 197
- Hazatérő nyáj 197
Coxcie. Michel és Haeck, Jean: II. Lajos király és Mária királyné második ablaka a brüsszeli Ste Gudule-templomban 394
Csánky Dénes: Trágyahordás 50
Cser Károly: Táncolók 136
Csikasz Imre: Fiatal leány. 1912 258
Csók István: Mulatozó társaság a szabadban 3
- Züzü olvas. Színes melléklet 61
- Önarckép. Rajz 61
- Báthory Erzsébet 64
- Vampirok 05
- Tél a tavaszban 68
- A Balaton Aligánál 68
- Műteremsarok. Rajz 69
- Virágcsendélet 70
- Csendélet 70
- Akt 71
- Zsuzsánna. (Változat) 71
- Züzü első sétája 72
- Züzü és a kakas 72
- Züzü gyengélkedik 73
- Züzü tanul 73
- Züzü az ablaknál (Népszínház-utca) 74
- Züzü a Margitszigeten 74
- Züzü táncol 75
- Züzü a karácsonyfa alatt 75
- Műteremsarok. (Változat) 133
- Az árvák 311
- Szénagyüjtók
Csorba Géza: Ilosvay Rózsi 138
Czóbel Béla: Fekvő nő 554
Damkó József: Az anya vigasza 267
Derkovits Gyula; Önarckép 130
Dobson, Frank: Lopokova úrnő arcképe 217
Donner, György Rafael: III. Károly arcképreliefje... 110
- Feszület J12
- követője: Gróf Onell János síremléke 113
Dósa Géza: Női aickép 551
Ecsödi A kos: Egy festő képmása 131
Egry József: Önarckép. 1917 140
- Lemenő nap. 1920 14 *
- Hajóács *42
- Rajz. (Badacsonyi pásztor) I43
- Pásztor 143
- Vihar a Balatonon I44
- Rajz
- Párás, délibábos fények
- Fények a Balatonon
- Vihar után 553
Ehrenstrahl, Dávid Klöker von: Dahlberg Eric grof arcképe
Emöd Aurél: Városreszlet
Engel József: Éva 233
Engslrötn, Le mder: A lappok földjén 522
Európa elrablása. Gobelin. Brüsszel, XVI. sz. vége 401
Éva teremtése. Gobelin. Róma, XVIII. sz. 411
Farizeusok csoportja. Fa. Antwerpen. 1520-1530 326
Fényes Adolf: Leszáll a nap 17
- Alkonyodik
Ferenczy Béni: W. Ch. képmása 138
- Női fej (Ferenczy Noémi). 1917 383
Ferenczy István: A szép mesterségek kezdete. (Pásztorlányka) 252
Ferenczy Károly: Önarckép. 1893 308
- Ábrahám áldozása. 1901 380
Perency Károly: Tájkép (Virághegy).
- testvérek. 1911 383
Ferenczy Noémi: Leányfej. Gobelin
Ferenct Valér: Nagybányai utcakép 380
Feszület. Német, 1500 korul 34?
Feuerback. Ansclm : Római no 5{)4
Fjaeslad, Adolf: Havas 547
Francia szobrász: Madonna. XV. század
Friedrich, Dávid Gaspar: Az ablakban.
Gabel jön Tóbiás menyegzojere. Gobelin. Brüsszel, arcképe 193
- Tájrajz
Gémes-Ginderl Péter: Fiatal férfi
Glalz Oszkár: Fát hordó paraszt
A Rozsály tetején. 1897
Greenwood, Orlando: Románc
Grünetvald, Isaac: Ragnar Ostberg felesege öil
Gyárfás Jeni önarcképe. Rajz 4ob
Gyermekfej. Bronz. Velence, XVII. sz 80
Haeck, Jean és egy ismeretlen festő; I. Ferdinánd király és Anna királyné ablaka a brüsszeli Ste Gudule-templomban 394
Haeck, Jean és Coxcie, Michel: II. Lajos király és Mária királyné második ablaka a brüsszeli Ste Gudule-templomban 394
Hagenauer, Jokamt Baptisl: A szenvedő Krisztus. 1756 87
- Szent András. Terracotta 87
Hármon A. L.: A newyorki Shelton szálló felső része 162
Halvany Ferenc báró: Női akt 14
- Báró H. A. úrhölgy arcképe 19
Hegwald mester: A vángei templom keresztelőkútja. 1100 körül 487
Herma. XIV. századi. Magyar Nemzeti Múzeum 270
Hermán Lipót: Kertek alján 21
- Paradicsombokrok 23
Hihisch Rezsó és Kisfaludi-Strobl Zsigmond : A soproni népszavazás emlékére emelendő kapu vázlata 578
Hikisch Rezsó: Kiskunhalas városháza 580
- Kiskunhalas. Színház és szálló 580
- Fővárosi elemi iskola a Szentendrei-úton... 581
- Az Astoria szálloda 581
- Balázs Hugó úr Ilka-utcai villája 583
- Fenyő Miksa úr villája a Naphegyen 583
- A Szt. Lukács-fürdő udvari részlete 585
- Az Erzsébet-emlék utolsó tervpályázata ... 586
- A Margitszigeten felállításra kerülő Erzsébetemléknek kiviteli terve 588
- A budapesti crematorium terve 588
- A kerepesi-úti temető halottasháza főbejáratának terve 588
Hikisch Rezsó és Pásztor János: A hősöknek a
székesfehérvári plébániatemplom falán elhelyezendő emlékműve terve 589
- Barta Károly úr családi sírboltja 591
Hikisch Rezsó: A Neruda-család síremléke 593
Hiti, Carl: Tájkép. 1875 496
- Tájkép 497
- Tájkép 497
- Tengerpart 499
Hjorlzberg, Olle: Herkules az oroszlánnal 511
Hogarlh, William: Tanulmány a művész "Rake's progress« c. képéhez 193
Holahtd és Roche: Az Aquila Court szálló udvara. Omaha
Hollósy Simon: Tengerihántás 308
- Kocsmában mulató társaság 309
- A Rákóczi-induló első vázlata. 1896 373
Hoppner. John R. A.: Női képmás 185
- Mrs. Swete arcképe 190
- Női arckép 202
Hornyánszky Miklós: Lord Newton 182
Horthy Béla: Virágzó fák 23
Höger. Fritz: A hamburgi Chilc-Haus déli vége 476
Höger, Fritz: A hamburgi Chile-Haus déli homlokzata 477
Hűbbel W.: Villa Miami Beachban. (Florida). Spanish peasant styl
Huszár Adolf: Húzd rá cigány!
Hyre, L. de la : Jelenet Szent István vértanú eletéből
Jelenet Szent István vértanú életéből 289
Iványi-Grünwald Béla: Delelő 16
- Parasztszoba 16
Hadúr kardja 311
- A fehér szoba. 1903 375
Izsó Miklós: Szoptató anya 250
- Menekülő anya. 250
- A haldokló honvéd 250
Jansson, Eugen: Riddarfjárden Stockholmban 506
Jason küzd az aranygyapjúért. Gobelin. Brüsszel, XVII. sz. vége 403
Jenő svéd kir. herceg: A stockholmi királyi palota 515
- Stockholm déli városrészéből 510
- Napsugaras idő. (Stockholmi kikötő) 516
Jézus születése. Gobelin. Brüsszel, 1520 tájáról 398
John, Augusius A. K. A.: Madame Suggia 209
- Stresemann német külügyminiszter arcképe 215
Joscphson, Ertisl: A viziszellem. 1884 505
Kallslenius, Gollfrid: Nyári hangulat. 1922 502
Kandó László: dr. Jeszenszky Sándor arcképe 19
Kasnya Béla: Utca Viroflayban 124
Kenninglon, Eric: Portofino 218
Kerek délhollandi téglamalom Walcheren szigetén. (Zeeland) 353
Kern, Leonhard (1588-1662): A három grácia 458
- A három grácia 459
Király jelképes nőalakkal. Gobelin. Francia, XVI. sz. 406
Királyok imádása. Gobelin. Német, 1580 410
Kisfaludi-Strobl Zsigmond: Venczell Béla 42
- Petrovics Elek 47
- Paulay Erzsi képmása 261
- Csók István 556
- Éva leányom 557
- Feleségem 557
- Ijász 559
- Lovas kuruc 560
- A reggel 562
- Perczel Miklós 563
- A gyík 566
- Guggoló 567
- Fürdő után 567
- Őrgróf Pallavicini György 569
- Gömbös Gyula 569
- Gróf Apponyi Albert 571
- Tanulmányfej 574
- Tanulmányfej 574
- Tanulmányfej 574
- Pázmány Péter 576
Kisfaludi - Stróbl Zsigmond és Hikisch Rezsó: A soproni népszavazás emlékére emelendő kapu vázlata 578
Kneller, God.frey Sir: Férfiképmás 184
De Koenemolen« nevű régi északhollandi malom 354
Kolozsvári Márton és György: Szent Györgyszobor 268
- Szent György-szobor 269
Koronázási jelenet. Gobelin. Brüsszel, XVI. sz. eleje 396
Koszta József: Dinnyesátrak 34
- Virágcsendélet 34
Körösfői-Kriesch Aladár: Sancta mater 259
Krisztus kereszthordozása. Faszobor. Antwerpen, 1520-1530 között 329
Kirizsán János: A nagybányai Veresvíz 381
Kugler Ferenc; Síremlék. 1870 253
Labenwolf, Pankraz : Vásárra menő paraszt. Bronz 81
II. Lajos magyar király; XVI. századi német mester képe 380
II. Lajos király és Mária királyné ablakának részlete 391
Larsson, Carl: A hófestő 512
- Az én családom. 1892 513
- Carl Laurin arcképe. 1905 517
Latona. Gobelin. Brüsszel. XVII. század 404
Lavery, Jofoi Sir R. A.: A művész neje 211
Lawrence, Thornas Sir P. R. A.: Önarckép 187
- Mister Hasting 101
- Metternich herceg 19
Leibl Vilmos: Gedon asszony arcképe 347
Lely, Peter Sir: Frances Stewart richmondi és lenoxi hercegnő arcképe 184
Leszkovszky György: A Papsziget Szentendrénél 56
Liebermann. Alax: Polojátck 348
- Prédikáció a szabadban (Kösen mellett) 549
Liezett-Mayer Sándor (IS39-1898); Női képmás 551
Ligeti Aulai (1823-1890) : Női képmás. 1851 548
Liljefors, Bruno: Rókacsalád. 1926 510
- Sasfészek. 1924 510
- Hattyúk. 1926 511
Lombardi, Tullio; Minerva-fej. Bronz 76
Lux Elek: Női arckép 46
- Női fej 261
MacEvoy, Ambrose: R. A.: Női arckép 211
Madonna. Faszobor. Francia, 1400 körül 320
Madonna, Dunai iskola. XV. század 2. fele 323
Magyar-Mannheimer Gusztáv; Estefelé 8
- Mosónők 8
Magyarországi szobrász; Női szent. XVIII. század közepe 547
Mányoky Ádám ; Ismeretlen férfi arcképe 92
- Önarcképrajz. 1693 92
- Női arckép 93
- Miksa herceg 93
- Bielinski gróf, lengyel főmarsall 96
- Thi^le Sándor udvari festő 96
- Női arckép 97
- Mária Terézia. 1723 97
- Mniszech József Vencel főmarsall 100
- Erős Ágost választófejedelem és lengyel király 101
- Gotter gróf 104
- Dinglinger János Menyhért arcképe 104
- Hoffmann János Benedek festő. 1714 105
- Sapieha János Frigyes gróf 105
- Freund János Kristóf festő 108
- Ismeretlen férfi képmása 462
- Podmaniczky Jánosné, Osztroluczky Júlia 465
- Ráday Pálnc 465
- Sapieha herceg. 1734 467
- Gróf Flemming arcképe 467
- Orzelska grófnő arcképe 468
- Madame Montmorcncy 468
- Lubomirska grófnő 469
- Dönhoff-Bielinska (később Lubomirska) grófnő 469
- Ismeretlen férfi arcképe 470
- Richter János Kristóf 470
Marées, Hans von: Szent Márton 345
Márffy Ödön: Gyermekfej 132
- Az anya 554
Mária halála. Faszobor. Nürnbergies, 1480-1500 körül 318
Mária Magdolna. Hans Leinberger köre. 1520 körül 321
Mater Dolorosa. Faszobor. XIII. század vége 489
Maticska Jenő: A nagybányai klastromrét. 1903... 368
Mallyasovszky-Zsolnay László: Írisz 20
- Szőke leány 24
Medary és Zanzinger: Pen Athletic Club Philadelphia 163
Medgyes László: Csendélet. 1922 150
- Alvó nő. 1924 150
- Anemonák. 1924 251
- Champery. 1924 153
- Leysin, 1924 153
- Páris háztetői. 1925 154
- Fontenay aux Roses. 1925 154
- Tenn'is. 1925 155
- Rugby Ficld. 1925 155
- Fekvő nő. 1924-25 156
- Önarckép 156
- -Aucassin et Nicolette. Chantefablc de Faul de 157
- » Arc-cn-ciel« dcGeorgcs Ribemont Dcssíiigncs. »Hallali« 158
Medgyes László: »Les scpt chansons« de Malipiero. Díszlet 158
- »Lcs sept chansons« de Malipiero. Az őrült anya jelenete 159
Medgyessy Ferenc: Álló leány 135
- Atléta 136
- Toilette 137
- Bandika 138
- Anya gyermekével 267
Mellszobor. Bronz. Hollandi, XVII. század 86
Menzel Adolf: Albrecht kir. herceg kertje 346
- A művész hálószobája. 1847 346
- Prédikáció a szabadban (Kösen mellett). 1868 549
Mikola András: Falu vége 52
- Kukoricagóré 52
- Nagybányai táj 376
Miiles, Carl; A nap dalnoka. Tegnér-emlék 524
- Jávorszarvas 525
- Kútfigura 525
- Díszkút 527
Mindszenti-Feidel Lajos: Fésülködő 137
Mithológiai alakok. Velence, XVI. század 83
Molnár C. Pál: Alvó Vénus 133
Morland, George: A disznóól 206
Munliácsy Mihály: Tanulmány Milton-hoz 545
Mundér: Villa Arlington Piacéban 166
Náddal borított szélmalom, Amsterdam környékéről, 1784-ből 352
Náray Aurél: Krisztus a tengeren 552
Neptunus. Bronz. Német, 1600 körül 89
Newyorki Broadway bejárata 162
Nicholson, William: Carlina 213
Norlhcote, James R. A.: Önarckép 187
Női fej. Másolat Tizian után. Szépművészeti Múzeum 276
Női szent. Alsórajnai faszobor. XV. század 2. fele 323
Opie, John R. A.: Női arckép 189
Orbán Antal: Fej tanulmány 260
Orley, Bernaerl van műhelye: II. Lajos arcképe 388
Orley, Bernaerl van : II. Lajos király és Mária királyné ablaka a brüsszeli Ste Gudule-templomban 391
Orpen, William R. A.: Alfréd W. Rich, Esq. 1910 215
Osztrák szobrász a XVIII. század elejéről: I. Lipót arcképreliefje 110
- I. József arcképreliefje 110
Öjai kereszt (Gotland sziget). XIII. század vége... 491
Pásztor János: Fájdalom 43
- Férfifej 260
- Búcsúzkodás. 1906 262
Pásztor János és Hikisch Rezső: A hősöknek a székesfehérvári plébániatemplom falán elhelyezendő emlékműve terve 589
- Barta Károly úr családi sírboltja 591
Pálzay Pál: Tornázok 137
Perimutter Izsák; Sétatéren 26
- Spárga-csendélet 31
Perlrolt-Csaba Vilmos: Önarckép 131
Peters, Matliew Williams R. A.: Férfiarckép 195
Philpot, Glyn W. R. A.: A vörös bor 216
B. Picarl metszete Cli. le Brun Louvre-beli festménye után: Nagy Sándor Dárius sátrában 290
Polláck Mihály: A Vigadó távlati képe 115
- A pesti régi Vigadó nagyterme 117
- A pesti régi Vigadó interieur-tervei. Cukrászda 121
- A pesti régi Vigadó interieur-tervei. Kisterem 121
Pólya Tibor: Vöröskalapos nő 27
Ponfrácz Siegfried: Elégia 267
Poussin, Nicolas: Mózes megtalálása 285
- Mózes megtalálása 285
- Mózes megtalálása 287
- Mózes megtalálása 287
Procter, Dod : Babj' 212
Procter, limest: A vásár tréfái 218
Raeburn, Henry Sir R. A.: Barbara Murchison képmása 100
- Gyermek-képtriás 192
Raktárházak a XVII. század közepéről, Amsterdam címerével, a Brouwers-Grachton 351
T. Rátz Péter: Nagybányai piac 378
Reid, Dick W. A. R- A.: Dr. Rumschisky kepmasa 21,
Renoir, Augusle: Bazille, Frédéric arckepc 337
- Női képmás
Réti István: Szőlőhegy
- Családi intcrieur. 1911
- Nagybányai táj (Szent János-völgyi reszlet) 376
Reynolds, Joshua Sir P. R A.: Hughes tengernagy arcképe ]
- A jósnő. Fortune Teller
Rippl-Rónai József: Zöldkalapos párisi leány 11
- Piriké 11
Roberls, William: Paul Konody Esq. művészeti író arcképe
Roccalagliata, Niccolo: Furulyázó puttó 85
- Fuvolázó puttó
Roche és Holahid: Az Aquila Court szálló udvara.
Omaha 166
Romney, George R. A. : Férfiarckép 195
Roosval, E'len: Roosval, John tanár képmása 532
Roslin. Alexander: Báró Adelcrantz arcképe. 1754 493
Rosselli, Dante Gábriel: Swinburne arcképe 202
Rowlandson, Thomas: Elégedett házaspár 196
Rudnay Gyula: Falu utca 6
- Olvasó fiú 6
- A komédiások. Színes melléklet 425
- Önarckép 425
- Korsós asszony 427
- Csipkekendős nő 428
- Tanulmány 429
- Madárdal 430
- Mária megérkezése a kánai menyegzőre 433
- A csavargó 435
- Palóc férfi 435
- Erdő széle 438
- Zivatar 438
- Kora tavasz 440
- Kirándulók 441
- Nemesleány és szolgája 441
- Szeptemberi táj 444
- Bábonyi tarlók 444
- Tinódi Sebestyén 445
- Angyali üdvözlet 448
- Ménes 449
- Öreg magyar ember. Rézkarc 450
- Bolond Istók. Rézkarc 451
- Nagy fák. Rézkarc 452
- Bábonyi tájkép. Rézkarc 453
- Kártyázó koldusok. Rézkarc 454
- Vízhordó. Rézkarc 455
Runafeliratos emlékkő Gotland szigetén. XI. század közepe 486
Sámuel Kornél: Szeretet 259
Sandai templom palmettás díszítményei. XI. század 486
Sandby, Paul R. A.: Várkastély a vízparton 198
Sargenl, John S. R. A. : Liliomok között 208
Schickedanz Albert: Tanulmányrajz az Operaház királyi páholyához 294
Schullzberg, Anshelm: Hóvihar. 1903 502
- Esik a hó. (Stockholm) 1926 503
Schwind Móric : Hegyi táj 343
Seisenegger, Jacob: Mária özvegy királyné arcképe 389
Sergell, Johann Tobias: Faun. Márvány. 1774 494
Sidló Ferenc : Mámor 37
- Ámor és Vénus 43
- Primavcra. 1922 261
Sköld. Olte: Kettős arckép 520
Sten, John: Alvó nő a kertben 522
Stockholmi városház déli frontja 528
Stockholmi városház északi frontja 528
Stockholmi városház 529
Stockholmi városház. Folyosó. (Galleriet) 530
Stockholmi városház. A kék csarnok az erkéllyel 530
Stockholmi városház. Az aranyterem 532
Strindberg, Tore: Diana. Bronz 525
- Crocus-szobor a stockholmi városház kertjében 529
Stróbl Alajos, liplóújvári: Leányfej 36
- Medusa 37
Széchenyi-lánchíd részlete
Szent Flórián. Délnémet faszobor. XV. sz. vége 327
Szent János evangélista. Francia faszobor. XIV. sz. 2 fele
Szent János fejvétele. Sváb faszobor. 1510-1520 körül 19
Szent László királynak a győri székesegyházban őrzött ereklyetartó mellszobra 270
Szent Mihály arkangyal. Faszobor. 1500 korul 327
Szent püspök. Faszobor. Landshut, 1510 körül
Szentfyörgvi István: Kertész K. Róbertné úrnő 39
- Környei
Panasz. 223
Gunszt Klári 224
- Tanulmányfej. 1917 224
- András fiam. 1921 225
- Feleségem. 1919 22o
- id. Szentgyörgyi István 227
- Herczeg Ferenc. 1920 227
- Teniszező. 1909 230
- Bigéző. 1920 230
- Vocation. 1922 232
- Erzsébet királyné 234
- Mécses. 1923 235
- Teknős kútfigura 235
Szmrecsányi Ödön: Hegyi táj 21
Szobotka Imre: Önarckép 130
Szönyí István: Major a Duna mentén 22
Szüle Péter : Annus 53
Teles Ede: Tanulmányfej. 1908 259
Tizian: Laura Dianti arcképe. 1523 körül 275
- La Bella. 1535 körül 275
- Magdolna. 1532 körül 277
- Eleonora Gonzaga. 1537 körül 277
- I. Ferenc arcképe. 1538 körül 278
- II. Szolimán arcképe. 1539. Magyar Történeti
Képcsarnok 278
- Lavinia arcképe. 1555 körül 279
- Venus toilettje. 1555 körül 279
- A Farnese-család egy nőtagjának arcképe.
1545 körül. Szépművészeti Múzeum 282
- Marcantonio Trevisani dogé képmása. 1553.
Szépművészeti Múzeum 282
Thorma János: Szenvedők 315
- Ibolyaszedők. 1920 369
Tornai Gyula: Női arckép. 1889 550
Torna. Oscar: A Loing-folyó mellett 500
Turner, Joseph Mailord Williani R. .4.; Naplemente 204
Vaslagh György ifi.: Agár 262
Vaszary János: Táncos párok 30
- Gigolette 132
- Campanulák 132
Verdure. Enghien. XVI. sz. vége 402
Veronese, Paolo: Nagy Sándor Dárius sátrában ... 291
Vidovszky Béla: Téli nap 30
Vischer Péter id.: Szent Kristóf. Bronz. 1497 78
Wallin. Dávid: Ragnhild 519
Westkapellei malom Walcheren szigetén 354
Wilhelmson. Carl: A reggeli. 1898 500
Wilkie, Dávid Sir R. A.: Árnyjáték 193
Whitehouse H.: Olaszos villa Oregonban 166
Ybl Miklós: Tanulmánytervek a budapesti Operaházhoz 295, 296
Zádor István: Pólya Tiborné úrnő arcképe 27
- Tutajok a Tiszán 49
- Szolnoki legelő 49
Zala György: Tanulmányfej 257
- Ligeti Antal festőművész mellszobra 257
Zantzinger, Borié: Pen Athletic Club Philadelphia 163
Zcelandi malom 353
Ziffer Sándor: A Zazarpart 380
Zorn, Anders: Az anya. 1899. Színes melléklet 486
- Dalarnai parasztleány 507
- A szekrényágynál 507
- Öreg paraszt. Erdély. Rézkarc 509
Züllich (Czélkuti) Rudolf: Junó 1846 253
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem