A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kísérletes Orvostudomány 1976. január-december

A Magyar Élettani Társaság lapja/XXVIII. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 672 oldal
Sorozatcím: Kísérletes Orvostudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Rajnavölgyi Éva - Wang An-Chuang - Medgyesi György - Gergely János: Immunoglobulinok lánckapcsolódását irányító tényezők és szerepük a hideg-agglutinin aktivitás alakulásában ... 1
Marosi Zsuzsa - Krizsa Ferenc - Rák Kálmán: A serum thrombocytopoetikus aktivitásának vizsgálata radioaktív selen-methioninnal (75Se-Met) thrombocytaellenes savóval keltett
egér-thrombocytopeniában 9
Sonkodi Sándor - Náfrádi József - Stumpf Éva: A portalis vena beszűkítésének hatása kétoldali veseirtott patkányban 13
Strausz János - Tulassay Tivadar - Dóra Eörs - Kovách Arisztid: Tartós somatikus afferens ingerlés a keringési reflexekre 18
Beck Piroska - Csecsei Károly - Papp Zoltán: Hexosaminidase A (EC. 3. 2. 1. 30) meghatározása magzatvízből 24
Tóth Árpád - Keszthelyi Béla - Novotny Sarolta: Kálium-hiány vizsgálata emberekben az
újszerűen kalibrált egésztest számlálóval 29
Tóth Árpád - Keszthelyi Béla - Novotny Sarolta - Váry Sándor: Krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek, kálium tartalmának vizsgálata dialisis alatt egésztest számlálóval 37
Dely Mátyás - Puppi András - Szalay László: A biofázis redox állapota és az acetylcholin hatástípusa közötti dózisfüggések elemzése 43
Beró Tamás - Mózsik Gyula - Jávor Tibor: Adebit hatásának vizsgálata a vékonybélből történő felszívódásra perfusiós metodikával 51
Barankay Tamás - Nagy Sándor - Somorjai Mária: A tejsav-, piroszőlősav-tartalom és tejsav dehydrogenase (LDH) aktivitás változása a plazmában és nyirokban haemorrhagiás hypovolaemiában 56
Tóth Árpád - Keszthelyi Béla - Novotny Sarolta: Dystrophiás muscularis progressiva okozta káliumhiány tanulmányozása egésztestszámlálással 61
Szeri Ilona - Anderlik Piroska - Bános Zsuzsanna: Lymphotrop cytostaticummal történő kezelés következményeinek vizsgálata újszülött és szopós egereken 64
Anda Erzsébet - Nagy Iván - Baranyai Pál - Kurcz Mihály: Lactat dehydrogenase (EC 1. 1. 1. 27.) aktivitás és izoenzim megoszlás tanulmányozása patkány adeno- és neurohypophysisben, hypothalamusban és a corpus pinealeban 71
Jobbágy Aladár: Fluoreszceinizotiocianáttal jelzett IgG tisztítása gélfiltrálással 79
Fűzi Miklós - Veres Borbála: Laboratóriumi patkányokban előforduló pasteurella törzsek antibiotikum érzékenysége 87
Jobbágy Aladár: Fluoreszceinizotiocinát tartalom meghatározás referenszei 92
Anda Erzsébet - Nagy Iván - Szécsi-Felföldi Mária - Baranyai Pál - Kurcz Mihály: Sexual steroid hatással összefüggő változások a patkány adenophypophysis LDH (EC. 1. 1. 1. 27.) aktivitásában és az izoenzim megoszlásban 97
Gógl Árpád - Rúzsa Csaba - Fischer Emil: Fenobarbital előkezelés hatása a bengálvörös biliaris excretiójára patkányban 105
Fekete Ágnes: Experimentális renalis hypertonia 113
Kövér György - Tost Hilda - Tarkovács Gábor: Dinátrium-etiléndiamintetraecetsav (EDTA) hatása a veseműködésre 132
Kellermayer Miklós: Fehérjék szétválasztása két-dimenziós poliakrüamid gel elektroforézissel . . 138
Vargha Gyula - Péter Mózes - Kelemen János - Csernyánszky Iván - Arany László - Vachter János:
Kísérletes pharmacoangiographia eredményei vasodilatatorok alkalmazásakor 143
Barta Lajos - Molnár Mária - Polgár Margarita - Tichy Mária: A szérumlipidek változása insulin hatására fiatalkorú diabetesesekben 155
Gachályi Béla - Káldor Antal: Az alfametildopa és fenobarbital interakciójának vizsgálata 159
Szabó József - Jakó János: Vörösvértest átlagos átmérő meghatározás lézer fényforrásos diffrakciós módszer segítségével 163
Nagy Iván - Anda Erzsébet - Szécsi-Felföldi Mária - Baranyai Pál - Kurcz Mihály: Ivari különbség a patkány adenohypophysis piro szőlősav-tartalmában, valamint a tejsav/piroszőlősav hányadosban 168
Pap Ákos - Szabó Imre - Szarvas Ferenc: Májkárosodás, fenobarbital, norandrostenolon
fenilpropionat, illetve Chloramphenicol kezelés hatása a szerves foszforsavészter mérgezések lefolyására 172
Gaál Katalin - Forgács Iván: A cAMP és az adrenoceptorok interakciója a veseműködés és a
reninsecretio szabályozásában 180
Rojik Imre - Fehér Ottó: Jelzett aminosavak beépülése autoradiográfiás vizsgálata agykérgen ingerlés hatásán 186
Zséli János - Vizi E. Szilveszter - Knoll József: Az azidomorphin és a morphin intestinalis
hatásának in vitro tanulmányozása 202
Flautner Lajos - Szlávy László - Szutrély Ferenc - Bock György: Transplantatióra izolált és
átültetett pancreato-duodenalis segment angiographiás vizsgálata 225
Tarján Éva - Szőcs Éva - Juszkó Julianna - Bálint Péter: Ureter-elzárás hatása az intrarenalis sorbakapcsolt ellenállásokra, normohidrált és mannittal terhelt kutyákban 234
Halmágyi Győző - Lantos János - Török Béla - Kárpáti Egon - H. Bíró Katalin - Szpornyi László:
Keringés-szünet és azt követő reperfusio hatása az agysejtek elektromos tevékenységére . 245
Jakab Ferenc - Szabó György - Mihály Katalin - Szentirmai Attila: Epealkotóelemek retentiója, regurgitatiója obstructiós icterusban 254
Czakó László - Nagy Éva - Szilágyi István - László Ferenc: Clofibrat antidiuretikus hatásának
vizsgálata patkányban 265
Csukás Zsuzsanna: Haemophilus influenza-murium izolálása egerek felsőlégutaiból 270
Pogátsa Gábort - Dubecz Erzsébet: Glibenclamid, gliclazid és carbumatid hatása a szívizom-összehúzódásra és az artériás vérnyomásra 278
Cserháti István - Krizsa Ferenc - Lózsa Albert: Véreztetett egerek prep-disc. elektroforézissel szétválasztott szérumának thrombocytopoetikus aktivitás vizsgálata 284
Krizsa Ferenc - Cserháti István: Az erythropoetin-szint változásának hatása a thrombocyta képzésre egérben 287
Tarján Éva - Szőcs Éva - Juszkó Julianna - Bálint Péter: A kutyavese keringésének autoregulatiója "free-flow" és „stop flow" körülmények között 290
Bartha Jenő: Az indomethacin hatása a veseműködésre altatott kutyában 304
Orbán Imre - Cseh György - Regős János: Heveny végtag-ischaemiát követő prostaglandin-szint változások a vérben 312
Várkonyi Tibor - Varga László - Náfrádi József - Kozma Márta - Kása Péter - Varró Vince: C14-gyel jelzett pentagastrin autoradiográfiás vizsgálata patkányban 318
Jobbágy Aladár: Fluoreszceinizotiocianát mennyiségének meghatározása direkt fotometriás módszerrel 322
Gergely Judith - Kulcsár András: Adatok az experimentális hyperthyreosis modellkísérletekhez . 326
Farádi László: 20 éves az Orvostovábbképző Intézet 337
Pálos Á. László - Nemesánszky Elemér - Bánhegyi Dénes - Blaskó György - Kosztovics Angéla - Riesz Tamás: A haemostasis zavara és néhány plazma-enzym aktivitásának változása, különböző partialis nyomású oxigén hatására 339
Sas Géza - Duncan S. - Pepper és John D. Cash: Heparinos „crossed" immunelektroforézis: az antithrombin III. vizsgálatának új módszere 344
Jákó János - Börzsönyi Mátyás: összefüggések a vörösvérsejt alakja és a membránt körülvevő fehérjeburok között 348
Nemesánszky Elemér - Riesz Tamás - Jákó János: Májlebeny autolízise által kiváltott reverzibilis zavar az albino patkányok haemostasisában 353
Várnai Ferenc: Indirekt haemagglutinatio amoebiasis kimutatására 358
Strausz Imre - Kékes Ede - Baráth Péter - Bányai Ferenc - Dékány Miklós - Szántó András: Adatok a nitroglycerin hatásmechanizmusának kérdéséhez 362
Antalóczy Zoltán: Az elektrokardiológiai paraméterek információs értéke 368
Préda István: Patkány szívizom noradrenalin felvétele és metabolizmusa hypothermiában 373
Szilágyi Géza: Sulfhydryl csoportok gátlásának hatása reticulocyták in vitro vas és glycin felvételére 379
Góth Miklós: Zsírsavfelvétel mechanizmusának vizsgálata máj szövetben 383
Rózsa Imre - Tassonyi Edömér - Kiss Iván - Kun Miklós: A lidocain kötő receptorok és klinikai jelentőségük 387
Frank Kálmán - Dóbiás György: Natív és hővel kezelt női tejek immunglobulinjainak
kimutathatósága 392
Dobos Anna - Pappert Katalin: Exteroceptiv ingerekkel kiváltott válaszreakciók csecsemők
szívműködésében 396
Szalay János: A streptozotocin diabetes terhes patkány placenta és máj aminosav incorporatiója 401
Dóbiás György - Langfelder Mária - C. Paul Engelfriet - Zsdánszky Cecília, Margittay Erzsébet - Jakab Mátyás: HL-A antigénekre ható ellenanyagok termelődésének törvényszerűségei és specifitásának alakulása önként jelentkező véradók emberi leukocyta szuszpenzióval végzett célzott immunizálása után 406
Brooser Gábor - Anda Lujza - Bikich György - Domán József - Molnár Gyula: A szem és a vese folyadékkeringésének egyidejű vizsgálata cukorbetegeken 412
Weinstein Pál: Ujabb kísérleti adatok a glaukoma patomechanizmusához 416
Frey Zsuzsa - Hámori József: Nyúlagykéreg ultrastrukturális elváltozásai penicillin-epilepsiában . 419
Elő János - Varga László: Sejtkinetikai vizsgálatok jelentősége a gégedaganatos betegek kezelésében 424
Rejtő Kálmán: A limbikus rendszer hatása az agytörzsi akusztikus válaszra 429
Valló Dezső - Halmosdi Gusztáv - Perkedi János: Állati eredetű anti-hepatitis B felületi antigén (anti-HE8 Ag) szubtípus immunsavók előállítása 433
Surján László - Sebők János - Juhász Jenő: Új módszer a lymphocyta transzformáció gyors
kimutatására 435
Virágh Szabolcs - Aimé Porte: Elektronmikroszkópos tanulmány 439
Ihász Mihály - Koiss István - Folly Gábor - Réfi Miklós - Krivánszky Péter - Váczi Ferenc: Truncalis vagotomia hatása a pancreas exocrin funkciójára 449.
Sonkodi Sándor - Rácz Ottó: A fehérje bioszintézist fokozó Chloroquin hatása a renin-angiotensin rendszer viselkedésére patkányban 455
R. Balogh Irén - Kertai Pál: A 2-thiourea adagolásának hatása az utódok pajzsmirigyére és
szérumának fehérjéhez kötött jódtartalmára 460
Németh Magdolna, Tényi István, Nemes János, Jávor Tibor: Prostaglandin E2 (PGE2) hatása a renin-angiotensin rendszerre 468
Czakó László - Nagy Éva - László Ferenc: Adatok a chlorpropamid-antidiuresis
hatásmechanizmusához 476
Benyó Imre - Jakab Ferenc - Sugár István - Szabó György: A duodenum savanyításának hatása a splanchnicus keringésre 481
Király Kálmán - Krámer Márta - Marschalkó Márta: A Reiter protein antigénnel végzett
komplementkötés nem symphilis okozta pozitivitásának vizsgálata 486
Medveczky Péter - Csúzi Sándor - Nász István - Ádám Éva - Antoni Ferenc: Adenovírus fehérje komponensek DN-áz aktivitásának vizsgálata 495
László Katalin - Szőcs Éva - Tarján Éva - Bálint Péter: A vesekeringés jellegzetességei dehidrációs azotaemiában 501
Menyhárt János - Gróf József: A guanidinborostyánkősav bioszintézisének mechanizmusa (Az ammónia biológiai fixálásának alternatív útja) 511
Menczel László - J. Nagy Éva - Menyhárt János - Marcsek Zoltán: A DNS szintézis szövetspecifikus gátlása vizes májkivonattal 519
Sági István - Döbrönte Zoltán - Varró Vince: Vasoaktív anyagok hatása a gyomor vérkeringésére és a gyomorsecretióra 529
Erdei Anna - Füst György - Sármay Gabriella - Medgyesi György - Gergely János: Lymphocyták Fe és C3 receptorának complement-dependens gátlása 536
Várkonyi Tibor - Wittmann Tibor - Varró Vince: A lokális keringés megszűnésének hatása izolált bélkacs nyálkahártyájának struktúrájára 546
Rényi-Vámos Ferenc: A szív elektromos ingerlésének hatása a coronaria keringésre 551
Bartha Jenő - Hably Csilla: Az indomethacin vesekeringésre való hatásának összehasonlító vizsgálata altatott kutyában és patkányban 555
Kisida Elek - Döklen Anna - Bertók Lóránd: A hasűri folyadék toxicitása és hatása a leukocyták baktérium phagocytosisára kísérletes artéria mesenterica superior occlusiót követő shockban 561
Farkas András - Molnár Lajos: Hasi műtéteket kísérő portalis nyomásváltozások 566
Sándor Jenő - Heim Tibor - Jászai Vera - Ruppert Ferenc - Varga Ferenc: A parasympathicus idegrendszer hatása a pajzsmirigy jódleadására 572
Gazdagh István - Bertók Éva - Kondor Gábor - Németh Dóra: A vér kémiai elemzése
pantothensawal védett és nem védett sugárzásnak kitett patkányokban 577
Gaszner Péter - Tényi István - Németh Magdolna - Jónás Ágnes: A plazma catecholamin-szint változásának tanulmányozása atropin coma alatt 581
Révész Tamás - Melvyn F. Greaves: Cholera toxin receptorok kimutatása normális és leukaemiás sejtek membránjában - 585
Révész Tamás - Melvyn F. Greaves: Cholera toxin receptorok létesítése a sejtmembránban 591
Révész Tamás - Melvyn F. Greaves: Cholera toxin receptorok átrendeződése a sejtmembránban . 604
Révész Tamás - Melvyn F. Greaves: Cholera toxin hatása a sejtproliferatióra 597
Koiss István - Ihász Mihály - Vutskits Zsolt - Váczi Ferenc - Folly Gábor - Kriváchy Péter: Truncalis vagotomia hatása a kutya máj- és hólyagepéjének összetételére 611
Polácsi Júlia - Stotz Gyula - Széphalmi László - Soltész Lajos - Szőcs Éva: Egyes patológiás folyamatok praedilectiós elrendeződéséhez hasonló hőkülönbségértékek kutyák artériáiban és kisérő vénáiban 617
Komáromi Ibolya - Moore Roland, E.: Noradrenalin centrális hatása újszülött nyulak
hőszabályozására 623
Komáromi Ibolya - Moore Roland, L, - Gamma-amino-vajsav centrális hatása újszülött nyulak hőszabályozására 633
Sajgó Klára - Kertai Pál: Vizsgálatok a granulocyta-pyrogén (GP) és a leukocytosist indukáló
faktor (LIF) feltételezett azonosságáról 641
Boross Mária - Holló István: Aminoglutethimid hatása patkány calcitonin érzékenységére 646
Appel Judit - Tarján Enikő - Tolnai Pál - Dienes Zsolt: Adatok a papain emphysema kialakulásához
Tóth Sándor - B. Sármány Judit: Öreg kísérleti állatok (patkányok) altatása terén szerzett
tapasztalatok 652
Krasznai Attila - Jakab Ferenc - Dömötör László - Sugár István: Az atherogen diéta és ezen diéta mellett végzett műtétek hatása a coagulatiós faktorokra 661
PRO LABORATORIO
Várhelyi Magdolna - Donhoffer Hilda: A pancreas-lipáz aktivitás fotometriás mérése 213
Pásztor Géza - Palicska János: Delta- aminolevulinsav (ALA) meghatározás vizeletből
VARION-KS kationcserélő gyantával 218
László Katalin - Szalay Zsuzsanna - Juszkó Julianna: Fotometriás entimatikus urea-meghatározás vérben és vizeletben .669
Könyvismertetés 111
Könyvismertetés 336
Könyvismertetés 447
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem