A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Athenaeum 1917/1-6.

Uj folyam. III. kötet. 1-6. szám

Előszó

Részlet a kötetből:

Mathematika és logika

A mathematikai tudományoknak részletesen kidolgozott elméletét óhajtanám közölni s megbeszélni. Célom volt egyrészt megállapítani a mathematikai... Tovább

Tartalom

1. Dienes Pál: Mathematika és logika 1
2. Szelényi Ödön: A vallási a priori kérdése 26
3. Rácz Lajos: Helvétius 40
4. Bolgár Elek: A szociológiai szintézis természetéről 65
5. Bálás Károly: A tőke fogalma 84, 180
6. Sebestyén Károly: Herakleitos 129
7. Pikler Gyula: A látás geometriai csalódásai 160
8. Alexander Bernát: Az egyéniség a filozófiában 209
9. Kornis Gyula: A filozófia korszerű problémái 232
10. Kornis Gyula: Titkári jelentés az 1916. egyesületi évről 247
11. Varjas Sándor: Újabb adalékok a szemlélet logikai elméletéhez 251
12. Alexander Bernát: Spinoza Etikája 337
13. Sas Andor: Hegel hazánkról 358
14. Szemere Samu: Schleiermacher individualizmusa 366
ISMERTETÉSEK, BÍRÁLATOK.
1. Mester János: Rogerius Baco fejlődése, jelleme és szerepe az emberi művelődés történetében. - Ism. Jancsovics Ferenc 52
2. Magda Sándor: A magyar egyezményes filozófia. - Ism. Sas Andor 56
3. Mitrovics Gyula: Az esztétika alapvető elvei. - Ism. Rácz Lajos 58
4. Oswald Külpe: Zur Kategorienlehre. - Ism. Fogarasi Béla 60
5. Alfarabi: Über den Ursprung der Wissenschaften. Herausgegeben von Cl. Baeumker. - Ism. Kornis Gyula 99
6. G. W. Leibniz: Deutsche Schriften. - Ism. Rácz Lajos 100
7. Georg Lasson: Was heisst Hegelianismus? - Ism. Fogarasi Béla 101
8. Bibó István: Nietzsche. - Ism. Fogarasi Béla 102
9. Karl Joel: Die Vernunft in-der Geschichte. - Ism. Sas Andor 106
10. David Katz: Studien zur Kinderpsychologie. - Ism. Czinner Alice 108
11. Max Dessoir: Kriegspsychologische Bstrachtungen. - Ism. K. Gy. 110
12. Th. Ziehen: Die Psychologie grosser Heerführer. - Ism. K. Gy. 112
13. Konstantin Oesterreich: Diereligiöse Erfahrungals philosophisches Problem. - Ism.
Szelényi Ödön 116
14. Joh. Wendland: Die religiöse Entwicklung Schleiermachers. - Ism. Szelényi Ödön 118
15. Főv. pedagógiai könyvtár könyvjegyzéke 120
16. Kőrösy Kornél - Lenhossék Mihály: Folyóiratok jegyzéke 120
17. Martin Heidegger: Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus. - Ism.
Fogarasi Béla 193
18. Leibniz: Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand. - Ism. Rácz Lajos 195
19. Dr. Theodor Elsenhans: Charakterbildung. - Ism. Mester János 197
20. W. Stern: Die Jugcudkunde als Kulturfordcnaig. - Ism. Révész Géza 200
21. O. von Pfordten: Religionsphilosophie. - Ism. Czakó Ambró 201
22. N. Söderblom: Das Werden des Gottesglaubens. Untersuchungen über die Anfänge der Religionen. - Ism. Marót Károly 204
23. Dr. Makkai Sándor: A hit problémája. Vallásfilozófiai tanulmány. I. Rész: A hit világmagyarázó ereje. - Ism. Molnár Jenő 206
24. Leibniz. Halálának kétszázadik évfordulója alkalmából. A Magyar Filozófiai Társaság Könyvtára I. Szerkeszti Alexander Bernát. - Ism. X. 269
25. Carl Schuchhardt: Leibnizens Bildnisse. Pr. Akad. d. Wissensch. Einzelausgabe. 1916. - Ism. A. B. 272
26. Fr. Gundolf: Goethe. - Ism. Sas Andor 275
27. J. M. Verweyen: Der Krieg im Lichte grosser Denker 278
28. L. Heyde: Der Krieg und der Individualismus 279
29. Várkonyi Hildebrand: Kritikai jegyzetek az új kantianizmus történetéhez. - Ism. Nagy József 281
30. Fr. Jodl: Vom Lebensweg 284
31. Pauler Ákos: Medveczky Frigyesről 287
32. Wundt társadalomtana. - Ism. Elek Oszkár 392
33. Ernst Cassirer: Freiheit und Form Studien zur deutschen Geistesgesehichte. - Ism.
Mannheim Károly 409
34. Festschrift fnr W. Jerusalem zu seinem 60. Geburtstag von Freunden, Verehrern und Schillern. - Ism. Rózsa Dezső 412
35. Heinrich Hasse: Schopenhauers Erkenntnisslehre als System einer Gemeinschaft des Rationalen und Irrationalen. - Ism. Rózsa Dezső 416
LAPSZEMLE.
Filozófiatörténeti dolgozatok. - Ism. Szemere Samu 122
Logika és ismeretelmélet. - Ism. Fogarasi Béla 289
BIBLIOGRÁFIA.
Magyar Filozófiai Bibliográfia 1915. - Szerk. Enyvvári Jenő 296
1916. okt. és 1917. jan. - Szerk. Enyvvári Jenő 307
1917. május-szeptember. - Szerk. Enyvvári Jenő 419
EGYESÜLETI ÉLET.
Leibniz-ünnepünk 63
Tisztelt Tagtársainkhoz és Előfizetőinkhez 313
Közgyűlés 314
Rendk. közgyűlés 315
A Magyar Filozófiai Társaság ezévi ny. ülései 316
A Magyar Filozófiai Társaság Számvizsgáló Bizottságának Jelentése 316
A Magyar Filozófiai Társaság tagjai 319
Sajtóhibaigazítás 335
Felolvasó-ülés. Választmányi ülés. Új tagok 424
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem