Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.634

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Sejtbiológia

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Röhlich Pál: Bevezetés a sejtbiológiába31
Szabó Gábor - Nagy László: A sejt legfontosabb anyagi összetevői és alapvető molekuláris mechanizmusai. A sejtbiológia molekuláris biológiai eszköztára63
Sejtmembrán és anyagtranszport75
Matkó János: A sejtmembrán felépítése és transzport-mechanizmusai75
Goda Katalin - Szabó Gábor: Hidrofób anyagok passzív és aktív transzportja. ABC-transzporterek96
Gáspár Rezső: A membránpotenciál eredete és sejtbiológiai szerepe. Ioncsatornák és farmakológiai vontakozásaik106
Panyi György: Ionmiliő - intracelluláris kalcium, ozmotikus viszonyok, pH szabályozása116
Damjanovich Sándor: A membrán laterális organizációja 140
Citoplazmatikus membránrendszerek és organellumok, intracelluláris transzportfolyamatok145
Kovács János: Endocitotikus és exocitotikus folyamatok, vezikuláris transzport: áttekintés145
Nagy Péter: Az endocitotikus/exocitotikus folyamatokat vezérlő molekuláris történések156
Kiss Anna: Kaveolák175
Nagy Péter: Endoplazmás retikulum183
Nagy Péter: Golgi-apparátus192
Nagy Péter: Lizoszómák202
Nagy Péter: Peroxxiszómák206
Nagy Péter: Fehérjék szelektív célba juttatása. Fehérjeszorting. Vezikulaszortírozás208
Szöllősi János: A sejtműködés energiaforrása: mitokondrium, kloroplasztisz214
Bacsó Zsolt: Diffúziós viszonyok a sejtben230
Citoszkeleton: struktúrák és funkciók247
Mátyus László: A mikrotubulus, a mikrofilamentum és az intermedier filamentum rendszer247
Kovács János: Sejtközpont260
Kovács János: Csillók, ostorok269
Kovács János: Molekuláris motorok277
Paku Sándor - Timár József: Sejtmotilitás, kemotaxis289
Sejtmag301
Szabó Gábor: A sejtmag felépítése és funkciói301
Udvardy Andor: A nukleocitoplazmatikus makromolekula-transzport317
Udvardy Andor: Kromatinszerkezet és a glnexpresszió szabályozása: molekuláris biológiai mechanizmusok sejtbiológiai kontextusban325
Damjanovich Sándor: A maghártya permeabilitási viszonyai348
Sejtosztódás353
Szabó Gábor: Sejtciklus353
Szeberényi József: A mitózis és citokinezis fázisai. A sejtorganellumok sorsa az osztódás során. A centriólumciklus361
Szeberényi József: A sejtosztódás mechanikája371
Sipitzki Mátyás: Meiózis377
Krasznai Zoltán: Gametogenezis, fertilizáció388
Udvardy Andor: A sejtciklus szabályozása: biokémiai mechanizmusok sejtbiológiai kontextusban399
A változó sejt421
Vereb György: A sejt tulajdonságainak megváltozása külső jelek hatására: jelátviteli folyamatok421
Párducz Árpád: Jelátviteli jelenségek idegsejteken445
Röhlich Pál: Jelátvitel fotoreceptorsejtekben452
Kozma-Bognár László - Nagy Ferenc: Napi ritmusok: az idő mint jel460
Sejt és környezete474
Módis László: Az extracelluláris mátrix474
Szöllősi János: Multicelluláris szerveződés: sejtek közötti és sejt-mátrix kapcsolatok481
Duda Ernő: Sejt-vírus interakciók sejtbiológiai vonatkozásai492
Miczák András: Sejt-baktérium interakciók sejtbiológiai vonatkozásai501
Falus András: Sejt-sejt kommunikáció és jelátvitel összefüggései immunsejtekben508
Sejtsorsok és sorsfordulók521
Szabó Gábor: Sejtsorsok521
Duda Ernő: Sejtsorsok és differenciálódás531
Pálóczi Katalin: Differenciálódás és szöveti regeneráció: vérképző sejtek546
Vitális Sándor: Mikroorganizmusok differenciálódási jelenségei: bacillusok spórázása554
Sass Miklós: A multicelluláris szerveződés fejlődésbiológiai vonatkozásai569
Az egyedfejlődés szabályozásának legfontosabb mozzanatai569
A programozott sejthalál fejlődésbiológiai vonatkozásai587
Sejtadhéziós mechanizmusok szerepe az egyedfejlődés szabályozásában595
Szathmáry Eörs: Az élővilág kialakulása, evolúció. Prokarióták és eukarióták609
Keresztes Áron: A növényi sejt sajátosságai621
A növényi sejt litikus apparátusa622
A növényi sejtváz629
A sejtfal632
A növényi sejtosztódás640
Sejtbiológia az orvostudományban643
Szekanecz Zoltán: Sejtbiológiai ismeretek haszna az orvosi gyakorlatban643
Nagy László: Az érelmeszesedés sejtbiológiai mozzanatai650
A sejtbiológia gyakorlata655
Madarász Emília: Sejt- és szövettenyésztés: módszertani alapismeretek655
Vereb György: Sejtalkotók fluoreszcenciás jelölése és detektálása662
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem